Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten Muhammad

2 www.islamforelasningar.se Session 10 Vem kommer ihåg?  Varför gick Musa och hans bror Harun till Faraon för att besöka honom?  Av vilken anledning valde Musa en festivaldag för duellen att äga rum?  Vad hände när Musa vann duellen över Faraons trollkarlar?  Vad hände Faraon och hans egyptiska folk när de inte ville frisläppa Musas folk?  Nämn några plågor som drabbade Faraon och folket?

3 www.islamforelasningar.se Faraon och hans armé går under Profeten Musa  Musa ska fly med sitt folk från Egypten till Al – Quds  Röda havet delar sig för Musa och Bini Israil ”Och Vi befallde Musa: "Slå på vattnet med din stav!" - och se, då delade sig [havet] och de två delarna reste sig som mäktiga berg.” (Koranen 26:63) Guds (Allahs) uppenbarelse till Musa:

4 www.islamforelasningar.se Profeten Musa ”Nu [tror du]! Förut trotsade du Mig och var en av dem som stör ordningen och sprider fördärv [på jorden]!” Gud (Allah) sade: Din kropp skall Vi rädda idag för att göra dig till ett tecken för dina efterkommande, även om många människor är likgiltiga för Våra tecken." (Koranen 10:91 - 92)

5 www.islamforelasningar.se Musas folk begär det oförståeliga Profeten Musa  Bini Israil begär av Musa att få göra en avgud att dyrka ”Han svarade: "Ni är sannerligen ett dåraktigt släkte! Vad dessa [människor] ägnar sig åt är dömt till undergång och allt vad de har åstadkommit skall gå förlorat.” (Koranen 7:138 - 139) Gud (Allah) säger att:

6 www.islamforelasningar.se Den ensamma tiden med Gud (Allah) Profeten Musa  Musa ska fasta i 30 dagar och bryter den Gud (Allah) sade: "Musa! Vad har förmått dig att lämna ditt folk med sådan brådska? Han svarade: "De följer i mina spår; och jag har skyndat till Dig, Herre, för att vara Dig till lags.” (Koranen 20:83 - 84)

7  I Musas frånvaro så dyrkar Bini Israil den gyllene kalven  Musa får veta att hans folk i hans frånvaro gått över gränserna www.islamforelasningar.se Profeten Musa Gud (Allah) sade: ”I din frånvaro har Vi satt ditt folk på prov, och samariern har lett dem vilse." (Koranen 20:85)

8  Musa återvänder till sitt folk  Straffet som Samiri får för det han gjort www.islamforelasningar.se Profeten Musa Gud (Allah) återberättar i koranen: ”[Musa] sade: ”Bort härifrån! Ditt [straff] i livet skall vara att [alltid] säga: 'rör mig inte!’ (Koranen 20:97)  Avgudadyrkarna får sitt straff

9 www.islamforelasningar.se Avslutning - Session 10 Profeten Musa

10 Session 10 SLUT! www.islamforelasningar.se


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."

Liknande presentationer


Google-annonser