Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 ÖTP-möte Stockholm 2007-10-11 Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 ÖTP-möte Stockholm 2007-10-11 Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster."— Presentationens avskrift:

1 1 ÖTP-möte Stockholm 2007-10-11 Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster

2 2 Agenda 9.30 - 10.00Kaffe 10.00 - 12.00Sambruks nya remissade ÖTP 2.0 –Övergripande genomgång ÖTP 2.0 –Hur kan du konkret nyttja ÖTP 2.0 i din organisation Vid omförhandling av befintliga avtal med extern leverantör Vid nyanskaffande av E-tjänster Vid nyanskaffande av nya applikationer och system Information om Sambruks arbete med regeringes utredning och betänkande” ” den tysta infrastrukturen” Information om regeringens arbete med E handlingsplan 12.00 - 13.00Lunch 13.00 - 14.30Informations, workflow, dokument och ärendeplattform –Isak Nyberg Skellefteå och Claes Levander Acando informerar om Sambruks nya projekt där Skellefteå och några referenskommuner ingår –Plattformen är Documentum 14.30 - 14.45Kaffe 14.45-15.0Dygnsmötet i Sandviken Övriga frågor

3 3 Varför skapade vi egentligen ÖTP (tidigare och nu v2)? Sambruk sökte generellt få leverantörerna att skapa standardapplikationer som var mer öppna och integrerbara med nya användningar – SOA/EAI-principerna 1 v1.0 – 2.0 Specandet av IT-stöd till verksamhetsprocesser (BO-val, Gy- val, Fritid, Bistånd etc) behövde en gemensam teknisk kravbilaga (dvs för icke-funktionella krav) v1.1 - 1.2 Vi såg att kravtexter för icke-funktionella krav går bra att återanvända i upphandling efter upphandling (eller avrop), gäller inte bara SOA/EAI utan även andra tekniksaker, driftegenskaper, acceptanstest, dokumentation mm mm v2.0 1 SOA: Service Oriented Architecture, EAI: Enterprise Application Integration

4 4 Hur motiverar vi varför vi ställer öppenhetskraven? Stängda stuprörsapplikationer per förvaltning räcker inte till då man behöver skapa modern e-förvaltning, t ex: –Kontakt-center över förvaltningsgränserna –Medborgarkontor över förvaltningsgränserna –E-tjänster –Telefonapplikationer (ton-knappar) –Medborgaröverblickswebb (Mina Sidor etc) över förvaltningsgränserna –Dokument-och ärendehantering över förvaltningsgränserna. –Automatiserade diariekopplingar. –Förbättrade integrationer med hängrännor som ekonomisystem och lönesystem –När tillfälliga verksamhetsprocesser kan behöva skapas (inför t ex stora evenemang eller kommunsatsningar) –Något annat behov man inte kunnat förutse på förhand - generellt sett minska inlåsning i stuprörslösningar.

5 5 ÖTP v2.0 relativt tidigare versioner Struktur för enklare upphandling/avrop, tydligare icke- funktionella krav –Lånar struktur ifrån Sambruks Generell integration (samt inkluderar den kravbilden) –Lånar skrivningar från Botkyrkas Generella IT-krav (GIT) som i sin tur lånat från Generell integration, samt förädlats en vända i Jönköping (GISIT) Tillkommande fördjupningsområden –Portal/ytintegrering –Webbpublicering/Content Management –Metakatalogreplikering –Workflow/processtyrning Uppdatering för att följa med teknikutvecklingen

6 6 Hur kravdokument förhåller sig till varann Icke- funktionell kravbilaga (Pekar ut krav ur paletten - samt anger andra krav) ÖTP v2.0 Gemen- samma IT- krav (Palett av alternativa krav, drygt 200 st) Aktuell situations verk- samhets- behov Kommu- nens IT-strategi- krav Sambruks visioner Drift-krav... Påverkar Pekar ut

7 7 NrKravBeskriv lösningen på bilaga 1Lösningen skall uppfylla ÖTP-GIT 4.1 Ja 2Lösningen skall uppfylla ÖTP-GIT 5.1.4 Ja... NrKravBeskriv lösningen på bilaga Maxbetyg 1Lösningen bör uppfylla ÖTP-GIT 6.1 Ja5 2Lösningen bör uppfylla ÖTP-GIT 7.1.4 Ja10 3Lösningen bör ha stöd för Sun Solaris 10 [Exempel på ett mer specifikt krav än vad som fanns i paletten och som en anskaffare kan tänkas ha - förtecknas direkt i text här] Ja5... Icke-funktionell bilaga pekar ut krav... ex:

8 8 Vad har man kravskrivningar till? Selektera bort leverantör (LOU). Skall-krav. Betygsätta leverantör, kora vinnare (LOU, avrop, direktupphandling). Bör-krav, beskriv-krav. Ge kravbild för ev skräddarsydd systemutveckling Få in textmaterial för senare kontraktsskrivning. Skall-, bör- och beskriv-krav. Samla på råmaterial till senare förhandling (alltid är det nåt som inte blir lyckat, och alltid är det nåt man själv inte gjort 100% - då måste man ha bränsle till förhandlingsbordet sen). Alla svar, all dialog (dokumentera den!). Samla på råmaterial till senare stämning om det skulle bli så illa – fri bevisprövning i svensk rätt. Alla svar, all dialog (dokumentera den!). Driva marknaden – ”roadmap” – (sådana här lösningar vill vi ha – bör-krav nu, skall-krav sen!)

9 9 Användningsexempel Samma struktur som ÖTP:s kravpalett: –Botkyrka, för anskaffning av rekryteringslösning –fler Botkyrka-anskaffanden –Jönköping, för anskaffning av utbildningsplattform

10 10 Sven-Håkan Olsson Sambruk / DocAccount 0708 – 84 01 34 sven-hakan.olsson[hos]docaccount.com Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster Sambruk_Sthlmmoete_OETP_2007-10-11_v1.ppt


Ladda ner ppt "1 ÖTP-möte Stockholm 2007-10-11 Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser