Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsmöte 2014-10-10 1. Agenda 2 TidInformationspunktTalare 15.00 – 15.05 1.Introduktion 15.05 - 15.30 2. Provisionsförbud – för liv och/eller sak Flytträtt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsmöte 2014-10-10 1. Agenda 2 TidInformationspunktTalare 15.00 – 15.05 1.Introduktion 15.05 - 15.30 2. Provisionsförbud – för liv och/eller sak Flytträtt."— Presentationens avskrift:

1 Medlemsmöte 2014-10-10 1

2 Agenda 2 TidInformationspunktTalare 15.00 – 15.05 1.Introduktion 15.05 - 15.30 2. Provisionsförbud – för liv och/eller sak Flytträtt 15.30-15.453. Nya regler för försäkringsförmedlare, när kommer IMD II 15.45-16.154. Fullmaktskollen – vad kommer krävas av mig som förmedlare 16.15-16.305. MIS för livförmedlare och för sakförmedlare 16.30-16.456. Nytt från Sak-gruppen 16.45-17.157. Insuresec – kunskapsuppdateringar och hur går det till 17.15- 17.30 8. Andra nyheter inom förmedlarbranschen, -förändringar inom Sfm:s kansli -Ansvarsförsäkring

3 Sfm Har funnits sedan 1975 Har medlemmar i hela Sverige, mellan 1-350 anställda förmedlare Har både sak (1/3-del) och liv (2/3-delar) medlemmar Styrelsen består av 10 personer 3 personer arbetar på kansliet 3 Sfm Sfm Service AB InsureSec Fullmakts- nod

4 Registrerade förmedlare FI 4

5 Medlemmar hos Sfm 5

6 Pågående svenska regleringar 6 Parments utredning, nov 2012 Utredning om konsumentskydd, feb 2014 Mifid 2, klar jan 2015 IMD 1,5, Ds 2014:22, juni 2014 IMD 2, ej påbörjad

7 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling 1.inträdeskrav, utbildning, omfattning av tillståndet 1.Marknadsföring? 2.För provisioner gäller följande:  Förmedlaren ska vidta alla rimliga åtgärder (organisatoriska och administrativa system) för att 1.Identifiera intressekonflikter 2.Förhindra att kundens intressen påverkas negativt av intressekonflikter 3.Om inte tillräckliga åtgärder – informera kunden 4.Förbud mot att ta emot och behålla provision från annan än kunden om ersättningen kan motverka att förmedlaren uppfyller kraven om att förhindra att kundens intressen påverkas negativt av intressekonflikter 3.Vem gäller reglerna för? Och vad? 1.Sak? Liv? 2.Up-front? Strukt? 4.I kraft 1 mars 2015 1.Befintlig affär? 7

8 Utökad flytträtt Rätt kompetens vid flytt av sparande Dokumentation –Försäkringsbolagets redogörelse för försäkringen Flytt till Flytt från –Förmedlaren informerar om förmedlingen 8 kunskap transparens Lika för alla

9 Utanför Sverige –Mifid Regler för värdepappersbolag, om räntor, för handelsplattformar m.m. IMD 1½ provisionsförbud –IMD II Jämförande webbsidor Mer om utbildning Mer om transparens Mer om allt möjligt –Priips Informationskrav vid fin.instrument Inte tjänstepensionsförsäkringar 9 MIFID II IMD II Prips

10 Provisionsförbud 1.Inom EU 1.Finns med i Mifid II 2.Finns just nu inte med i IMD II 3.Prips – kopplingar mellan direktiven 2.Tidsplan 10

11 11 RådetParlamentet kommissionen Eiopa Trilog

12 12

13 MIS-standard Vem ska besluta om ändringar i standarden Vad ska standarden innehålla –Min Pension –Valcentraler –Försäkringsbolag –Förmedlare Vad behöver en förmedlare veta? 13

14 InsureSec – plattform för förtroende 14 målet

15 Varför test? 15 InsuresecFI Lagkrav på kunskap, sedan 2005 Sfm KU-test

16 När måste jag göra testet? Insuresec har kallat livförmedlare till uppdateringstest utifrån när man gjorde första testet utifrån var i landet man bor 16 kallelseTest Om du kör på testet Väntetid 2 månader Måste klara test senast sista dec

17 Bakgrund varje förmedlare ska ha relevant testad kunskap, denna regel har funnits sedan 2005 Insuresec skapar test och genomför testtillfällen Sfm tillhandahåller en frivillig kunskapsuppdateringsutbildning för medlemmar 17

18 Insuresecs hemsida Du bör göra testet i god tid inför årsskiftet …vad händer om du inte klarar testet före sista december 2014? 18 Om du inte klarar testet före årsskiftet tas du bort från Insuresec:s hemsida. Du måste klara testet för att din licens ska aktiveras. Här framgår vilken licens du har. Det syns om du har kunskapsuppdaterat eller inte

19 Insuresec:s licensnivåer Försäkringsförmedling Liv Testfri, går inte att erhålla längre Omfattade grunderna Livlicens A, årslicens liv försäkringsförmedling Grunderna för livutbildning Se särskilda kunskapsmål Livlicens B, fondandelsförmedling Se särskilda kunskapsmål Livlicens C, årslicens liv, avancerad rådgivning Se särskilda kunskapsmål 19 Numera samman slagen till en

20 Omfattning av KU-testet 2014 Finns bara ett test, lika för alla licenshavare (C-delen testas inte) Försäkringsförmedling Liv Testfri, går inte att erhålla längre Omfattade grunderna Livlicens A, årslicens liv försäkringsförmedling Grunderna för livutbildning Se särskilda kunskapsmål Livlicens B, fondandelsförmedling Se särskilda kunskapsmål Livlicens C, årslicens liv, avancerad rådgivning Se särskilda kunskapsmål 20 Numera samman slagen till en

21 Kunskapsmålen För att läsa målen rekommenderar vi alla att gå in på www.insuresec.se där finns de bakomliggande kunskapsmålen där finns kunskapsuppdateringsmålen 21

22 Ansvarsförsäkring 1.Vad tycker FI 2.Vad tycker domstolen 3.Vad gäller enligt lag? 1.Om lagen ändras – vad händer då? 22


Ladda ner ppt "Medlemsmöte 2014-10-10 1. Agenda 2 TidInformationspunktTalare 15.00 – 15.05 1.Introduktion 15.05 - 15.30 2. Provisionsförbud – för liv och/eller sak Flytträtt."

Liknande presentationer


Google-annonser