Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Våra produkter Livförsäkring Trygghet vid dödsfall samt engångsutbetalning vid långvarig sjukskrivning Olycksfallsförsäkring Ersätter invaliditet och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Våra produkter Livförsäkring Trygghet vid dödsfall samt engångsutbetalning vid långvarig sjukskrivning Olycksfallsförsäkring Ersätter invaliditet och."— Presentationens avskrift:

1 1 Våra produkter Livförsäkring Trygghet vid dödsfall samt engångsutbetalning vid långvarig sjukskrivning Olycksfallsförsäkring Ersätter invaliditet och läkekostnader Sjukförsäkring Utfyllnad på upp till 90% av lönen vid längre tids sjukskrivning Barnförsäkring Ger barnen en trygghet genom hela livet Sjukvårdsförsäkring Undvik köer vid behov av vård Kritisk sjukdom Utbetalar ett engångsbelopp vid vissa allvarliga sjukdomar Sjuk- & olycksfallsförsäkring Ersätter även medicinsk invaliditet till följd av sjukdom Trygghets-/förtidskapital Ersättning genom engångsutbetalning vid längre tids arbetsoförmåga

2 2 Varför sjukvårdsförsäkring? –Tillgång till nätverk av privata vårdleverantörer –Undvika långa väntetider inom den offentliga vården –Vård på tider när det passar försäkringstagaren och företaget –Ger företaget ett avbrottsskydd för sin viktigaste och dyraste resurs, personalen. –Ger företaget lägre sjukkostnader och mindre produktionsbortfall.

3 3 Vad kostar sjukfrånvaro –Båda har en månadslön om 25 000 –Ersättningsnivån vid sjukskrivning är 80% –En specialistoperation behöver genomföras. Anna har en privat sjukvårdsförsäkring och operationen utförs efter två veckor. Mats genomför en operation i den offentliga vården efter ett drygt halvårs kö. –Operationerna går bra och ingen omfattande rehabilitering krävs. Anna är tillbaka i jobbet efter en månad, medan Mats är tillbaka på arbetsplatsen efter sju månader. Anna & Mats

4 4 Översikt av totala kostnader AnnaMats Personen Företaget Samhället Lönebortfall, 1 månad: 5 000 Lönebortfall, 7 månader: 35 000 Smärta, osäkerhet: ? Sjuklön, 0.5 månad: 10 000 Indirekta kostnader 1,2 : 33 000 Sjuklön, 0.5 månad: 10 000 Indirekta kostnader 1,3 : 154 000 Sjuklön, 0.5 månad: 10 000Sjuklön, 6.5 månad: 130 000 60 000 1 De indirekta kostnaderna beräknas, enligt studier, i genomsnitt uppgå till över 1500 kronor per dag. Huvuddelen av kostnaderna kommer av minskade intäkter, men kostnader för vikarier, övertid, kvalitetsförsämringar och administration spelar också in. Vidare beror den indirekta kostnaden i hög grad på typ av bransch och förutsättningarna för det enskilda företaget. Se vidare information från exempelvis NHO (Naeringslivets Hovedorganisasion), Svenskt Näringsliv m fl. 2 Beräknat som 22 dagar * 1500 per dag 3 Beräknat som 22 dagar * 7 månader * 1000 per dag (den indirekta kostnaden sjunker över tiden då inkörningsproblem minskar) 355 000

5 5 –Total besparing om 121 000 med privat sjukvårdsförsäkring Företagets kostnader AnnaMats Personen Företaget Samhället Lönebortfall, 1 månad: 5 000 Lönebortfall, 7 månader: 35 000 Smärta, osäkerhet: ? Sjuklön, 0.5 månad: 10 000 Indirekta kostnader 1,2 : 33 000 Sjuklön, 0.5 månad: 10 000 Indirekta kostnader 1,3 : 154 000 Sjuklön, 0.5 månad: 10 000Sjuklön, 6.5 månad: 130 000 60 000 355 000 43 000164 000

6 6 Debattartikel Sv Näringsliv

7 7 Privat sjukvårdsförsäkring reducerar sjukfrånvaron på ett företag med ca 20%. Snabb tillgång till behandling och vård när man blir sjuk är viktigt för att minska sjukskrivningar. Den bristande tillgängligheten i landstingens vård medför att många är sjukskrivna i onödan. För att ett företag ska anses ha sjukvårdsförsäkring ska denna omfatta alla arbetsföra anställda på företaget. Källa: Svenskt Näringsliv, undersökning privat sjukvårdsförsäkring 2008-04-28 Sjukvårdsförsäkring är en naturlig del av företagsförsäkringen

8 8 Så fungerar försäkringen –Försäkringstagaren ringer If sjukvårdsrådgivning där han/hon får tala med en legitimerad sjuksköterska. De tar sedan hand om allt det praktiska med bokningar och betalningar hela vägen igenom behandlingen. –Normalt ges tid för specialistläkare inom 2 dagar och tid för operation inom 14 dagar.

9 9 Tillgång till Nordens största privatvårdsleverantör! Exempel på vårdgivare i nätverket –Sophiahemmet (Stockholm) –Cancerkliniken i Knivsta –Capio Lundby Sjukhus (Göteborg) –TILDA (läkemedelsberoende) –Anorexicenter –Axess Sykehus & Specialistklinikk (Oslo) –Volvat Medicinsk Senter (Oslo) –Privathospitalet Hamlet (Köpenhamn) –Privathospitalet Mölholm (Köpenhamn) –Mehiläinen (Helsingfors) –Suomen Terveystalo (Helsingfors)

10 10 Sjukvårdsplanering När du behöver vård och behandling eller rådgivning - Sjukvårdsplanering och rådgivning 06.00 – 22.00 - Öppet samtliga dagar under året Den försäkrade får kontakt med sjuksköterska som: - Bokar tid för privat vård - Ordnar läkarbesök och inläggning på sjukhus - Tar hänsyn till kundens önskemål - All vård faktureras direkt till If


Ladda ner ppt "1 Våra produkter Livförsäkring Trygghet vid dödsfall samt engångsutbetalning vid långvarig sjukskrivning Olycksfallsförsäkring Ersätter invaliditet och."

Liknande presentationer


Google-annonser