Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen på gymnasieinformation!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen på gymnasieinformation!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen på gymnasieinformation!

2 Gymnasiet… ¤ Består av 18 olika program ¤ Olika behörighetskrav
- 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program ¤ Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Dagens gymnasieskola består av 18 olika program, med olika inriktningar. De programmen som era ungdomar nu väljer mellan är nya fr o m Hösten En av de viktiga sakerna som är nya iom nya gymnasiet är att behörighetsreglerna skiljer sig vesäntligt från tidigare OCH det är också olika beroende på vilket program man söker till. Jag återkommer till det. I och med den nya gymnasieskolan så kommer också eleverna att få en gymnasieexamen då de slutat gymnasiet med godkännt resultat. I slutet av barn- och fritidsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till. Gymnasieskolans nationella program är uppdelade i yrkesprogram och högskoleförberedande program. ¤ Gymnasieexamen - Yrkesexamen - Högskoleförberedande examen

3 Gymnasiet fortsättning;
¤ Lärlingsutbildning - Inom Yrkesprogrammen ¤ Introduktionsprogram - För de som inte är behöriga till ett vanligt program, finns 5 olika varianter för olika behov. Lärlingsutbildning permanenteras och går att välja inom ett Yrkesprogram. Lärlingsutbildning kan vara bra för vissa MEN inte för alla. För de som inte uppfyller behörighetskraven införs Introduktionsprogram (gamla IV) som är indelade i 5 olika varianter beroende på behov och söks direkt från grundskolan.

4 12 yrkesprogram: • Barn- och fritidsprogrammet
• Bygg- och anläggningsprogrammet • El- och energiprogrammet • Fordons- och transportprogrammet • Handels- och administrationsprogrammet • Hantverksprogrammet • Hotell- och turismprogrammet • Industritekniska programmet • Naturbruksprogrammet • Restaurang- och livsmedelsprogrammet • VVS- och fastighetsprogrammet • Vård- och omsorgsprogrammet Det ska vara hög kvalité på programmen och leda till skicklighet i yrket. Efter det att du gått klart ett yrkesprogram ska du kunna börja jobba på en gång eller läsa vidare på tex yrkeshögskolan. Yrkesprogrammen ska främst förbereda dig för yrkeslivet eller yrkeshögskola och ger inte automatiskt högskolebehörighet. Yrkesprogrammen leder till en yrkesexamen. Men om du vill läsa in grundläggande behörighet ska du få möjlighet till det. Vilka kurser som behövs kompletteras kan skilja sig beroende på vilket program du valt. Ingår minst 15 veckors APL

5 6 högskoleförberedande program:
• Ekonomiprogrammet • Estetiska programmet • Humanistiska programmet • Naturvetenskapsprogrammet • Samhällsvetenskapsprogrammet • Teknikprogrammet De högskoleförberedande programmen ska förbereda dig väl för kommande högskolestudier. Det inrättas också en försöksverksamhet med ett fjärde år på Teknikprogrammet och motsvarande specialutformade program under perioden Tio skolor startar ht 2011 och ytterligare tio skolor kommer att delta i försöksverksamheten från ht En i Stockholmsområdet, Tumba Gymnasium i Botkyrka.

6 Behörighet till Yrkesprogram
För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs att man har godkänt betyg i minst 8 ämnen: svenska/svenska som andra språk matematik engelska plus godkänt betyg i ytterligare 5 ämnen I och med förändringen av gymnasieprogrammen, GY 2011, ändras också behörighetskraven från tidigare minst G i Ma, Sv, Eng till att man på Yrkesprogrammen måste ha minst G i minst 8 ämnen varav Sv, Eng, Ma måste ingå.

7 Behörighet till Högskoleförberedande program
För att vara behörig till de 6 högskoleförberedande programmen krävs att man har godkänt betyg i minst 12 ämnen: svenska/svenska som andra språk matematik engelska plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen För det Ekonomiska(EK), Humanistiska(HU) och Samhällsvetenskapliga programmet(SA) ska 4 av de 9 ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För det Naturvetenskapliga(NA) och Teknikprogrammet(TE) ska 3 av de 9 godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi För att vara behörig till de Högskoleförberedande gymnasieprogrammen krävs att man är godkänd i minst 12 ämnen, vilka de är skiljer so dock beroende på vilket program man söker till. Gemensamt för alla är Ma, Sv, Eng. och ytterligare 9 ämne varav SO ämnena för EK, HU, SA och NO ämnena för NA och TE.

