Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jesu gudomlighet i de olika grundtexterna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jesu gudomlighet i de olika grundtexterna"— Presentationens avskrift:

1 Jesu gudomlighet i de olika grundtexterna
Har det någon betydelse om vi tror på att Jesus var Guds Son, om han var född av en jungfru eller om han bara var en Människoson? De flesta kristna kommer att svara ja utan tvekan. Det finns många som förnekar Jesu gudomlighet och tror inte på treenigheten, dvs. Fadern, Sonen och den Helige Ande, tre personer i en Gud. Här är några exempel Muslimerna Jehovas Vittnen Jesus Only rörelsen Delar av den s. k. Messianska rörelsen

2 Är vår tro och bekännelse på Jesu gudomlighet viktig för vår frälsning?
Ja, Bibeln ger ett klart och tydligt svar på frågan. Låt oss ta ett exempel från 1 Joh. 2:22-23 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. Joh. 8:24. Därför sade jag till er att ni skall dö i era synder. Ty om ni inte tror, att Jag Är, skall ni dö i era synder. När Jesus säger Jag Är så använder han samma uttryck som Gud använde när han talade med Mose. Det Jesus egentligen säger är att om inte tror att han är gudomlig så skall vi dö i våra synder och gå förlorade.

3 Här är fler viktiga bibelverser som bekräftar Jesu gudomlighet
Luk. 10:22 Allt har överlämnats åt mig av min Fader. Och ingen vet vem Sonen är, utom Fadern, inte heller vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för. Joh. 12:44 Då ropade Jesus och sade: Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. 45. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Joh. 14:6-9. Jesus sade till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7. Om ni hade känt mig, så hade ni också känt min Fader. Från och med nu känner ni honom och har sett honom. 8. Filippus sade till honom: Herre, låt oss få se Fadern, så är det nog för oss. 9. Jesus sade till honom: Så lång tid har jag varit hos er, och du känner mig inte, Filippus? Den som har sett mig, han har sett Fadern, så hur kan du då säga: Låt oss se Fadern?

4 Här är fler viktiga bibelverser som bekräftar Jesu gudomlighet
Kol. 2:9 Ty i honom (Jesus Kristus) bor Gudomens hela fullhet kroppsligen. Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2. Detsamma var i begynnelsen hos Gud. 3. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 14. Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning. 1 Tim. 3:16. Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud blev uppenbarad i köttet, 1 Joh. 5:7. Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande, och dessa tre är ett.

5 Flera har försökt ändra på Bibelns innehåll som förnekar Jesu gudomlighet, till exempel:
Origenes (200-talet) som hade en syn på Jesus som påminner om Jehovas vittnen. Eusebius (300-talet) förnekade Jesu gudomlighet. Han fick uppdraget av kejsaren att ta fram 50 handskrivna Biblar. Westcott och Hort som gav oss en ny grundtext på 1800-talet hade problem med Jesu gudomlighet, framförallt Westcott. Och de lät Smith som förnekade Jesu gudomlighet att vara med i bibelkommissionen.

6 Vi förstår att vår fiende har ett stort intresse av att få kristna att tro på en annan Jesus. Orsaken är tydlig och klar. Om vår fiende, Djävulen, får oss att tro att Jesus inte är gudomlig, att han inte är Guds Son, att han inte är Kristus, så har han lyckats med sitt uppsåt och vi går förlorade. En del menar att vi framför konspirationsteorier som är grundlösa. Men både jag och andra kristna ser ett tydligt samband. Från den första kristna tiden fram till våra dagar har det gjorts försök att förändra Bibelns grundtext så att många bibelställen som bekräftar Jesu gudomlighet är borttagna. Att inte inse detta menar vi är att vara godtrogen och låta sig luras av vår fiende.

7 1 Joh. 5:7-8 Reformationsbibeln
De ord i blått saknas i den nya grundtexten 1 Joh. 5:7-8 Reformationsbibeln Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande och dessa tre är ett. 8. Och tre är de som vittnar på jorden: Anden, vattnet och blodet och de tre är ett. Detta är en mycket viktig vers som saknas i den nya grundtexten. Den bekräftar Jesus gudomlighet och treenigheten. Det finns villoläror som är glada över att nutida textforskare har tagit bort den.

8 År 1889 kommenterar en av upphovsmännen till Jehovas Vittnen Charles T
År 1889 kommenterar en av upphovsmännen till Jehovas Vittnen Charles T. Russel detta bibelställe, citat: Det finns ett skriftställe, och blott ett enda, som kan synas i någon ringa mån stödja läran om tre gudar i en; och detta enda ställe erkännes nu av alla lärda fackmän att vara oäkta - ett tillägg. Det har därför i de förbättrade översättningarna av Nya testamentet blivit utelämnat, ehuru alla som verkställt dessa översättningar ha, så vitt vi veta, varit anhängare av treenighetsläran. Russel erkänner att detta skriftställe, 1 Joh. 5:7, går emot hans lära, men påpekar nu att detta skriftställe är utelämnat. Han trodde att de som var ansvariga var anhängare av treenighetsläran. Men vi vet att Westcott som var en de ansvariga för den nya grundtexten inte trodde på Jesu gudomlighet och han och Hort lät Smith vara med i bibelkommissionen som förnekade Jesu gudomlighet.

9 Hur var det i Sverige på den tiden?
Viktor Rydberg blev mycket upprörd över att bibelkommissionen på 1800-talet tog med denna bibelvers (1 Joh. 5:7) i sitt förslag. En notis som förklarar Viktor Rydbergs upprördhet över att denna vers inte var borttagen från texten, är att han 1862 skrev Bibelns lära om Kristus, där han försöker bevisa att dogmen om Kristi Gudom saknar stöd i bibeltexterna. Rydberg hade lyckats bli invald i Kyrkomötet och gav bibelkommissionen bakläxa därför att de hade använt den gamla grundtexten Textus Receptus. Han ville att de skulle använda den nya grundtexten istället som utelämnar 1 Joh. 5:7, vilket de gjorde. Resultatet blev 1917 års översättning

10 Några årtionden senare, dvs 1915, blev Natan Söderblom vald till ärkebiskop. Han blev en viktig pådrivare att se till att 1917 års Bibel kom ut två år senare. Ärkebiskop Söderblom ansåg bland annat att Kristus var en människa, icke Guds evige Son. Dessutom utesluter han sådana under som t.ex. Jesu födelse av en jungfru. Observera att jungfrun som föder Immanuel (Jesusprofetia) i Jesaja 7:14 byttes ut mot den unga kvinnan i 1917 års översättning och senare även i Bibel Vilket tecken är det att en ung kvinna föder ett barn?

11 Textavsnittet Mark. 16:9-20 anses vara ett tillägg
Textavsnittet Mark. 16:9-20 anses vara ett tillägg. Trots att de finns med i Folkbibeln och Bibel 2000 så skriver de i en fotnot att de är tillägg till Bibeln. Det vill säga att dessa verser fanns inte där från början. Då går följande verser förlorade: 17. Och dessa tecken skall följa dem som tror: I mitt namn skall de driva ut onda andar, de skall tala med nya tungor, 20. Därefter, sedan Herren hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. 20. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade med dem och bekräftade ordet med efterföljande tecken. Amen. Det står att de skall driva ut onda andar I mitt namn, dvs. i Jesu namn. Det står också att Herren talade till dem, dvs. Jesus och att Herren verkade med dem.

12 Motsägelser i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Luk. 2:33 Och Josef och hans mor förundrade sig över det som sades om honom. Svenska Folkbibeln Luk. 2:33 Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. Det är samma i Bibel 2000 Vi ser på nytt att Reformationsbibelns grundtext är rätt. Om Josef var Jesu far, då blir det motsägelsefullt att säga att han föddes av en jungfru och då går även Jesu gudomlighet förlorad.

13 Motsägelser i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Luk. 9:35 35. Och ur skyn kom en röst som sade: Denne är min älskade Son, hör honom! Bibel Luk. 9:35 35. En röst hördes ur molnet: "Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom", Det är samma i Folkbibeln En enfödd Son kan vara älskad men inte utvald. Är man utvald, så finns det mer än en att välja.

14 Joh. 6:47 Reformationsbibeln
De ord i blått saknas i den nya grundtexten Joh. 6:47 Reformationsbibeln Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som tror på mig har evigt liv. Den nya grundtexten har utelämnat på mig. Att tro på något behöver inte innebära evigt liv, men att tro på Jesus ger evigt liv.

15 Joh. 6:68-69 Reformationsbibeln
De ord i blått är annorlunda i den nya grundtexten Joh. 6:68-69 Reformationsbibeln Då svarade Simon Petrus honom: Herre, till vem skall vi gå? Du har det eviga livets ord, 69. och vi tror och förstår att du är Kristus, den levande Gudens Son. I den nya grundtexten står det istället: Guds Helige. Återigen ett bibelställe där den nya grundtexten tar bort Jesu gudomlighet. En grundläggande bekännelse på vem Jesus är har blivit utelämnad.

16 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Luk. 4:41 ”Och onda andar* for också ut ur många, och de ropade och sade: Du är Kristus, Guds Son”. Svenska Folkbibeln Luk. 4:41 ”Onda andar for även ut ur många, och de ropade: "Du är Guds Son." Det står ungefär samma i Bibel 2000 I den nya grundtexten är Kristus utelämnad.

17 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Luk. 9:56 ”Ty Människosonen har inte kommit för att förgöra människoliv, utan för att frälsa dem. Och de gick till en annan by.” Svenska Folkbibeln Luk. 9:56 ”Och de gick vidare till en annan by.” Det står ungefär samma i Bibel 2000 I den nya grundtexten är blå text utelämnad. Om människosonen (Jesus) kan frälsa människoliv så är han gudomlig.

18 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Luk. 22:31 ”Och Herren sade: Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete.” Svenska Folkbibeln Luk. 22:31 ”Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete.” Det står ungefär samma i Bibel 2000 I den nya grundtexten är blå text utelämnad. Jesus benämns här Herren vilket är en bekräftelse på hans gudomlighet.

19 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Joh. 3:13 ” Och ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen, som är i himlen.” Bibel Joh. 3:13 ”Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen.” Folkbibeln har här inte följt sin grundtext utan istället gjort samma som 1917 och tagit med dessa ord: som är i himlen. I den nya grundtexten är blå text utelämnad, så även i Bibel 2000 och i Giertz översättning. Jesus sa att Människosonen är i himlen vilket bekräftar hans gudomlighet.

20 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Joh. 4:42 ”Ty vi har själva hört och vi vet, att han verkligen är Kristus, världens Frälsare.” Svenska Folkbibeln Joh. 4.42 ”Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens Frälsare.” Bibel 2000 har översatt på samma sätt. I den nya grundtexten är Kristus utelämnad. Att Kristus är världens Frälsare bekräftar Jesu gudomlighet.

21 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Joh. 9:35 ”Jesus hörde, att de hade drivit ut honom, och när han fann honom, sade han till honom: Tror du på Guds Son?” Svenska Folkbibeln Joh. 9:35 ”Jesus fick höra att de hade drivit bort honom, och när han fann honom sade han: "Tror du på Människosonen?” Bibel 2000 har översatt på samma sätt. I den nya grundtexten står det Människosonen istället för Guds Son. utelämnad. Att Jesus själv säger att han är Guds Son bekräftar Jesu gudomlighet.

22 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Apg. 2:30 ”Eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade svurit honom, att ur en av hans efterkommande, enligt köttet, resa upp Kristus för att sitta på hans tron.” Svenska Folkbibeln Apg. 2:30 ”Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I den nya grundtexten är enligt köttet, resa upp Kristus utelämnat. Återigen är text borttagen som bekräftar Jesu gudomlighet. Antikrist ande vill inte bekänna att Kristus är kommen i köttet (1 Joh. 4:2-3).

23 Apg 8:37 Reformationsbibeln
Hela denna vers saknas i den nya grundtexten Apg 8:37 Reformationsbibeln Då sade Filippus: Om du tror av hela ditt hjärta, så må det ske. Och han svarade och sade: Jag tror att Jesus Kristus är Guds Son. Vi ser att innan man döps behöver man bekänna att man tror att Jesus Kristus är Guds Son. Denna viktiga sanning att man bekänner sin tro innan man döps finns inte på någon mer plats i Nya Testamentet. Dessutom är bekännelsen på Jesu gudomlighet utelämnad.

24 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Apg. 9:28 ”Och han stannade hos dem, och gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herren Jesu namn.” Svenska Folkbibeln Apg. 9:28 ”Sedan stannade Saulus hos dem, och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I den nya grundtexten är Jesus utelämnat. Här bekräftar Skriften att Jesus är Herren, vilket bekräftar hans gudomlighet.

25 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Apg. 15:11 ”Men vi tror att det är genom Herren Jesu Kristi nåd som vi blir frälsta, på samma sätt som de.” Svenska Folkbibeln Apg. 15:11 ”Nej, vi tror att vi på samma sätt som de blir frälsta genom Herren Jesu nåd.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I den nya grundtexten är Kristi utelämnat. Här säger Skriften att det är genom Herren Jesu Kristi nåd som vi blir frälsta. Ett viktigt ord fattas som berör vår frälsning.

