Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företaget som sekt Olov Hedlin Syfte: Undersöka huruvida det finns sekteristiska inslag i managementlitteraturen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företaget som sekt Olov Hedlin Syfte: Undersöka huruvida det finns sekteristiska inslag i managementlitteraturen."— Presentationens avskrift:

1 Företaget som sekt Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com Syfte: Undersöka huruvida det finns sekteristiska inslag i managementlitteraturen.

2 Är manipulativt ledarskap effektivt? Är effektivt ledarskap manipulativt? Manipulation = att omärkligt styra människor i önskad riktning. Slutsats: Manipulation är ett retoriskt knep för effektivitet. Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

3 Sekter Företag Undersöka likheter: Medlemmarnas och ledarnas beteenden. Hur kulturen används för att skapa engagemang. Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

4 Religion Vad har religion med ekonomi att göra? Max Weber Idag: Lånar religiösa begrepp. ”Det mest mänskliga vi kan göra är att vara religiösa”. Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

5 Religionen delas upp i fyra delar: 1. Intellektuella – kunskap. 2. Upplevelse – kontakt med transcendent väsen (Gud). 3. Beteende – rituella handlingar. 4. Gemenskap – sociala samspelet. Överbetoning av något moment leder till sekterism. Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

6 Definition på sekt: Sekter 1. Medlemskapet förtjänas 2. Medlemskapet kan fråntas om man bryter mot gruppnormer. 3. Medlemmarna ska betrakta sig som en elit som är i besittning av en särskild insikt. 4. Sekten är totalitär. Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

7 Manipulativa sekter: Auktoritärt ledarskap. Hård kontroll. Avvisande av all kritik. Manipulativa sektledare: Ledarens personlighet färgar hela organisationen. Karismatisk och transformativ Stort inflytande över medlemmarnas tankeverksamhet. Överaktiv. Manipulativ. Vad attraherar en individ att söka sig till en sekt? Absoluta svar. Sociala nätverk. Tydlig livsstil. Behov av underkastelse och önskan att andra tar beslut. Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

8 Studieobjekt? Managementlitteratur ”Underhållning i religiös förpackning!” ”The difference between God and Tom is that God does not believe he is Tom!” ”Managementförfattarna säljer tro snarare än vetande”. Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

9 Varför är managementförfattarna så populära? 1. ”Självuppfyllande profetia” 2. Enkel presentation 3. Praktisk anknytning 4. Lovar hög vinst på kort tid Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

10 In Search of Excellence Den mest sålda och konsumerade managementlitteraturen genom tiderna. av Tom Peters & Robert Waterman (P&W), 1982. Syftet: Presentera ”hemligheten” bakom de mest framgångsrika företagen mellan 1961-1980 – ”de mästerliga företagen”. Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

11 Teori In Search of Excellence Sekter AnalysAnalys Slutsats Intervjumall: Vad är en organisation? Vad innebär organisationskultur? Vad kännetecknar medarbetaren? Vad kännetecknar ledaren? Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

12 ”Medarbetaren är i ett skriande behov av mening och vill därför tro på uttalade övertygelser”. (P&W) Ingenting har någonsin varit mer outhärdligt för människan och det mänskliga samhället än friheten. Hur ska människan slippa detta outhärdliga? Jo, genom att någon kommer och överbevisar oss om att vi blir fria först när vi avsäger oss vår frihet, överlämnar den till andra och underkastar oss. Ty världen har proklamerat frihet, och vad finner vi då i denna frihet? Bara träldom och självmord. (Fjodor Dostojevskij i ”Bröderna Karamasov”) Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

13 ”Vi är idag dömda till frihet, friheten att välja… att hantera osäkerhet är därför en av vår tids stora utmaningar”. (Nicklas Lundblad) TRYGGHETTRYGGHET Osäkerhet Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

14 Identifikation ”andligt entreprenörsskap” Människan söker identifikation och trygghet i organisationer och företag. Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

15 VAD KÄNNETECKNAR MEDARBETAREN? ”Företag som 3M har blivit som ett slags socialt centrum för sina anställda, inte bara ett ställe att arbeta på. Vi har klubbar för de anställda, interna idrottstävlingar, reseklubbar och en sångkör. Det har blivit på det viset, därför att det samhället som folk lever i har blivit så rörligt att det inte längre kan ge individerna tillräckligt mycket. Skolorna är inte längre någon samlingspunkt för familjen. Kyrkorna har förlorat sitt inflytande över familjerna. När dessa traditionella strukturer brutit samman har vissa företag fyllt ut tomrummet. De har blivit en sorts moderinstitutioner men har samtidigt behållit sin anda av företagsamhet”. (P&W) Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

