Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasieinformation åk 9 (reservation för ändringar under läsåret).

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasieinformation åk 9 (reservation för ändringar under läsåret)."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasieinformation åk 9 (reservation för ändringar under läsåret).

2 Vad händer i höst? Reservation för ändringar Vecka 36. samtal startade hos klass 9A på båda skolorna. Vecka 41; föräldrar info.vid MÅG/ NE tisdagen den 7/10, kl. 19:00. Föräldrainformation vid BSG den 8/10. Vecka 43 20/10Framtidståget på Lyrfågelskolan, årskurs 9. (För båda skolorna). Event i aulan på Lyrfågelskolan. Vecka 47: Öppet hus för alla tre skolor – Tisdag 18 november kl. 16.30 – 20.00.Gymnasiet och gymnasiesärskolan. Vårterminen 2015, (Reservation för ändringar). Ansökningsperioden öppnar runt den 7 januari. Om ni söker till idrottsprofiler (NIU och RIG) så ska det göras före den 30 nov. mer information senare i bildspelet.

3 Betygskalan och deras poäng Betygsskalan inom grundskolan är A- F. Betygsvärdet får du genom att lägga ihop betygspoängen med antalet ämnen. Exempel på betygspoäng: Betyget i moderna språk tillgodoräknas (17 betyg) och nu får inga betyg längre räknas bort. Om du har valt svensk/engelska istället för ett modernt språk så är det de 16 bästa betygen som fortfarande gäller. Betyg: 17 betyg 16 betyg ( Gäller de som har valt bort modernt språk). 17 betyg: 16 betyg: A 20 poäng 340 poäng 320 poäng B 17.5 poäng 297.5 poäng 280 poäng C 15 poäng 255 poäng 240 poäng D 12.5 poäng 212.5 poäng 200 poäng E 10 poäng 170 poäng 160 poäng F 0 poäng

4 Skuggning. - Vad är innebär det? Elev/ eleverna följer en klass på gymnasiet under en halv eller heldag. Skuggning är frivilligt !!! Startar i oktober/november. Vilka dagar kan ni skugga på gymnasiet? http://studiesajten.se/skolorna/skuggning/ (Kunskapsförbundet skolor).  Skicka e-post till SYV:n. Om du vill skugga friskolor så finns information på deras hemsidor. Du kan även fråga SYV. Hur ska jag göra om jag vill skugga på gymnasiet? 1.Elever frågar mentor/lärare om möjligheten att skugga. 2.Skicka E-post till SYV om önskemål. SYV meddelar elev och mentor via e-post. (Skuggkvitto). 3.SYV lägger in giltig frånvaro på Skola24 och meddelar mentor. (Skuggbekräftelse).

5 Vilka ämnen krävs för att bli behörig till gymnasiet? Högre poäng desto bättre. Poängen till gymnasieprogrammen styrs av de sökandes betygspoäng. Antagningsstatistik för gymnasieprogrammen http://www.soktillgymnasiet.se/personal/statistik.4.36dd28ba138dcbc8b374409.html För programmen Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet krävs: SV/SVA, EN, MA, GE, HI, SH, RE samt fem valfria ämnenFör Naturvetenskapliga programmet, Teknikprogrammet krävs: SV/SVA, EN, MA,BI, FY, KE samt sex valfria ämnen http://www.soktillgymnasiet.se/personal/statistik.4.36dd28ba138dcbc8b374409.html För Estetiska programmet krävs: SV/SVA, EN, MA samt nio valfria ämnen För alla Yrkesprogram krävs: SV/SVA, EN, MA samt fem valfria ämnen För Introduktionsprogram generellt, krävs det att man inte är behörig till sökt nationellt program. För IM -Programinriktat individuellt val (IMPRO) krävs: SV/SVA, EN, MA samt tre valfria ämnen, eller SV/SVA, EN samt fyra valfria ämnen eller SV/SVA, MA samt fyra valfria ämnen

6 Var hittar jag information om olika utbildningar och yrken? www.utbildningsinfo.se ( Skolverket informerar genom filmklipp, behörighetsvisaren, kursmål och programstruktur).www.utbildningsinfo.se www.studiesajten.se (Kunskapsförbundet Väst skolor, hemsidan ersätts under perioden. Mer info kommer).www.studiesajten.se www.gymnasieinfo.se ( ungefär som www.utbildningsinfo.se).www.gymnasieinfo.se www.soktillgymnasiet.se Information hur du och eleven hittar information kring antagningen och poäng till gymnasiet.www.soktillgymnasiet.se http://www.soktillgymnasiet.se/personal/statistik.4.36dd28ba138dcbc8b3744 09.html www.ams.se Information kring yrken, studier och arbetsmarknad:www.ams.se https://www.yrkeshogskolan.se/ (Behörighet från ett yrkesprogram).https://www.yrkeshogskolan.se/ http://www.studera.nu/ (Info om högskolestudier, behörighet, statistik)http://www.studera.nu/ www.saco.se (information om olika akademiska yrken).www.saco.se www.csn.se (information om ekonomin under studietiden).www.csn.se

7 När ska jag söka till gymnasiet? I början av januari 2015 Webben öppnar för ansökan. Lösenordsbrev kommer till din folkbokförda adress. Möjligt att även söka till IM programmet, om elever riskerar att inte bli behörig till gymnasiet. Cirka 1 februari Sista dag för första ansökningsperioden, webben stänger kl 24.00. Valen påverkar utbudet i höst ! Cirka 15 april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval. Cirka 15 maj Sista dag för ansökan i omvalsperioden, webben stänger kl 24.00. Cirka 1 juli Slutlig antagning. Slutligt antagningsbesked skickas hem. Du kan även logga in på webben och se ditt besked. Cirka 24 juli Sista dagen att svara på antagningsbeskedet. Har du svarat via webb behöver du inte skicka in ditt svarskort. Cirka 6 augusti - 15 september Reservantagning. Reservantagning görs bland behöriga sökande till lediga platser.

