Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

M EN VAD ÄR DET SOM BÖRJAR HÄNDA NU DÅ ?! D EL 3: F OLKHÄLSAN EFTER 2000 Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "M EN VAD ÄR DET SOM BÖRJAR HÄNDA NU DÅ ?! D EL 3: F OLKHÄLSAN EFTER 2000 Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent."— Presentationens avskrift:

1 M EN VAD ÄR DET SOM BÖRJAR HÄNDA NU DÅ ?! D EL 3: F OLKHÄLSAN EFTER 2000 Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 2008

2 L UNGCANCER HOS ÄLDRE BÖRJAR PLÖTSLIGT ATT ÖKA IGEN H ALLBERG Ö, J OHANSSON O. O HÄLSAN TYCKS ÖKA SEDAN 1997 - BEROR DET PÅ FÖRBÄTTRAD DIAGNOSTIK ELLER PÅ EN FÖRSÄMRAD MILJÖ ? M EDICINSK ACCESS N R 4/5 2008: 57- 59. 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 2008

3 P ROSTATACANCERN ÖKAR SNABBT EFTER 1997 H ALLBERG Ö, J OHANSSON O. O HÄLSAN TYCKS ÖKA SEDAN 1997 - BEROR DET PÅ FÖRBÄTTRAD DIAGNOSTIK ELLER PÅ EN FÖRSÄMRAD MILJÖ ? M EDICINSK ACCESS N R 4/5 2008: 57-59. 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 2008

4 M ELANOM I ANSIKTET HOS PERSONER YNGRE ÄN 60 ÅR ÖKAR EFTER ÅR 2000 H ALLBERG Ö, J OHANSSON O. O HÄLSAN TYCKS ÖKA SEDAN 1997 - BEROR DET PÅ FÖRBÄTTRAD DIAGNOSTIK ELLER PÅ EN FÖRSÄMRAD MILJÖ ? M EDICINSK ACCESS N R 4/5 2008: 57-59.M EDICINSK ACCESS N R 4/5 2008: 57-59 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 2008

5 D ÖDLIGHETEN I A LZHEIMER ÖKAR SNABBT, OCH SPECIELLT TYDLIGT I GLESBYGDEN H ALLBERG Ö, J OHANSSON O. A LZHEIMER MORTALITY - WHY DOES IT INCREASE SO FAST IN SPARSELY POPULATED AREAS ? E UROPEAN B IOLOGY AND B IOELECTROMAGNETICS. 2005; 1: 225-246. 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 2008

6 D ÖDLIGHETEN I A LZHEIMER VAR HÖGRE I GLESBYGDSLÄNEN UNDER 2000-2002 H ALLBERG �, J OHANSSON O. A LZHEIMER MORTALITY - WHY DOES IT INCREASE SO FAST IN SPARSELY POPULATED AREAS ? E UROPEAN B IOLOGY AND B IOELECTROMAGNETICS. 2005; 1: 225-246. 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 2008

7 H JÄRNTUMÖRER HOS PERSONER ÄLDRE ÄN 59 BÖRJAR ÖKA EFTER ÅR 2000 H ALLBERG Ö, J OHANSSON O. O HÄLSAN TYCKS ÖKA SEDAN 1997 - BEROR DET PÅ FÖRBÄTTRAD DIAGNOSTIK ELLER PÅ EN FÖRSÄMRAD MILJÖ ? M EDICINSK ACCESS N R 4/5 2008: 57-59. 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 2008

8 D EN TOTALA INCIDENSEN AV HJÄRNTUMÖRER ÖKAR EFTER ÅR 2000. Ä VEN FÖR UNGDOMAR. 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 2008

9 F OSTRENS PULS OCH BLODFLÖDE PÅVERKAS STARKT AV MOBILSAMTAL Conclusions: Exposure of pregnant women to mobile phone significantly increase fetal and neonatal HR, and significantly decreased the COP. Saudi Med J 2008; Vol. 29 (2): 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 2008

10 A NDELEN NYFÖDDA I S VERIGE MED HJÄRTFEL ÖKAR LIKSOM ABORTER P. G. A. HJÄRTFEL H ALLBERG Ö, J OHANSSON O. O HÄLSAN TYCKS ÖKA SEDAN 1997 - BEROR DET PÅ FÖRBÄTTRAD DIAGNOSTIK ELLER PÅ EN FÖRSÄMRAD MILJÖ ? M EDICINSK ACCESS N R 4/5 2008: 57-59. 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 2008

11 M OBILANVÄNDNINGEN ÖKAR MEN INGEN VARNAR GRAVIDA FRÅN KONSEKVENSERNA 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 2008

12 S AMMANFATTNING - 2000 Vi ser allvarliga tecken på försämrad hälsa hos foster, barn, ungdomar och äldre Myndigheterna måste börja reagera på dessa signaler 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 2008

13 T ACK FÖR ERT INTRESSE ! För mer information: http://hir.nu (Eng.) http://hir.nu http://hudcancer.nu (Svenska) http://hudcancer.nu 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 2008


Ladda ner ppt "M EN VAD ÄR DET SOM BÖRJAR HÄNDA NU DÅ ?! D EL 3: F OLKHÄLSAN EFTER 2000 Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent."

Liknande presentationer


Google-annonser