Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledningsteam och Ledarutveckling ADIZES profiler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledningsteam och Ledarutveckling ADIZES profiler."— Presentationens avskrift:

1 Ledningsteam och Ledarutveckling ADIZES profiler

2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers december 2009 sida 2 Adizes fyra roller ADIZES ”Ingen ledare (person) kan uppfylla alla fyra rollerna / karaktärerna !” Samordnare Utvecklare Resultatskapare Administratör ” De flesta har en profil där två ( alt tre) karaktärer är dominerande” ” Om jag vet och förstår vilken profil jag har kan jag nyttja mina styrkor och komplettera med andra som fyller upp det jag inte är bra på”

3 Öhrlings PricewaterhouseCoopers december 2009 sida 3 Adizes fyra roller Administratören Strukturerad Behöver kontroll… Noggrann Formell – detaljer… Förutsägbar Ofta förändringsobenägen Lojal Omständlig Resultatskaparen MålinriktadOtålig SnabbHetsig HandlingskraftigEgoistisk OräddBufflig Starka och svaga sidor

4 Öhrlings PricewaterhouseCoopers december 2009 sida 4 Adizes fyra roller Samordnaren LyssnarGillar inte konflikt FörankrarVill bli bekräftad TolerantKan ha svårt m beslut SocialTidskrävande Utvecklaren VisionärIngen lyssnare KreativLiten”markkontakt” FlexibelOfta lite slarvig RiskvilligSaknar tålamod Starka och svaga sidor

5 Öhrlings PricewaterhouseCoopers december 2009 sida 5 Adizes fyra roller Administratören Kommer i tid och går i tid Ser till att allt är på plats och i ordning Håller sig inom ramarna Följer regler Argumenterar med stöd av fakta Kallar till ordning på möten Tänker innan han handlar Resultatskaparen Gör helst allting själv Arbetar här och nu – kortsiktigt Chansar Tar tag i saker Har bråttom Får snabbt saker ur händerna Undviker möten Vad gör….?

6 Öhrlings PricewaterhouseCoopers december 2009 sida 6 Adizes fyra roller Samordnaren Lyssnar Medlar Pratar om och analyserar känslor Förankrar och får andra med sig Söker konsensusbeslut Undviker obehagliga saker Ordnar personalmöten/fester Utvecklaren Kläcker idéer Har synpunkter och alternativa förslag Älskar nya saker Byter ofta riktning Glömmer och sprider oordning Har tusen saker på gång samtidigt Har svårt för avslut Vad gör….?

7 Öhrlings PricewaterhouseCoopers december 2009 sida 7 Adizes fyra roller Behov Administratörens behov - kontroll Konkreta arbetsuppgifter Tillräcklig kunskap Regler och ramar Fasta rutiner Kontinuitet Jämn arbetstakt Trygghet Perfektion Klara besked Resultatskaparens behov – prestation Tydliga och mätbara resultatmål Problemlösning Självständigt jobb Korta processer med synbara snabba resultat Tävlan Vara duktig Tolerant omgivning Effektiva hjälpmedel Uppmärksamhet

8 Öhrlings PricewaterhouseCoopers december 2009 sida 8 Adizes fyra roller Behov Samordnarens behov – gemenskap Arbetskamrater Öppenhet och personlig kontakt Grupptillhörighet Harmoni Möten med diskussion och konsensusbeslut Uppskattning Utvecklarens behov – omväxling Högt i tak Oregelbundenhet Handlingsfrihet Mycket plats Andras lyssnande och engagemang Kreativ miljö Nya utmaningar


Ladda ner ppt "Ledningsteam och Ledarutveckling ADIZES profiler."

Liknande presentationer


Google-annonser