8 Meritvärde För att räkna ut ditt meritvärde tar du summan av dina 16 bästa betyg ( G i alla = 160p, MVG= 320 ) Nya betygsskalan: F = 0p E = 10p (G) D = 12,5p C = 15p (VG) B = 17,5p A = 20p (MVG) Nuvarande betygsskalan: Godkänd = 10p Väl godkänd = 15p Mycket väl godkänd = 20p Om det är konkurens om platserna så är det meritvärdet som avgör om du får en plats eller ej. Meritvärdet utgörs av summan av de 16 bästa betygen. De flesta läser 17 ämnen (modernt språk) och läser man även modersmål har man 18 ämnen MEN det är bara 16 som räknas. Datorn räknar automatiskt bort de lägsta poängen, man behöver inte räkna ut det själv. MEN det är många som glömmer bort det och tror att datorna har räknat fel och missat viktiga poäng. I och med den nya skollagen som börjar gälla from juli så får vi också en ny betygsskala med beteckningarna A-F, detta berör inte era ungdomar i åk. 9 utan först på gymnasiet.

9 Gymnasieprogrammen innehåller
Gymnasiegemensamma ämnen Svenska / SvA Engelska Matematik Historia Religion Samhällskunskap Naturkunskap Idrott och Hälsa Yrkesämnen på YP Programgemensamma karaktärsämnen Inriktningskurser Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete Dessa ämnen läser ALLA, dock kan det skilja antal och storlek på kurser Alla program är 3 åriga och du läser poäng

10 Grundläggande behörighet till högskola/universitet
Får du om du har en… ¤ Högskoleförberedande examen från gymnasiet eller ¤ har en Yrkesexamen på gymnasiet och läst 3 kurser i Svenska och 2 kurser i Engelska, där betyget måste vara minst E Alltså gått något av de 6 högskoleförberedande programmen ELLER läst fler svenska och engelska kurser. De ingår inta automatiskt och det kan vara så att man måste läsa utökad studiekurs om man inte kan få in det i det individuella valet. Vissa program/skolor Har färdiga ”paket” som eleven måst välja om man vill få grundläggande behörighet. Den särskilda behörigheten är svår att hinna få med sig på ett Yrkesprogram. En Yrkesexamen ger grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan

11 Nya regler till Högskolan infördes hösten 2010
Minst 90% godkända gymnasiepoäng krävs för grundläggande behörighet varav Svenska, Engelska och Matematik måste ingå meritpoäng att lägga till sitt jämförelsetal Två olika sökgrupper för elever med gymnasiebetyg, direktgrupp och kompletteringsgrupp Direktgruppen har fler platser och det innebär att det kan att vara en fördel att ”få med sig” kurser som ger behörighet direkt från gymnasiet. Dock har det visat sig att det inte än har haft så stor vikt som man befarat

12 Yrkeshögskoleutbildning
En utbildningsform inom yrkeshögskolan, utbildningarna är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå, inom en mängd olika områden; IT, ekonomi, vård, turism, restaurang, bygg, lantbruk, media, teknik m.fl. Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet, svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden Teori varvas med praktik - många utbildningar innehåller LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats Även inom yrkesprogrammen kan man vidareutbilda sig inom en mängd olika områden

13 NIU (Nationell Idrottsutbildning)
NIU finns vid ett antal skolor i Stockholms län Ansökan ska göras både för antagning i själva idrotten och sedan till det program på skolan vid vilken NIU- plats ordnas Viktigt att kontrollera datum hos resp. idrottsförbund, när ansökan för uttagning för idrotten ska vara gjord. Numer finns det inget speciellt program man söker ex.” fotbollsinriktning på Solna” Utan man söker till ett vanligt program och tas in med betyget och är man dessutom uttagen hos sitt idrottsförbund att gå en NIU utbildning så tas man in på den. Det kan finnas skolor där man kan välja att ha mer idrott( liknande skolans val)

14 Meritpoäng Extra poäng som ökar chansen att komma in på högskoleutbildningar Fördjupningskurser i engelska, matematik samt moderna språk eller annan kurs som har betydelse för den aktuella utbildningen Tillgodoräkna max 2,5 meritpoäng Kurs som krävs för behörighet ger inga meritpoäng Kan vara viktigt att ha läst kurser som ger meritpoäng, speciellt om man vill söka till populära utbildningar som tex. Läkare eller jurist. Man ska också tänka på att många sökande kommer att ha meritpoäng att tillgodoräkna framöver. Procentuellt sett så ”slår” meritpoängen mer än att öka ett betyg från G till VG eller VG till MVG.

15 Tidplan September gymnasieinformation klassvis, föräldrainformation
September och framåt enskilda vägledningssamtal 24-26 november gymnasiemässa November och framåt gymnasieskolorna håller Öppna hus Januari Inloggningsuppgifter skickas hem till eleverna Föräldramöte för alla i matsalen, ev även åk.8. Alla blir kallade på minst ett vägledningssamtal. Föräldrar är välkomna. Eleverna kommer att gå på gymnasiemässan tillsammans med klassen torsdag eller fredag. Har man möjlighet så tycker jag absolut att man ska gå även på lördagen tillsammans med förälder, man tittar på olika saker då man går runt med kompisar jämfört med vad man gör när man är där med sin förälder. Man ”hinner inte” stanna upp vid de skolor/utbildningar som man vill titta lite närmare på, för man är rädd att tappa bort kompisarna. Öppna hus… gå på så många som möjligt. Det är där du får ”känslan för skolan och bara en sån sak som att se lokaler och var skolan ligger är en av de saker som har en ganska avgörande betydelse för vad man sedan väljer. När man frågar tidigare elever vad de tycker att man skatänka på så nämner de allra flesta att ”gå på så många öppna hus som möjligt, så du kan jämföra olika alternativ eller ännu hellre om man har möjlighet, gå även dit vid andra tillfällen då skolorna inte ”piffat upp sig”

