Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företaget som sekt Olov Hedlin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företaget som sekt Olov Hedlin"— Presentationens avskrift:

1 Företaget som sekt Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com
Syfte: Undersöka huruvida det finns sekteristiska inslag i managementlitteraturen.

2 Är manipulativt ledarskap effektivt?
Är effektivt ledarskap manipulativt? Manipulation = att omärkligt styra människor i önskad riktning. Slutsats: Manipulation är ett retoriskt knep för effektivitet. Olov Hedlin

3 Sekter Företag Undersöka likheter:
Medlemmarnas och ledarnas beteenden. Hur kulturen används för att skapa engagemang. Företag Olov Hedlin

4 Religion Vad har religion med ekonomi att göra? Max Weber
Idag: Lånar religiösa begrepp. ”Det mest mänskliga vi kan göra är att vara religiösa”. Olov Hedlin

5 Religionen delas upp i fyra delar:
1. Intellektuella – kunskap. 2. Upplevelse – kontakt med transcendent väsen (Gud). 3. Beteende – rituella handlingar. 4. Gemenskap – sociala samspelet. Överbetoning av något moment leder till sekterism. Olov Hedlin

6 Sekter Definition på sekt: 1. Medlemskapet förtjänas
2. Medlemskapet kan fråntas om man bryter mot gruppnormer. 3. Medlemmarna ska betrakta sig som en elit som är i besittning av en särskild insikt. 4. Sekten är totalitär. Olov Hedlin

7 Vad attraherar en individ att söka sig till en sekt?
Manipulativa sekter: Auktoritärt ledarskap. Hård kontroll. Avvisande av all kritik. Vad attraherar en individ att söka sig till en sekt? Absoluta svar. Sociala nätverk. Tydlig livsstil. Behov av underkastelse och önskan att andra tar beslut. Manipulativa sektledare: Ledarens personlighet färgar hela organisationen. Karismatisk och transformativ Stort inflytande över medlemmarnas tankeverksamhet. Överaktiv. Manipulativ. Olov Hedlin

8 Managementlitteratur
Studieobjekt? Managementlitteratur ”Underhållning i religiös förpackning!” ”The difference between God and Tom is that God does not believe he is Tom!” ”Managementförfattarna säljer tro snarare än vetande”. Olov Hedlin

9 Varför är managementförfattarna så populära?
1. ”Självuppfyllande profetia” 2. Enkel presentation 3. Praktisk anknytning 4. Lovar hög vinst på kort tid Olov Hedlin

10 In Search of Excellence
av Tom Peters & Robert Waterman (P&W), 1982. Den mest sålda och konsumerade managementlitteraturen genom tiderna. Syftet: Presentera ”hemligheten” bakom de mest framgångsrika företagen mellan – ”de mästerliga företagen”. Olov Hedlin

11 Analys Teori In Search of Excellence Sekter Intervjumall:
Vad är en organisation? Vad innebär organisationskultur? Vad kännetecknar medarbetaren? Vad kännetecknar ledaren? Teori In Search of Excellence Sekter Slutsats Olov Hedlin

12 (Fjodor Dostojevskij i ”Bröderna Karamasov”)
”Medarbetaren är i ett skriande behov av mening och vill därför tro på uttalade övertygelser”. (P&W) Ingenting har någonsin varit mer outhärdligt för människan och det mänskliga samhället än friheten. Hur ska människan slippa detta outhärdliga? Jo, genom att någon kommer och överbevisar oss om att vi blir fria först när vi avsäger oss vår frihet, överlämnar den till andra och underkastar oss. Ty världen har proklamerat frihet, och vad finner vi då i denna frihet? Bara träldom och självmord. (Fjodor Dostojevskij i ”Bröderna Karamasov”) Olov Hedlin

13 ”Vi är idag dömda till frihet, friheten att välja… att hantera osäkerhet är därför en av vår tids stora utmaningar”. (Nicklas Lundblad) T R Y G H E Osäkerhet Osäkerhet Olov Hedlin

14 Identifikation ”andligt entreprenörsskap”
Människan söker identifikation och trygghet i organisationer och företag. Olov Hedlin

15 VAD KÄNNETECKNAR MEDARBETAREN?
”Företag som 3M har blivit som ett slags socialt centrum för sina anställda, inte bara ett ställe att arbeta på. Vi har klubbar för de anställda, interna idrottstävlingar, reseklubbar och en sångkör. Det har blivit på det viset, därför att det samhället som folk lever i har blivit så rörligt att det inte längre kan ge individerna tillräckligt mycket. Skolorna är inte längre någon samlingspunkt för familjen. Kyrkorna har förlorat sitt inflytande över familjerna. När dessa traditionella strukturer brutit samman har vissa företag fyllt ut tomrummet. De har blivit en sorts moderinstitutioner men har samtidigt behållit sin anda av företagsamhet”. (P&W) Olov Hedlin

