Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energikartläggning i praktiken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energikartläggning i praktiken"— Presentationens avskrift:

1 Energikartläggning i praktiken
Diedrik Fälth

2 Innehåll Hur går en energikartläggning till i praktiken? Rapporten
Vad händer sedan? Hur bedömer man en rapport?

3 Varför gör företagen energikartläggning idag?
Ekonomi – skära ned kostnader, förbereda sig för framtiden Få koll på läget/hitta fel/prioritera investeringar Stärka sin miljöprofil (kundkrav) Krav från miljöledningssystem/myndighet/ägare

4 Den vanliga gången vid energikartläggning
Företaget har själva gjort en enklare genomgång för några år sedan, men man kanske inte kom i mål Ett besök hos företaget där konsulten förklarar hur det går till och får en rundvandring Offert på arbetet Start Samla in data på energi, yta, drifttider Lyssna på företaget om det finns speciella intressen! Börja mäta: Ventilationsaggregat Tryckluftskompressor Kylkompressorer Processutrustning övriga maskiner? Upprätta energibalans Räkna på åtgärder Göra rapport!

5 Skillnad på stora processindustrier och små företag!
Stora industrier har energikunniga anställda Fastighetsenergin blir en mindre del på energitunga företag Hos små företag och industrier står uppvärmningen för en stor del Vilket ger… Procentuellt sett får de mindre företagen större effekter av energikartläggningarna!

6 Vilka resultat kan man komma fram till?
Inte ovanligt med 10-20% energibesparingar Belysning, tryckluft, ventilation, pumpar, fläktar, värme Även åtgärder kring reaktiv effekt och abonnemang (som inte sparar energi men pengar…)

7 Hur ser det ut i verkligheten?

8 Redan på satellitbilden kan man se en del om fastigheten…

9 Ventilationsaggregaten är ibland lite bortglömda…

10 …och ibland väldigt fräscha!

11 Ibland hittar man fel

12 Mätning och avläsning av temperaturer visar mycket!

13 Att mäta är att veta!

14 Vad kan man dra för slutsatser här?

15 En industri kan vara komplex

16 Tryckluftssystem - ett måste att mäta!

17 Luftkompressor är ofta ny…

18 …så varför läcker det?

19 En tidsstyrd kompressor

20 Var läcker det?

21

22 Vissa speciella maskiner mäts också

23 Ibland för att upptäcka att de inte är så energikrävande!
Mätning med: Dranetz Power Visa Medelström under drift : 21,3 A Medeleffekt under drift: 14,7 kW Drifttid per år: h Beräknad energimängd per år: 23,5 MWh Kostnad per år kr

24 Vad är detta?

25 Märkeffekt 75 + 75kW, märkeffektfaktor 0,85

26 Vad är det här? Och varför?

27 Varför isolera?

28 Vad är detta?

29

30

31

32 Rapporten Utmärkt info på Energimyndigheten ”Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport” Med i en rapport: Försättsblad Sammanfattning Inledning Beställaren Energistatistik Energibalans Energianalys och åtgärdsförslag Bilagor

33 Sammanfattning – VIKTIG!
Total köpt energi Fördelning av energi (vart tar den vägen) Viktigaste åtgärderna Total besparing i kWh, kr och kanske även CO2

34 Total köpt energi

35 Historiska värden

36 Av timvärden kan man se mycket!

37 På en liten industri ser man förbrukarna i timeffekterna!

38

39 Glöm inte kostnaderna!

40 Åtgärdsförslag TAFA1 (tillverkning)
Aggregatet stannar idag på helger samt natt mot fredag, men går övriga vardagsnätter. Åtgärdsförslag: Ändra drifttid till måndag-torsdag, fredag (ca 4000 drifttimmar/år) Energiåtgång före åtgärd 41 300 kWh/år Energiåtgång efter åtgärd kWh/år Energibesparing kWh/år Ekonomisk besparing kr/år Kostnad för åtgärd kr Enkel pay-offtid < 1år

41 Tryckluft Åtgärdsförslag: Läcktätning av tryckluftssystemet samt kontinuerlig rond för att upptäcka läckor. Energiåtgång före åtgärd kWh/år Energiåtgång efter åtgärd kWh/år Energibesparing kWh/år Ekonomisk besparing kr/år Kostnad för åtgärd kr Enkel pay-offtid < 1år Åtgärdsförslag: Tidsstyrning av kompressor 2 (om inte tryckluft behövs natten till måndag) Energiåtgång före åtgärd kWh/år Energiåtgång efter åtgärd 0 kWh/år Energibesparing kWh/år Ekonomisk besparing kr/år Kostnad för åtgärd kr

42 Sammanställning av åtgärdsförslag

43 Även i pengar

44 Är det inte dags att ta med miljön?

