Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energikartläggning i praktiken Diedrik Fälth. Innehåll * Hur går en energikartläggning till i praktiken? * Rapporten * Vad händer sedan? * Hur bedömer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energikartläggning i praktiken Diedrik Fälth. Innehåll * Hur går en energikartläggning till i praktiken? * Rapporten * Vad händer sedan? * Hur bedömer."— Presentationens avskrift:

1 Energikartläggning i praktiken Diedrik Fälth

2 Innehåll * Hur går en energikartläggning till i praktiken? * Rapporten * Vad händer sedan? * Hur bedömer man en rapport?

3 Varför gör företagen energikartläggning idag? * Ekonomi – skära ned kostnader, förbereda sig för framtiden * Få koll på läget/hitta fel/prioritera investeringar * Stärka sin miljöprofil (kundkrav) * Krav från miljöledningssystem/myndighet/ägare

4 Den vanliga gången vid energikartläggning * Företaget har själva gjort en enklare genomgång för några år sedan, men man kanske inte kom i mål * Ett besök hos företaget där konsulten förklarar hur det går till och får en rundvandring * Offert på arbetet * Start * Samla in data på energi, yta, drifttider * Lyssna på företaget om det finns speciella intressen! * Börja mäta: »Ventilationsaggregat »Tryckluftskompressor »Kylkompressorer »Processutrustning övriga maskiner? * Upprätta energibalans * Räkna på åtgärder * Göra rapport!

5 Skillnad på stora processindustrier och små företag! * Stora industrier har energikunniga anställda * Fastighetsenergin blir en mindre del på energitunga företag * Hos små företag och industrier står uppvärmningen för en stor del * Vilket ger… * Procentuellt sett får de mindre företagen större effekter av energikartläggningarna!

6 Vilka resultat kan man komma fram till? * Inte ovanligt med 10-20% energibesparingar * Belysning, tryckluft, ventilation, pumpar, fläktar, värme * Även åtgärder kring reaktiv effekt och abonnemang (som inte sparar energi men pengar…)

7 Hur ser det ut i verkligheten?

8 Redan på satellitbilden kan man se en del om fastigheten…

9 Ventilationsaggregaten är ibland lite bortglömda…

10 …och ibland väldigt fräscha!

11 Ibland hittar man fel

12 Mätning och avläsning av temperaturer visar mycket!

13 Att mäta är att veta!

14 Vad kan man dra för slutsatser här?

15 En industri kan vara komplex

16 Tryckluftssystem - ett måste att mäta!

17 Luftkompressor är ofta ny…

18 …så varför läcker det?

19 En tidsstyrd kompressor

20 Var läcker det?

21

22 Vissa speciella maskiner mäts också

23 Ibland för att upptäcka att de inte är så energikrävande! Mätning med:Dranetz Power Visa Medelström under drift:21,3 A Medeleffekt under drift:14,7 kW Drifttid per år:1600 h Beräknad energimängd per år:23,5 MWh Kostnad per år17 400kr

24 Vad är detta?

25 Märkeffekt 75 + 75kW, märkeffektfaktor 0,85

26 Vad är det här? Och varför?

27 Varför isolera?

28 Vad är detta?

29

30

31

32 Rapporten * Utmärkt info på Energimyndigheten ”Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport” * Med i en rapport: »Försättsblad »Sammanfattning »Inledning »Beställaren »Energistatistik »Energibalans »Energianalys och åtgärdsförslag »Bilagor

33 Sammanfattning – VIKTIG! * Total köpt energi * Fördelning av energi (vart tar den vägen) * Viktigaste åtgärderna * Total besparing i kWh, kr och kanske även CO2

34 Total köpt energi

35 Historiska värden

36 Av timvärden kan man se mycket!

37 På en liten industri ser man förbrukarna i timeffekterna!

38

39 Glöm inte kostnaderna!

40 Åtgärdsförslag TAFA1 (tillverkning) Aggregatet stannar idag på helger samt natt mot fredag, men går övriga vardagsnätter. Åtgärdsförslag: Ändra drifttid till 06-22.30 måndag-torsdag, 06-18 fredag (ca 4000 drifttimmar/år) Energiåtgång före åtgärd41 300 kWh/år Energiåtgång efter åtgärd27 200 kWh/år Energibesparing14 100 kWh/år Ekonomisk besparing10 600 kr/år Kostnad för åtgärd2 000 kr Enkel pay-offtid< 1år

41 Tryckluft Åtgärdsförslag: Läcktätning av tryckluftssystemet samt kontinuerlig rond för att upptäcka läckor. Energiåtgång före åtgärd64 500 kWh/år Energiåtgång efter åtgärd50 000 kWh/år Energibesparing14 500 kWh/år Ekonomisk besparing10 900 kr/år Kostnad för åtgärd5 000 kr Enkel pay-offtid< 1år Åtgärdsförslag: Tidsstyrning av kompressor 2 (om inte tryckluft behövs natten till måndag) Energiåtgång före åtgärd9 500 kWh/år Energiåtgång efter åtgärd0 kWh/år Energibesparing9 500 kWh/år Ekonomisk besparing7 100 kr/år Kostnad för åtgärd2 000 kr Enkel pay-offtid< 1år

42 Sammanställning av åtgärdsförslag

43 Även i pengar

44 Är det inte dags att ta med miljön?

45 Energikartläggningen ska utmynna i en åtgärdsplan!

46 Företaget gör i bästa fall en handlingsplan Energi före åtgärd Energi efter åtgärd Energibe sparing [kWh] Minskad CO2 Kostnadsbes paring Investeringskos tnad Pa y- off tid årKommentar Ansva rig Datum Åtgärd Planerat genomfört Byt ut termostaterna på radiatorerna i receptionen och de gamla kontoren till maxbegränsade350003000050001290 3 350 kr 20 000 kr6,0Ska bytasTNmar-14 Montera plastdraperier vid lastportar samt täta springor vid portar och ytterdörrar399434379462199725153 13 381 kr 30 000 kr2,2 Högport på gamla lagret tätas. Plastdraperi vid port utanför lab.TNapr-14 Sänk temperaturen i lagren med två grader399434360489389451480 26 093 kr - kr0,0 Görs from sommarenTN 2014-07- 31 Drifttid TAFA1, tillverkning, 06-22.30 må-to, 06-18 fr4127927200140793632 10 559 kr 2 000 kr0,2 Åtgärdas omgåendeTN14-feb

47 Varför är rapporterna så olika? * Alla uppdrag är olika * Alla konsulter tänker inte på samma sätt * Att en rapport är gedigen och omfattande betyder inte att den är bra… * Det måste finnas ett mellanting mellan en omfattande kartläggning och inget alls!

48 Utmaningar/möjligheter med energikartläggningar * Ett företag som har byggts upp under 100 år ska man få koll på under några veckor * Det finns inga generella lösningar – alla är unika * Svårt att bedöma om styrningen av värme/kyla fungerar som den ska * Det finns sällan några ritningar eller kompetens kring energi- anläggningen * Märkningarna är ibland bristfälliga (=mäter man rätt?) * Fokusera!!! På 50-60 timmar går inte allt att göra! * Energi-eldsjälarna på företagen är utrotningshotade * Blir åtgärderna genomförda?

