Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marine Stewardship Council THE BEST ENVIRONMENTAL CHOICE IIN SEAFOOD Nobelmuseet, 28 April, 2014 Minna Epps, Verksamhetschef, MSC Östersjöområdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marine Stewardship Council THE BEST ENVIRONMENTAL CHOICE IIN SEAFOOD Nobelmuseet, 28 April, 2014 Minna Epps, Verksamhetschef, MSC Östersjöområdet."— Presentationens avskrift:

1 Marine Stewardship Council THE BEST ENVIRONMENTAL CHOICE IIN SEAFOOD Nobelmuseet, 28 April, 2014 Minna Epps, Verksamhetschef, MSC Östersjöområdet

2 Nordatlanten

3 Vår vision “Haven ska sjuda av marint liv och fiskebestånden skyddas för denna och kommande generationer”.

4 Oberoende organisation Grundades 1997 i England Respons till överfiske i världshaven Konsumenten mer medveten om fiskets påverkan Frivilligt miljömärke för fiske av vild fisk Idag aktiv i många av väldens hav Marine Stewardship Council

5 Uppmuntra hållbara fisken – starka bestånd, minimera effekterna på ekosystem Upplysa, vägleda konsumenten hitta produkter från hållbara fisken Arbetar med/för hela marknaden fisk -> fiskdisk Varför MSC?

6 - Sätter standarder Utvecklat standarder för hållbart fiske och spårning av fiskprodukter - Vägleder yrkesfiskare och fisken Uppmuntrar hållbara fisken och skapar en marknad för deras produkter sporras även övriga fisken att bli mer hållbara - Upplysa försäljare och konsumenter MSC samarbetar med hela fiskeribranschen för att möta konsumenternas krav på produkter. MSC-märket ett lätt sätt att hitta rätt. - Skola och utbildning Vill visa unga hur viktigt det är med friska hav och att vi hanterar det varsamt - Arbete med utvecklingsländer Hälften av världens fisk fångas i utvecklingsländer och fisk är viktig mat för miljontals människor Hur arbetar MSC?

7 Fiskestandard Spårbarhetsstandard Granskning av oberoende experter Fiskbeståndets hållbarhet Fiskarternas ekosystem fungerar Bra och ansvarsfull förvaltning, långsiktighet Hur fungerar märkningen?

8 Hur uppnår vi vårt mål? FiskeOberoende certifiering av fiske Spårbarhets- certifiering av handelskedjan Miljömärke licens Konsument Produkt

9 MSC-engagerade fisken världen över Red = Certified Blue = In full assessment 8% av globalt kommersiellt fiske är MSC-certifierat

10 Fisken I MSC-programmet Certifierade~ 7,800,000 ton218 fisken Under granskning~ 1,700,000 ton98 fisken Totalt~ 9,500,000 ton316 engagerade

11 Småskaligt fiske Hjälmarensgösfiske 25-35 yrkesfiskare Marknad: Säljs färsk tillTyskland, Österrike, Frankrike och Schweiz Pris: Icke-MSC €5,87 ochMSC €6.45 (+10%)

12 Increase in MSC-labelled products

13 Antal MSC-märkta produkter per land

14 Konsument kännedom av MSC:s miljömärke “Har du sett denna logotypen för?” “Vad betyder den för dig?”

15 Restaurang och storkök

16 ”Det var inspirerande att se att vårt intresse för MSC certifieringen gav ringar på vattnet och att vi skapade en större efterfrågan på hållbara fisk och skaldjursprodukter.” Daniel Frick, Delägare, B.A.R. Första MSC-certifierade krogen i Stockholm!

17 MSC-certifierade fiskar har hittat till ICA! Det kommer mera.. MSC-certifierade fiskdiskar

18 Målsättning- 100% MSC

19 Marine Stewardship Council DET BÄSTA MILJÖVALET FÖR FISK OCH SKALDJUR Utomhuskampanj 2014 Stockholm, Göteborg, Malmö

20 Mål  Konsument medvetandegörande  Öka kännedomen om MSC:s miljömärke och efterfrågan av MSC-märkta produkter Ingredienser  En kokbok för havet- med recept framtagna av Svenska junior kocklandslaget  Utomhusreklam  On-line kampanj, sociala medier, tävlingar MSC Kampanj

21 Världshavsdagen

22 Inga licensavgifter för skolor och dagis Stimulerande för ledning och personal Tema dag för barn Ca 70 % av den fisk som serveras i skolor kommer från en MSC-certifierad leverantör Varför är inte fler kommuner MSC-certifierade? Fish and Kids- MSC:s skolprojekt

23 Oberoende/tredjeparts verifikation av spårbarhet Bekräftar att produkten kommer från ett hållbart fiske Konsument trygghet Marknadsbaserade incentament fungerar bäst utan fusk! MSC DNA projekt Produkt integritet

24 MSC:s spårbarhetstandard – syfte: Global marknad– många aktörer inblandade Trovärdighet för miljömärket – alla produkter kan spåras tillbaka till ett MSC-fiske Extern kontroll av alla led – betryggad spårbarhet Minimera risken att icke-MSC blandas in någonstans i kedjan Varför behövs spårbarhet?

