Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyckeltal om energianvändning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyckeltal om energianvändning"— Presentationens avskrift:

1 Nyckeltal om energianvändning
Utbildningsblock inom projektet ENIG Presentation skall få företagen intresserade av att använda nyckeltal om energianvändning. För att företaget skall kunna ta till sig informationen krävs att de har genomfört en energikartläggning av deras verksamhet. Det är först då som man ser behovet av att jämföra sig med andra och/eller med sig själv från år till år.

2 Varför använda nyckeltal?
Detta visar resultatet från en energikartläggning! Obs! Endast fördelning av el. Fjärrvärme saknas! Ställ frågan: Ligger det här företaget bra till, när det gäller energieffektivisering? Det går inte att svara på den frågan, utan att energianvändningen ställs i relation till något. Med erfarenheter från andra företag kan man dock säga att företaget troligtvis har en energibesparingspotential för tryckluft. Ett exempel från verkstadsindustrin. Siffrorna kommer från ett företag i Falköping.

3 Internt följa energianvändning
Månadsvis elanvändning, kWh I detta exempel hade företaget tillgång till timvärden för elanvändningen, men valde presentera energianvändningen månadsvis. (Vänstra diagrammet)Vid slutet av året gjorde man en slutsummering för året. Vill man få produktionspersonalen intresserad kan det vara mer lämpligt med att följa upp energianvändningen veckovis Ett exempel från verkstadsindustrin. Siffrorna kommer från ett företag i Falköping.

4 Internt följa energianvändning
Månadsvis elanvändning, kWh Rullande 12 månader, kWh Förklara vad som ingår i staplarna i diagrammet för rullande 12 månader. 1 betyder att slutmånaden är januari. De 12 månaderna blir feb år 2009 – jan osv Vill man tydligare se en långsiktig trend kan energianvändningen presenteras som rullande 12 månader. Trenden blir helt plötsligt mycket tydligare. Ställ frågan: Har de börjat slösa med energianvändingen? (eller är det så att produktionstakten har ökat?) För att svara på frågan måste man veta vad som orsakade den ökande energianvändningen! Vi skall återkomma till frågan, men först prata lite generellt om nyckeltal. Ett exempel från verkstadsindustrin. Siffrorna kommer från ett företag i Falköping.

5 Exempel Nyckeltal MWh/m2 MWh/omsättning MWh/ton gods Varför Följa upp
Underlag investering Behov av underhåll Jämföra processer Jämföra med andra företag Exempel MWh/m2 MWh/omsättning MWh/ton gods Med nyckeltal ställs energianvändningen i relation till något. På bilden visas exempel på vad energianvändningen kan ställas i relation till. (lokalytan, omsättning, producerat gods) Energimålen för företag beskrivs ofta som en siffra för ett nyckeltal. Vilket nyckeltal som är bäst att använda beror på vad det skall användas till. Olika orsaker till att använda nyckeltal visas på bilden. Övergång till nästa bild: Vi går tillbaka till frågan som hängde i luften.

6 Använda nyckeltal för jämförelse
Energikostnad / omsättning, % Svar på frågan: Har de börjat slösa med energianvändningen? Nej, genom att ställa energikostnaden i relation till omsättningen kan man dra slutsatsen att en troligare orsak till ökningen i energianvändning, var en taktökning i produktion! Eftersom den energianvändning som inte är beroende av produktionstakten slås ut på en högre omsättning får värdet på nyckeltalet ofta utseendet som på bilden, vid en taktökning. Genom att välja att presentera energianvändningen i relation till omsättningen ser siffrorna helt plötsligt mycket bättre ut! Att nyckeltalet minskar skall dock inte användas som ett argument, för att inte försöka minska energianvändningen! I absoluta tal har ju ändå energianvändningen ökat och därmed även energikostnaden för företaget. Besparingspotentialen i absoluta belopp finns kvar. Ställ frågan: Är det här ett bra nyckeltal?

7 Använda nyckeltal för jämförelse
Energianvändning / omsättning, MWh/MSEK Vill man istället ha ett nyckeltal som är oberoende av pris för el och värme, kan man använda ”Energianvändning /omsättning, MWh/MSEK”! I det här fallet blev det ingen skillnad, men om man vill jämföra sig med historiska data, kan detta var ett sätt att skala bort variationen av elpriser mm över tiden. Om man skulle vilja fokusera på energianvändningen för uppvärmning skalar detta nyckeltal bort skillnader i fjärrvärmepris. (Dessa kan variera relativt mycket mellan olika kommuner.) Med detta nyckeltal har man dock inte skalat bort påverkan från priset på företagets produkter över tiden.

8 Använda nyckeltal för jämförelse
Energianvändning, kWh/ton OBS! Ett helt annat exempel! Ej kopplat till föregående slide! Visar medelvärdet för varje månad. Vill man ha ett helt prisoberoende nyckeltal hamnar många på energiförbrukning per kg eller ton, där vikten kan vara färdig produkt eller ingående material. En del företag väljer att använda uttrycka nyckeltalet som ”energianvändning per tillverkad produkt” (Fungerar bäst då produktportföljen består av få likande produkter) Ett ensamt nyckeltal ger dock inte hela sanningen! (Övergång till nästa bild)

9 Nedbrytning av nyckeltalens syften
Nyckeltalen kan ha flera syften, som framgår av bilden. Förutom att använda nyckeltalen för mer övergripande uppföljning av energianvändningen, kan man även använda nyckeltal som hjälp vid diagnoser (av fel). Nedbrytning av nyckeltalens syften. Källa: Mossberg

