Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Berntson www.acreo.se Workshop Arlanda 2007 10 25 Nyttan av deltagande i EUs ramprogram för ett forskningsinstitut Ett personligt perspektiv Anders.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Berntson www.acreo.se Workshop Arlanda 2007 10 25 Nyttan av deltagande i EUs ramprogram för ett forskningsinstitut Ett personligt perspektiv Anders."— Presentationens avskrift:

1 Anders Berntson www.acreo.se Workshop Arlanda 2007 10 25 Nyttan av deltagande i EUs ramprogram för ett forskningsinstitut Ett personligt perspektiv Anders Berntson Acreo AB

2 Anders Berntson www.acreo.se Workshop Arlanda 2007 10 25 Vem är Anders Berntson? Uppväxt i Trollhättan och via –Civ ing och PhD på Chalmers –Ericsson, Optical Network Research Lab Har jag nu hamnat på Acreo. Sedan två år gruppchef för Transmission och Optiska Nät (8 pers) Vi bedriver R&D inom Optiska transportnät (100 GbE, dynamiska nät, trafikmätningar)

3 Anders Berntson www.acreo.se Workshop Arlanda 2007 10 25 Vem är Anders Berntson? Ansvarar för Acreos del i tre FP6 projekt: –IP NOBEL del 1 och del 2 (20 MSEK, 4 år) –NoE ePhotone/One (+) (500 kSEK 4 år) –STREP HECTO (3 MSEK/3 år) Vi arbetar också IP MUSE Inom FP7 förhandlar vi om IP ALPHA och NoE BONE

4 Anders Berntson www.acreo.se Workshop Arlanda 2007 10 25 Vad är Acreo? Forskningsinstitut Aktiebolag, icke-vinstdrivande Del av koncernen Swedish ICT som ägs av industriell intressent- förening (FMOF, FAV) och Ireco AB (näringsdept) Uppgift: att bidra till svensk tillväxt och konkurrenskraft. Finansiering: –Konsultuppdrag och (småskalig) produktion –EU, projekt i ramprogram –Vinnova, forskningsprojekt, CELTIC

5 Anders Berntson www.acreo.se Workshop Arlanda 2007 10 25 På vilka grunder / vilken nivå fattas beslut om deltagande i ramprograms projekt? Beslut fattas av VD Policyn att vi ska vara med. EU-projekt är kärnverksamhet i sig, som ger intäkter. Vi har brutit ner våra övergripande mål till deltagande i EU projekt (ett annat mål är industrifinansiering). Konkurrensen om att få vara med i industritunga ramprogramsprojekt är hård för akademiska partners. Deltagande i ramprogramsprojekt används som utvärdering av vår verksamhet.

6 Anders Berntson www.acreo.se Workshop Arlanda 2007 10 25 Vilka är fördelar med att delta? Intäkter –Vinnova får utväxling på sin investering i Acreo, 1 kr ger 4 kr forskning. –För att det ska meningsfullt måste Acreo kunna använda EU projekt på ett sätt som stöttar svensk tillväxt och konkurrenskraft. –Detta kan vi oftast eftersom styrningen i EU projekt är svag. Koordinatorn finansierar inte verksamheten.

7 Anders Berntson www.acreo.se Workshop Arlanda 2007 10 25 Vilka är fördelar med att delta? Forskning i EU projekt: –EU projekt ger oss möjlighet att forska. –EU projekt ger brett kontaktnät. –Vi kan styra forskningen mot frågeställningar viktiga för svenska företag och kan ibland användas som delfinansiering i industriprojekt. –EU projekt ger långsiktighet i finansieringen

8 Anders Berntson www.acreo.se Workshop Arlanda 2007 10 25 Vilka är fördelar med att delta? Forskning i EU projekt: –Notera att i EU projekt skapas ofta inte konsensus. I NOBEL finns 30 partners som är konkurrenter. De kommer inte överens i sak –EU projekt är byråkratiska och formella. ”Deliverables” kan innehålla +250 sidor urvattnad eller motsägelsefull information. –Den som tror att de viktiga resultaten finns i officiell rapportering blir besviken. Man kan inte bedöma EU projekt efter officiell rapportering. –EU projekt är inte ett forum för bra ideer. Tvärtom hålls många bra ideer borta från EU projekt. Varför? –IPR reglerna (Consortium agreement) är för stela. Alla har lika rätt till resultaten.

9 Anders Berntson www.acreo.se Workshop Arlanda 2007 10 25 Vilka är fördelar med att delta? Forskning i EU projekt: –EU projekt är också en extremt intressant miljö, där väldigt mycket information finns tillgänglig. –För att kunna utnyttja EU projekt måste man ha en agenda för sin forskning vad man vill göra. Då kan EU projektet finansiera detta. kunna dra sina egna slutsatser, då kan EU projektet bli projektet en rik informationskälla. –Utan egen agenda, om man kommer dit tom och förväntar sig att man tillsammans med konsortiet ska definiera forskning och resultat riskerar man förvirring.

10 Anders Berntson www.acreo.se Workshop Arlanda 2007 10 25 Vilka är nackdelar med att delta? –Ansökningsarbete. En beviljad ansökan kan ge mycket pengar, men arbetet att skriva ansökan är tungt. Success-rate är bara 10%-20%. Fördelar med en beviljad ansökan ska vägas mot arbetet att skriva 5-10 ansökningar. –Administration Telefonkonferenser, möten, consortium agreement, IPR, avtal, indirekta kostnader, timtaxor, kvartalsrapporter, revision, form C, kostnadsmodeller...

11 Anders Berntson www.acreo.se Workshop Arlanda 2007 10 25 Hur kan det svenska deltagandet öka? Samarbete –Industrin är ofta nyckelpartner för att komma med i konsortier. Industrin kan dra med sina (svenska) akademiska partners. –Acreos framgång i att vinna ramprogramsprojekt beror till stor del på samarbete med Ericsson. –Fördel för industrin är att man kan dela administration, man kan få god insyn i projekt utan stort eget deltagande.

12 Anders Berntson www.acreo.se Workshop Arlanda 2007 10 25 Sammanfattning Nyttan med EU projekt är inte de officiella leveranserna. EU projekt är bra eftersom –De finansierar forskning –Ger långsiktighet –Ger värdefull information För att fullt ut dra nytta av EU projekt måste man ha en egen agenda och ha förmåga att dra egna slutsatser. Svenskt deltagande i EU projekt kan öka genom samarbete mellan industri, institut och universitet. Men bördan att skiva många ansökningar är ett problem.

13 Anders Berntson www.acreo.se Workshop Arlanda 2007 10 25 Tack! anders.berntson@acreo.se


Ladda ner ppt "Anders Berntson www.acreo.se Workshop Arlanda 2007 10 25 Nyttan av deltagande i EUs ramprogram för ett forskningsinstitut Ett personligt perspektiv Anders."

Liknande presentationer


Google-annonser