Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planeten ska med! Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planeten ska med! Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster."— Presentationens avskrift:

1 Planeten ska med! Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster

2 ■ Idag pratar vi om skogens värden men jag tänkte vidga det begreppet lite och prata om naturens värden till oss människor. Precis som föregående talar ska jag om ekosystemtjänster och vilket värde naturen har för bostadsrättsföreningar ute i landet. Jag kommer att gå in på vilket värde ett enstaka träd har och vilka värden vi måste se till att bevara eller skapa för att minska risken för tex översvämningar. Jag tänker berätta lite om vårt arbetssätt med ekosystemtjänster och hoppas att det kan inspirera er som arbetar med skog – kanske ni kan tänka lite på liknande sätt.

3 3 ■ Riksbyggen och vår hållbarhetsplan ■ Varför vi arbetar vi med ekosystemtjänster – vad gör naturen för nytta för en brf? Vattenreglering Reglering av lokalt och regionalt klimat Reglerar luftkvaliteten lokalt Rekreation och estetiska värden ■ Hur jobbar vi med ekosystemtjänster

4 Kort om Riksbyggen ■ Bygger fastigheter med bostadsrätt ■ Skapar bostadsrätts- föreningar ■ Förvaltar fastigheterna åt bostadsrättsföreningarna Antal anställda ca 2 300 Cirka 350 000 boende Vi finns över hela Sverige 4

5 Planeten ska med!

6 Vad har naturen gjort för att du skulle få din frukost i morse? 6

7 Vad är en ekosystemtjänst? ■ Ekosystemtjänster är gratistjänster som naturen gör som vi människor har nytta av ■ Ekosystemtjänster syns sällan i våra balansräkningar. ■ Ekosystemtjänster är en förutsättning för vår överlevnad.

8 Kan en brf ha någon nytta av naturen? 8

9 Naturen hjälper oss att reglera vattenflöden 9

10 Vem ansvarar för klimatanpassning av samhället? 10

11 Försäkringsbolagen inställning 11 ■ ”I dag ingår ersättning för översvämningsskador i grundskyddet för alla fastighetsförsäkringar. Men om åtgärder inte vidtas och översvämningsskador blir allt vanligare i vissa fastigheter blir det svårt att erbjuda ett omfattande försäkringsskydd för denna typ av skador” Staffan Moberg, Svensk försäkring 130627

12 Naturen reglerar lokalt och regionalt klimat ■ Ekosystemet har inflytande på lokalt och regionalt klimat dämpar temperaturextremerna höjer luftfuktigheten närmast ytan dämpar vinden 12

13 Snabbfakta – ett träd med krondiameter på 15 meter: 13 ■ Avger 600 liter vatten en solig dag och ökar därmed den relativa fuktigheten. ■ Reducerar vindstyrkan med upp till 50 %.

14 Reglerar luftkvaliten lokalt ■ Luftrening Träd och buskar avlägsnar partiklar och gaser från luften ■ Produktion av syre 14

15 Snabbfakta – ett träd med krondiameter på 15 meter: 15 ■ Avger 600 liter vatten en solig dag och ökar därmed den relativa fuktigheten. ■ Reducerar vindstyrkan med upp till 50 %. ■ Binder stora mängder bakterier och gas av olika slag. ■ Filtrerar varje år upp till ett ton damm ur den luft vi andas. ■ Producerar ca 1,7 kg syre i timmen vilket motsvarar behovet för 64 människor.

16 Rekreation och estetiska värden 16

17 Snabbfakta – ett träd med krondiameter på 15 meter: 17 ■ Avger 600 liter vatten en solig dag och ökar därmed den relativa fuktigheten. ■ Reducerar vindstyrkan med upp till 50 %. ■ Binder stora mängder bakterier och gas av olika slag. ■ Filtrerar varje år upp till ett ton damm ur den luft vi andas. ■ Producerar ca 1,7 kg syre i timmen vilket motsvarar behovet för 64 människor. ■ Skapar trivsel, färg, blom och frukt

18 Riksbyggen verktyg för utvärdering av ekosystemtjänster vid nybyggnation ■ Ger en första indikation på markens potential ■ Ger komparativa värden – inte absoluta ■ I verktyget har vi fokus på: Nuvarande tillstånd Nyttjande Riksbyggens aktivitet – ett kartotek av vad vi kan göra för att förstärka eller kompensera ■ Omfattar 16 olika ekosystemtjänster 18

19 Så här ser verktyget ut! 19

20 Vad kan vi göra för att förstärka eller kompensera? 20

21 Vilka ekosystemtjänster bidrar marken vid Dr Allards gata med och hur mycket kan vi bevara/kompensera/addera?

22 Nuläge 22

23 Dr Allards gata i jämförelse med andra projekt 23

24 Nuläge 24

25 Bindning av koldioxid 25 Aktiviteter: Bevara så mycket vegetation som möjligt Återplantering Gröna tak Eventuellt använda trästomme

26 Nuläge 26

27 Jorderosion 27 Aktiviteter vi tänkt göra (några av följande): Spara så mycket vegetation som möjligt Plantera nytt och planera för att inte ta bort gammal innan omplantering Ingen parkering

28 Nuläge 28

29 Trädtrampolin längs huvudstråk 29

30 Rekreation och estetiska värden 30 Aktiviteter: Rätt placering av byggnaden Tillgängliggöra tomten med stråk och platser Fågelholkar

31 Nuläge i jämförelse med vad vi bevarar/kompenserar 31

32 Ekosystemtjänster vi adderar 32

33 Summering av studien vid Dr Allards gata 33

34 Fördelar med verktyget 34 ■ Vi konkretiserar begreppet ekosystemtjänster ■ Möjlighet att leda och styra Marken får inte köpas om vi inte kommer över 100% Ekopoängen är integrerade i vårt premiesystem ■ Intern utbildning ■ Intern erfarenhetsåterföring ■ Dialog!

35 Framtid 35 ■ Använda verktyget i vår förvaltningsorganisation ■ Fortsätta att förfina verktyget

36


Ladda ner ppt "Planeten ska med! Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser