Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DEL 2 Telefonfunktioner/hänvisning/röstbrevlåda/m.m.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DEL 2 Telefonfunktioner/hänvisning/röstbrevlåda/m.m."— Presentationens avskrift:

1 DEL 2 Telefonfunktioner/hänvisning/röstbrevlåda/m.m.

2 Översikt

3 Nya telefonisystemet  Telefonväxel/server, Cisco CallManager  Hänvisning, Netwise CMG  Röstbrevlådor, Netwise CMG Voice

4 xxxxx Köping Arboga KAK-NET Kungsör 2st CCM 4.1 & MCS 7845 Central utrustning PSTN Gateway, 3*30 kanaler Gateway, 2*30 kanaler Gateway, 2x30 kanaler PSTN GSM Gateway, MDA koppling 1x30 kanaler DSP farm, för telefon- konferenser Hänvisning, Röstbrevlåda, Debitering, Statistik, Talstyrd telefonist & hänvisning IPCC 4.0 & MCS 7835

5 Telefontyper

6 Telefontyper  Cisco 7912  Cisco 7940/7960  Cisco 7920  Analog bärbar telefon  Integrerad mobiltelefon  Underväxelanknytning  Analog fax

7 Telefontyper - 7912 Standardtelefon

8 Telefontyper – 7940/7960 För de som behöver flera anknytningar på samma telefon och/eller högtalartelefon

9 Telefontyper - 7920 Ersätter dagens DECT telefoner. Kan bara erbjudas på vissa platser.

10 Telefontyper - Bärbar analog För dem som idag har en bärbar analog telefon och vill fortsätta att ha det.

11 Telefontyper – Integrerad mobil För de med mobila arbetsuppgifter och/eller talar mycket i mobiltelefon. Befintlig mobil behålls, men ett nytt abonnemang knyts till anknytningen.

12 Telefontyper – Underväxelankn. Underväxelanknytningar ”lever sitt eget liv” och använder växeln enbart för att ringa externa samtal.

13 Inkoppling

14 Inkoppling av telefon  Beskrivning av inkoppling för resp. telefontyp finns på Intranätet  Telefonen skall kopplas in och aktiveras så fort tillfälle ges efter att telefonen hämtats ut.

15  Öppna lådan och packa upp telefonen och koppla in telefonluren.  Om du har PC: Tag den nätverkskabel som idag går in i din PC och stoppa in den i telefonen i det uttag som är märkt ”10/100 SW” (4 i figuren). Stoppa därefter in den medföljande nätverkskabeln i uttaget märkt ”10/100 PC” (5 i figuren) andra änden av denna kabel skall gå in i nätverksuttaget i din PC.  Om du inte har PC: För dig som inte har någon PC skall nätverkssladden gå från uttaget i väggen och in i telefonens uttag märkt ”10/100 SW”.  Koppla samman Nätaggregat och nätkabel och strömsätt telefonen (1,2,3 i figuren)  Likströmsadapterport (DC48V)  Nätaggregat  Nätkabel  Nätverksport (10/100 SW)  Åtkomstport (10/100 PC)  Telefonlursport  Headsetport  Basställsknapp

16  Vänta några minuter tills telefonen har anslutit sig på nätverket. När den gjort det skall det komma upp en anknytning som heter 8999xxx i telefonens högra display.  Lyft luren och du möts då av en röst som ber dig välja språk, välj svenska.  Du blir nu ombedd att ange din anknytning följt av fyrkant, gör detta. Du blir nu ombedd att knappa in din anknytning ytterligare en gång följt av fyrkant, gör detta och lägg sedan på luren.  Vänta en liten stund så kommer din telefon att automatiskt att konfigureras upp med din anknytning.  Provring  Likströmsadapterport (DC48V)  Nätaggregat  Nätkabel  Nätverksport (10/100 SW)  Åtkomstport (10/100 PC)  Telefonlursport  Headsetport  Basställsknapp

17 Inkoppling – 7940/7960

18 Knappar

19 1. Telefonlur med indikatorlampa 2. Telefonskärm 3. Telefonmodell 4. Programmerbara knappar Telefontyp 7940/7960

20 5. Basställsknapp 6. Katalogknapp 7. Hjälpknapp 8. Inställningsknapp 9. Högtalarknapp Telefontyp 7940/7960

21 10. Tystnadsknapp 11. Headsetknapp 12. Volymknapp 13. Tjänstknapp Telefontyp 7940/7960

22 14. Meddelandeknapp 15. Navigeringsknapp 16. Knappsats 17. Programstyrda knappar (PSK) Telefontyp 7940/7960

23 Funktioner

24 Lathund 7940/7960

25 Lathund (7940/7960)

26 Manual (7940/7960)  66 sidors manual  Finns på Intranätet  Innehåller även lathunden

27 Ringa/Svara (7940/7960) Ringa ett samtal (”med tagen linje”)  Lyft Telefonluren och slå sedan numret du vill ringa.  Tryck på Högtalareknappen/Linjeknappen/PSK ”Nytt samtal” och slå sedan numret du vill ringa.  Tryck på Headsetknappen och slå sedan numret du vill ringa. Ringa ett samtal (”utan att ta linje”)  Ange numret du vill ringa och lyft luren.  Ange numret du vill ringa och tryck på Högtalareknappen/Linjeknappen/PSK ”Ring”.  Ange numret du vill ringa och tryck på Headsetknappen.

