Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

G I S Strate Hur går man vidare? 12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "G I S Strate Hur går man vidare? 12."— Presentationens avskrift:

1 G I S Strate Hur går man vidare? 12

2 Fyra steg i processen Övertygandesteget Kartläggningssteget
Konstruktionssteget Genomförandesteget G I S Strate

3 Lite att tänka på! Det egna arbetet ute i verksamheten är avgörande för resultatet Det är ett långsiktigt arbete med dramatiska nyttoeffekter – om man gör rätt Ledningens helhjärtade stöd behövs – genom hela arbetet G I S Strate

4 Arbetsgång Inte så! Utan tro-ligen så! G I S Strate

5 ”Övertygandesteget” – Att få ledningen med sig
Strate

6 Mål Förstå betydelsen av att ta till sig GIS för verk-samhetens utveckling och genomförande eller – ”Antingen tar vi tag i det här medan vi fortfarande äger frågan själva, eller så kommer vi att bli baxade till ett GIS-införande oavsett vad vi själva vill på grund av omvärldens tryck” - uttrycks i – Vi går igång! G I S Strate

7 Startseminarium (1) Mål: Beslut om ’förstudie GIS’
Handlingsplan Utkast till GIS- Metadata- avs. tre år strategi bas Databas- Omvärlds förteckning bild G I S Strate

8 Startseminarium (2) ( ex från kommun)
Kommunstyrelsen Nämndordförandena Förvaltningscheferna Vad är GIS? På vilket sätt kan GIS användas hos oss? Nyttor, kostnader, risker med att avstå G I S Strate

9 Startseminarium (3) Mål för ett startseminarium:
Förståelse för GIS som ett verktyg i effektiv informationshantering Vilja att ta GIS i bruk Höja handlingsberedskapen Förstudie  handlingsväg Medelsreservation för ’år 1’ G I S Strate

10 De viktiga samtalen Med högsta ledningen Inom verksamhetsområdena
GIS-entusiasterna i organisationen Er själva emellan – för att stärka argumenten Kollegor i andra organisationer G I S Strate

11 Den viktiga läsinformationen
12 frågor och svar om GIS Tidskriftsartiklar om GIS Hemsidor på Internet – så här har dom gjort (Många organisationer har mycket att bjuda på) G I S Strate

12 Viktigt att komma ihåg! Börja inte med att bestämma vilken GIS-programvara ni vill anskaffa Börja inte heller med att överväga vilka externa databaser ni måste skaffa Och börja definitivt inte med att fundera på vilket konsultföretag ni tänker anlita Börja med att bestämma vilka verksamheter som skall få GIS-stöd och i vilken ordning! G I S Strate

13 Pengar Förstudie Reservation för ’år 1’ Underlag för ’år 2’ och ’år 3’
Strate

14 Några ’samvetsfrågor’ - eller – var står Ni?
Finns det ett lokalt GIS-nätverk? Pågår det någon övergripande planering för fortsatt GIS- verksamhet? I så fall vad och hur? Kommer GIS-frågor att avhandlas i kommande budgetarbete? Vilka önskemål finns om hjälp från andra som sysslar med GIS (via länsGIS-föreningen)? Vilka kan vi samarbeta med i fortsättningen? G I S Strate

15 ”Kartläggningssteget”
Strate

16 Förstudie – verksamhetsstudie (1)
Var står vi idag? Vad kan vi åstadkomma? Hur får vi fart på processen? Vad har andra gjort? Vem skall vi samarbeta med? Resursbehov - bedömd nytta Mål: Handlingsplan för tre år – till ledningen för beslut Utkast till GIS-strategi Förteckning över databaser Förslag till metadata G I S Strate

17 Förstudie – verksamhetsstudie (2)
150 – 250 tim för projektledare – 300 tim för projektgrupp styrgrupp/referensgrupp Omvärldsbild Intervjuer med utvalda personer Kartlägga informationshanteringen Kartlägga nuvarande GIS-användning Vilka strategier finns Dagens IT-struktur G I S Strate

18 Omvärldskartläggning – Intressanta kommuner
Botkyrka? Åmål? Hammarö? ? Nynäshamn? Sandviken? Lycksele? Trollhättan? Sollentuna? Växjö? Härnösand? G I S Strate

19 Omvärldskartläggning – Intressanta organisationer
ASSI Domän? Taxi? Stockholm Vatten? ? SOS Alarm? Sweco? Vägverket? Sjöräddnigen? Åkerier? WSP (f d J&W)? NCC Anläggning? G I S Strate

20 Intern Kartläggning (1)
GIS-eldsjälar? Data i bruk? Vilka avtal finns? ? Verksamhets-system? Tillämpningar i bruk? Var finns den stora potentialen? Data som saknas? Vem jobbar med ”GIS” idag? G I S Strate

21 Intern Kartläggning (2)
Utvecklarkompetens? Eldsjälar? God informatör? ? Utförar-kompetens? Beställar-kompetens? Geodatakompetens? Utbildarkompetens? Projektledarkompetens? G I S Strate

22 Kan det här vara en väg? Steg 1 - TittskåpsGIS
GIS-stöd för någon prioriterad verksamhet Steg 2 - Skapa ny data Redigera data Analyser och prognoser Handläggarstöd G I S Strate

23 Här skulle jag kunna sluta men -
Det kan vara intressant att se vad som kommer sen G I S Strate

24 ”Konstruktionssteget”
Strate

25 Användaren i fokus Organisation Information
Doktrin Organisation Information Tillämpningar Funktionalitet Användaren Data Maskinvara Utbildning Programvara Informationshantering Etik G I S Strate