26 Detta är annorlunda i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Apg. 16:7 ”Efter att de hade kommit fram till Mysien försökte de ta vägen till Bitynien, men Anden tillät dem det inte.” Svenska Folkbibeln Apg. 16:7 ”Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. Vi vet att Jesus har sänt den Helige Ande till vår hjälp och vi ser i Apostlagärningarna hur Jesu efterföljare leds av den Helige Ande. Men på ett ställe har den nya grundtexten lagt till ett ord och skriver: Jesu Ande, som inte finns någon annanstans i hela Nya Testamentet. Men i den gamla grundtexten står det att det var Anden som hindrade dem, dvs. den Helige Ande.

27 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Apg. 19:10 ”Och detta pågick i två år, så att alla de som bodde i Asien fick höra ordet om Herren Jesus, både judar och greker.” Svenska Folkbibeln Apg. 19:10 ”Detta pågick under två år, så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I den nya grundtexten är Jesus utelämnat. Här säger Skriften att alla fick höra ordet om Herren Jesus. Ytterligare ett bibelställe som tar bort Jesu gudomlighet.

28 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Rom. 6:11 ”Så skall också ni se på er själva, att ni verkligen är döda för synden men lever för Gud genom Jesus Kristus, vår Herre.” Svenska Folkbibeln Rom. 6:11 ”Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I den nya grundtexten är vår Herre utelämnat. Här säger Skriften att vi är döda för synden men lever för Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Att Jesus är vår Herre bekräftar hans gudomlighet men är utelämnad i den nya grundtexten.

29 Rom. 14:10, 12 Reformationsbibeln
De ord i blått är annorlunda i den nya grundtexten Rom. 14:10, 12 Reformationsbibeln 10. Men du, varför dömer du din broder? Eller varför föraktar du din broder? Ty vi skall alla stå inför Kristi domstol. 12. Alltså skall då var och en av oss göra räkenskap för sig själv inför Gud. Den nya grundtexten har Guds domstol istället. Här ser vi att Kristus i vers 10 kallas Gud i vers 12. Återigen ett bibelställe där den nya grundtexten tar bort Jesu gudomlighet. Det är Kristus som skall döma vilket är ett starkt bevis för att han är Gud!

30 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 1 Kor. 5:5 ”I vår Herre Jesu Kristi namn skall vi, ni och min ande, komma tillsammans med vår Herre Jesu Kristi kraft och överlämna den det gäller åt Satan till köttets fördärv, så att anden kan bli frälst på Herren Jesu dag.” Bibel Kor. 5:5 ”i vår herre Jesu namn, när ni och min ande kom samman och vår herre Jesu Kristi kraft var med oss: en sådan person skall överlämnas åt Satan så att hans kropp går under för att hans ande skall bli räddad på Herrens dag.” Folkbibeln har översatt på liknande sätt. I den nya grundtexten är Kristi utelämnat två gånger i samma vers. Det måste vara avsiktligt. Och i nästa vers är Jesus utelämnad i samband med Herrens dag. Ytterligare bibelställen som minskar Jesu gudomlighet.

31 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 1 Kor. 9:1 ”Är jag inte en apostel? Är jag inte fri? Har jag inte sett Jesus Kristus, vår Herre? Är inte ni mitt verk i Herren?” Svenska Folkbibeln Kor. 9:1 ”Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett Jesus, vår Herre? Är inte ni mitt verk i Herren?” Folkbibeln har översatt på liknande sätt. I den nya grundtexten är Kristus utelämnat. Denna utelämning av Kristi/Kristus förekommer flera gången i 1 Korintierbrevet och måste vara avsiktlig. Med tanke på Johannes varning så fanns det villolärare som inte ville bekänna att Jesus var Kristus.

32 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 1 Kor. 9:18 ”Vad har jag då för lön? Jo, den att när jag predikar Kristi evangelium, så gör jag det utan kostnad...” Bibel Kor. 9:18 ”Vad får jag då för lön? Jo, att få förkunna evangeliet utan kostnad...” Folkbibeln har översatt på liknande sätt. I den nya grundtexten är Kristi utelämnad. Vi skall predika Kristi evangelium. Det centrala i evangeliet är Kristus som här har blivit utelämnat.

33 1 Kor. 15:47 Reformationsbibeln
De ord i blått saknas i den nya grundtexten 1 Kor. 15:47 Reformationsbibeln Den första människan är av jorden, jordisk, den andra människan är Herren från himlen. Den nya grundtexten har utelämnat Herren, som bekräftar att Herren (Jesus) blev människa. Återigen ett bibelställe som försöker beröva Jesu gudomlighet.

34 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 1 Kor. 16:22 ”Om någon inte har Herren Jesus Kristus kär, så vare han förbannad. Maranata.” Svenska Folkbibeln Kor. 16:22 ”Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse. Marana tha” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I den nya grundtexten är Jesus Kristus utelämnad. Den viktiga varningen att man måste ha Jesus Kristus kär är borttagen.

