Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Götateamet Verksamhet och utvärdering www.grkom.se/fouivast www.gryning.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Götateamet Verksamhet och utvärdering www.grkom.se/fouivast www.gryning.se."— Presentationens avskrift:

1 Götateamet Verksamhet och utvärdering www.grkom.se/fouivast www.gryning.se

2 Vad är Götateamet? Utvärderingen Teman

3 Gryning Vård AB, Box 5154, Gårdavägen 2 402 26 Göteborg, Tel: 031-703 73 50, Fax: 031-703 73 49 Götateamet Intensiv hemmabaserad öppenvårdsinsats för unga missbrukare 16-21 år som abstinensbehandlats Götateamet Intensiv hemmabaserad öppenvårdsinsats för unga missbrukare 16-21 år som abstinensbehandlats Verksamheten drivs av Gryning Vård AB på uppdrag av Göteborgs stad i nära samarbete med Unga Vuxna, Östra Sjukhuset

4 13 medlemskommuner 890 000 invånare Årsomsättning ca 180 mSEK – En del av Göteborgsregionen

5 Utvärderingen av Götateamet Uppdrag från Gryning Vård AB Utvärderingsperiod: april 2008 till maj 2009

6 Vad är Götateamet?

7 Gryning Vård AB, Box 5154, Gårdavägen 2 402 26 Göteborg, Tel: 031-703 73 50, Fax: 031-703 73 49 Götateamet Projektet Götateamets Uppdrag Bakgrund Projekttid på 3 år 2007-2010 Utveckla arbetsmetoder/koncept för målgruppen Säkra ”vårdflätan” och öka samverkan Arbeta med målgruppen Uppföljning/egenutvärdering Extern utvärdering

8 ”Luckan”

9 Institution Minimaria Luckan som… …en vansklig resa? Avgiftning Övr. öppenvård

10 Avgiftning Institution Minimaria Luckan ”fyllning” som… …en mobil ? Övr. öppenvård

11 Livsfarlig vägsträcka Öppen- vård Institutions- vård Olycksdrabbad vägsträcka Avgiftning Luckan som …en olycksdrabbad vägsträcka? Olycksdrabbad vägsträcka

12 Gryning Vård AB, Box 5154, Gårdavägen 2 402 26 Göteborg, Tel: 031-703 73 50, Fax: 031-703 73 49 Götateamet Målgruppens inkluderingskriterier Missbrukande ungdomar mellan 16-21 år Genomgått abstinensbehandling på Unga Vuxna, Östra sjukhuset Tillhör SDN i Göteborg stad och beviljas bistånd

13 Gryning Vård AB, Box 5154, Gårdavägen 2 402 26 Göteborg, Tel: 031-703 73 50, Fax: 031-703 73 49 Götateamet Vilka ungdomar möter Götateamet? Alla har en missbruksproblematik Flertalet har utvecklat ett beroende Fysisk och psykisk ohälsa Strukturlös vardag –Sysselsättning –Fritid –Kriminalitet Ofta stort destruktivt nätverk och ett begränsat bärande nätverk Konfliktartade relationer Stor återfallsrisk

14 Gryning Vård AB, Box 5154, Gårdavägen 2 402 26 Göteborg, Tel: 031-703 73 50, Fax: 031-703 73 49 Götateamet Vad erbjuder Götateamet? Motivation/Utredning Motivation/ Behandling Drogfokus Individuellt anpassad kontakt Familjearbete Ständig tillgänglighet Empowerment Behandlingstid max 6 mån

15 En dag på Götateamet Östra sjukhuset Frölunda Angered Centrala staden Majorna Hisingen

16 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT – det utvidgade samtalsrummet INDIVIDUELLA SAMTAL FAMILJESAMTAL PROFESSIONELLA MÖTEN AKTIVITETER

17 ATT FÖRSTÅ… UNGDOMENS MISSBRUK I FÖRHÅLLANDE TILL… UNGDOMEN SJÄLV FAMILJEN NÄTVERKET LIVSSAMMANHANGET

18 Teoretiska utgångspunkter PSYKODYNAMISK GRUNDSYN SYSTEMTEORI

19 EVIDENSBASERADE METODER MI (Motiverande Intervju) ÅTERFALLSPREVENTION / KBT – VERKTYG SYSTEMTEORETISKA FAMILJEINTERVENTIONER / FFT (Funktionell Familjeterapi) ART (Aggression Replacement Training) ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis)

20 Stor verktygslåda… …och kunniga hantverkare… …med god teoriunderbyggnad +

21 Manual + relation

22 VIDAREUTVECKLING Utbildning Handledning  Psykodynamisk inriktad Metodhandledning  FFT Drogkonsultation

23 Utvärderingen

24 Syfte Belysa värdet av Götateamet – individuellt och strukturellt Hur väl motsvarar Götateamet de inledande förväntningarna Bidra till fortsatt kunskapsutveckling och kunskapsspridning

25 Frågeställningar Teamet: Vad är Götateamet? Samverkan: Hur sker samspelet mellan olika berörda parter och hur upplevs kvaliteten i detta samarbete? Uppfylls ambitionen att skapa vårdflätor? Ungdomar och familjer: Vilken betydelse har kontakten med Götateamet haft för ungdomarna och deras familjer? Hur har ungdomar och föräldrar förstått och tagit till sig den behandling de fått från Götateamet? Vad har upplevts som värdefullt och vad har varit problematiskt?

