Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningar-medlemmar-verksamhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningar-medlemmar-verksamhet"— Presentationens avskrift:

1 Föreningar-medlemmar-verksamhet
Nyvaldakursen 2011

2 Sveriges Pensionärs Förbund
SPF:s tre led Sveriges Pensionärs Förbund SPF FÖRBUND Skaraborg 28 distrikt 28 föreningar 8 606 medlemmar 846 fören.

3 SPF Skaraborg (mars 2011) 5 218 3397 Medlemmar 8 606 Kvinnor Män
SPF Skaraborgsdistriktet Snabbstatistik SPF Skaraborg (mars 2011) Medlemmar 8 606 Kvinnor 5 218 Män 3397 Huvudmedlem 6 536

4 SPF:s datasystem

5

6

7

8 ÅLDERSFÖRDELNING SPF Skaraborg
Förening -30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91 - Medel Antal   154 SPF Stenstorp 24 53 37 2 77 116   250 SPF Sventorp-Forsby 32 67 23 75 124   251 SPF Hjobygden 98 107 97 17 319   255 SPF Skara 1 117 225 110 21 76 474   256 SPF Ardala 39 61 15 73  257 SPF Vartofta 25 78 186   272 SPF Falköping 123 281 160 11 576   275 SPF Tidaholmsbygden 90 144 5 317   298 SPF Mariestad 235 432 263 954   325 SPF Gudhemsbygden 18 68   464 SPF Veteranerna Tibro 3 156 239 9 506   484 SPF Kvänum 64 113 244   488 SPF Varabygden 93 217 114 10 435   558 SPF Göteneorten 14 58   610 SPF Norra Härene-Hovby 7 79 46   647 SPF Lidköping 306 498 238 1066   700 SPF Skövde 339 526 270 26 1164   704 SPF Götene-Kinnekulle 189 74 392   721 SPF Frökind 47 19 99   746 SPF Törebodabygden 60 168 354   755 SPF Karlsborgsbygden 59 92 46 4 202   756 SPF Vallebygden 55 82 189   843 SPF Järpåsbygden 20 80 54   885 SPF Gullspång-Hova 33 72 38 144   915 SPF Lundsbrunn 49 98   949 SPF Nordbillingen 31 104   1014 SPF Grästorpsbygden 37   1021 SPF Skövde ELIN 68 38   Summa: 2220 3951 2078 202 8480

9 Åldersfördelningen SPF Skaraborg
ANT A L MED EMMAR ÅLDER

10

11

12

13 Avregistrerade efter orsak

14 Alla pensionärer är inte och tycker inte lika
KK-stiftelsens undersökning ”Äldrebranschen - en framtidsbransch” 2007

15 Livet efter 65

16 Förändrings-benägenhet
FRAMTIDENS ÄLDRE Idealism Solidarister Kollektivister 14 % 24 % Konservativa 9 % Förändrings-benägenhet Trygghets-sökande 2 % Egoister 15 % 30 % Karriärister Traditionalister Materialism

17 40-talisterna – nya medlemmar?
Under 1940-talet föddes barn vilka går i pension under åren 2005 till 2015 År 2005 gick av dessa i pension År 2011 är det som går i pension Om SPF har en marknadsandel på 15 % så bör av 40-talisterna vara SPF-are år 2015

18 Vad styr SPF:s verksamhet?
STADGARNA MÅL- och RIKTLINJER Föreningens verksamhetsplan antagen av årsmötet Föreningsstyrelsens beslut under året MEN FRÄMST MEDLEMMARNAS ÖNSKEMÅL

19

20 främja SPF, Sveriges Pensionärsförbunds ändamål genom att bl.a.
-…..i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna. Samverkan bör ske mellan föreningarna. En IDÈ: Varför inte börja med Generationsboule

21 SPF:s MÅL OCH RIKTLINJER

22 Övergripande mål SPF ska under perioden 2008 – 2011 utvecklas så:
att vi attraherar nya medlemmar samtidigt som vi värnar om de behov som våra nuvarande medlemmar har och bli den ledande opinionsbildaren i äldrepolitiska frågor (nationellt såväl som lokalt)

23 Inre och yttre verksamhet - delmål
SPF ska under perioden 2008 – 2011 uppnå en nettoökning av antalet medlemmar som är minst 3 procent per år SPF ska under perioden 2008 – 2011 bli den ledande opinionsbildaren i äldrepolitiska frågor (såväl nationellt som lokalt)

24 För Föreningsstyrelser gäller

25 Yttre verksamhet – aktiviteter
SPF ska: – utbilda ledamöter inom KPR/LPR samt införa former för arbetsstöd (”coaching”) till dessa över hela landet Ansvar – FS: övergripande planering, ta fram information och verktyg för arbetet i KPR/LPR pensionärsråden, ledning, ”coaching” samt andra stödaktioner – distriktsstyrelserna i samverkan med föreningsstyrelserna

26 SPF ska:Ha hög Datormognad
– genomföra aktiviteter så att datoranvändningen ökar i samtliga delar av organisationen – bygga en modern och väl fungerande IT-struktur (inklusive hemsidor) – ta tillvara möjligheterna med elektroniska nätverk Ansvar: FS samt genomförandeansvar för distrikts- och föreningsstyrelser

27 SPF ska: Medlemsnytta:
– öka medlemsnyttan i form av rådgivning, social gemenskap, värdefulla aktiviteter och rabatter – varje år genomföra en gemensam rekryteringskampanj – varje år analysera anledningar till att medlemmar har slutat och pröva åtgärder för att minska omfattningen av utträde Ansvar: FS, distriktsstyrelserna och förenings-styrelserna efter uppgiftens innehåll

28 ”Verktyg” – hjälpmedel?
Stadgar Mål och riktlinjer från kongressen Faktablad Skrifter Medlemsregistret/Värvningsmodulen Profilmaterial Hemsidor inom SPF egna och andras Veteranen Goda kontakter – bra nätverk

29 Vilka ”hjälpmedel” och stöd finns för styrelseuppdraget?
MEDLEMSREGISTRET VÄRVNINGSMODULEN DISTRIKTET PUBLIKATIONER HEMSIDOR FAKTABLAD

30 Publikationer från SPF

31 SPF:s Faktablad (30-tal)

32

33

34

35

36 BUDGET 2010 I SAMMANDRAG Budget 10 Intäkter Årsavgifter Bidrag Diverse 1 000 Summa intäkter Kostnader Utbildning Verksamhet 6 000 Nystart föreningar 15 000 Projekt / seminarier 33 000 Kontorskostnader 41 000 Arvoden, resor IT / information 23 000 Sociala avgifter 5 000 Diverse kostnader 50 000 Summa kostnader Räntor 4 000 Resultat efter finansiella intäkter Avsättningar Resultat

37

38


Ladda ner ppt "Föreningar-medlemmar-verksamhet"

Liknande presentationer


Google-annonser