Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allergisk mot soja eller ”bara” sensibiliserad? Magnus Borres.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allergisk mot soja eller ”bara” sensibiliserad? Magnus Borres."— Presentationens avskrift:

1 Allergisk mot soja eller ”bara” sensibiliserad? Magnus Borres

2 KvalsterVenomsJordnöt Pollen Nötter Päls Djur Mögel Ovomucoid Ägg Ovoalbumin O-5 gliadin Vete Gluten Kasein Mjölk Soy Sensibilisering vanligare än allergiska sjukdomen 12% IgE pos 1-2% jordnöt allergi 5% IgE pos 1,5% ägg allergi 6% IgE pos 0,1 % soja allergi

3 Allergena komponenter i soja bönan Allergen Cupin superfamilyProlamin superfamily PR-10Profilin 7S globulin /Vicillin 11S globulin /Legumin 2S albuminLTP Soy Gly m 5Gly m 6 Gly m 2S Albumin Gly m 1Gly m 4Gly m 3 Corresponding peanut allergen Ara h 1Ara h 3Ara h 2Ara h 9Ara h 8Ara h 5

4 IgE mot Gly m 5 och Gly m (soja) predikterar allvarliga reaktioner Holzhauser et al, JACI 2009 IgE mot Gly m 5 och/eller Gly m 6 hittades i 86% av fallen med anafylaxi mot soja

5 Konklusion IgE koncentrationen av Gly m 5 & Gly m 6 är relaterad till allvarliga kliniska reaktioner orsakad av soja. SymptomatiskaIcke- symptomatíska n=33n=41 Ålder Median years Total IgEMedian (range) kU/l1282 (29-22,300)900 (15-15,360) IgE SojaMedian (range) kU A /l17.1 ( )3.6 ( ) Diagnos Oral provokation2922 Anamnes419 Gly m 5 & Gly m 6 är specifika allergena komponenter bland soja allergiska barn. Ito, Ebisawa et al, JACI 2011

6 Ålder Symptom BjörkGly m 4Gly m 5Gly m 6 13 Hosta, dyspne, trångt bröst 163,524, Dyspne, illamaående, gastrosymptom 99,640,90,0 10 Dyspne, illamaående, snuva, gastrosymptom 63,210,80,0 10 Hosta, dyspne, trångt bröst snuva 74,910,50,0 Björk allergiker löper risk att reagera på sojadryck pga kraftiga korsreaktioner (Gly m 4 reaktioner) Kosma, Landgren, Hedlin et al, Acta Ped 2011 Japanerna skiljer på Soja allergi & Sojamjölks allergi 6

7 Hur skiljer sig soja allergi från sojamjölks allergi? 7

8 67.1< < < < < < < < < < < < < < < < <0.35 Gly m 4 Gly m 5 & 6 Allvarlig soja allergi förefaller extremt ovanligt hos vuxna Pollenrelaterad sojaallergi orsakar besvär för många - lärdom från Japan Fukutomi et al. JACI

9 Sojasensibilisering i skolåldern Vanligare bland skolbarn jmf förskolebarn Varför? Undersökte 42 barn från Bamsekohorten Ej sensibiliserade vid 4 år ålder men sensibiliserade mot soja vid 8 års ålder 9

10 Konklusion: Ny sensibilisering mot soja bland skolbarn beror på sensibilisering mot jordnöt, gräs och björk och kan differentieras genom att testa med allergena komponenter Östblom E et al. Allergy 2008 Sjölander Wickman, v Hage et al, subm 10

11 Vilken betydelse har sojans 2S Albumin? Allergen Cupin superfamilyProlamin superfamily PR-10Profilin 7S globulin /Vicillin 11S globulin /Legumin 2S albuminLTP Soy Gly m 5Gly m 6 Gly m 2S Albumin Gly m 1Gly m 4Gly m 3 Corresponding peanut allergen Ara h 1Ara h 3Ara h 2Ara h 9Ara h 8Ara h 5 11

12 median ålder IgE mot (kU A /l) Soja S albumin Gly m Gly m Soja allergi diagnos Provokation1619 Anamnes317 SymptomHud16 Oral5 ̶ Respiratoriska6 ̶ Gastrointestinal1 ̶ Soja allergi Ej soja allergi p-värde AUC n =19 n=36 Ebisawa et al. JACI 2013 accepted 2S Albumin i Soja viktig komponent för japanska sojaallergiska barn 12

13 Age: 6 months Age: 18 months Age: 6 years Age: 18 years  Eczema  Colic  Rhinitis and cough in contact with cats and dogs  Food allergy (egg,milk)  Asthma  Egg pos  Milk pos  Fish neg 6 months Symptoms DiagnosisSkin Prick Test  Eczema  Colic  Rhinitis and cough in contact with cats and dogs 18 months Symptoms DiagnosisSkin Prick Test  Egg pos,  Milk pos  Fish pos  Timothy neg  Birch neg  Dust mite neg  Cladosp. neg  Food allergy (egg, milk, fish)  Asthma  Allergic Rhinitis Symptoms Diagnosis  Pollen induced rhinoconj.  Reaction with peanuts and fish 6 years Skin Prick Test  Egg pos,  Milk pos  Fish pos  Timothy neg  Birch neg  Dust mite neg  Cladosp. neg  Cat neg, Dog neg  Food allergy (fish, peanut)  Asthma  Allergic rhinoconj.  Pollen induced rhinoconj.  Reaction with peanuts and fish 18 years Skin Prick Test  Egg pos, Milk pos  Fish pos  Timothy neg  Birch neg  Dust mite neg  Cladosp. neg  Cat neg, Dog neg  Horse neg  Food allergy (fish, peanut)  Mild asthma  Seasonal allergic rhinoconj. Symptoms Diagnosis Allergena Komponenter - från spädbarn till vuxen Tolerans mot soja, ägg och mjölk utvecklades Tidigt sensibliserad mot jordnötter & nötter senare svåra problem Soja allergi missades vid 6 mån 13 Borres, Ebisawa, Eigenmann, PAI 2011

14 Sammanfattning Soja sensibilisering vanlig men sojaallergi ovanlig Gly m 4 – sojamjölksallergi markör Gly m 5 & 6 – sojaallergi markör De novo sensiblisering förekommer i skolåldern – kan bero på pollen och/eller jordnötsallergi 2S Albumin för soja viktig komponent? 14


Ladda ner ppt "Allergisk mot soja eller ”bara” sensibiliserad? Magnus Borres."

Liknande presentationer


Google-annonser