Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ITiS…men sen då? Linköping 03-05-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ITiS…men sen då? Linköping 03-05-16."— Presentationens avskrift:

1 ITiS…men sen då? lena.elfvingsson@skolutveckling.se Linköping 03-05-16

2 Aktuella frågor… Kommer det att bli fortsatta statliga stödåtgärder för kommunernas IT- verksamhet? Hur kommer skolutvecklingsmyndigheten att verka för fortsatt IT-utveckling? Vilka är skolutvecklingsmyndighetens mål angående IT? Vilka krav kommer att ställas på kommunerna? Hur kommer skolutvecklingsmyndigheten att verka för att IT implementeras som ett lärandets verktyg i skolan.

3 Ett nytt uppdrag i en ny myndighet…

4 Uppdraget inom IT i skolan som det beskrivs i regleringsbrevet Ta tillvara, utveckla och sprida erfarenheter från ITiS och KES (europeiska skoldatanätet) Utveckla det Svenska skoldatanätet Utveckla Nationellt resurscentrum för läromedia. Utveckla en mjuk infrastruktur inom utbildningsområdet Stimulera svenskt deltagande i det Europeiska skoldatanätet. Skapa förutsättningar för kompetensutveckling om IT som pedagogiskt verktyg Stödja nätverk som bl.a. byggts upp i samband med ITiS-satsningen

5 NS uppdrag inför 2003 - 2004 NS ska ha en regional legitimitet NS ska driva nätverk av kommunala kontaktpersoner kring skolutveckling och IT på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling NS ska vara en aktiv part i arbetet med myndighetens prioriterade områden NS ska fånga upp kommunernas behov av fortsatt utveckling, synliggöra och följa upp effekterna av nationella insatser kring IT och lärande i ett skolutvecklingsperspektiv; ex ITiS, Skoldatanätet, Multimediabyrån NS ska skapa arenor för dialog mellan forskare och praktiker. NS ska kunna ge processtöd i bl a kompetensutvecklingsinsatser, så som IT för skolledare NS ska vara ett stöd för regional samverkan samt underhålla en regional www-plats.

6 Nuvarande verksamhet

7 Framtiden? En långsiktig strategi för området IT i skolan 2004-2006 ska presenteras före årsskiftet. Under diskussion……. Vilka är era behov och önskemål i fråga om stöd?

8 Huvudprinciper IT för skolledare Målet för utbildningen är att öka rektors förmåga att initiera och leda utvecklingsarbetet med IT på sin skola. Det handlar om att kunna se IT som möjliggörare i skolan som helhet, inte vara projektledare. Utbildningsaktiviteten skall vara självinitierad och behovsstyrd. Kommunen är drivande, inte anordnaren.

9 http://www.skolutveckling.se/skolnet/skolle dare/

10 Kompetensutvecklingens helhet: Varje skolledargrupp är delaktiga i planeringen av innehåll och upplägg i respektive kommun Skolchefen skapar tidsutrymme för utbildningen Alla skolledare i en förvaltning deltar i samma utbildning Formen lärande samtal skapar ramar för reflektion och idéutbyte Skolledarna är aktiva och lär varandra med stöd av externa experter IT-frågorna integreras med annat lokalt utvecklingsarbete

11 Studieområden - Veta vad som är rätt - IT och juridik, källkritik och etik - Utveckla skolan - IT som pedagogiskt redskap, stöd för verksamhetsutveckling - Underlätta arbetet - IT som administrativt redskap - Förstå teknik - Grundläggande IT-kunskaper – öka beställarkompetensen

12 Fråga till Skolchef/processförare: Jag upplever skolledarnas behov av IT- kompetens som… Mycket små Små Stora Mycket stora

13 Jag upplever min skolledargrupps behov av IT-kompetens som… Mycket småSmåStoraMycket stora

14 Min egen IT-kompetens uppskattar jag som … MVG VG G IG

15 Jag upplever mina behov av att lära mig mer om IT frågor som stora. Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer till stor del Instämmer inte alls