26 Metod Gruppintervjuer personal Enskilda intervjuer chefer inom Gryning Observationer Enskilda intervjuer ungdomar och föräldrar Enkäter samverkanspartners Enkäter ungdomar och föräldrar

27 Viktigaste beståndsdelar Snabbhet Stor verktygslåda Kunniga ”hantverkare med god teoriunderbyggnad Flexibilitet Hög tillgänglighet Mobilitet Familjefokus och nätverksmobilisering Lösningsfokus Inlyssnande förhållningssätt Samverkan

28 Snabbhet En av Götateamets ambitioner är att snabbt knyta kontakt med ungdomar som läggs in för avgiftning på avdelningen Unga Vuxna samt att mobilisera privat och professionellt nätverk. Fråga: Hur väl anser du att Götateamet lyckats med denna ambition när det gäller den ungdom/de ungdomar Du har haft kontakt med? Socialtjänst Minimaria Socialtjänst (n=13) Median: 3 Typvärde: 3 Bortfall:0 Unga vuxna: (n=14) Median: 3 Typvärde: 3 Bortfall: 0 Unga Vuxna Minimaria: (n=6) Median: 3 Typvärde: 3 Bortfall:0 Skala: 1-3 3=Så snabbt som jag hade önskat 2=Varken snabbt eller långsamt 1=Inte så snabbt som jag hade önskat 3333333333333333333 1 222 3333333333

29 Tillgänglighet Fråga: Hur nöjd är Du med Götateamets tillgänglighet? (Skala: 1-10 där 1=Inte alls och 10=Helt och fullt) Anhörig Ungdom Anhöriga: (n=26) Median: 10 Typvärde: 10 Bortfall:0 Ungdomar: (n=13) Median: 10 Typvärde: 10 Bortfall: 0 7 88 999 10 88

30 Tillgänglighet Fråga: Hur lätt eller svårt uppfattade du att det var att komma i kontakt med Götateamet? Socialtjänst Minimaria Socialtjänst (n=13) Median: 5 Typvärde: 5 Bortfall:0 Unga vuxna: (n=14) Median: 5 Typvärde: 5 Bortfall: 0 Unga Vuxna Minimaria: (n=6) Median: 4 Typvärde: - Bortfall:0 Skala: 1-5 5=Mycket lätt 4=Ganska lätt 3=Varken lätt eller svårt 2=Ganska svårt 1=Mycket svårt 444 5555555555 22 44 55 4 5555555555555

31 Fråga: Hur tycker Du att Du blivit bemött av Götateamet? Bemötande (Skala: 1-10 där 1=Dåligt och 10=Mycket bra) Anhörig Ungdom Anhöriga: (n=26) Median: 10 Typvärde: 10 Bortfall:0 Ungdomar: (n=13) Median: 10 Typvärde: 10 Bortfall: 0 888 99 10 5 7,5 88 10

32 Samarbetsvinster För att snabbt kunna mobilisera nätverken runt en ungdom, är en av ambitionerna med Götateamet att samordna kontakterna samt underlätta samarbetet mellan olika inblandade behandlingsaktörer. Fråga: I vilken mån tycker Du att Götateamet lyckats förbättra och underlätta det gemensamma arbetet kring den unge? Socialtjänst Minimaria Socialtjänst (n=11) Median: 5 Typvärde: 5 Bortfall:2 Unga vuxna: (n=13) Median: 5 Typvärde: 5 Bortfall: 1 Unga Vuxna Minimaria: (n=6) Median: 4 Typvärde: 4 Bortfall:0 Skala: 1-5 5=I stor utsträckning förbättrat och underlättat 4=I viss utsträckning förbättrat och underlättat 3=Varken eller 2=I viss utsträckning försvårat 1=I stor utsträckning försvårat 3 4444 555555 33 444 5 44444 55555555

33 Lyhördhet professionella Fråga: Hur skattar Du Götateamets lyhördhet för vad Du eller andra professionella hade att säga om ungdomen och kontakten/behandlingen Socialtjänst Minimaria Socialtjänst (n=13) Median: 5 Typvärde: 5 Bortfall:0 Unga vuxna: (n=14) Median: 5 Typvärde: 5 Bortfall: 0 Unga Vuxna Minimaria: (n=6) Median: 4 Typvärde: 4 Bortfall:0 Skala: 1-5 5=Mycket lyhörda 4=Ganska lyhörda 3=Varken eller 2=Inte särskilt lyhörda 1=Inte alls lyhörda 4 555555555555 44444 5 444 55555555555

34 Återkoppling Fråga: Hur nöjd är Du med det sätt på vilket personalen på Götateamet återkopplade arbetsprocessen fortlöpande till Dig? Socialtjänst Socialtjänst (n=13) Median: 5 Typvärde: 5 Bortfall:0 Skala: 1-5 5=Mycket nöjd 4=Ganska nöjd 3= Varken nöjd eller missnöjd 2=Ganska missnöjd 1=Mycket missnöjd 4 555555555555

35 GÖTATEAMET Medresenärer i mellanrummet www.grkom.se/fouivast


Ladda ner ppt "Götateamet Verksamhet och utvärdering www.grkom.se/fouivast www.gryning.se."

Liknande presentationer


Google-annonser