45 Energikartläggningen ska utmynna i en åtgärdsplan!

46 Företaget gör i bästa fall en handlingsplan
Energi före åtgärd Energi efter åtgärd Energibesparing [kWh] Minskad CO2 Kostnadsbesparing  Investeringskostnad Pay-offtid år Kommentar Ansvarig Datum Åtgärd Planerat genomfört Byt ut termostaterna på radiatorerna i receptionen och de gamla kontoren till maxbegränsade 35000 30000 5000 1290               kr              kr 6,0 Ska bytas TN mar-14 Montera plastdraperier vid lastportar samt täta springor vid portar och ytterdörrar 399434 379462 19972 5153             kr              kr 2,2 Högport på gamla lagret tätas. Plastdraperi vid port utanför lab. apr-14 Sänk temperaturen i lagren med två grader 360489 38945 1480             kr                      -   kr 0,0 Görs from sommaren Drifttid TAFA1, tillverkning, må-to, fr 41279 27200 14079 3632             kr               2 000 kr 0,2 Åtgärdas omgående 14-feb

47 Varför är rapporterna så olika?
Alla uppdrag är olika Alla konsulter tänker inte på samma sätt Att en rapport är gedigen och omfattande betyder inte att den är bra… Det måste finnas ett mellanting mellan en omfattande kartläggning och inget alls!

48 Utmaningar/möjligheter med energikartläggningar
Ett företag som har byggts upp under 100 år ska man få koll på under några veckor Det finns inga generella lösningar – alla är unika Svårt att bedöma om styrningen av värme/kyla fungerar som den ska Det finns sällan några ritningar eller kompetens kring energi-anläggningen Märkningarna är ibland bristfälliga (=mäter man rätt?) Fokusera!!! På timmar går inte allt att göra! Energi-eldsjälarna på företagen är utrotningshotade Blir åtgärderna genomförda?

49 25 steg för att bedöma rapporten och åtgärdsplanen
Checklista - energikartläggningsrapport samt åtgärdsplan Fråga Allmänt OK Ej OK 1 Person som har skrivit rapporten/genomfört energikartläggningen - Har personen rätt kompetens? 2 Är sammanfattningen tydlig och lättfattlig? 3 Har företaget förstått rapporten? Energibalans 4 Finns det en sammanställning över all tillförd energi (diagram el tabell)? 5 Finns det historiska värden över energianvändningen (diagram el tabell)? 6 Är värmen normalårskorrigerad (graddagskorrigerad, temperaturkorrigerad, energiindex)? 7 Finns timvärden på elförbrukning (helst i veckodiagram)? 8 Är listade rörliga energikostnader rimliga? (el ca 1 kr/kWh, FJV ca 70 öre/kWh, olja/gasol/naturgas ca 80 öre/kWh) 9 Är all tillförd energi fördelad på olika energianvändare (i diagram el tabell) 10 Finns miljöberäkningar är det ett plus, men inget krav Praktiskt arbete 11 Är belysningen listad i (1) installerad effekt och (2) energi samt (3) per ytenhet? 12 Är de stora ventilationsaggregaten uppmätta avseende effekt och drifttid samt temperaturer (finns diagram)? 13 Är systemet för uppvärmning beskrivet (radiator, ventilation, osv)? 14 Är energin till tryckluftskompressorn (om det finns) uppmätt (finns diagram)? Åtgärdsförslag 15 Finns (1) investeringskostnad, (2) besparing per åtgärd? 16 Finns byte av belysning med (om inte redan T5-belysning el dyl finns) 17 Finns närvarostyrning/dagsljusreglering av belysning med som åtgärd 18 Om olja används idag, finns konvertering med som förslag? 19 Om det finns större pumpar (>1 kW) och fläktar som stryps, finns förslaget varvtalsstyrd med? 20 Om större ventilationsaggregat saknar återvinning - finns förslag på byte med? 21 Finns drifttidsändringar med på ventilationsaggregat 22 Finns åtgärder på tryckluftssystem med (tidsstyrning av kompressor, tätning) Åtgärdsplan/energiplan/handlingsplan 23 Finns det en åtgärdsplan med prioriterade åtgärder? 24 Vem har gjort åtgärdsplanen? Säkerställ att företaget är delaktigt! 25 Finns det tider då arbetena skall vara klara, samt ansvariga för uppgifterna?

50 Noteringar till checklista
Not till punkt Noteringar 1 Vad jobbar personen med? Var? 2 Bör innehålla total energi och vilka områden åtgärder har föreslagits inom 3 Rapporter blir ibland tekniska och företagen har svårt att se de viktiga sakerna) 4 El, fjärrvärme, gas, drivmedel, gasol, olja, biobränsle osv. Köps miljömärkt el? 5 Ju längre tillbaka desto bättre 6 Utan detta är det svårt att se om energiförbrukningen har ökat 7 Finns hos alla elkunder över 63A 8 Kan variera plus minus 20 öre, påverkar kalkylen avsevärt 9 Ex drivel ventilation, uppvärmning, belysning, tryckluft, pumpar osv 10 Många företag använder utsläppsvärden i sina mål 11 För att kunna bedöma om det är "lagom" mycket belysning 12 Viktigt eftersom aggregaten ofta går fel tider + svårt att uppskatta energi annars. Återvinningsgrad? 13 14 Viktigt för att visa hur stor läckageenergin är samt beräkning av total energi 15 Även pay-backtid eller LCC-kalkyl 16 Fortfarande vanligast med T8 belysning utan närvarostyrning 17 Här brukar finnas stora besparingar 18 Med vinster i minskad miljöpåverkan 19 Stora vinster med ex tryckstyrda pumpar och fläktar, samt ökad komfort 20 Värmen är ofta en storförbrukare, och ventilationen är ofta en bov i dramat 21 Enkla och vanliga åtgärder som ger mycket besparing 22 Eftersom största delen av tryckluftsenergin läcker ut så bör den stängas så mycket som möjligt 23 24 25

51 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Energikartläggning i praktiken"

Liknande presentationer


Google-annonser