Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen på gymnasieinformation !. - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program ¤ Gymnasieexamen - Högskoleförberedande examen - Yrkesexamen ¤

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen på gymnasieinformation !. - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program ¤ Gymnasieexamen - Högskoleförberedande examen - Yrkesexamen ¤"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen på gymnasieinformation !

2 - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program ¤ Gymnasieexamen - Högskoleförberedande examen - Yrkesexamen ¤ Olika behörighetskrav Gymnasiet… ¤ Består av 18 olika program - beroende på vilket program du söker till

3 Gymnasiet fortsättning; ¤ Lärlingsutbildning - Inom Yrkesprogrammen ¤ Introduktionsprogram - För de som inte är behöriga till ett vanligt program, finns 5 olika varianter för olika behov.

4 12 yrkesprogram: Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Ingår minst 15 veckors APL

5 6 högskoleförberedande program: Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

6 Behörighet till Yrkesprogram För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs att man har godkänt betyg i minst 8 ämnen: svenska/svenska som andra språk matematik engelska plus godkänt betyg i ytterligare 5 ämnen

7 Behörighet till Högskoleförberedande program För att vara behörig till de 6 högskoleförberedande programmen krävs att man har godkänt betyg i minst 12 ämnen: svenska/svenska som andra språk matematik engelska plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen För det Ekonomiska(EK), Humanistiska(HU) och Samhällsvetenskapliga programmet(SA) ska 4 av de 9 ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För det Naturvetenskapliga(NA) och Teknikprogrammet(TE) ska 3 av de 9 godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi

8 Meritvärde För att räkna ut ditt meritvärde tar du summan av dina 16 bästa betyg ( G i alla = 160p, MVG= 320 ) Nuvarande betygsskalan: Godkänd = 10p Väl godkänd = 15p Mycket väl godkänd = 20p Nya betygsskalan: F = 0p E = 10p (G) D = 12,5p C = 15p (VG) B = 17,5p A = 20p (MVG)

9 Gymnasieprogrammen innehåller Gymnasiegemensamma ämnen Svenska / SvA Engelska Matematik Historia Religion Samhällskunskap Naturkunskap Idrott och Hälsa Yrkesämnen på YP Programgemensamma karaktärsämnen Inriktningskurser Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete Alla program är 3 åriga och du läser 2500 poäng

10 Grundläggande behörighet till högskola/universitet Får du om du har en… ¤ Högskoleförberedande examen från gymnasiet eller ¤ har en Yrkesexamen på gymnasiet och läst 3 kurser i Svenska och 2 kurser i Engelska, där betyget måste vara minst E

11 Nya regler till Högskolan infördes hösten 2010  Minst 90% godkända gymnasiepoäng krävs för grundläggande behörighet varav Svenska, Engelska och Matematik måste ingå  meritpoäng att lägga till sitt jämförelsetal  Två olika sökgrupper för elever med gymnasiebetyg, direktgrupp och kompletteringsgrupp

12 Yrkeshögskoleutbildning En utbildningsform inom yrkeshögskolan, utbildningarna är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå, inom en mängd olika områden; IT, ekonomi, vård, turism, restaurang, bygg, lantbruk, media, teknik m.fl. Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet, svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden Teori varvas med praktik - många utbildningar innehåller LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats www.yrkeshogskola.net

13 NIU (Nationell Idrottsutbildning) NIU finns vid ett antal skolor i Stockholms län Ansökan ska göras både för antagning i själva idrotten och sedan till det program på skolan vid vilken NIU- plats ordnas Viktigt att kontrollera datum hos resp. idrottsförbund, när ansökan för uttagning för idrotten ska vara gjord.

14 Meritpoäng  Extra poäng som ökar chansen att komma in på högskoleutbildningar  Fördjupningskurser i engelska, matematik samt moderna språk eller annan kurs som har betydelse för den aktuella utbildningen  Tillgodoräkna max 2,5 meritpoäng  Kurs som krävs för behörighet ger inga meritpoäng

15 Tidplan  September gymnasieinformation klassvis, föräldrainformation  September och framåt enskilda vägledningssamtal  24-26 november gymnasiemässa  November och framåt gymnasieskolorna håller Öppna hus  Januari Inloggningsuppgifter skickas hem till eleverna

16 forts. Tidplan Januari/ februari möjlighet att lägga in val på söksidan www.gyantagningen.se www.gyantagningen.se Mitten av februari stängs söksidan och underskriven valblankett lämnas in till SYV på din skola Januari – Maj Informationer hålls på de olika gymnasieskolorna. När? Se webbsidan

17 forts. Tidplan I April den preliminära intagningsstatistiken presenteras på www.gyantagningen.sewww.gyantagningen.se Maj Omvalsperiod Vårterminsslut Sänds slutbetygen in till gymnasieintagningen och den slutliga intagningen börjar I början av Juli sökande får ett slutgiltigt intagningsbesked både via webben och skriftligt hem i brevlådan Augusti reservintagningar sker

18 Vart får man söka? I Stockholms län har de flesta kommuner ingått ett samverkansavtal, vilket innebär att eleverna söker till varandras utbildningar på lika villkor. Det innebär också att en Solnaelev inte automatiskt har en garanterad plats på Solna gymnasium, utan konkurerar med sitt betyg som alla andra.

19 Öppna Hus! Gymnasiemässa i Älvsjö 24-26 november torsdag – lördag. Eleverna åker med klassen torsdag eller fredag. Alla gymnasieskolor anordnar öppna hus eller informationsmöten under hösten och våren. – På skolornas hemsidor eller på www.gyantagningen.se kan man hitta när respektive skola har sina informationstillfällen www.gyantagningen.se

20 Tänk på att…

21 valet är en process…

22 Som behöver få ta tid och mogna fram. Tid måste finnas för att välja… fundera… välja bort… komma på nytt… fundera… ev. välja bort igen… osv.

23 Tänk utifrån: Intressen (i skolan och på fritiden) Talanger / begåvningar (praktiska och teoretiska) Framtiden (inte nödvändigtvis) Lyssna med Föräldrar eller andra tex. Lärare (fantastiska bollplank som känner dig väl)

24 Hur och När kan du nå mig? Måndagar 12.00-16.00 Tisdagar 8.30-16.00 Torsdagar 8.30-16.00 Tel; 08- 734 25 16 E-post; jeanette.pettersson@solna.sejeanette.pettersson@solna.se


Ladda ner ppt "Välkommen på gymnasieinformation !. - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program ¤ Gymnasieexamen - Högskoleförberedande examen - Yrkesexamen ¤"

Liknande presentationer


Google-annonser