26 GIS-nätverket – vilka ? (Ex: Liten kommun)
Tekn kontoret + Räddningstjänsten Socialkontoret Skolkontoret + Stadsbyggnadsk GIS-samordnaren GIS-samordnarkompetenta Kval. användare G I S Strate

27 GIS-nätverket – vilka ? (Ex: Två kommuner samverkar) Kommunledn kont
Tekn kontoret Skolkontoret Socialkontoret G I S Strate

28 Fastighets- Adresser information
’Startpaketet’ – det första steget – de viktigaste baserna att börja med (kommunex) Bakgrunds- Innevånar- karta information ID Fastighets- Adresser information ID = koordinater, adress, fastighetsbeteckning el likn G I S Strate 7

29 Tillhandahåll det enkla först
”TittskåpsGIS åt alla” Enkla data (’Kärnan’ beträffande data) Egna informationsskikt Web-baserat Ta tillgängliga data efter hand!!! G I S Strate

30 Viktiga data från externa producenter
Kommuninnevånarregistret (Skatteförvaltningens folkbokföringsregister) SCB Lantmäteriet Sveriges Geologiska Undersökning SMHI Svenska Miljönätet Sjöfartsverket Vägverket G I S Strate 7

31 Resursplanera noggrant!
Alla aktiviteter Pengar - mantid - kalendertid Underlag för att begära resurser Underlag för uppföljning och rapportering G I S Strate

32 ”Genomförandesteget”
I S Strate

33 Att leda ett införandeprojekt (1)
Tillämpningar Datorer Data Nätverk Lagringsmedia Föregångsmän Användarstöd Ledning Införande av GIS Attityder Organisation Arbetssätt Information Instruktioner Kompetens G I S Strate

34 Att leda ett införandeprojekt (2)
Återkoppling Analys av uppgiften Dialog med till strategi/policy uppdragsgivaren Planering Införande av GIS Införandeplan Projekt- Informations- Informations- Införandeidé ledning hantering behov Avgränsningar G I S Strate

35 Dataöverföring enligt överenskommen och standardiserad modell
System B System A System C Överförings- modell System D System F System E G I S Strate Källa: Konsultgruppen Sjöstrand & Risby, 1999

36 Att ta hand om informationen
G I S Strate

37 Gemensam arkitektur Gemensamt Gränssnitt Verksamhetstillämpningar
Office Vht-system Komm. GIS Operativsystem DBMS Databas G I S Strate

38 Att göra informationen tillgänglig
Geografiska data egenproducerade förvärvade tillhandahållna Metadatabas 1 Förvaltningsdata ’hårda sektorer’ ’mjuka sektorer’ 2 Användaren 3 Kommersiella data Web-butik data G I S Strate

39 Införandeprinciper ’The Big Bang’
Införa nytt och köra parallellt med det gamla Successivt införande avdelningsvis Införande genom pilotprojekt G I S Strate

40 Och sedan då? Dataförsörjning
Att avsluta ett projekt och övergå till drift/förvaltning Behov av utbildning och handledning Att göra informationen känd, sökbar, tillgänglig och kvalitetsdeklarerad G I S Strate

41 Framgångsfaktorer och fallgropar
Ledarskap Förutseende Noggrannhet Att tänka sig för Att tänka efter före Att lära av andra G I S Strate

42 Gemensamt för alla stegen
I S Strate

43 Att komma ihåg i hela processen
Information Utbildning Organisation och arbetssätt Informationsflöde Arbetsbeskrivningar Etik Återkoppling – Blev det som vi ville? G I S Strate

44 Att komma ihåg i hela processen (2)
GIS i VP-processen – 1.året kritiskt Föra verksamhet (och därmed pengar) mellan budgetår GIS-verksamhetens lokalisering i organisationen Ledningen  GIS-samordnaren Uthållighet – det tar viss tid! G I S Strate

45 Ledningens roll Skapa reusrser Utforma policies Känsla & Tro
Kunskap & Övertygelse Tidigare erfarenhet Förnyelse- potential Förmåga att se behov och kunna kommunicera Identifierade behov & problem Sociala normer G I S Strate

46 GIS-samordnaren Lagledare – ansvarig inom organisationen 30 % teknik
70 % ledarskap Innovativ ’Gå hem’ i organisationen Se förnyelse- potential Förmåga att driva – samtidigt socialt välutvecklad Se framåt – ligga två steg före Utnyttja lagets alla styrkor coach G I S Strate

47 Medarbetarnas uppgift
Eldsjälar – Tro och veta Tidiga nyttjare Ifrågasättare Tidigare erfarenhet Efterföljare Förmåga att se behov och kunna kommunicera Identifierade behov & problem Förnyelse- potential Sociala normer G I S Strate

48 Inventering av rutiner/processer
En önskeprocess? Inventering av rutiner/processer GIS-samo GIS-grp organisation Vid behov, tillsätta arbetsgrupp Presentera och fastställa rutiner/processer Förbereda utbildning & kommunikation Genomför installation & utbildning G I S Strate

49 Fokus på verksamheten! Utgå från verksamheten!
Låt behoven styra utvecklingen! Var lyhörd! Detta gäller i allt från vilka data som skall finnas till hur tillämpningar och rutiner skall läggas upp till vilka programvaror som skall väljas.. Sätt upp mål för arbetet men låt verksamheten styra! G I S Strate


Ladda ner ppt "G I S Strate Hur går man vidare? 12."

Liknande presentationer


Google-annonser