35 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 2 Kor. 4:6 ”Ty Gud som befallde ljus att lysa fram ur mörkret är den som lyste i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet i Jesu Kristi ansikte skall lysa fram.” Svenska Folkbibeln Kor. 4:6 ”Ty Gud som sade: "Ljus skall lysa fram ur mörkret", han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt ske” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I den nya grundtexten är Jesu utelämnat.

36 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 2 Kor. 4:10 ”Vi bär alltid Herren Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår kropp.” Svenska Folkbibeln Kor. 4:10 ”Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I den nya grundtexten är Herren utelämnat. Herren tillsammans med Jesus bekräftar hans gudomlighet.

37 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 2 Kor. 5:18 ”Men allt är från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Jesus Kristus och gett oss försoningens tjänst.” Svenska Folkbibeln Kor. 5:18 ”Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I den nya grundtexten är Jesus utelämnat. Gud har försonat oss med sig själv genom Jesus Kristus. Jesu gudomlighet är borttagen här.

38 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 2 Kor. 11:31 ”Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader, som är välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger.” Svenska Folkbibeln Kor. 11:31 ”Herren Jesu Gud och Fader, som är välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I den nya grundtexten är vår och Kristi utelämnat i förbindelse med Herre Jesu. Det kan inte vara någon tillfällighet att Kristi är utelämnat igen, vilket har skett många gånger i Korintierbreven.

39 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Gal. 3:17 ”Men det säger jag, att det testamente som tidigare av Gud hade förklarats giltigt i Kristus, kan inte upphävas av lagen som gavs 430 år senare, så att den skulle kunna sätta löftet ur kraft.” Svenska Folkbibeln Gal. 3:17 ”Vad jag menar är detta: ett testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft, kan inte upphävas av lagen som gavs fyrahundratrettio år senare, så att löftet skulle sättas ur kraft.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I den nya grundtexten är i Kristus utelämnat. Profetian som pekar fram till Kristus har utelämnats här vilket tar bort Jesu Kristi gudomlighet och själva huvudbudskapet i denna vers.

40 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Gal. 6:15 ”Ty i Kristus Jesus är varken omskärelse eller förhud till någon nytta, utan en ny skapelse.” Svenska Folkbibeln Gal. 6:15 ”Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. Den nya skapelsen är i Kristus Jesus, men denna viktiga bekräftelse på Jesu gudomlighet är utelämnad i den nya grundtexten.

41 Reformationsbibeln Ef. 3:9
Och att upplysa alla, vad delaktigheten är i den hemlighet, som från evighet har varit fördold i Gud, som har skapat allt genom Jesus Kristus, Bibel Ef. 3:9 och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud, som har skapat allt. Genom Jesus Kristus saknas i Svenska Folkbibeln också. Här har vi återigen en mycket viktig bekräftelse på Jesu gudomlighet, dvs. Gud har skapat allt genom Jesus Kristus.

42 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Ef. 3:14 ” Därför böjer jag mina knän för vår Herre Jesu Kristi Fader.” Svenska Folkbibeln Ef. 3:14 ”Därför böjer jag mina knän för Fadern” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I den nya grundtexten fattas de viktiga orden vår Herre Jesu Kristi.

43 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Fil. 4:13 ”Allt förmår jag genom Kristus som ger mig kraft.” Bibel Fil. 4:13 ”Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.” Folkbibeln har översatt på liknande sätt. I den nya grundtexten fattas Kristus. Det är Kristus som ger mig kraft, vilket bekräftar hans gudomlighet. Men den sanningen är borta i den nya grundtexten.

44 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Kol. 1:2b ”Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus.” Svenska Folkbibeln Kol. 1:2b ”Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I denna hälsning likställs Herren Jesus Kristus med Fadern. Bekräftelsen på Jesu gudomlighet saknas i den nya grundtexten.

45 Reformationsbibeln Kol. 1:14
I honom har vi förlossningen genom hans blod, syndernas förlåtelse. Svenska Folkbibeln Kol. 1:14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Genom hans blod saknas även i Bibel 2000. Här har vi en mycket viktig sanning som saknas i den nya grundtexten, dvs. vi har blivit friköpta genom hans blod. Idag predikas ofta ett blodlöst evangelium, dvs. man undviker att tala om Jesu blod. Är det bara en tillfällighet att dessa ord saknas, eller finns det en avsikt bakom denna utelämning?

46 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Kol. 1:28 ”Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, så att vi kan ställa fram varje människa fullkomlig i Kristus Jesus.” Svenska Folkbibeln Kol. 1:28 ”Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. Målet är att vi en dag skall kunna träda fram fullkomliga i Kristus Jesus. Men bekräftelsen på Jesu gudomlighet fattas i den nya grundtexten.

