Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12. Fyra steg i processen -Övertygandesteget -Kartläggningssteget -Konstruktionssteget -Genomförandesteget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12. Fyra steg i processen -Övertygandesteget -Kartläggningssteget -Konstruktionssteget -Genomförandesteget."— Presentationens avskrift:

1 12

2 Fyra steg i processen -Övertygandesteget -Kartläggningssteget -Konstruktionssteget -Genomförandesteget

3 Lite att tänka på! -Det egna arbetet ute i verksamheten är avgörande för resultatet -Det är ett långsiktigt arbete med dramatiska nyttoeffekter – om man gör rätt -Ledningens helhjärtade stöd behövs – genom hela arbetet

4 Arbetsgång Inte så! Utan tro- ligen så!

5 ”Övertygandesteget” – Att få ledningen med sig

6 Mål Förstå betydelsen av att ta till sig GIS för verk- samhetens utveckling och genomförande - eller – ”Antingen tar vi tag i det här medan vi fortfarande äger frågan själva, eller så kommer vi att bli baxade till ett GIS-införande oavsett vad vi själva vill på grund av omvärldens tryck” - uttrycks i – Vi går igång!

7 Startseminarium (1) Mål: Beslut om ’förstudie GIS’ HandlingsplanUtkast till GIS-Metadata- avs. tre årstrategibas Databas-Omvärlds- förteckning bild

8 Startseminarium (2) ( ex från kommun) Kommunstyrelsen Nämndordförandena Förvaltningscheferna Vad är GIS? På vilket sätt kan GIS användas hos oss? Nyttor, kostnader, risker med att avstå

9 Startseminarium (3) Mål för ett startseminarium: Förståelse för GIS som ett verktyg i effektiv informationshantering Vilja att ta GIS i bruk Höja handlingsberedskapen Förstudie  handlingsväg Medelsreservation för ’år 1’

10 De viktiga samtalen Med högsta ledningen Inom verksamhetsområdena GIS-entusiasterna i organisationen Er själva emellan – för att stärka argumenten Kollegor i andra organisationer

11 Den viktiga läsinformationen 12 frågor och svar om GIS Tidskriftsartiklar om GIS Hemsidor på Internet – så här har dom gjort (Många organisationer har mycket att bjuda på)

12 Viktigt att komma ihåg! -Börja inte med att bestämma vilken GIS- programvara ni vill anskaffa -Börja inte heller med att överväga vilka externa databaser ni måste skaffa -Och börja definitivt inte med att fundera på vilket konsultföretag ni tänker anlita -Börja med att bestämma vilka verksamheter som skall få GIS-stöd och i vilken ordning!

13 Pengar Förstudie Reservation för ’år 1’ Underlag för ’år 2’ och ’år 3’

14 Några ’samvetsfrågor’ - eller – var står Ni? Finns det ett lokalt GIS-nätverk? Pågår det någon övergripande planering för fortsatt GIS- verksamhet? I så fall vad och hur? Kommer GIS-frågor att avhandlas i kommande budgetarbete? Vilka önskemål finns om hjälp från andra som sysslar med GIS (via länsGIS-föreningen)? Vilka kan vi samarbeta med i fortsättningen?

15 ”Kartläggningssteget”

16 Förstudie – verksamhetsstudie (1) Var står vi idag? Vad kan vi åstadkomma? Hur får vi fart på processen? Vad har andra gjort? Vem skall vi samarbeta med? Resursbehov - bedömd nytta Mål : Handlingsplan för tre år – till ledningen för beslut Utkast till GIS-strategi Förteckning över databaser Förslag till metadata

17 Förstudie – verksamhetsstudie (2) 150 – 250 tim för projektledare 200 – 300 tim för projektgrupp styrgrupp/referensgrupp Omvärldsbild Intervjuer med utvalda personer Kartlägga informationshanteringen Kartlägga nuvarande GIS-användning Vilka strategier finns Dagens IT-struktur

18 Omvärldskartläggning – Intressanta kommuner Åmål? Botkyrka? Nynäshamn? Hammarö? Sandviken? Lycksele? Sollentuna? Trollhättan? Växjö? Härnösand? ?

19 Omvärldskartläggning – Intressanta organisationer Taxi? ASSI Domän? SOS Alarm? Stockholm Vatten? Sweco? Vägverket? Åkerier? Sjöräddnigen? WSP (f d J&W)? NCC Anläggning? ?

20 Intern Kartläggning (1) Data i bruk? GIS-eldsjälar? Verksamhets- system? Vilka avtal finns? Tillämpningar i bruk? Data som saknas? Var finns den stora potentialen? Vem jobbar med ”GIS” idag? ?

21 Intern Kartläggning (2) Eldsjälar? Utvecklarkompetens? Utförar- kompetens? God informatör? Beställar- kompetens? Geodatakompetens?Utbildarkompetens? Projektledarkompetens? ?