10 Nyckeltal för jämförelser av energianvändning
Bilden visar hur man systematisk kan bygga upp sina nyckeltal med fokus på diagnossyftet.( Tidigare rubrik ”Nedbrytning av nyckeltal”) Man kan säga att man kopplar till ett orsak-verkan diagram till nyckeltalen. (Orsak-verkan diagram har även andra namn som fiskbensdiagram och ishikawa-diagram)

11 Övergripande nyckeltal Mer detaljerade nyckeltal Påverkansfaktorer
Spill Ingjutningssystem Ton gott gods / Smält metall-slagg Kassation CO2 / Mängd energi Ålder Smältenergi / Ton smält gods Typ av ugn Infodring Energislag Mängd energi / Energislag Typ av material Luft Uppvärmning av vatten från återvunnen energi Uppvärmning / m2 Uppvärmd yta Vatten Uppvärmning av tilluft från återvunnen energi Smält material Energiförbrukning Ventilation / m3 Mängd ventilerad luft Föroreningar Ugnstyp Total energiförbrukning / Ton gott gods Ventilationsutrustning Förbrukning av tryckluft / ton gott gods Utnyttjandegrad Storleken på läckaget Återvunnen smältenergi från sand och gods Återvunnen energi / Total energiförbrukning Så här kan det se ut. Förutom övergripande och detaljerade nyckeltal har man även med påverkansfaktorer. Vid en analys av en till synes oförklarlig tillfällig ökning av energianvändningen kan dessa vara till hjälp att finna orsaken och kunna åtgärda problemet. För detaljerade nyckeltal är det speciellt noga att det framgår vilket energislag energianvändningen avser, så att man inte blandar äpplen och päron. 1 kWh värme är inte lika mycket värd som 1 kWh el. Bilden har fokus på energianvändningen i produktionen. (Framtagen för sandgjuterier) En liknande bild kan tas fram för ”kontoret”. Återvunnen energi från ventilation Belysning / m2 Ljusutbyte Ålder Packning, montering Typ Efterbearbetning / Total energiförbrukning Bearbetning Placering / Försmutsning Ytbehandling

12 Exempel från verkstadsindustrin
Detta visar resultatet från en energikartläggning! Obs! Endast fördelning av el. Fjärrvärme saknas! Ventilation och belysning står tillsamman för drygt hälften av energianvändningen. Det är lätt att föreställa sig att de vill ha svar på frågan: Är vår elanvändning för ventilation och belysning avvikande eller är det normalt med så stora andelar? Ett exempel från verkstadsindustrin. Siffrorna kommer från ett företag i Falköping.

13 Energianvändning Spill Ingjutningssystem Ton gott gods / Smält metall-slagg Kassation CO2 / Mängd energi Ålder Smältenergi / Ton smält gods Typ av ugn Infodring Energislag Mängd energi / Energislag Typ av material Luft Uppvärmning av vatten från återvunnen energi Uppvärmning / m2 Uppvärmd yta Vatten Uppvärmning av tilluft från återvunnen energi Smält material Energianvändning Ventilation / m3 Mängd ventilerad luft Föroreningar Ugnstyp Total energianvändning / Ton gott gods Ventilationsutrustning Förbrukning av tryckluft / ton gott gods Utnyttjandegrad Storleken på läckaget Återvunnen smältenergi från sand och gods Återvunnen energi / Total energianvändning Det företaget är med stor sannolikhet intresserat av att kunna jämföra sig med andra företag när det gäller ventilation och belysning, varför de inringade nyckeltalen är intressanta för det företaget. Återvunnen energi från ventilation Belysning / m2 Ljusutbyte Ålder Packning, montering Typ Efterbearbetning / Total energianvändning Bearbetning Placering / Försmutsning Ytbehandling

14 Inför starten av projektet ENIG hade man identifierat ett behov av att skapa en databas som underlag för lämpliga nyckeltal och statistik på hur värdena varierar för olika nyckeltal bland företagen. Databasen kan nås från ENIGs hemsida.

15 Nätverk för Energieffektivisering
ENIG Riktar sig till tillverkande företag inom gjuteri och verkstadsindustrin i första steget . Exempel på branscher är: Pressgjutning Plåtformning Träindustri Plastbearbetning Sandgjutning Värmebehandling Verkstadsindustri Ytbehandling Man insåg att olika branscher hade behov av olika nyckeltal, även om några nyckeltal också kunde vara branschöverskridande. Företag från olika branscher välkomnades att bidra till innehållet i databasen. Företag som har genomfört eller skall genomföra en energikartläggning med stöd från energimyndigheten utgör en bra bas för de företag man hoppas få med i databasen.

16 Jämföra sig med andra För att man skall kunna jämföra sig med andra måste man gjort en energikartläggning (eller åtminstone en övergripande energianalys). Resultaten från den matas in i en anonym databas. Sedan kan man jämföra sig med andra för olika nyckeltal. Man kan jämföra sig inom sin bransch eller med samtliga företag i databasen.

17 Frågor? Hur används nyckeltal på er arbetsplats?
Vilka nyckeltal är mest intressanta för er verksamhet? Gör jämförelsen med ekonomiska nyckeltal! Kan man leda en verksamhet utan att ha koll på sina ekonomiska nyckeltal? Gäller samma för energinyckeltal? Ställ frågan: Vilka ekonomiska nyckeltal använder ni er av? Vilka energinyckeltal använder ni er av? Sälj in att de kan påverka vilka nyckeltal vi skall presentera värden för på ENIGs hemsida! Arbetet med rekommenderade nyckeltal för olika branscher kommer att ingå i del 2 av projektet ENIG. Företagen har definitivt chansen att komma med tipps och önskemål om nyckeltal de är speciellt intresserade av att få statistik för. (Har något företag använts sig av den möjligheten?)


Ladda ner ppt "Nyckeltal om energianvändning"

Liknande presentationer


Google-annonser