47 Detta är annorlunda i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Kol. 2:2 ”för att deras hjärtan skall få tröst, genom att de blir sammanfogade i kärlek och når fram till hela rikedomen av en full insikt, till kunskap om Guds hemlighet, och om Faderns och om Kristi.” Svenska Folkbibeln Kol. 2:2 ”för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. Denna vers blir annorlunda eftersom och samt Faderns saknas i den nya grundtexten.

48 Detta är annorlunda i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Kol. 3:13 ”Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Kristus har förlåtit er, så skall ni också förlåta.” Svenska Folkbibeln Kol. 3:13 ”Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. Här bekräftas det att Kristus har förlåtit oss, vilket bevisar hans gudomlighet. Men i den nya grundtexten är Kristus utbytt mot Herren.

49 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 1 Thess. 1b ”Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.” Svenska Folkbibeln Thess. 1b ”Nåd och frid vare med er.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I denna hälsning likställs Herren Jesus Kristus med Fadern. Bekräftelsen på Jesu gudomlighet saknas i den nya grundtexten.

50 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 1 Thess. 2:19 ”Ty vem är vårt hopp eller vår glädje eller vår ärekrona? Är det inte just ni, inför vår Herre Jesus Kristus vid hans återkomst?” Svenska Folkbibeln Thess. 2:19 ”Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer, vem om inte ni?” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. Det står i denna vers att vår Herre Jesus Kristus skall komma tillbaka. Men den nya grundtexten har utelämnat Kristus.

51 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 1 Thess. 3:11 ”Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus Kristus styra vår väg till er.” Svenska Folkbibeln Thess. 3:11 ”Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I denna vers nämns vår Herre Jesus Kristus tillsammans med vår Gud och Fader. Men den nya grundtexten har utelämnat Kristus.

52 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 1 Thess. 3:13 ”för att styrka era hjärtan till att bli oklanderliga i helighet inför Gud och vår Fader, vid vår Herre Jesu Kristi återkomst med alla sina heliga.” Svenska Folkbibeln Thess. 3:13 ”så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. Det står i denna vers talas det om vår Herre Jesu Kristi återkomst. Men den nya grundtexten har utelämnat Kristi.

53 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 2 Thess. 1:7b-8 ”när Herren Jesus blir uppenbar* från himlen med sin makts änglar i flammande eld för att hämnas på dem som inte känner Gud och på dem som inte lyder vår Herre Jesu Kristi evangelium.” Svenska Folkbibeln Thess. 1:7b-8 ”när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. Det står i denna vers talas det om vår Herre Jesu Kristi evangelium. Men den nya grundtexten har utelämnat Kristi.

54 Detta står annorlunda i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 2 Thess. 2:2 ”att ni inte så fort tappar fattningen och blir skrämda, vare sig genom någon ande eller genom något ord eller något brev, såsom det vore sänt från oss, som om Kristi dag stod för dörren.” Svenska Folkbibeln Thess. 2:2 ”att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.” Bibel 2000 har också Herrens dag. Det står i denna vers talas det om Kristi dag evangelium. Men den nya grundtexten har istället Herrens dag.

55 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 1 Tim. 1:1 ”Paulus, Jesu Kristi apostel enligt befallning av Gud, vår Frälsare, och Herren Jesus Kristus, vårt hopp,” Svenska Folkbibeln Tim. 1:1 ”Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår Frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp,” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I denna vers talas det om vår Frälsare och Herren Jesus Kristus. Men den nya grundtexten har tagit bort Herren som bekräftar hans gudomlighet.

56 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 1 Tim. 2:7 ”Och till det har jag blivit satt till förkunnare och apostel – jag talar sanning i Kristus och ljuger inte –en lärare för hedningarna i tro och sanning.” Svenska Folkbibeln Tim. 2:7 ”och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel - jag talar sanning och ljuger inte - till hedningarnas lärare i tron och sanningen.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. Paulus skriver att han talar sanning i Kristus och ljuger inte. Detta bekräftar Jesu Kristi gudomlighet men den nya grundtexten har utelämnat Kristus.

57 Reformationsbibeln 1 Tim. 3:16
Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud som blev uppenbarad i köttet, Svenska Folkbibeln Tim. 3:16 Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet, I Bibel 2000 står det också Han. Vi ser på nytt att Reformationsbibelns grundtext är rätt. Alla är överens om att Jesus uppenbarades i kött, men flera villoläror vill inte acceptera att det var Gud som uppenbarades i köttet. Denna gudomliga sanning finns inte på någon mer plats i Bibeln, dvs. att Gud uppenbarades i köttet.