28 Ringa/Svara (7940/7960) Ta emot ett samtal  Lyft Telefonluren.  Tryck på Högtalarknappen.  Tryck på Headsetknappen.

29 Justera volym (7940/7960) Justera volymen på ringsignalen Justera volymen i telefonlur/högtalare/headset  Tryck på Volymknappen åt höger eller vänster beroende på om du vill höja eller sänka ljudet.  Lyft Telefonluren / Tryck på Högtalare knappen / Hörlurs knappen.  Tryck på Volymknappen åt höger eller vänster beroende på om du vill höja eller sänka ljudet.  Tryck på PSK ”Spara”.

30 Vidarekoppla (7940/7960)  Tryck PSK ”Vdb”  Intern vidarekoppling: Ange önskat nummer  Extern vidarekoppling: Ange önskat nummer och tryck # eller vänta 15 sekunder, kom ihåg 0:an för linje.  Ta bort vidarekopplingen genom att trycka på PSK ”Vdb”  Kan även göras från Netwise Office Web Vidarekoppla sin anknytning

31 Överföring (7940/7960)  Under ett samtal trycker du på PSK ”Övrfr”.  Slå numret du vill koppla till.  Vänta på svar.  Informera personen du vill koppla samtalet till och tryck sedan på PSK ”Övrfr” igen och lägg på luren.  Om personen du kopplade till inte svarar eller inte vill ta samtalet trycker du PSK ”AvslSam”.  Tryck sedan PSK ”Åter” för att komma tillbaka till föregående samtal. Överföra ett samtal till en annan anknytning

32 Flerpartssamtal (7940/7960)  Ring upp den första parten  Tryck PSK ”Konf”  Slå det nya numret  Tryck PSK ”Konf”  För att ta bort en part tryck PSK ”KonfLi..”, markera den part du vill ta bort och tryck PSK ”Ta bort” Flerpartsamtal

33 Kataloger (7940/7960) Kontrollera missade/mottagna/ringda samtal  Tryck på Katalogknappen  Välj mellan Missade samtal / Mottagna samtal / Ringda samtal Företagskatalog  Tryck på Katalogknappen  Välj Företagskatalog

34 Snabbvalsnummer (7940/7960) Ställa in snabbvalsnummer  Surfa in på https://10.11.3.10/ccmuser, nås även via insidestorgethttps://10.11.3.10/ccmuser  Logga in med din anknytning som Användar-ID och kak123 som lösenord och klicka på ”Logga in”  Klicka på ”Lägg till/uppdatera Snabbval””  Ange nummer och namn (glöm inte 0:an för linje vid externa nummer)  99 snabbvalsnummer kan läggas in

35 Snabbvalsnummer (7940/7960)

36

37 --------------

38 Hänvisning

39 Olika sätt att hänvisa sig  Kalenderkoppling Personlig kalender och egen anknytning  Netwise Office Web Ingen personlig kalender alt. funktionsanknytning, tillgång till PC  Röststyrd hänvisning  Röstbrevlåda Ingen personlig kalender alt. funktionsanknytning, ej tillgång till PC eller på distans  *23*  Via telefonens tjänster (79xx)

40 Kalenderkoppling  De som har en egen personlig anknytning och tillgång till PC kommer att bli hänvisade per automatik om de lagt in händelsen i sin kalender.  Köping/Kungsör/VMKF – Groupwise  Arboga – Exchange

41 Kalenderkoppling - Groupwise Orsakskoder i Groupwise  Besök  Deltid  Ledig  Lunch  Möte  Semester  Tjänsteresa  Tjänsteärende

42 Kalenderkoppling - Groupwise Synkroniseras ej!

43 Kalenderkoppling - Groupwise

44 Kalenderkoppling - Exchange KOMMER SENARE

45 Netwise Office Web  Websida, nås via http://10.11.3.13/netwiseoffice alt. länk via Intranätethttp://10.11.3.13/netwiseoffice  Logga in med anknytning och ”blankt” lösenord. Obs! Ändra lösenordet  Hänvisning/Återkommande hänvisning

46 Netwise Office Web

47 Röststyrd hänvisning  Nås på nummer:25099, Köping 87662, Arboga 600012, Kungsör 670009, VMKF  Fungerar även från extern anknytning  Tips! Lägg upp som snabbval

48 Röststyrd hänvisning  Ring upp röststyrd hänvisning  ”Säg vilken aktivitet du vill registrera”  Ange:  ”, från nu till ” registreras  Vill du börja om från början, säg ”Avbryt”  För att ta bort en hänvisning, säg ”Ta bort”

49 Röstbrevlåda  Nås på nummer:25098, Köping 87660, Arboga 600010, Kungsör 670007, VMFK  Fungerar även från extern anknytning

