Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allergisk mot soja eller ”bara” sensibiliserad? Magnus Borres.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allergisk mot soja eller ”bara” sensibiliserad? Magnus Borres."— Presentationens avskrift:

1 Allergisk mot soja eller ”bara” sensibiliserad? Magnus Borres

2 KvalsterVenomsJordnöt Pollen Nötter Päls Djur Mögel Ovomucoid Ägg Ovoalbumin O-5 gliadin Vete Gluten Kasein Mjölk Soy Sensibilisering vanligare än allergiska sjukdomen 12% IgE pos 1-2% jordnöt allergi 5% IgE pos 1,5% ägg allergi 6% IgE pos 0,1 % soja allergi

3 Allergena komponenter i soja bönan Allergen Cupin superfamilyProlamin superfamily PR-10Profilin 7S globulin /Vicillin 11S globulin /Legumin 2S albuminLTP Soy Gly m 5Gly m 6 Gly m 2S Albumin Gly m 1Gly m 4Gly m 3 Corresponding peanut allergen Ara h 1Ara h 3Ara h 2Ara h 9Ara h 8Ara h 5

4 IgE mot Gly m 5 och Gly m (soja) predikterar allvarliga reaktioner Holzhauser et al, JACI 2009 IgE mot Gly m 5 och/eller Gly m 6 hittades i 86% av fallen med anafylaxi mot soja

5 Konklusion IgE koncentrationen av Gly m 5 & Gly m 6 är relaterad till allvarliga kliniska reaktioner orsakad av soja. SymptomatiskaIcke- symptomatíska n=33n=41 Ålder Median years2.32.0 Total IgEMedian (range) kU/l1282 (29-22,300)900 (15-15,360) IgE SojaMedian (range) kU A /l17.1 (0.36-92)3.6 (0.54-77-3) Diagnos Oral provokation2922 Anamnes419 Gly m 5 & Gly m 6 är specifika allergena komponenter bland soja allergiska barn. Ito, Ebisawa et al, JACI 2011

6 Ålder Symptom BjörkGly m 4Gly m 5Gly m 6 13 Hosta, dyspne, trångt bröst 163,524,7-- 14 Dyspne, illamaående, gastrosymptom 99,640,90,0 10 Dyspne, illamaående, snuva, gastrosymptom 63,210,80,0 10 Hosta, dyspne, trångt bröst snuva 74,910,50,0 Björk allergiker löper risk att reagera på sojadryck pga kraftiga korsreaktioner (Gly m 4 reaktioner) Kosma, Landgren, Hedlin et al, Acta Ped 2011 Japanerna skiljer på Soja allergi & Sojamjölks allergi 6

7 Hur skiljer sig soja allergi från sojamjölks allergi? 7

8 67.1<0.35 8.52<0.35 6.48<0.35 1.28<0.35 41.0<0.35 2.05<0.35 4.83<0.35 39.1<0.35 11.4<0.35 6.21<0.35 28.7<0.35 38.6<0.35 15.01.842.45 39.6<0.35 4.09<0.35 18.2<0.35 17.8<0.35 1.58<0.35 Gly m 4 Gly m 5 & 6 Allvarlig soja allergi förefaller extremt ovanligt hos vuxna Pollenrelaterad sojaallergi orsakar besvär för många - lärdom från Japan Fukutomi et al. JACI 2012 8

9 Sojasensibilisering i skolåldern Vanligare bland skolbarn jmf förskolebarn Varför? Undersökte 42 barn från Bamsekohorten Ej sensibiliserade vid 4 år ålder men sensibiliserade mot soja vid 8 års ålder 9

10 Konklusion: Ny sensibilisering mot soja bland skolbarn beror på sensibilisering mot jordnöt, gräs och björk och kan differentieras genom att testa med allergena komponenter Östblom E et al. Allergy 2008 Sjölander Wickman, v Hage et al, subm 10

11 Vilken betydelse har sojans 2S Albumin? Allergen Cupin superfamilyProlamin superfamily PR-10Profilin 7S globulin /Vicillin 11S globulin /Legumin 2S albuminLTP Soy Gly m 5Gly m 6 Gly m 2S Albumin Gly m 1Gly m 4Gly m 3 Corresponding peanut allergen Ara h 1Ara h 3Ara h 2Ara h 9Ara h 8Ara h 5 11

12 median ålder2.41.9 IgE mot (kU A /l) Soja23.74.10.02580.69 2S albumin6.80.50.00240.75 Gly m 520.41.70.05210.69 Gly m 615.52.50.10160.64 Soja allergi diagnos Provokation1619 Anamnes317 SymptomHud16 Oral5 ̶ Respiratoriska6 ̶ Gastrointestinal1 ̶ Soja allergi Ej soja allergi p-värde AUC n =19 n=36 Ebisawa et al. JACI 2013 accepted 2S Albumin i Soja viktig komponent för japanska sojaallergiska barn 12

13 Age: 6 months Age: 18 months Age: 6 years Age: 18 years  Eczema  Colic  Rhinitis and cough in contact with cats and dogs  Food allergy (egg,milk)  Asthma  Egg pos  Milk pos  Fish neg 6 months Symptoms DiagnosisSkin Prick Test  Eczema  Colic  Rhinitis and cough in contact with cats and dogs 18 months Symptoms DiagnosisSkin Prick Test  Egg pos,  Milk pos  Fish pos  Timothy neg  Birch neg  Dust mite neg  Cladosp. neg  Food allergy (egg, milk, fish)  Asthma  Allergic Rhinitis Symptoms Diagnosis  Pollen induced rhinoconj.  Reaction with peanuts and fish 6 years Skin Prick Test  Egg pos,  Milk pos  Fish pos  Timothy neg  Birch neg  Dust mite neg  Cladosp. neg  Cat neg, Dog neg  Food allergy (fish, peanut)  Asthma  Allergic rhinoconj.  Pollen induced rhinoconj.  Reaction with peanuts and fish 18 years Skin Prick Test  Egg pos, Milk pos  Fish pos  Timothy neg  Birch neg  Dust mite neg  Cladosp. neg  Cat neg, Dog neg  Horse neg  Food allergy (fish, peanut)  Mild asthma  Seasonal allergic rhinoconj. Symptoms Diagnosis Allergena Komponenter - från spädbarn till vuxen Tolerans mot soja, ägg och mjölk utvecklades Tidigt sensibliserad mot jordnötter & nötter senare svåra problem Soja allergi missades vid 6 mån 13 Borres, Ebisawa, Eigenmann, PAI 2011

14 Sammanfattning Soja sensibilisering vanlig men sojaallergi ovanlig Gly m 4 – sojamjölksallergi markör Gly m 5 & 6 – sojaallergi markör De novo sensiblisering förekommer i skolåldern – kan bero på pollen och/eller jordnötsallergi 2S Albumin för soja viktig komponent? 14


Ladda ner ppt "Allergisk mot soja eller ”bara” sensibiliserad? Magnus Borres."

Liknande presentationer


Google-annonser