58 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 1 Tim. 5:21 ”Jag uppmanar dig inför Gud och Herren Jesus Kristus och inför de utvalda änglarna,” Svenska Folkbibeln Tim. 5:21 ”Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I denna vers säger att Jesus Kristus är Herren. Men den nya grundtexten har utelämnat Herren som bekräftar Jesu Kristi gudomlighet, att han är Herren.

59 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 2 Tim. 4:1 ”Därför uppmanar jag dig inför Gud och Herren Jesus Kristus, som skall döma levande och döda vid hans uppenbarelse och hans rike:” Svenska Folkbibeln Tim. 4:1 ”Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike:” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I denna vers saknas Därför, Herren och vid . Budskapet blir annorlunda men framförallt bekräftelsen på Jesu gudomlighet. Herren Jesus Kristus skall döma, men Herren är utelämnat.

60 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 2 Tim. 4:22 ”Herren Jesus Kristus vare med din ande. Nåd vare med er. Amen.” Svenska Folkbibeln Tim. 4:22 ” Herren vare med din ande. Nåd vare med er.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I denna vers saknas Jesus Kristus och Amen. Att Jesus Kristus är Herren går förlorat i den nya grundtexten. Bekräftelsen på Jesu gudomlighet är därmed utelämnad.

61 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Tit. 1:4b ”Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus, vår Frälsare.” Svenska Folkbibeln Tit. 1:4b ”Nåd och frid från Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Frälsare.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I denna vers saknas barmhärtighet och Herren. Att Jesus Kristus är Herren går förlorat i den nya grundtexten. Bekräftelsen på Jesu gudomlighet är därmed utelämnad.

62 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Hebr. 1:2-3 ”I dessa sista dagar har han talat till oss genom Sonen, som han har satt till arvinge över allt. Genom honom har han också skapat världen. Han är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och bär allt med sitt mäktiga ord. Sedan han genom sig själv renat oss från våra synder har han satt sig på Majestätets högra sida i höjden. Svenska Folkbibeln Hebr. 1:2-3 ”har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen (tillägg) utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.” Bibel 2000 har utelämnar samma ord. I denna vers saknas genom sig själv och våra. Dessa verser bekräftar mycket starkt Jesu gudomlighet. I den nya grundtexten är det utelämnat att Guds Son har renat oss från våra synder genom sig själv. Varför saknas dessa viktiga ord?

63 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Hebr. 2:7 ”En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna. Med ära och härlighet krönte du honom och satte honom över dina händers verk.” Svenska Folkbibeln Hebr. 2:7 ”En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna, och du krönte honom med härlighet och ära” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I denna vers blir det bekräftat att Gud en liten tid gjorde honom (Människosonen) ringare än änglarna men krönte honom och satte honom över sina händers verk. Denna bekräftelse på Jesu gudomlighet är utelämnat i den nya grundtexten.

64 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Hebr. 3:1 ”Därför, ni heliga bröder, som är delaktiga av den himmelska kallelsen, ge akt på den apostel och överstepräst, Kristus Jesus, som vi bekänner” Svenska Folkbibeln Hebr. 3:1 ”Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I denna vers står det att vi bekänner Kristus Jesus. Men den nya grundtexten utelämnar Kristus i denna viktiga bekännelse som bekräftar Jesu Kristi gudomlighet.

65 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Hebr. 10:30 ”Därför, ni heliga bröder, som är delaktiga av den himmelska kallelsen, ge akt på den apostel och överstepräst, Kristus Jesus, som vi bekänner” Svenska Folkbibeln Hebr. 10:30 ”Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I denna vers står det att vi bekänner Kristus Jesus. Men den nya grundtexten utelämnar Kristus i denna viktiga bekännelse.

66 Detta är annorlunda i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 2 Joh. 1:3 ”Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och från Herren Jesus Kristus, Faderns Son, skall vara med er i sanning och kärlek.” Svenska Folkbibeln Joh. 1:3 ” Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och från Jesus Kristus, Faderns Son, vare med oss i sanning och kärlek.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I denna vers saknas Herren och det står oss i den nya grundtexten istället för er. Här bekräftar Skriften att Herren Jesus Kristus är Faderns Son. Att Jesus Kristus är Herren är utelämnat i den nya grundtexten.