25 En MSC-certifiering är ett krav för att man ska kunna använda MSC:s miljömärke på produkt. Ett MSC-certifikat förutsätter en obruten kedja av certifikat hela vägen tillbaka till fisket. Spårbarhet från båt till tallrik

26 Kontrollerna görs utav en oberoende tredje part – ett certifieringsföretag Certifikat för er gruppcertifiering giltigt tre år Utför årliga revisoner MSC kan även göra kontroller när vi får indikationer att det finns risker: -Tracebacks, DNA-tester, stickprovskontroll, begära oväntade revisoner utförda av certifieringsföretagen -Framförallt kontrollerar vi användningen av miljömärket Vad kan hända? – Avstängning och ansvar gentemot handelspartners Hur kontrolleras spårbarheten?

27 DNA-test MSC har testat konsumentförpackade produkter sedan 2009 Oberoende laboratorier analyserar insamlade prover för att fastställa art och ursprung Vi utvecklar hela tiden testen med nya arter, men krävs att det finns möjlighet att se genetiska skillnader.

28 Omgång 1, utförd 2009 Arter: Alaskalax, Alaska pollock samt Patagonsk tandfisk Resultat: 100% samma art som angavs på förpackningen Omgång 2, utförd 2010/11 Utökade med ytterligare tre arter: Sydafrikansk, Stillahavstorsk och hoki. Testerna visade på att 192 av 196 utav de testade produkterna kom ifrån den fiskart som angavs på förpackningen De senaste testerna: Ytterligare arter: Europeisk rödspätta (Pleuronectes platessa) och Kolja (Melanogrammus aeglefinus). Samt fokus på regionala skillnader för Torsk, Atlantic Cod (Gadus morhua). Se EU FP7 FishPopTrace projektet. Resultat från DNA-tester

29 Stillahavslax arter Oncorhynchus (Från MSC-certifierade fisken) DNA-tester exempel 1: Identifiering av laxarter Vildfångad Odlad Atlantlax Salmo Salar (99% odlad)

30 The best environmental choice in seafood DNA-testning Exempel 2: Tandnoting– regionala skillnader Regionalt test för en art Referensprover som tas för att utveckla grundtestet och försäkra dess utbredning South Georgia Patagonian toothfish longline (MSC- certifirat fiske)

31 The best environmental choice in seafood DNA tests Exempel 3: Kummel-arter hos ett Sydafrikanskt fiske Många arter runt om I världen som delar handelskedja Endast 2 arter som kommer från certifierade fisken DNA-tester för att indienfiera just dessa och skilja från andra Nya fisken som blir certifierade – utöka tester Merluccius Worldwide Sydafrikanskt kummel - trålfiske(MSC-certifierat fiske) M capensis M paradoxus

32 The best environmental choice in seafood DNA-ester exempel 4: Fall när olika vitfisk kan ersättas/ bytas ut Pollock artindetifikation Hoki - klassidentifikation Stillahavstorsk artidentifikation Konsumenter har inte alltid möjligheten att skilja dessa vitfiskar åt, speciellt när vi tittar på produkter som är bearbetade på något sätt.

33 The best environmental choice in seafood Torsk – regionala skillnader Regionala genetiska skillnader för torsk (Gadus morhua) MSC- certifierade bestånd -Utvecklar metoden för avgöra genetiska skillnader på olika populationer -Populationer där det finns certifierade fisken Isländska vatten Nordsjön Östra Östersjön

34 Totalt testade 320 MSC- märkta produkter. Ett mindre antal av icke- märkta produkter testades också (38 st). I det senare fallet var 2 felmärkta (5%). Mindre än 1% av MSC- produkterna var felmärkta. Summering från 2013 års testomgång

35 Ungt miljömärke Forskning, dialog används för att utvecklas Effekterna av certifiering är tydliga och mätbara MSC arbetar för kontinuerlig utvärdering för ett välskött fiske Fungerar märkningen?

36 Minskat utkast och bifångst Skapandet av marina skyddade områden Insamling av data och forskning www.msc.org/documents/environmental -benefits/measuring-environmental- impacts-report-2011 Skillnader på vattnet

37 Öka förståelsen för de miljömässiga och organisatoriska effekterna av MSC-programmet Ge en vetenskaplig grund för en transparent, opartisk och konsekvent utvärdering av hur effektivt MSC:s arbete är Följa MSC:s miljöpåverkan för att kontrollera att intressenters deltagande bidrar till att förbättra den marina miljön Kontinuerlig utvärdering http://www.msc.org/documents/environmental- benefits/global-impacts/msc-global-impacts-report-2013

38 Minna Epps Program Manager MSC Team Baltic Linda Sörnäs Communications Manager Susanna Blomqvist Commercial Manager Cecilia Lenbäck Commercial Officer Programme Assistant Vivien Schröder Fisheries Outreach Tine Due-Hansen Manager Denmark Project Manager Poland Project Manager Finland

39 www.msc.org/se DET BÄSTA MILJÖVALET FÖR FISK OCH SKALDJUR Tack för uppmärksamheten! Följ oss på Facebook.com/blafisk


Ladda ner ppt "Marine Stewardship Council THE BEST ENVIRONMENTAL CHOICE IIN SEAFOOD Nobelmuseet, 28 April, 2014 Minna Epps, Verksamhetschef, MSC Östersjöområdet."

Liknande presentationer


Google-annonser