Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vara brottsoffer eller vittne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vara brottsoffer eller vittne"— Presentationens avskrift:

1 Vara brottsoffer eller vittne
Detta paket innehåller: 1. Försättsblad 2. Det är inte ditt fel 3. Konsekvenser av brott 4. Psykiska reaktioner 5. Fysiska reaktioner 6. Kognitiva och beteendemässiga reaktioner 7. Krisförloppet 8. Reaktionernas omfattning 9. Många drabbas av brottet 10. Brottsoffer behov av stöd 11. Problem som kan uppkomma 12. Brottsofferjouren erbjuder

2 Vara brottsoffer eller vittne
Bild 1 Vara brottsoffer eller vittne Brottsofferjouren ger en hjälpande hand!

3 Det är inte ditt fel att du råkat illa ut
Bild 2 Det är inte ditt fel att du råkat illa ut Att falla offer för brott kan också vara att falla ner i ett hål som är svårt att ta sig ur. Begär inte av dig själv att du ska förstå och hantera den utsatthet, de tankar och de mekanismer som plötsligt dyker upp. Ring oss istället.

4 Konsekvenser av brott Ekonomiska förluster Fysiska skador
Bild 3 Konsekvenser av brott Ekonomiska förluster Fysiska skador Psykiska skador Sociala konsekvenser Praktiska problem Källa: Handbok för stödpersoner och vittnesstöd 2008

5 Psykiska reaktioner Känsla av kaos och overklighet Ångest Rädsla
Bild 4 Psykiska reaktioner Känsla av kaos och overklighet Ångest Rädsla Sorg, vrede Känsla av övergivenhet och hjälplöshet Otrygghetskänsla Nedstämdhet Rädsla att vara ensam Källa: Handbok för stödpersoner och vittnesstöd 2008

6 Fysiska reaktioner Sömnsvårigheter Mardrömmar Rädsla Fysisk svaghet
Bild 5 Fysiska reaktioner Sömnsvårigheter Mardrömmar Rädsla Fysisk svaghet Andningssvårigheter, hjärtklappning, illamående Magproblem Aptitlöshet Smärtupplevelser Reaktioner på oväntade ljud och snabba rörelser Källa: Handbok för stödpersoner och vittnesstöd 2008

7 Kognitiva och beteendemässiga reaktioner
Bild 6 Kognitiva och beteendemässiga reaktioner Minnesförlust Förvirring Låg koncentrationsförmåga Svårt att förstå och tolka information Påträngande tankar och minnesbilder Svårt att fatta beslut Irritation Undvikande av sociala relationer Isolering Ökad stresskänslighet Ökad misstänksamhet Förlorad självsäkerhet Källa: Handbok för stödpersoner och vittnesstöd 2008

8 Chockfasen olika kroppsliga och beteendemässiga reaktioner uppträder
Bild 7 Krisförloppet Nyorienteringsfasen stegvis återgång till tidigare liv med händelsen med i bagaget Bearbetningsfasen känslomässigt tar man stegvis in vad som hänt och börjar förhålla sig till detta Reaktionsfasen olika försvarsmekanismer träder in för att skydda oss från att ta in hela insikten Chockfasen olika kroppsliga och beteendemässiga reaktioner uppträder Källa: Brottsoffer – deras reaktioner och behov

9 Reaktionernas omfattning beror på flera faktorer
Bild 8 Reaktionernas omfattning beror på flera faktorer Händelsens karaktär förekom vapen, livshot, kränkningar, var det utdraget Tid, hur lång tid har förflutit Socialt nätverk finns vänner, familj, arbetskamrater Brottsoffrets livssituation Brottets följdhändelser finns en hotbild och skyddsbehov Ekonomiska resurser Har man råd att anlita experthjälp Personliga egenskaper och hälsotillstånd Omvärldens bemötande erbjuds stöd och information, empati och respekt? Källa:Brottsoffer – deras reaktioner och behov

10 familjen vänner grannar arbets- kamrater
Bild 9 Ett brott påverkar många människor – de kan alla behöva stöd av Brottsofferjouren familjen vänner Brottsoffret grannar arbets- kamrater vittnen Källa:Brottsoffer – deras reaktioner och behov

11 Brottsoffers behov av stöd
Bild 10 Brottsoffers behov av stöd Få trygghet, omsorg och beskydd Få tid och plats att berätta om sin situation Bli sedd, hörd och trodd Ha någon som hjälper och hjälper vidare till kontakter med olika stödinstanser Erbjudas stöd på villkor som anpassas efter brottsoffret Få ändamålsenlig och löpande information Bli behandlad med respekt av polis, övriga rättsväsendet och stödinstanser Uppmuntran att successivt återgå till normala rutiner Samhällets åtgärder är koordinerade och samhällets olika tjänsteområden kan samarbeta Källa: Handbok för stödpersoner och vittnesstöd 2008

12 Problem som kan uppkomma
Bild 11 Problem som kan uppkomma Sekundär viktimisering kränkt på nytt i kontakt med stödinstanser och rättsväsendet Posttraumatiskt stressyndrom (Psykiatrisk diagnos enligt bestämda kriterier och behov av kvalificerad terapeutisk behandlingsinsats Påträngande minnesbilder i vaket tillstånd eller mardrömmar Undvikande av tankar, känslor och aktiviteter som påminner om händelsen Känsla av utestängdhet och isolering från andra Inga framtidsutsikter Sömnproblem Koncentrationssvårigheter Irratibilitet och vredesutbrott Överdrivet vaksam

13 Brottsofferjouren erbjuder:
Bild 12 Brottsofferjouren erbjuder: Emotionellt stöd och praktiska råd Hjälp med kontakter med myndigheter och försäkringsbolag Stöd i samband med rättegång Någon att tala med som förstår din situation


Ladda ner ppt "Vara brottsoffer eller vittne"

Liknande presentationer


Google-annonser