16 Datum TidAktivitetMedverkande 12/9 08.30-16.00 Uppstarts- och inspirationsdag Presentation av Skolledarpiloten Skolwebben i Tibro - funktion och idé Lärande samtal Exempel från verkligheten Förväntningar Kenneth Andersson/Susanne Jörgensen, Skoldataenheten Mattias Gustafsson/Annette Larsson /Gunnar Smedberg Bosse Andersson, Skolverket 26/9 08.30-12.00 Uppstart Lärande samtal Mattias Gustafsson, Annette Larsson, Gunnar Smedberg 10/10 08.30-16.00 Seminariedag: Personuppgiftslagen Ulf Lindeberg 24/10 08.30-12.00 Lärande samtal Övergripande samtalsgrupper Mattias Gustafsson, Annette Larsson, Gunnar Smedberg 7/11 08.30-16.00 Seminariedag: Etik och moral på Internet Eva Dahl, Skolverket 21/11 08.30-12.00 Redovisning bas- och samtalsgrupper Planering inför våren Bosse Andersson, Skolverket, Lena Elfvingsson, ITiS Planering - TIBRO Exempel på kommunplanering

17 Jag upplever att kompetensutvecklingen har fått den tid som har krävts i vårt kalendarium: Instämmer..helt..till stor del..delvis..inte alls

18 A...har ökat B...är på samma nivå som tidigare Jag anser att min IT kompetens... 81.7% 18.3 %

19 Jag har deltagit i annan kompetensutveckling under hösten 52.9% 47.1% JA NEJ

20 Hur har dina förväntningar på utbildningen infriats? A. Jag var positiv inför starten och förväntningarna har infriats B. Jag var positiv inför starten men utbildningen lever inte upp till mina förväntningar C. Jag var negativ från början men utbildningen är bättre än förväntat D. Jag var negativ från början och mina förväntningar har bekräftats 52.9% 23.1% 22.1% 1.9%

21 Studiematerialet har varit väl anpassat för mina behov JA NEJ

22 Seminarierna/föreläsningarna har passat bra in i vår utbildning... A Instämmer B Instämmer inte C Tveksam 88.3% 1% 10.7%

23 Jag anser att jag nu har fått bättre förutsättningar att driva skolutveckling med stöd av IT : JA NEJ

24 Jag anser att jag nu har fått bättre förutsättningar att använda IT som ett verktyg för mina dagliga arbetsuppgifter : JA NEJ

25 Jag anser att jag nu har fått bättre förutsättningar att ta investeringsbeslut som rör IT : JA NEJ

26 Fas 2 år 2003 – ”Ringar på vattnet” Syfte Att testa och undersöka kompetensutvecklingen/utbildningens möjligheter till skalbarhet. Att utveckla nuvarande modell både till innehåll och form.

27 Modell 500 skolledare under ht 2003 Centralt Samordning Norr NS+processförare Lycksele/Luleå Syd NS+processförare Hörby/Landskrona Öst NS+processförare Finspång Väst NS+processförare Kristinehamn/Tibro Nuvarande partnerskap i ägandet av kompetensutvecklingen bibehålls: Skolledar- förbunden, KK-stiftelsen, Kommunförbundet och Skolutvecklings- myndigheten

28 Roll- och ansvarsfördelning Kommunerna - Processförare, ansvarar för tidsplanering och förutsättningar, LS-ledare Nätverkssamordnarna och tidigare lokala processförare - Processtöd / bollplank - Resursbank Skolutvecklingsmyndigheten - Guide / bollplank för NS - Utveckling - Uppföljning

29 Fas 3 Planer att erbjuda x antal kommuner kompetensutvecklingen under 20042004

30 Lärande samtal med Elisabeth Nordström

31 Handledare och kommunala kontaktpersoner från Jönköpings- och Östergötlands-län

32 RS:arna Elisabeth F-Emilsson och Sören Thornell tänker framåt…


Ladda ner ppt "ITiS…men sen då? Linköping 03-05-16."

Liknande presentationer


Google-annonser