Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-11-22 Utveckling genom Leader Hur har modellen fungerat? Vad kan åstadkommas i ett leaderområde? Erfarenheter kring administration och LAG-arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-11-22 Utveckling genom Leader Hur har modellen fungerat? Vad kan åstadkommas i ett leaderområde? Erfarenheter kring administration och LAG-arbete."— Presentationens avskrift:

1 2014-11-22 Utveckling genom Leader Hur har modellen fungerat? Vad kan åstadkommas i ett leaderområde? Erfarenheter kring administration och LAG-arbete Vilken typ av projekt har varit bäst?

2 2014-11-22 Leadermodellen Områdets förutsättningar Tydliga MÅL Resurser StrategiProjekt Samarbeten Utveckling och resultat!

3 2014-11-22 Möte med mat NärMat Mat i samverkan Bonna Marknad Mat från Bjärke MAT TURISM LANT- BRUK ORTS- UTVECKLING Tjänste&serviceutv., Naturfoto, Café Tornet Småstad Vara, Larv, Kvänum, Vedum, Eggvena, NärMat Mat i samverkan Råmjölksförädling Eko växtvårds- medel Avelsstation bidrottningar Ny teknik ytmylln. Ekol. växtvårdsm. FÖRETAG VästgötaLandet Sparlösa byalag Utvecklingen av besöksnär. Grästorp Touring Sweden Guide&buss Bränneri & Bryggeri Loo i Loo, Ledo Light Vara Quinna Soldriven vägbelysn. UNG TänkNik Leader Ung En gång-aldrig mer MAGI Möte med Mat Vara Horse Arena Bredd blir helhet KONST Konst längs Nossan KonstAnten Konst-rika idéer

4 2014-11-22 Bedömning av ansökningar Prioriterat i LEADER-strategin? Hur kommer projektet att påverka bygden? Skapar det ekonomisk utveckling? Utvecklar det områdets outnyttjade resurser? Profil- och identitetsskapande. Gräv där du står! Är det innovativt? Nytänkande som kan leda till utveckling? Är det långsiktigt hållbart? Efter projekttid? Finns det ett behov av att projektet genomförs? Hur ser genomförandekapaciteten ut? Finns det en lokal förankring och ett underifrånperspektiv? Ger det tydliga effekter? Kostnadseffektivt?

5 2014-11-22 Tips angående organisation! Se området som ETT utvecklingsområde. LAG-ledamöter ser till HELA områdets bästa. Tydlig organisation (delegation, jävsregler, ansvarsfördelning, befogenheter…) LAG och kansli eniga utåt. Öppet klimat. Våga tillföra din åsikt, respektera andras! Många infallsvinklar bäddar för bra beslut.

6 2014-11-22 Tips projektdel! Tydlig och enhetlig information från början till projekten. Både gas och broms. Verksamhetsledarens roll - kompletta ansökningar och att utveckla och ibland begränsa. Vilka har NYTTA? - växer partnerskap och långsiktighet Restriktiv med ”förhandsbesked”. Beslut LAG-möte! Inte bara leaderinformation. En dörr in! LAG-beslut väl motiverade! Möjligt att bevilja stöd i etapper! Projektägarskap? Vid behov sjösätta LAG-egna projekt!

7 2014-11-22 Uppföljning av projekt God uppföljning och stöd till projekt! Ekonomisk redovisning + lägesrapporter + besök – uppföljning i syfte att maximera resultat. –Projektplanen –Budgeten –Avgränsningar Förskott? Skära ner eller avbryta projekt – dialog! Skapa synergieffekter mellan projekt! Uppmuntra till samarbete! Kansli samt LAG-ledamöter!

8 2014-11-22 Fallgropar! För allmänt hållet projektinnehåll Dolda agendor ”Hur mycket pengar får man?” LEADER är ingen snabb lösning på ”kris i kassan” Gemensamt ansvar i projekten, även när det går dåligt.

9 2014-11-22 Framgångsfaktorer! Hållbar ekonomisk utveckling (inget museum) Utveckla områdets outnyttjade resurser, profilera, kraftsamla Problem kan vändas till tillgångar Nyttja Leader-metoden för att skapa engagemang och fördjupad demokrati

10 2014-11-22 Samverkan kommun-näringsliv Ex. TänkNik Utbildar samhällsentreprenörer Mål: Stimulerar barns kreativitet, uppfinningsförmåga och teknikintresse (framförallt tjejer) Syfte: Fler söker till natur- och tekniskt gymnasium och högskolor – matchar företagens behov Lärdomar: Fyller behov. Samverkan med lokala företag (t.ex. Autoliv) + sponsring Man ”lär av sina misstag”, ”våga pröva det oprövade” utveckling Vetgiriga och motiverade ungdomar Lära genom att göra! Raketteknik och aerodynamik, Utbyte med Irland Experimenthus Pierre sprider metod Sugrörstorn

11 2014-11-22 Synliggöra outnyttjade resurser Ex. KonstAnten Mål Nätverk och utställningslokaler för konstnärer i området runt sjön Anten. Syfte Ge bättre förutsättningar för konstens spridning - verka för en ökande turistnäring. Resultat Konstrunda, visningslokaler, nätverk Över 20 konstnärer Framgångsfaktorer Underifrånperspektiv Behov och intresse, rätt i tiden Förstärka osynlig resurs www.konstanten.se

12 2014-11-22 Visionsprojekt Ex. Vara Horse Arena Idéer som växer Förstudie utvecklas till att skapa norra Europas största hästanläggning Projekt: Ta fram koncept, marknads- undersökning, budget, finansiering, idéritningar, boendeupplägg Mål: ekonomisk utveckling på landsbygden (hästnära boende, företagande, besökare). Ny by. www.varahorsearena.se

13 2014-11-22 Problem blir möjlighet Ex. Genevikens badplats Idé: Skapa en bättre boendemiljö och ökad trivsel i Gendalen genom att göra om gammal grusgrop till badplats. Resultat: 20 000 besökare varje år. Ny mötesplats. Ökad trivsel. Lärdomar: Problem blir möjlighet! Begränsad kraftansträngning under projekttiden. Begränsad arbetsinsats och löpande drift från föreningen – långsiktigt hållbart. Ideellt engagemang för bygdens bästa www.storamellby.nu

14 2014-11-22 Våga kliva utanför rollen! ”Så har vi aldrig gjort förut” ”Det kan aldrig gå” Se möjligheterna!


Ladda ner ppt "2014-11-22 Utveckling genom Leader Hur har modellen fungerat? Vad kan åstadkommas i ett leaderområde? Erfarenheter kring administration och LAG-arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser