Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avståndets betydelse för luft- föroreningshalter vid vägar och tunnelmynningar - Jämförelser mellan mätta och beräknade halter av kväveoxider (NO x )

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avståndets betydelse för luft- föroreningshalter vid vägar och tunnelmynningar - Jämförelser mellan mätta och beräknade halter av kväveoxider (NO x )"— Presentationens avskrift:

1 Avståndets betydelse för luft- föroreningshalter vid vägar och tunnelmynningar - Jämförelser mellan mätta och beräknade halter av kväveoxider (NO x )

2 Bakgrund och syfte Framtida bebyggelse-förtätning av stadsbebyggelser (Regionplanekontoret). Konsekvens att allt fler planärenden avser exploatering i områden med hög utsläppsbelastning. Projektets syfte att öka kunskapen om hur luftföroreningshalter avtar med avståndet till starkt utsläppsbelastade områden. Ge förutsättningar för bättre beslutsunderlag gällande utformning av bebyggelse och vistelseytor. Människors exponering och hälsa.

3 Beräkningar, NO x SMHI-Airviro gaussmodell. Beräkningsgrid 5x5 meter. Tidsserieberäkning 19: april till 17:e maj 2010. Meteorologi från Högdalen

4 Mätningar, NO x Ogawaprovtagare, diffusionsprovtagning, NO x Mätperiod: 2010-04-19 till 2010-05-17 (4v) Antal mätpunkter vid tunnelmynning: 12 st Exponeringstid tunnelmynning: 3 dygn/v Antal mätpunkter vid öppen väg: 10 st Antal mätpunkter vid enkelsidigt gaturum: 5 st Exponeringstid öppen väg och enkelsidigt gaturum: 7 dygn/v Provtagningshöjd: 1,8 – 2,5 meter

5 Årsta-mynningen mynningsutformning 5 meter 8 meter 53 meter Västgående huvudmynning Avfart Årsta

6 Årsta-mynningen receptorpunkter

7 Årsta-mynningen emissioner Normalisering i punkten med den högsta uppmätta halten

8 Årsta-mynningen Mätta och beräknade NO x -halter 16 17 1918 20212322 2726 25 24 Mätt: 181 Beräkn: 179 Mätt: 155 Beräkn: 147 Mätt: 120 Beräkn: 168 Mätt: 426 Beräkn: 324 Normaliserings- punkt. Mätt 911. Beräknat 911 Mätt: 688 Beräkn: 616 Mätt: 481 Beräkn: 480 Mätt: 378 Beräkn: 396 Mätt: 37 Beräkn: 153 Mätt: 83 Beräkn: 647 Mätt: 841 Beräkn: 585 Mätt: 149 Beräkn: 295

9 Årsta-mynningen Relationer mellan mätta och beräknade halter 16 17 1918 20212322 2726 25 24 ber / mätt 0.99 ber / mätt 0.70 ber / mätt 0.76 ber / mätt 1.98 ber / mätt 1.05 ber / mätt 4.14 ber / mätt 7.8 Normaliserings punkt ber / mätt 0.9 ber / mätt 1.0 ber / mätt 0.95 ber / mätt 1.4

10 Årsta-mynningen Relationer för mätta halter till haltmaximum 16 17 1918 20212322 2726 25 24 20 % Uppmätt maxhalt 911 µg/m³ 4 % 9 % 92 %47 % 16 % 53 %41 % 17 %13 % 75 %

11 Årsta-mynningen Haltjämförelser i två tvärsnitt

12 Vallstanäs platsbeskrivning 23 meter Trafikmängd: 58 457 (7%)

13 Vallstanäs receptorpunkter

14 Vallstanäs emissioner Normalisering i den högsta mätpunkten, mätpkt 5.

15 Vallstanäs Mätta och beräknade NO x -halter, (periodmedelvärden) Mätt: 25 Beräkn: 22 Mätt: 29 Beräkn: 29 Mätt: 34 Beräkn: 38 Mätt: 39 Beräkn: 43 Mätt: 53 Beräkn: 52 Normaliserings punkt. Mätt 54 Beräknat 54 Mätt: 39 Beräkn: 46 Mätt: 36 Beräkn: 41 Mätt: 27 Beräkn: 32 Mätt: 21 Beräkn: 25 10987654321

16 Vallstanäs Relationer mellan mätta och beräknade halter ber / mätt 0.88 10987654321 ber / mätt 1.19 ber / mätt 1.19 ber / mätt 1.14 Normaliserings- punkt ber / mätt 1.18 ber / mätt 0.98 ber / mätt 1.1 ber / mätt 1.12 ber / mätt 1.0

17 Vallstanäs Relationer för mätta halter till haltmaximum Mätt: 54 10987654321 38 %65 % 72 % 49 %47 %52 %62 % 72 % 98 %

18 Turingegatan platsbeskrivning 15 meter 125 meter Trafikmängd: 30 850 (7%) 23 meter

19 Turingegatan receptorpunkter

20 Turingegatan Mätta NO x -halter. (periodmedelvärden) Mätt: 52Mätt: 48Mätt: 46Mätt: 20Mätt: 60 1 3 2 45


Ladda ner ppt "Avståndets betydelse för luft- föroreningshalter vid vägar och tunnelmynningar - Jämförelser mellan mätta och beräknade halter av kväveoxider (NO x )"

Liknande presentationer


Google-annonser