Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avvänjnings- och tillväxtgrisen Namn Efternamn Datum och ort.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avvänjnings- och tillväxtgrisen Namn Efternamn Datum och ort."— Presentationens avskrift:

1 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Namn Efternamn Datum och ort

2 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Innehåll Förberedelser för insättning Insättning av avvänjningsgrisar Rutiner och skötsel Tömning av stall

3 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Förberedelser ”Allt in – allt ut” –Blanda inte grisar från olika omgångar Rengör stallet mellan omgångar –Rengör mekaniskt –Blötlägg –Högtryckstvätta –Glöm inte fodernedsläpp och vattenkoppar/-nipplar Rengör foderslinga

4 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Tomtid Med tomtid avses tiden mellan tvättning + desinfektion till nästa gris kommer in i stallet Tomtid minst 5-7 dagar –Om kortare tomtid  desinficera stallet –Om diarréproblem  desinficera stallet Håll minst 20°C och max 60 % relativ luftfuktighet under tomtiden

5 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Innan insättning Töm vattenledningar från stående vatten Kontrollera funktion och vattenflöde -Vattenflödet bör vara 1 liter per minut Kontrollera att ventilationen fungerar Stallet ska vara torrt och rent vid insättning Strö med halm av god hygienisk kvalité -Lukta och titta, möglig halm ska ej användas -Gör hygieniska analyser

6 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Insättning av grisar Avvänj ej underviktiga grisar! –Ge dessa till en amsugga Avvänjning i intakta kullar är mindre stressande för grisarna Om kullarna är ojämna  sortera - sortera från så få kullar som möjligt!

7 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Gruppstorlek Antal grisar per box –Max 60-80 grisar i storbox –20-30 grisar kan hålla stabil rangordning Små grupper underlättar tillsyn Utrymme –Enligt svenska djurskyddsföreskrifter

8 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Vatten- och foderplats Vattenkälla –Nipplar: 30 cm över golvet, vinklas 75 ° –1-2 vattenkällor per 10-15 grisar –Placera vattenkällan på en dränerad yta Tråget måste ge plats åt alla –Gris på 10 kg behöver ca 15 cm –Gris på 30 kg behöver ca 20 cm

9 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Lägsta kritiska temperatur för 10 kg’s gris på betonggolv med 5 mm hackad halm Del av underhållsbehovet50%75%100%125%150% Foder per dag, MJ1,32,02,63,253,9 Foder per dag, kg*0,10,150,20,250,3 Lägsta kritiska temp. °C3329241812 *beräknat på ett foder med 13,0 MJ/kg foder Pig-rapport nr 32 Vid underhållsutfodring; 2,6 MJ OE/dag, är 10 kg’s grisar på ströad liggyta i termisk balans vid ca 24 graders stalltemperatur. Vid lägre foderintag ökar värmebehovet till ca 30 grader.

10 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Temperatur i stallet Olika sätt att skapa önskad temperatur –Höj temperaturen i hela stället –Skapa ett varmt microklimat vid grisarnas liggplats, med kombinationer av: Strömedel Golvvärme Värmelampa Smågrisgömma/hydda/takförsedd liggplats

11 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Om grisarna ligger enskilt på sidan och andas lugnt är stalltemperaturen lagom

12 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Skötsel och rutiner Boxrengöring ska ske dagligen Torr och ren miljö, ge grisarna strö Håll foderplatsen ren Grisen ska ha fri tillgång till vatten –Testa att nippel och vattenkopp fungerar dagligen

13 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Utfodring av avvänjningsgrisar (10-14 dagar efter avvänjning) Ge foder avsett för avvänjningsgrisar –välsmakande Ge fri tillgång eller många små dagsgivor, –minst 4 st Vid förekomst av diarré ska restriktiv utfodring tillämpas Restriktiv utfodring har visat sig ge minskad förekomst av diarré och minskad dödlighet Om foderintaget är lågt behöver grisarna tillskottsvärme!

14 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Utfodring av tillväxtgrisar (10-14 dagar efter avvänjning till 30 kg) Fri tillgång på foder eller nära fri tillgång –Vid styrd fodertilldelning ges 4 givor per dag 10 dagar efter avv, vikt ca 12 kg –Daglig tilldelning ca 5 MJ oms energi /dag Vid 30 kg –Daglig tilldelning ca 20 MJ oms energi/dag

15 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Foderjustering Kolla att alla grisar får foder och kontrollera hur mycket restfoder som finns efter en timme Om trågen helt rena  öka givan Om det finns foder kvar  minska givan

16 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Utfodring av underviktiga grisar Samla underviktiga grisar i en box Extra skonsamt mjölkbaserat foder efter avvänjning Inled försiktig övergång till ordinarie avvänjningsfoder Ge även tillskottsvärme!

17 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Tömning av stallet ”Allt in-allt ut” –Flytta inte grisar bakåt i systemet I restavdelningar gäller också omgångsproduktion

18 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Diskutera med varandra Uppslag: Hur gör ni på er gård? Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra?

19 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Sammanfattning Varje gruppledare sammanfattar själv sin föreläsning med det viktigaste från föredraget…

20 Avvänjnings- och tillväxtgrisen Svenska Pig, c/o LRF Sydost Box 974, 391 29 KALMAR info@svenskapig.seinfo@svenskapig.se www.svenskapig.sewww.svenskapig.se


Ladda ner ppt "Avvänjnings- och tillväxtgrisen Namn Efternamn Datum och ort."

Liknande presentationer


Google-annonser