16 Identifikation med företaget:
1. Ju mer distinkta värderingar, desto tydligare identitet. 2. Ju högre status som förknippas med gruppen, desto lättare identifiering. 3. Ju starkare medvetenhet om ett ”dom”, desto tydligare ”vi”. ”Att forma en organisation påminner mer om att sätta upp ett snöstängsel för att styra undan drivsnön än att göra en snögubbe”. Olov Hedlin

17 VAD INNEBÄR ORGANISATIONSKULTUR?
”Kulturen är mästarföretagens mest framstående egenskap. De utgjordes av myllrande gobelänger av anekdoter, myter och sagor”. (P&W) ”En människa både äger kulturen och är ägd av kulturen, formad av den och gjord robotlik av den”. (Ulf Hannerz) ”För effektivitet och framgång krävs en gemensam tro, det krävs en uppsättning trossatser som följs under blind lydnad. Hur starkt folk inom organisationen tror på dessa grundläggande riktlinjer och hur troget de utövar dem är avgörande för organisationens framgång”. (P&W) Olov Hedlin

18 ”Mästarföretagen har en stark och enhetlig anda där kulturen ger mening åt många men stöter också bort andra”. (P&W) ”Trossatserna är så starka att man antingen köper dem eller lämnar organisationen”. (P&W) ”Det gäller att få bort de ledsna hundarna som inte följer trossatserna”. (P&W) Olov Hedlin

19 1. Grupptryck: ”Stark kultur och press från kollegor är den hårdaste kontroll som kan tänkas”. (P&W) 2. Utför synbara handlingar/ bekännelser: Vilja att utföra nya handlingar Psykologisk anpassning Förändring av attityd Olov Hedlin

20 Trosövertygelse Ju starkare trosövertygelse desto ivrigare blir individen att visa sin hängivelse. Engagemang Olov Hedlin

21 Vad är riskerna med en för stark och enhetlig kultur?
Undanröjer kritiskt tänkande = sämre beslut. 1. Groupthink Suddar ut gränsen mellan arbetsliv och privatliv, risk för kolonisation. 2. Totalitarism Olov Hedlin

22 VAD KÄNNETECKNAR LEDAREN?
”Ledaren ska besvara medarbetarens skriande behov av mening och höja sig över det jordiska…Ledaren ska göra tillvaron meningsfull”. (P&W) ”Ledaren ska som en evangelist ständigt predika sanningen”. (P&W) ”Ska påverka hjärna som hjärta” (P&W) Olov Hedlin

23 ”I ett mästerligt företag samlas alla anställda på morgonen för att hålla möten, sjunga företagets egen sång och skandera firmans evangelium. För dem som inte upplevt det är det svårt att föreställa sig ståhejet och upphetsningen vid samlingarna för dem som säljer plastburkar – Tupperwareburkar”. (P&W) Olov Hedlin

24 Transformativt = Karismatiskt + Strategisk medvetenhet
Karismatiskt ledarskap Transformativt ledarskap 1. Följeslagarna delar och litar på ledarens tro 1. Övertyga medarbetaren i att organisationens syfte och uppgift är av allra största betydelse. 2. Följeslagarna visar lydnad och tillgivenhet till ledaren som oftast står oemotsagd. 2. Övertyga medarbetaren i att överföra sitt egenintresse i organisationens tjänst. 3. Följeslagarna visar emotionell delaktighet i organisationens mission och vill bidra till organisationens framgångar. 3. Aktivera medarbetarens högre behov. Transformativt = Karismatiskt + Strategisk medvetenhet Olov Hedlin

25 Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida det fanns sekteristiska inslag i managementlitteraturen. Slutsats: Organisation: Mästarföretag och sekter uppvisar totalitära tendenser då gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut = risk för kolonisation = individen instrumentaliseras och förvandlas till medel vilket är oetiskt. Organisationskultur: Mästarföretag och sekter har starka och enhetliga kulturer. + samhörighet, trygghet, arbetstrivsel och stimulerar till identifikation = ger ökat engagemang, målkongruens, effektiviserar företagsstyrning. - Risk för groupthink, totalitarism och manipulation.

26 Slutsats: Medlem/medarbetare:
Hög grad av identifikation. Ger ökat engagemang. Risk: Identitetskris vid uteslutning. Ledarskap: Ledare i mästarföretag och sekter är karismatiska och transformativa = Starka personligheter som kan tillfredsställa individens behov av mening/trygghet + söker strategiskt påverka hjärna som hjärta = Risk för manipulation och kolonisation = Oetiskt. Olov Hedlin

27 TACK! Olov Hedlin Vid frågor, kontakta: ohedlin@hotmail.com
Mobil:


Ladda ner ppt "Företaget som sekt Olov Hedlin"

Liknande presentationer


Google-annonser