8 Vilka kommunala gymnasieskolor finns i Trollhättan och Vänersborg? http://www.kunskapsforbundet.se/ne/index.aspxhttp://www.kunskapsforbundet.se/ne/index.aspx Nils Ericson gymnasiet http://www.kunskapsforbundet.se/magnus/index.aspxhttp://www.kunskapsforbundet.se/magnus/index.aspx Magnus Åberg gymnasiet http://www.kunskapsforbundet.se/bs/index.aspxhttp://www.kunskapsforbundet.se/bs/index.aspx Birger Sjöberg gymnasiet Inför hösten 2015 planeras för fler lärlingsutbildningar, mer info under hösten 2014. Trollhättan: Vänersborg: Bygg- och anläggningsprogrammetBarn- och fritidsprogrammet Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet El- och enerigprogrammetEl- och energiprogrammet Estetiskaprogrammet Estetiskaprogrammet GymnasiesärskolanEstetiskaprogrammet musikerutbild spets Handel- och administrationsprogrammetGymnasiesärskolan Hotell- och turismprogrammetFordons- och transportprogrammet, MTU ITU- Industriteknisk utbildning Handel- och administrationsprogrammet Introduktionsprogrammet Humanistiska programmet Naturvetenskapligaprogrammet Introduktionsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammetNaturvetenskapligaprogrammet SamhällsvetenskapligaprogrammetSamhällsvetenskapligaprogrammet TeknikprogrammetTeknikprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

9 Nationell idrottsutbildning, NIU Idrottsinriktningar på gymnasiet, NIU: Utbildningen är öppen för alla program. Detta innebär att du kan söka hit vilket program du än väljer på Magnus Åbergsgymnasiet eller Nils Ericsonsgymnasiet. Ansök senast den 30 november. Mer information hittar ni på webbplatsen nedan. Obs! Se respektive idrott. I ämnet Specialidrott ingår: Idrottsspecialisering 1 – 100 poäng Idrottsspecialisering 2 – 100 poäng Träningslära för elitidrott 1 – 100 poäng Träningslära för elitidrott 2 – 100 poäng Kurserna ligger på det individuella valet 200 poäng och 200 poäng inom programfördjupningen. http://www.kunskapsforbundet.se/magnus/utbild/niuforboll/index.aspx http://soktillgymnasiet.se/sokande

10 Vilka friskolor kan jag välja? Fristående skolor Över hela landet kan du söka! Det är dina betygspoäng som avgör. I Trollhättan och i Vänersborg finns: Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan Hemsida: www.folkuniversitetet.se/trollhattansgymnasiumwww.folkuniversitetet.se/trollhattansgymnasium Praktiska i Trollhättan Hemsida: www.praktiska.se/trollhattanwww.praktiska.se/trollhattan Ljud och bildskolan/LBS Hemsida: www.lbs.sewww.lbs.se Drottning Blankas gymnasieskola Hemsida: www.drottningblanka.sewww.drottningblanka.se Fridagymnasiet i Vänersborg. Hemsida: www.fridagymnasiet.sewww.fridagymnasiet.se Regionens Naturbruksgymnasiet Nuntorp E-post: nuntorp@vgregion.senuntorp@vgregion.se Hemsida: www.naturbruk.nu/nuntorpwww.naturbruk.nu/nuntorp Fler friskolor finns inom Fyrbodal t.ex. i Uddevalla. Exempel: Plusgymnasiet och Thorén Innovation School ( TIS )

11 Gymnasieprogrammen från år 2011  Yrkesprogrammen: Högskoleförberedande programmen: Barn- och fritid (BF)Ekonomi (EK) Bygg- och anläggning (BA)Estetiska (ES) El- och energi (EE)Humanistiska (HU) Fordons- och transport (FT)Naturvetenskapliga (NA) Handel- och administration (HA)Samhällsvetenskapliga (SA) Hantverk (HV)Teknikvetenskapliga (TE) Hotell- och turism (HT) Industritekniska (IN) Naturbruks (NB) Restaurang- och livsmedel (RL) VVS- och fastighets (VF) Vård- och omsorg (VO) Totalt: 18 nationella gymnasieprogram.

12 Vad krävs för de olika gymnasieprogrammen? Sökande till Estetiska programmet ska ha minst godkänt (E) i följande ämnen: Engelska (EN) Matematik (MA) Svenska/Svenska som andra språk (SV/SVA) + 9 andra ämnen. Totalt 12 ämnen Sökande till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapliga programmet ska ha minst godkänt (E) i följande ämnen: Engelska Matematik Svenska/Svenska som andra språk S -block eller geografi, historia, religion och samhällskunskap (SO/ GE, HI, RE, SH) + 5 andra ämnen. Totalt 12 ämnen

13 Vad krävs för de olika gymnasieprogrammen? Sökande till Naturvetenskapliga programmet och Tekniska programmet ska ha minst godkänt (E) i följande ämnen: Engelska Matematik Svenska/Svenska som andra språk NO-block eller biologi, fysik och kemi (NO/ BI, FY, KE) + 6 andra ämnen. Totalt 12 ämnen Sökande till Yrkesförberedande program ska ha minst godkänt (E) i följande ämnen: Engelska Matematik Svenska/Svenska som andra språk + 5 andra ämnen. Totalt 8 ämnen.

14 Frågor?


Ladda ner ppt "Gymnasieinformation åk 9 (reservation för ändringar under läsåret)."

Liknande presentationer


Google-annonser