16 forts. Tidplan Januari/ februari möjlighet att lägga in val på söksidan Mitten av februari stängs söksidan och underskriven valblankett lämnas in till SYV på din skola Januari – Maj Informationer hålls på de olika gymnasieskolorna. När? Se webbsidan Man har ca en månad på sig att lägga in valen innan söksidan stänger. Blanketten måste skrivas under av både vårdnadshavare och elev och sedan lämnas in till mig, först då är valet slutfört och giltigt. I år diskuterar man att man ska utöka sökperioden till i slutet av februari, då det är mycket nytt för eleverna att sätta sig in i

17 Augusti reservintagningar sker
forts. Tidplan I April den preliminära intagningsstatistiken presenteras på Maj Omvalsperiod Vårterminsslut Sänds slutbetygen in till gymnasieintagningen och den slutliga intagningen börjar I början av Juli sökande får ett slutgiltigt intagningsbesked både via webben och skriftligt hem i brevlådan Augusti reservintagningar sker Man ser intagningsstatistiken via sin inloggningskod. Omvalsperiod= mycket viktigt att tänka på rangordningen. Ungefär vid skolstarten tar gymnasieskolorna själva över sin intagning

18 Vart får man söka? I Stockholms län har de flesta kommuner ingått ett samverkansavtal, vilket innebär att eleverna söker till varandras utbildningar på lika villkor. Det innebär också att en Solnaelev inte automatiskt har en garanterad plats på Solna gymnasium, utan konkurerar med sitt betyg som alla andra.

19 Öppna Hus! Gymnasiemässa i Älvsjö 24-26 november
torsdag – lördag. Eleverna åker med klassen torsdag eller fredag. Alla gymnasieskolor anordnar öppna hus eller informationsmöten under hösten och våren. På skolornas hemsidor eller på kan man hitta när respektive skola har sina informationstillfällen På lördagen åk gärna själva tillsammans med förälder. Man tittar på olika saker då man åker med föräldrar än då man går runt med kompisar. Tar sig inte tid till att stanna till på de skolor man själv vill tex. När man frågar tidigare elever vad de tycker att man skatänka på så nämner de allra flesta att ”gå på så många öppna hus som möjligt, så du kan jämföra olika alternativ eller ännu hellre om man har möjlighet, gå även dit vid andra tillfällen då skolorna inte ”piffat upp sig” Mycket viktigt att gå på så många öppna hus som möjligt. Man får en känsla för skolan, om man passar in där eller om den är som man tänkt sig. Lokaler, Resväg, Pedagogik mm

20 Tänk på att… Inte ett beslut som ska tas i ”all hast”. Det tar tid att fundera, komma på vad det innebär och avfärda och sen fundera ut ett nytt alternativ som behöver tid på sig att mogna och även det kanske avslås.

21 valet är en process…

22 Som behöver få ta tid och mogna fram
Som behöver få ta tid och mogna fram. Tid måste finnas för att välja… fundera… välja bort… komma på nytt… fundera… ev. välja bort igen… osv. Inte ett beslut som ska tas i all hast i februari eller än värre i maj, som det idag händer tyvärr. Var snälla mot er själva och börja fundera nu.

23 Tänk utifrån: Intressen (i skolan och på fritiden)
Talanger / begåvningar (praktiska och teoretiska) Framtiden (inte nödvändigtvis) Lyssna med Föräldrar eller andra tex. Lärare (fantastiska bollplank som känner dig väl) Ett yrkesval kommer ofta senare. Och idag är det få som fortsätter jobba med det man utbildar sig till. Många kommer också byta yrke flera gånger under sitt vuxna liv

24 Hur och När kan du nå mig? Måndagar 12.00-16.00 Tisdagar 8.30-16.00
Torsdagar Tel; E-post; Jag finns på skolan 2,½ dag i veckan. När jag inte är här så är jag på Skytteholmsskolan. Lättast att nå mig är via mail, den ser jag varje dag och krävs det inget jättelångt svar så kan jag svara oavsett vilken skola jag är på. Dock är det viktigt att man tydligt talar om vilken elev det gäller och vilken klass han/hon går i, så att jag lättare kan hjälpa dig.


Ladda ner ppt "Välkommen på gymnasieinformation!"

Liknande presentationer


Google-annonser