16 Identifikation med företaget: 1. Ju mer distinkta värderingar, desto tydligare identitet. 2. Ju högre status som förknippas med gruppen, desto lättare identifiering. 3. Ju starkare medvetenhet om ett ”dom”, desto tydligare ”vi”. ”Att forma en organisation påminner mer om att sätta upp ett snöstängsel för att styra undan drivsnön än att göra en snögubbe”. Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

17 VAD INNEBÄR ORGANISATIONSKULTUR? ”Kulturen är mästarföretagens mest framstående egenskap. De utgjordes av myllrande gobelänger av anekdoter, myter och sagor”. (P&W) ”En människa både äger kulturen och är ägd av kulturen, formad av den och gjord robotlik av den”. (Ulf Hannerz) ”För effektivitet och framgång krävs en gemensam tro, det krävs en uppsättning trossatser som följs under blind lydnad. Hur starkt folk inom organisationen tror på dessa grundläggande riktlinjer och hur troget de utövar dem är avgörande för organisationens framgång”. (P&W) Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

18 ”Mästarföretagen har en stark och enhetlig anda där kulturen ger mening åt många men stöter också bort andra”. (P&W) ”Trossatserna är så starka att man antingen köper dem eller lämnar organisationen”. (P&W) ”Det gäller att få bort de ledsna hundarna som inte följer trossatserna”. (P&W) Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

19 ”Stark kultur och press från kollegor är den hårdaste kontroll som kan tänkas”. (P&W) 1. Grupptryck: 2. Utför synbara handlingar/ bekännelser: Psykologisk anpassning Förändring av attityd Vilja att utföra nya handlingar Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

20 Trosövertygelse Engagemang Ju starkare trosövertygelse desto ivrigare blir individen att visa sin hängivelse. Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

21 Vad är riskerna med en för stark och enhetlig kultur? 1. Groupthink 2. Totalitarism Undanröjer kritiskt tänkande = sämre beslut. Suddar ut gränsen mellan arbetsliv och privatliv, risk för kolonisation. Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

22 VAD KÄNNETECKNAR LEDAREN? ”Ledaren ska besvara medarbetarens skriande behov av mening och höja sig över det jordiska…Ledaren ska göra tillvaron meningsfull”. (P&W) ”Ledaren ska som en evangelist ständigt predika sanningen”. (P&W) Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com ”Ska påverka hjärna som hjärta” (P&W)

23 ”I ett mästerligt företag samlas alla anställda på morgonen för att hålla möten, sjunga företagets egen sång och skandera firmans evangelium. För dem som inte upplevt det är det svårt att föreställa sig ståhejet och upphetsningen vid samlingarna för dem som säljer plastburkar – Tupperwareburkar”. (P&W) Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

24 Karismatiskt ledarskap 1. Följeslagarna delar och litar på ledarens tro 2. Följeslagarna visar lydnad och tillgivenhet till ledaren som oftast står oemotsagd. 3. Följeslagarna visar emotionell delaktighet i organisationens mission och vill bidra till organisationens framgångar. Transformativt ledarskap 1. Övertyga medarbetaren i att organisationens syfte och uppgift är av allra största betydelse. 2. Övertyga medarbetaren i att överföra sitt egenintresse i organisationens tjänst. 3. Aktivera medarbetarens högre behov. Transformativt = Karismatiskt + Strategisk medvetenhet Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

25 Slutsats: Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida det fanns sekteristiska inslag i managementlitteraturen. Organisation: Mästarföretag och sekter uppvisar totalitära tendenser då gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut = risk för kolonisation = individen instrumentaliseras och förvandlas till medel vilket är oetiskt. Organisationskultur: Mästarföretag och sekter har starka och enhetliga kulturer. + samhörighet, trygghet, arbetstrivsel och stimulerar till identifikation = ger ökat engagemang, målkongruens, effektiviserar företagsstyrning. - Risk för groupthink, totalitarism och manipulation.

26 Slutsats: Medlem/medarbetare: Hög grad av identifikation. Ger ökat engagemang. Risk: Identitetskris vid uteslutning. Ledarskap: Ledare i mästarföretag och sekter är karismatiska och transformativa = Starka personligheter som kan tillfredsställa individens behov av mening/trygghet + söker strategiskt påverka hjärna som hjärta = Risk för manipulation och kolonisation = Oetiskt. Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com

27 TACK! Vid frågor, kontakta: Olov Hedlin ohedlin@hotmail.com Mobil: 0702-397007


Ladda ner ppt "Företaget som sekt Olov Hedlin Syfte: Undersöka huruvida det finns sekteristiska inslag i managementlitteraturen."

Liknande presentationer


Google-annonser