Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsmöte 2014-10-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsmöte 2014-10-10."— Presentationens avskrift:

1 Medlemsmöte

2 Agenda Tid Informationspunkt Talare 15.00 – 15.05 Introduktion
2. Provisionsförbud – för liv och/eller sak Flytträtt 3. Nya regler för försäkringsförmedlare, när kommer IMD II 4. Fullmaktskollen – vad kommer krävas av mig som förmedlare 5. MIS för livförmedlare och för sakförmedlare 6. Nytt från Sak-gruppen 7. Insuresec – kunskapsuppdateringar och hur går det till 8. Andra nyheter inom förmedlarbranschen, förändringar inom Sfm:s kansli Ansvarsförsäkring

3 Sfm Har funnits sedan 1975 Har medlemmar i hela Sverige, mellan anställda förmedlare Har både sak (1/3-del) och liv (2/3-delar) medlemmar Styrelsen består av 10 personer 3 personer arbetar på kansliet Sfm Sfm Service AB InsureSec Fullmakts-nod

4 Registrerade förmedlare FI

5 Medlemmar hos Sfm

6 Pågående svenska regleringar
Parments utredning, nov 2012 Utredning om konsumentskydd, feb 2014 Mifid 2, klar jan 2015 IMD 1,5, Ds 2014:22, juni 2014 ej påbörjad IMD 2,

7 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling
inträdeskrav, utbildning, omfattning av tillståndet Marknadsföring? För provisioner gäller följande: Förmedlaren ska vidta alla rimliga åtgärder (organisatoriska och administrativa system) för att Identifiera intressekonflikter Förhindra att kundens intressen påverkas negativt av intressekonflikter Om inte tillräckliga åtgärder – informera kunden Förbud mot att ta emot och behålla provision från annan än kunden om ersättningen kan motverka att förmedlaren uppfyller kraven om att förhindra att kundens intressen påverkas negativt av intressekonflikter Vem gäller reglerna för? Och vad? Sak? Liv? Up-front? Strukt? I kraft 1 mars 2015 Befintlig affär?

8 Utökad flytträtt Rätt kompetens vid flytt av sparande Dokumentation
Försäkringsbolagets redogörelse för försäkringen Flytt till Flytt från Förmedlaren informerar om förmedlingen kunskap transparens Lika för alla

9 Utanför Sverige MIFID II Prips IMD II Mifid
Regler för värdepappersbolag, om räntor, för handelsplattformar m.m. IMD 1½ provisionsförbud IMD II Jämförande webbsidor Mer om utbildning Mer om transparens Mer om allt möjligt Priips Informationskrav vid fin.instrument Inte tjänstepensionsförsäkringar MIFID II IMD II Prips

10 Provisionsförbud Inom EU Tidsplan Finns med i Mifid II
Finns just nu inte med i IMD II Prips – kopplingar mellan direktiven Tidsplan

11 kommissionen Parlamentet Rådet Eiopa Trilog

12

13 MIS-standard Vem ska besluta om ändringar i standarden
Vad ska standarden innehålla Min Pension Valcentraler Försäkringsbolag Förmedlare Vad behöver en förmedlare veta?

14 InsureSec – plattform för förtroende
målet

15 Lagkrav på kunskap, sedan 2005
Varför test? Lagkrav på kunskap, sedan 2005 FI Insuresec Sfm KU-test

16 När måste jag göra testet?
Insuresec har kallat livförmedlare till uppdateringstest utifrån när man gjorde första testet utifrån var i landet man bor kallelse Test Om du kör på testet Väntetid 2 månader Måste klara test senast sista dec

17 Bakgrund varje förmedlare ska ha relevant testad kunskap, denna regel har funnits sedan 2005 Insuresec skapar test och genomför testtillfällen Sfm tillhandahåller en frivillig kunskapsuppdateringsutbildning för medlemmar

18 …vad händer om du inte klarar testet före sista december 2014?
Om du inte klarar testet före årsskiftet tas du bort från Insuresec:s hemsida. Du måste klara testet för att din licens ska aktiveras. Insuresecs hemsida Här framgår vilken licens du har. Det syns om du har kunskapsuppdaterat eller inte Du bör göra testet i god tid inför årsskiftet

19 Insuresec:s licensnivåer
Försäkringsförmedling Liv Testfri, går inte att erhålla längre Omfattade grunderna Livlicens A, årslicens liv försäkringsförmedling Grunderna för livutbildning Se särskilda kunskapsmål Livlicens B, fondandelsförmedling Livlicens C, årslicens liv, avancerad rådgivning Numera sammanslagen till en

20 Omfattning av KU-testet 2014 Finns bara ett test, lika för alla licenshavare (C-delen testas inte)
Försäkringsförmedling Liv Testfri, går inte att erhålla längre Omfattade grunderna Livlicens A, årslicens liv försäkringsförmedling Grunderna för livutbildning Se särskilda kunskapsmål Livlicens B, fondandelsförmedling Livlicens C, årslicens liv, avancerad rådgivning Numera sammanslagen till en

21 Kunskapsmålen För att läsa målen rekommenderar vi alla att gå in på
där finns de bakomliggande kunskapsmålen där finns kunskapsuppdateringsmålen

22 Ansvarsförsäkring Vad tycker FI Vad tycker domstolen
Vad gäller enligt lag? Om lagen ändras – vad händer då?


Ladda ner ppt "Medlemsmöte 2014-10-10."

Liknande presentationer


Google-annonser