22 Kan det här vara en väg? Steg 1 - TittskåpsGIS GIS-stöd för någon prioriterad verksamhet Steg 2 - Skapa ny data Redigera data Analyser och prognoser Handläggarstöd

23 Här skulle jag kunna sluta - men - Det kan vara intressant att se vad som kommer sen

24 ”Konstruktionssteget”

25 Användaren i fokus Doktrin Organisation Information Tillämpningar Funktionalitet Användaren Data Maskinvara Utbildning Programvara InformationshanteringEtik

26 GIS-nätverket – vilka ? (Ex: Liten kommun) Skolkontoret + Stadsbyggnadsk Tekn kontoret + Räddningstjänsten Socialkontoret GIS-samordnarenGIS- samordnarkompetenta Kval. användare

27 GIS-nätverket – vilka ? (Ex: Två kommuner samverkar) Skolkontoret Tekn kontoret Socialkontoret Kommunledn kont

28 ’Startpaketet’ – det första steget – de viktigaste baserna att börja med (kommunex) Bakgrunds-Innevånar- kartainformation ID Fastighets-Adresser information ID = koordinater, adress, fastighetsbeteckning el likn

29 Tillhandahåll det enkla först ”TittskåpsGIS åt alla” Enkla data (’Kärnan’ beträffande data) Egna informationsskikt Web-baserat Ta tillgängliga data efter hand!!!

30 Viktiga data från externa producenter Kommuninnevånarregistret (Skatteförvaltningens folkbokföringsregister) SCB Lantmäteriet Sveriges Geologiska Undersökning SMHI Svenska Miljönätet Sjöfartsverket Vägverket

31 Resursplanera noggrant! Alla aktiviteter Pengar - mantid - kalendertid Underlag för att begära resurser Underlag för uppföljning och rapportering

32 ”Genomförandesteget”

33 Att leda ett införandeprojekt (1) TillämpningarDatorer DataNätverk Lagringsmedia OrganisationArbetssättInformationInstruktioner Ledning Införande av GIS Attityder AnvändarstödFöregångsmän Kompetens

34 Att leda ett införandeprojekt (2) ÅterkopplingAnalys av uppgiften Dialog med till strategi/policy uppdragsgivaren Projekt- Informations-Informations-Införandeidé ledning hanteringbehov Planering Införande av GIS Införandeplan Avgränsningar

35 Dataöverföring enligt överenskommen och standardiserad modell System A System B System D System F System C System E Överförings- modell Källa: Konsultgruppen Sjöstrand & Risby, 1999

36 Att ta hand om informationen

37 Gemensam arkitektur Databas DBMS Operativsystem OfficeVht-system GIS Komm. Verksamhetstillämpningar Gemensamt Gränssnitt

38 Att göra informationen tillgänglig Geografiska data - egenproducerade - förvärvade - tillhandahållna Förvaltningsdata - ’hårda sektorer’ - ’mjuka sektorer’ Kommersiella data Metadatabas Användaren Web-butik data 1 2 3

39 Införandeprinciper ’The Big Bang’ Införa nytt och köra parallellt med det gamla Successivt införande avdelningsvis Införande genom pilotprojekt

40 Och sedan då? Dataförsörjning Att avsluta ett projekt och övergå till drift/förvaltning Behov av utbildning och handledning Att göra informationen känd, sökbar, tillgänglig och kvalitetsdeklarerad

41 Framgångsfaktorer och fallgropar Ledarskap Förutseende Noggrannhet Att tänka sig för Att tänka efter före Att lära av andra

42 Gemensamt för alla stegen

43 Att komma ihåg i hela processen Information Utbildning Organisation och arbetssätt Informationsflöde Arbetsbeskrivningar Etik Återkoppling – Blev det som vi ville?

44 Att komma ihåg i hela processen (2) GIS i VP-processen – 1.året kritiskt Föra verksamhet (och därmed pengar) mellan budgetår GIS-verksamhetens lokalisering i organisationen Ledningen  GIS-samordnaren Uthållighet – det tar viss tid!

45 Ledningens roll Skapa reusrser Utforma policies Känsla & Tro Kunskap & Övertygelse Tidigare erfarenhet Identifierade behov & problem Förnyelse - potential Sociala normer Förmåga att se behov och kunna kommunicera

46 GIS-samordnaren Lagledare – ansvarig inom organisationen 30 % teknik 70 % ledarskap ’Gå hem’ i organisationen Se framåt – ligga två steg före Se förnyelse- potential Utnyttja lagets alla styrkor - coach Förmåga att driva – samtidigt socialt välutvecklad Innovativ

47 Medarbetarnas uppgift Eldsjälar – Tro och veta Tidiga nyttjare Ifrågasättare Efterföljare Tidigare erfarenhet Identifierade behov & problem Förnyelse- potential Förmåga att se behov och kunna kommunicera Sociala normer

48 Inventering av rutiner/processer En önskeprocess? Förbereda utbildning & kommunikation GIS-samo GIS-grp organisation Presentera och fastställa rutiner/processer Genomför installation & utbildning Vid behov, tillsätta arbetsgrupp

49 Fokus på verksamheten! Utgå från verksamheten! Låt behoven styra utvecklingen! Var lyhörd!


Ladda ner ppt "12. Fyra steg i processen -Övertygandesteget -Kartläggningssteget -Konstruktionssteget -Genomförandesteget."

Liknande presentationer


Google-annonser