49 25 steg för att bedöma rapporten och åtgärdsplanen Checklista - energikartläggningsrapport samt åtgärdsplan Fråga AllmäntOKEj OK 1Person som har skrivit rapporten/genomfört energikartläggningen - Har personen rätt kompetens? 2Är sammanfattningen tydlig och lättfattlig? 3Har företaget förstått rapporten? Energibalans 4Finns det en sammanställning över all tillförd energi (diagram el tabell)? 5Finns det historiska värden över energianvändningen (diagram el tabell)? 6Är värmen normalårskorrigerad (graddagskorrigerad, temperaturkorrigerad, energiindex)? 7Finns timvärden på elförbrukning (helst i veckodiagram)? 8Är listade rörliga energikostnader rimliga? (el ca 1 kr/kWh, FJV ca 70 öre/kWh, olja/gasol/naturgas ca 80 öre/kWh) 9Är all tillförd energi fördelad på olika energianvändare (i diagram el tabell) 10Finns miljöberäkningar är det ett plus, men inget krav Praktiskt arbete 11Är belysningen listad i (1) installerad effekt och (2) energi samt (3) per ytenhet? 12Är de stora ventilationsaggregaten uppmätta avseende effekt och drifttid samt temperaturer (finns diagram)? 13Är systemet för uppvärmning beskrivet (radiator, ventilation, osv)? 14Är energin till tryckluftskompressorn (om det finns) uppmätt (finns diagram)? Åtgärdsförslag 15Finns (1) investeringskostnad, (2) besparing per åtgärd? 16Finns byte av belysning med (om inte redan T5-belysning el dyl finns) 17Finns närvarostyrning/dagsljusreglering av belysning med som åtgärd 18Om olja används idag, finns konvertering med som förslag? 19Om det finns större pumpar (>1 kW) och fläktar som stryps, finns förslaget varvtalsstyrd med? 20Om större ventilationsaggregat saknar återvinning - finns förslag på byte med? 21Finns drifttidsändringar med på ventilationsaggregat 22Finns åtgärder på tryckluftssystem med (tidsstyrning av kompressor, tätning) Åtgärdsplan/energiplan/handlingsplan 23Finns det en åtgärdsplan med prioriterade åtgärder? 24Vem har gjort åtgärdsplanen? Säkerställ att företaget är delaktigt! 25Finns det tider då arbetena skall vara klara, samt ansvariga för uppgifterna?

50 Noteringar till checklista Not till punktNoteringar 1Vad jobbar personen med? Var? 2Bör innehålla total energi och vilka områden åtgärder har föreslagits inom 3Rapporter blir ibland tekniska och företagen har svårt att se de viktiga sakerna) 4El, fjärrvärme, gas, drivmedel, gasol, olja, biobränsle osv. Köps miljömärkt el? 5Ju längre tillbaka desto bättre 6Utan detta är det svårt att se om energiförbrukningen har ökat 7Finns hos alla elkunder över 63A 8Kan variera plus minus 20 öre, påverkar kalkylen avsevärt 9Ex drivel ventilation, uppvärmning, belysning, tryckluft, pumpar osv 10Många företag använder utsläppsvärden i sina mål 11För att kunna bedöma om det är "lagom" mycket belysning 12Viktigt eftersom aggregaten ofta går fel tider + svårt att uppskatta energi annars. Återvinningsgrad? 13 14Viktigt för att visa hur stor läckageenergin är samt beräkning av total energi 15Även pay-backtid eller LCC-kalkyl 16Fortfarande vanligast med T8 belysning utan närvarostyrning 17Här brukar finnas stora besparingar 18Med vinster i minskad miljöpåverkan 19Stora vinster med ex tryckstyrda pumpar och fläktar, samt ökad komfort 20Värmen är ofta en storförbrukare, och ventilationen är ofta en bov i dramat 21Enkla och vanliga åtgärder som ger mycket besparing 22Eftersom största delen av tryckluftsenergin läcker ut så bör den stängas så mycket som möjligt 23 24 25

51 Tack för mig! diedrik.falth@oresundskraft.se


Ladda ner ppt "Energikartläggning i praktiken Diedrik Fälth. Innehåll * Hur går en energikartläggning till i praktiken? * Rapporten * Vad händer sedan? * Hur bedömer."

Liknande presentationer


Google-annonser