Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur leder Gud Fem exempel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur leder Gud Fem exempel."— Presentationens avskrift:

1 Hur leder Gud Fem exempel

2 Leder Gud? Herren leder och beskyddar Jesus, Herden som leder fåren.
Jeremia 20:11 Men Herren är med mig som en mäktig hjälte. Därför skall mina förföljare komma på fall och inte bli mig övermäktiga. Jesus, Herden som leder fåren. Joh 10:3 fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. 4 När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. Luk 1:38 Maria sa: Maria sade: ”Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Psalm 25:9 Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.

3 Gud leder 1. Genom Bibeln T.ex genom anvisningar om hur vi bör leva:
2 Timotierbrevet 3: 14 Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, 15 och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. 16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Dessa ex från Matt 5 T.ex genom anvisningar om hur vi bör leva: om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig ”älska din nästa” ”om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det?” Ert tal skall vara ja, ja, och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde.

4 Gud talar direkt till oss.
Gud leder 2 Gud talar direkt till oss. När vi ber kan han tex. Ge oss en känsla om vad vi ska göra. En tanke som dyker upp… Frid inför något vi ska göra. Gud kan tala när som helst, när du promenerar, räknar matte, samtalar, målar, sjunger eller sover.

5 Gud leder 3 På ovanliga sätt:
Profetior: Apg 11:27-28 förutsade en svår hungersnöd över hela världen. – Den kom också. Drömmar: Matt 1:20 då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm. Syner: Apg 16:9 På natten såg Paulus en syn. Änglabesök: Apg 12:7 Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: ”Skynda dig upp!” En hörbar röst: 1 Sam 3:4-14 Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: ”Samuel! Samuel!” Samuel svarade: ”Tala, din tjänare hör.”

6 1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud.
Dvs, ha inte bråttom, läs din bibel. Prata med någon du har förtroende för och be Gud om bekräftelse. Våra egna önskningar och impulser kan lätt leda oss fel.

7 Gud leder 4 Gud gav oss hjärnan, att använda.
Efesierbrevet 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, Ordspråksboken 4:6 Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig. Filipperbrevet 1:9 min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, 2 Tim 2: 23 Avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider, Gud låtit oss få veta. - överge inte visheten. - Kärleken leder till insikt Avvisa dumma diskussioner. -

8 Gud leder 4 Andra människor
När du sätter ord på det som Gud talat med dej om kan du ofta se det klarare. Tala med någon du har förtroende för och bed gärna tillsammans. Kom bara ihåg att människors vilja att ge råd kan vara större än det tysta lyssnandets visdom.

9 Andra människor Paulus omvändelse, tack vare Ananias som lydde Guds
uppmaning. Apg 9 Läs hela kapitlet 17 Då gick Ananias, och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sade: ”Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du skall kunna se igen och uppfyllas av den helige Ande.” Gud kan leda dej till någon med ett behov. En annan kan vara ledd av Gud till dej när du behöver.

10 Händelser 5 Ibland går det inte som vi tänkt.
Något vi inte tänkt på blir DET som funkar, ett Guds ja. Något vi gärna vill visar sej inte fungera, kan vara ett Guds nej. Människans behov av kontroll, den egna viljan, leder inte alltid oss rätt. Apg 13:36 När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder Att lyda Guds vilja eller den egna viljan är vår svåraste utmaning. Tänk att när vi tjänat Guds vilja få frid.

11 Slutligen! Ha inte så himla bråttom med dina egna beslut.
Snacka med någon klok kristen person. Var villig att lyda din inre röst att göra något för andra. Vänta inte. Misstag gör alla, särskilt dom som gör något. Att ingenting göra är nog värst näst efter Att enbart tjäna sej själv. Men för alla finns Jesu nåd till omvändelse och förutberedda gärningar.


Ladda ner ppt "Hur leder Gud Fem exempel."

Liknande presentationer


Google-annonser