50 Röstbrevlåda  Ring upp röstbrevlådan och ange PIN-kod  Tryck 5  Knappa in önskad aktivitet, 0-14 följt av #  Förvald tid #/# (alt. ange startdatum/tid och återdatum/tid)  Registrera Tryck 1

51 *23*  Fungerar bara internt från egen telefon  *23* #  *23* * #  #23#  Orsakskoder 0Lunch 1Gått för dagen 2Tjänsteärende 3Möte 4Tjänsteresa 5Deltid 6Semester 7Besök 8Tillfälligt ute 9Sjuk 10Vård av barn 11Föräldraledig 12Ledig 13Återkommer... (datum) 14Återkommer... (tid)

52 Telefonens tjänster  Gå in på telefonens tjänster (tjänsteknapp eller via menyknapp>tjänster) och välj ”Netwise Office”. Logga in med samma uppgifter som på Netwise Office Web.  Enbart 79xx

53 Netwise Office Web

54  Hänvisning/Återkommande hänvisning  Sökning av användare  Vidarekoppling  Hantering av röstbrevlåda  Uppdatering av ”anknytningsuppgifter”  Websida, nås via http://10.11.3.13/netwiseoffice alt. länk via Intranätethttp://10.11.3.13/netwiseoffice  Logga in med anknytning och ”blankt” lösenord. Obs! Ändra lösenordet INLOGGNING

55 Netwise Office Web

56 Sökning

57 Inloggning

58 Hänvisning

59 Hänvisning - återkommande

60 Vidarekoppling

61 Ändringsformulär

62 Ändringsformulär ----------

63 Röstbrevlåda

64 Lyssna av röstbrevlåda 7912  Tryck på PSK ”Medd” 7940/7960  Tryck på Meddelandeknappen Analog bärbar  *0 Integrerad mobil  Ring 25098 (Köping), 87660 (Arboga), 600010 (Kungsör), 670007 (VMKF) 7920  Håll in ”1” någon sekund

65 Ange PIN-kod och #, PIN-kod=Anknytning Tryck 1 för att lyssna på nya meddelanden Tryck 2 för att lyssna på avlyssnade meddelanden Tryck 3 för att lyssna på sparade meddelanden Tryck 4 för att ändra inställningar Tryck 5 för att hänvisa din anknytning Lyssna av röstbrevlåda

66 Under avlyssning Tryck 4 för att spara meddelandet Tryck 5 för att skicka vidare till annan anknytning Tryck 6 för att radera meddelandet Tryck 7 för att gå bakåt i meddelandet Tryck 9 för att gå framåt i meddelandet Tryck 77 för att återgå till föregående meddelande Tryck 99 för att hoppa till nästa meddelande Lyssna av röstbrevlåda

67 Meddelandeavisering  Röd lampa, förutsätter 79xx  E-post, förutsätter e-post adress  SMS, förutsätter mobiltelefon  Denna inställning måste göras av resp. ”anknytningsägare”

68 Administration av röstbrevlåda Meddelanden

69 Administration av röstbrevlåda Fraser

70 Administration av röstbrevlåda Aviseringar  Röd Lampa, välj Medd.Indikator (förutsätter att du har en IP-telefon)  Mail, välj Groupwise (förutsätter att du har en e-postadress)  SMS till mobil, välj SMS (förutsätter att du har en mobiltelefon)

71 Administration av röstbrevlåda Inställningar

72 Talsvar

73 Talsvar Ej svar  Välkommen, NN svarar inte, för att spela in ett meddelande tryck 2, koppla samtalet till telefonist tryck 9 Upptaget  Välkommen, NN talar i telefon, för att spela in ett meddelande tryck 2, koppla samtalet till telefonist tryck 9 Hänvisad  Välkommen, NN, och väntas åter, för att spela in ett meddelande tryck 2, koppla samtalet till telefonist tryck 9

74 Telefonist

75 Telefonist  När ni ringer 9 för att komma till telefonist kommer ni mötas av en automatisk telefonist som säger: ”Säg namnet på den ni söker”  För att prata med en verklig telefonist säger ni ”Telefonist”  Kan även nås externt:25094, Köping 87661, Arboga 600011, Kungsör 670008, VMKF

76 Reception

77 Receptions/upplysningsärenden  Denna tjänst samverkar inte mellan kommunerna.  Receptions/upplysningsärenden hanteras då resp. kommuns växel/reception har öppet.  Nås på:87663, Arboga 600013, Kungsör  Gäller fr.o.m. 16 juni 2006

78 Översikt nummer

79 Sammanställning telefonnummer KöpingArbogaKungsörVMKF Växel (externa anrop)2500087000600000670000 Röstbrevlåda2509887660600010670007 Automatisk telefonist (internt)9999 Automatisk telefonist (externt)2509487661600011670008 Röststyrd hänvisning2509987662600012670009 Reception---87663600013--- Telefonsupport: 670040


Ladda ner ppt "DEL 2 Telefonfunktioner/hänvisning/röstbrevlåda/m.m."

Liknande presentationer


Google-annonser