67 Detta saknas i den nya grundtexten
Reformationsbibeln 2 Joh. 1:9 ” Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen.” Svenska Folkbibeln Joh. 1:9 ”Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.” Bibel 2000 har översatt på liknande sätt. I denna vers som handlar om rätt lära så står det i Skriften att om vi förblir i Kristi lära så har vi både Fadern och Sonen. För att vi skall kunna bli frälsta så måste vi förbli i Kristi lära. Denna viktiga sanning är utelämnad i den nya grundtexten.

68 Svenska Folkbibeln Uppenbarelseboken 1:8
Detta saknas eller är annorlunda i den nya grundtexten Reformationsbibeln Uppenbarelseboken 1:8 ”Jag är A och O, begynnelsen och änden, säger Herren, han som är, som var och som skall komma, den Allsmäktige”. Svenska Folkbibeln Uppenbarelseboken 1:8 ”Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.” Det står ungefär samma i Bibel 2000 Obs! Begynnelsen och änden är borta i den nya grundtexten och efter Herren är Gud tillagt i den nya grundtexten. Jesus säger att han är begynnelsen och änden, vilket innebär att han är Gud!

69 Svenska Folkbibeln Upp 1:11
Detta saknas eller är annorlunda i den nya grundtexten Reformationsbibeln Upp. 1:11 ”som sade: Jag är A och O, den förste och den siste. Skriv ner i en bokrulle vad du ser, och sänd den till de sju församlingarna, som är i Asien:” Svenska Folkbibeln Upp 1:11 ”Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna” Det står ungefär samma i Bibel 2000 I denna vers saknas Jag är A och O, den förste och den siste samt som är i Asien. Det är Herren Jesus Kristus som talar här med Johannes. Bekräftelsen att Jesus är den förste och den siste bekräftar Jesu gudomlighet, men är utelämnad i den nya grundtexten.

70 Svenska Folkbibeln Upp 19:1
Detta saknas eller är annorlunda i den nya grundtexten Reformationsbibeln Upp. 19:1 ”Och efter detta hörde jag en mäktig röst av en stor skara i himlen, som sade: Halleluja! Frälsningen och äran och priset och makten tillhör Herren vår Gud.” Svenska Folkbibeln Upp 19:1 ”Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga: "Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud” Det står ungefär samma i Bibel 2000 I denna vers saknas priset och Herren. En stark bekräftelse på att frälsningen och äran och priset och makten tillhör Herren vår Gud. Denna bekräftelse på att Herren (Jesus Kristus) är Gud är utelämnat i den nya grundtexten.

71 Svenska Folkbibeln Upp 22:21 ” Herren Jesu nåd vare med alla.”
Detta saknas eller är annorlunda i den nya grundtexten Reformationsbibeln Upp. 22:21 ” Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla. Amen.” Svenska Folkbibeln Upp 22:21 ” Herren Jesu nåd vare med alla.” Det står ungefär samma i Bibel 2000 I denna vers saknas vår, Kristi, er och Amen. Även i den sista versen i Bibeln har man utelämnat flera ord. Det är viktigt att få ha Herre Jesu Kristi nåd med sig, men Kristi är utelämnat i den nya grundtexten.

72 Har det någon betydelse vilken översättning man använder?
Jag är övertygad om att Herren välsignar den texten mer som han har skrivit än den förändrade text som vi har fått idag. Jag har bevis för att så är fallet. En man skrev förra året till oss. Han hade en vän som hade träffat, Jehovas Vittnen. Denne vän tyckte att Jehovas Vittnen verkade bra och tänkte bli en medlem. Mannen som skrev till oss läste Bibel 2000 för sin vän. Inget hände. Ingen förändring. Men så hittade han Reformationsbibeln på nätet och läste för honom. Ganska snart kom det en reaktion från mannen som sade: ”Men de har ju fel lära om Jesus!” Han som skrev till oss räddade en själ till evigheten bara genom att byta Bibel och läsa från Reformationsbibeln istället! Vi hävdar inte att vi som har gjort Reformationsbibeln har gjort en bättre översättning än Bibel Den stora skillnaden är att vi använder en äldre grundtext som inte har tagit bort Jesu gudomlighet på flera ställen.

73 Till sist en vers och ett textavsnitt som bekräftar Jesu gudomlighet
Joh. 6:38. Jesus säger: Ty jag har kommit ner från himlen, inte för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Fil. 2:5. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 6. vilken, då han var i Guds gestalt, inte ansåg det som en rövad skatt att vara jämlik Gud, 7. utan utgav sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor. 8. Och sedan han hade framträtt som en människa ödmjukade han sig själv och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. 9. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn, 10. för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden, 11. och för att alla tungor skall bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern, till ära.


Ladda ner ppt "Jesu gudomlighet i de olika grundtexterna"

Liknande presentationer


Google-annonser