Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MMS Akademi 2009-10-07 Så mäter MMS tittarsiffror – del 1 Jannike Sköldebjer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MMS Akademi 2009-10-07 Så mäter MMS tittarsiffror – del 1 Jannike Sköldebjer."— Presentationens avskrift:

1 MMS Akademi 2009-10-07 Så mäter MMS tittarsiffror – del 1 Jannike Sköldebjer

2 Agenda – Del 1 TV-tittandet idag Så mäts TV-tittandet Panelen –Hur ser den ut –Rapportering –Representativitet –Rekrytering –Kontroll –Installation Nyheter – Time Shift Del 2 – Mats Lindkvist

3 Hur ser TV-tittandet ut idag?

4

5 Hur mäts TV-tittandet i Sverige idag? MMS samarbetar med AGB Nielsen Media Research som har panelen och mättekniken. Panelen omfattar 2600 individer i 1200 hushåll. Varje individ i panelen registrerar sig mha en fjärrkontroll när de tittar. Även deras gäster registrerar sitt tittande för att kompensera för panelens tittande i andras hem. Alla TV-apparater och all kringutrustning i hushållen mäts mha en elektronisk mätare. Belöningen är lotter till ett värde av 600 kr per år. Panelen är frivillig och omsättningen är ca 25 % varje år.

6 Hur identifieras och mäts kanalerna? 3 olika typer av mätare: Eurometer – frekvensmätning TVM5 – banneridentifiering UNITAM – ljudmatchning, kan även mäta tidsförskjutet tittande

7 Panelen 1350 installerade hushåll, varav drygt 1200 hh rapporterar varje dag. TV-tittandet i hemmet mäts, inklusive gästtittande Rådata – minutdata levereras dagligen 20 kanaler levererar dagligen loggar med program (alla 20) och reklam (endast 16) Dessa kontrolleras mot TV-tablåer samt en kontrollfil från TVCheck MMS levererar tittarsiffror till kunder i form av datafiler och andra rapporter

8 Panelrapportering

9 Hur vet vi att panelen är representativ för Sveriges befolkning? För att spegla ett miniatyr-Sverige har statistiska analyser genomförts för att kontrollera vad som samvarierar mest med TV-tittandet: Många respektive få kanaler (Pay resp. Non Pay) Familjesituation – 1 pers., 2 pers., 2+ med barn Utbildning – låg respektive hög Uppskattat TV-tittande – låg, medium, hög konsumtion

10 Kontrollvariabler (primära) – viktning av panelen Hushållsnivå -Vägning i grupperna Pay resp. Non Pay enligt matrisens alla celler Individnivå -Kön/ålder -Familjesituation -Urbaniseringsgrad Varje panelmedlem representerar drygt 3000 individer i befolkningen. Dagliga vikter

11 Hur rekryteras panelen? MMS genomför en Basundersökning 2 gånger per år som har tre syften: -Rekryteringskälla till panelen -Kartläggning av befolkningen -Befolkningstal Riksrepresentativt slumpmässigt urval 4500 telefonintervjuer per halvår samt 1000 extra rekryteringsintervjuer med ungdomar Frågor om TV-apparater, kringutrustning, bakgrundsfakta om hushållet

12 Hur går det till när ett hushåll installeras? Hushållet kontaktas och fyller i två enkäter för kartläggning AGB har tekniker runt om i hela landet Teknikerna bokar hembesök Teknikerna installerar alla mätare samt utbildar panelen i användningen av mätarna Teknikerna gör återbesök om det blir tekniska problem eller om något måsta uppdateras

13 Hur vet vi att panelen sköter sig? Dagliga kvalitetskontroller -Felaktig rapportering av tittande: -Tittande på okänd kanal eller att ingen är registrerad när TV:n är på -Tittande för gäster utan demografiska data -Tittare som registrerat sig på flera TV-apparater samtidigt Inställningarna på TV:n ändrats - Mätaren kopplas bort - Ny video, DVD eller annan utrustning installeras

14 Kvalitetsundersökningar 2 gånger per år Regelbundna telefonintervjuer med alla hushåll i panelen - Uppdatera demografiska variabler - Studera panelriktigheten, dvs. hur väl de registrerar sig då de tittar samt loggar ut då de slutar titta. - Panelriktigheten ligger på 92-93 %

15 Nyheter i TV-mätningen Time Shift UNITAM – ny mätare 40 % av befintliga panelen där möjlighet till tidsförskjutet tittande finns UNITAM mäter mha ljudmatchning Referensbibliotek med drygt 100 kanaler

16 Nyheter i TV-mätningen Time Shift Ny valuta – konsoliderat data efter 8 dagar samt preliminära overnights Ny total-TV definition – endast referensbandade kanaler Ny definition av och sätt att beräkna tittarmåtten – mer info om det i MMS Gyllene Regler

17 Nyheter i TV-mätningen Time Shift Live-data från 28 september 2009 och TS-data från mars 2010 Mer info om detta finns på mms.se

18 Vill ni veta mer? Jannike Sköldebjer 08-7361008 jannike@mms.se www.mms.se Mycket information och gratis tittarrapporter. Gratis topplistor – registrera dig på HotTop!


Ladda ner ppt "MMS Akademi 2009-10-07 Så mäter MMS tittarsiffror – del 1 Jannike Sköldebjer."

Liknande presentationer


Google-annonser