Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.som.gu.se Förtroende för offentlig verksamhet i ett längre perspektiv Socialförsäkringens dag 25 oktober 2012 Lennart Weibull Inst för journalistik,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.som.gu.se Förtroende för offentlig verksamhet i ett längre perspektiv Socialförsäkringens dag 25 oktober 2012 Lennart Weibull Inst för journalistik,"— Presentationens avskrift:

1 Förtroende för offentlig verksamhet i ett längre perspektiv Socialförsäkringens dag 25 oktober 2012 Lennart Weibull Inst för journalistik, medier och kommunikation och SOM-institutet, Göteborgs universitet

2 SOM-institutet: Samhälle, opinion och medier SOM-institutet är en centrumbildning vid Göteborgs universitet som sedan 1986 genomfört årliga frågeundersökningar om Samhälle, Opinion och Medier. Vår bas finns huvudsakligen i Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) Men vi samverkar med intresserade forskare i hela Sverige.

3 Myndigheter & offentlig service Demokrati, politik & ideologi Nyheter & journalistik Kultur & livsstil Ekonomi, näringsliv & arbets- marknad Miljö & energi Internationellt & globalt Risk & hälsa Regional utveckling & lokal- samhället Medier & plattformar METOD 1986

4 Urvalsram: personer (persondataregistret) Boende i Sverige Svenska och utländska medborgare år personer i urvalet 3 editioner (2008-) >1 000 variabler Riks-SOM-undersökningen 2011

5 Bedömning av Sveriges ekonomi (procent) Fråga: ”Enligt din uppfattning, har den svenska ekonomin under de senaste 12 månaderna förbättrats, förblivit densamma, eller försämrats?”

6 Svenska folkets åsikter om den offentliga sektorn i SOM-undersökningarna 1986 – 2011 (procent) Kommentar: De svarande fick ta ställning till förslaget ’Minska den offentliga sektorn’ med svarsalternativen ’Mycket bra förslag’, ’Ganska bra förslag’, ’Varken bra eller dåligt förslag’, Ganska dåligt förslag’ och ’Mycket dåligt förslag’. I procentbasen ingår samtliga svarande utom de som avstått från att besvara hela frågesviten om aktuella förslag. Värdena för avser den politikinriktade undersökningen.

7 Twitter: #somgu Förtroendemätningarna Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Tillit

8 Twitter: #somgu Förtroende påverkas av bl a: Erfarenhet av verksamhetens sätt att fungera (”utvärdering”) Det egna beroendet av verksamheten (”betydelse”) Verksamhetens ställning i opinionen (”viktighet”)

9 Twitter: #somgu Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och grupper sköter sitt arbete? Femgradig svarsskala

10 Twitter: #somgu Samhällsinstitution Mycket stort Ganska stortVarken/ ellerGanska litetMycket litet Summa procent Förtroende- balans Sjukvården Polisen Universitet/högskolor Radio/TV Riksbanken Domstolarna Grundskolan Regeringen Riksdagen FN Kungahuset Bankerna Svenska kyrkan Försvaret Kommunstyrelserna Storföretagen Dagspressen De politiska partierna De fackliga org Europaparlamentet EU-kommissionen Förtroendet för samhällsinstitutioner 2011 (procent och balansmått)

11 Twitter: #somgu IIIIIIIVV Europaparlamentet EU-kommissionen FN De politiska partierna Sjukvården Grundskolan Polisen Domstolarna Universitet/högskolor De fackliga org Kommunstyrelserna Regeringen Riksdagen Riksbanken Kungahuset Svenska kyrkan Bankerna Storföretagen Försvaret Dagspressen Radio-tv Förklarad varians14%13% 10%9% Förtroende för samhällsinstitutioner 2011 Faktoranalys (faktorladdningar)

12 Twitter: #somgu Förtroendet för tjugoen samhällsinstitutioner (förtroendebalans)

13 Twitter: #somgu Förtroendet för tjugoen samhällsinstitutioner (forts)

14 Twitter: #somgu Förtroendet för tjugoen samhällsinstitutioner (forts)

15 Twitter: #somgu Förtroendet för tjugoen samhällsinstitutioner (forts)

16 Twitter: #somgu Förtroendet för tjugoen samhällsinstitutioner (forts)

17 Twitter: #somgu Förtroendet för tjugoen samhällsinstitutioner (forts)

18 Twitter: #somgu INSTITUTIONS- FÖRTROENDE Individegenskaper: Kön och ålder Mellanmänsklig tillit Politisk ideologi Bedömning av verksamheten Exempel på vad som kan påverka institutionsförtroendet

19 Twitter: #somgu Kommentar: Tabellen redovisar en sammanläggning av resultaten från de tre nationella SOM-undersökningarna 2011 (antal svarspersoner = 4 720). Per- soner som hoppat över hela frågan eller ej besvarat förtroendefrågan för någon särskild institution är inte medtagna i procenttalen. Dylika svar var säll-synta och lämnades av endast mellan fem och sju procent för de olika institutionerna. Förtroendebalansen kan gå mellan +100 (alla svarspersoner anger stort förtroende) och – 100 (alla svarspersoner anger litet förtroende). Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2011.

20 Twitter: #somgu Förtroende för staten 2005 och 2011 (procent)

21 Twitter: #somgu Förtroende för staten 2005 och 2011 efter partisympati (procent)

22 Twitter: #somgu Förtroende för arbetsförmedlingen och försäkringskassan 1999 och 2010 efter vänster-höger-själplacering (procent mycket+ganska stort förtroende) Preliminär beräkning KlartNågotVarkenNågotKlart Tot vänstervänsterellerhöger höger Försäkringskassan %13%14%10%10% 13% % 9%10% 7%13%9% Arbetsförmedlingen %41%36%30%34% 36% %10%16%12%16% 13%

23 Twitter: #somgu Generellt institutionsförtroende Kön. Ålder. Utbild- ning Mellan- mänsklig tillit. Politisk ideologi. Politiskt intresse. Vad ligger bakom det generella institutionsförtroendet? Anm: Med generellt institutionsförtroende menas det genomsnittliga förtroendet för de 21 institutioner som ingår i SOMs undersökning.

24 Twitter: #somgu Förtroende för regeringen Kön Ålder.08 Ålder Politisk ideologi Politiskt intresse Utbildning Mellanmän- sklig tillit Vad ligger bakom förtroendet för regeringen?

25 Twitter: #somgu Förtroende för domstolarna Kön Ålder.03 Politisk ideologi Politiskt intresse Utbildning Mellanmän- sklig tillit Ålder Vad ligger bakom förtroendet för domstolarna?

26 Twitter: #somgu Vad bestämmer förtroendet för myndigheten X? Myndigheten X (förklarad varians 10 procent) Kön Ideologi Utbildning Politiskt intresse Allmänt Förtroende (tillit) Ålder

27 Twitter: #somgu


Ladda ner ppt "Www.som.gu.se Förtroende för offentlig verksamhet i ett längre perspektiv Socialförsäkringens dag 25 oktober 2012 Lennart Weibull Inst för journalistik,"

Liknande presentationer


Google-annonser