Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett samordnat digitalt kulturarv Sanja Halling Digisam – Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett samordnat digitalt kulturarv Sanja Halling Digisam – Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande."— Presentationens avskrift:

1 Ett samordnat digitalt kulturarv Sanja Halling Digisam – Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet ABM-konferensen Härnösand, den 25 oktober 2012

2 A rkiv B ibliotek M useer K ulturmiljö

3 Digisam… är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. är en av regeringen beslutad verksamhet vid Riksarkivet som ska stå för kompetensuppbyggnad och kunskapsinhämtning inom digitaliseringsområdet samt samordna digitaliseringsverksamheten vid de statliga kulturarvsmyndigheterna/institutionerna. Sekretariatet ska arbeta för att hela kulturarvsområdet och andra angränsande verksamheter kan delta i det digitala kulturarvsarbetet.

4 I november 2009 gav regeringen alla statliga kulturarvsmyndigheter/institutioner i uppdrag att inkomma med underlag till en nationell strategi för digitalisering av kulturarvet. Länsmuseer och ideella organisationer var inbjudna att svara på uppdraget. Bakgrund

5 Svaren visade tydligt… Avsaknad av men stark vilja till samverkan och koordination… Vilja till verksamhetsutveckling och domänöverskridande samverkan

6 En nationell strategi för digitalisering av kulturarvet I december 2011 fattade regeringen beslut om en nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation. Strategin spänner över alla frågor som är knutna till digitalisering, från urval till bevarande och användning. Fokus på de möjligheter som digitalisering ger för användning, delaktighet och medskapande och de förutsättningar som krävs för att detta ska vara möjligt.

7 Mål Kulturella verksamheter, samlingar och arkiv ska i ökad utsträckning bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten. Alla statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation ska ta fram en plan för digitalisering och tillgänglighet. Målen ska nås inom fastställda ekonomiska ramar.

8 Ett flertal områden kräver samordning, vissa hanteras av Digisam Gemensamma standarder, bevarande, användbarhet och tillgänglighet centrala frågor för att målen ska nås

9 Digisam….har som huvvuduppdrag att koordinera arbetet för att målen för den nationella strategin för digitalisering av kulturarvet ska nås under perioden 2012-2015 ska ta fram: –underlag för rekommendationer och allmänna råd. –förslag på en samordnad digital informationshantering och gemensamma kostnadseffektiva lösningar för digitalt bevarande. –Förslag på roll- och ansvarsfördelning

10

11 Digitalt bevarande –Ett samordnat digitalt bevarande (uppdrag till Digisam att arbeta övergripande med frågor om system för digitalt bevarande) –Gemensamma och kostnadseffektiva lösningar –Gemensamma standarder för metadata

12 Digitalt tillgängliggörande –Stark koppling till de kulturpolitiska målen samt rådsslutsatserna om Europeana. –Användbarhet

13 Digisams fokus Planer och strategier Begreppsmodellering Infrastruktur och aggregering Roller och ansvarsfördelning

14 Resultaten av Digisams arbete ska vara användbara för hela kulturarvsområdet

15 Begrepp Semantisk webb/LOD Bevarande! Användbarhet Rekommendationer om allt… Vad hör vi? Upphovsrätt Infrastruktur Gemensamma standarder

16 Styra Producera Använda Bevara Följa upp

17 Europa

18 EU-samverkan –Motiv: Kunskap (inte uppfinna hjulet på nytt) Nätverk Finansiering Draghjälp (följa och delta i projekt som arbetar med frågor som ligger i linje med Digisams uppdrag)

19 Det moderna informationssamhället är… Infrastruktur

20 NAD LIBRIS K-samsök Europeana Databaser Bevarande Konvertering SND Inflöde av digitalt fött Samlingssystem Lagring Åtkomst

21 Vilka är användarna och vad vill dom ha?

22 Dom flesta svarar: Säker källa Lätt att använda…och återanvända I mitt arbetsflöde Forskarna tillägger: Digital infrastruktur Kunna göra datauttag (ofta stora och oredigerade) direkt från databaserna

23 En utbyggd och fungerande digital infrastruktur innebär att forskarna: kan lägga mindre tid på sökningar och sammanställningar får mer tid för kvalitativ forskning kan formulera nya frågeställningar –data mining ökade möjligheter till samverkan lättare kan överbrygga ämnesgränser och geografiska avstånd

24 Vet vi hur vi ligger till?

25 www.enumerate.eu Enumerate is an EC-funded project. The primary objective is to create a reliable baseline of statistical data about digitization, digital preservation and online access to cultural heritage in Europe.

26 In early 2012 the ENUMERATE network carried out a short Core Survey across Europe. More than 2500 institutions from 29 European countries participated in the survey and the number of valid responses is close to 2000. The Core Survey has gathered data about: –The digitisation of collections –The cost of digitisation efforts –Access to digitised heritage collections –The preservation of digital heritage materials

27 Some highlights of the findings c 20% of all collections have been digitised and c 57% still needs to be digitised (for 23% of collections over all there is no need to digitise); More than 50% of cultural heritage institutions collect born digital materials; c34% of institutions have a digitisation strategy;

28

29 Bevarandestrategi (ENUMERATE) “A document formally approved within an organisation, describing the way the organisation will be active in the preservation of its digitised and born digital collections.”

30 Institutioner med en bevarandestrategi

31 Vägkarta för bevarande DC-NET http://www.dc-net.org http://www.dc-net.org Digital Preservation Services: State of the Art State Analysís Digital Cultural Heritage – Road Map for Preservation (DCH-RP) EU-projekt Bl.a. Svensk referensgrupp Digisamprojekt om bevarande 2013

32 Implementera strategier top-down Upprätta planer som kan jämföras och mätas Sätt upp effektmål Gå aldrig ensam Samla ledande institutioner Var flexibel, transparent och inkluderande Identifiera och kom överens om de strategiskt mest viktiga frågorna Tänk skalbart Hitta individerna som har passion and vilja att bryta ny mark De andra kommer att följa efter, eller också inte …

33 Tack för uppmärksamheten! Följ oss, delta och diskutera! www.riksarkivet.se/digisam Blogg: http://digisam-ra.blogspot.com/ Facebook: Digisam.riksarkivet Twitter: @digisam_ra E-post: digisam@riksarkivet.se

34 Bilder: 1.williamcho, CC-BY-NC-SA 2.Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 3.Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 4.Gamla Enskede manuella telefonstation. Växelbord, Telehistoriska, CC-BY-NC 5.Stureplan 1949, Spårvägsmuseet 6.Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 7.MKC, Riksarkivet 8.Rolf Källman, CC-BY-NC-SA 9.Leo Reynolds, CC-BY-NC-ND 10.Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet 11.Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet 12.Carta Marina, Lafreris edition 1572, No known copyrights 13.Pål-Nils Nilsson, Riksantikvarieämbetet, CC-BY

35 Tack för er uppmärksamhet! Följ och diskutera vårt arbete på: www.riksarkivet.se/digisam Blogg: http://digisam-ra.blogspot.com/ Facebook: Digisam.riksarkivet Twitter: @digisam_ra E-post: digisam@riksarkivet.se Digisam - Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet


Ladda ner ppt "Ett samordnat digitalt kulturarv Sanja Halling Digisam – Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande."

Liknande presentationer


Google-annonser