Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.Introduktion 2.Definition av Riyaa 3.Handlingar drivs av intentioner 4.Farorna med Riyaa / 10 negativa effekter av Riyâ 5.Orsakerna till Riyaa 6.Varnande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1.Introduktion 2.Definition av Riyaa 3.Handlingar drivs av intentioner 4.Farorna med Riyaa / 10 negativa effekter av Riyâ 5.Orsakerna till Riyaa 6.Varnande."— Presentationens avskrift:

1

2 1.Introduktion 2.Definition av Riyaa 3.Handlingar drivs av intentioner 4.Farorna med Riyaa / 10 negativa effekter av Riyâ 5.Orsakerna till Riyaa 6.Varnande tecken på Riyaa 7.Kategorier av Riyaa 8.Tillvägagångssätt för att undvika Riyaa 9.20 sätt att skryta 10.Övriga aspekter Kursöversikt

3 Farorna med Riyâ Profeten sa: ”Den sak som jag frukar mest av allt för er är den mindre avgudadyrkan (shirk), dvs. riyâ.” (Ahmed) Abu Sa’îd rapporterade att Allahs sändebud kom till oss medan vi diskuterade om antikrist (Dajjal) och sa: ’Ska jag inte informera er om det som jag frukar mer för er än Dajjal? Det är den dolda avgudadyrkan (shikr), en person står upp till bön, han gör sin bön vacker endast för att människorna ser på honom.” (Ibn Mâjah) Den största prövningen som kommer drabba mänskligheten Alla profeter varnade

4 Farorna med Riyâ Profeten sa en dag under sin predikan: ”Oh människor! Var rädda för denna shirk (dvs. riyâ). Den är mer förtäckt än en krypande myra.” Ibn Abbas lade till: ”Den är mer dold än krypandet av en myra på en svart sten under mitten av en månlös natt!”

5 1. Försvagar iman och tawhid ”de som ger den fattige, den faderlöse och fången att äta – oavsett deras eget behov och det pris de sätter på [födan] – [och säger:] ”Det är för Allahs skull vi ger er att äta och vi väntar ingen gengåva och inget tack från er.” (Koranen 76:8-9) ”Hycklarna tror sig överlista Allah, men det är Han som överlistar dem. Och då de reser sig för att be, reser de sig i sakta mak för att ses och berömmas av människorna men har sällan Allah i tankarna.” (Koranen 4:142) Har inte skapat människan eller djinnerna…

6 2. Mindre form av shirk Profeten sa: ”Den dolda avgudadyrkan (shikr) är att en person står upp till bön eftersom människorna ser på honom.” Riyâ och shirk an-niyyah ”Allah förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder…” (Koranen 4:48) ”Men det har uppenbarats för dig liksom för dina föregångare att om någon sätter medhjälpare vid Allahs sida skall allt vad han har åstadkommit [i denna värld] gå om intet och [i nästa liv] skall han höra till förlorarna. (Koranen 39:65)

7 3. Ökad vilseledning ”De försöker bedra Allah och de troende, men de bedrar inga andra än sig själva – och inser det inte. Deras hjärtan är sjuka och Allah låter det onda förvärras…” (Koranen 2:9-10)

8 4. Berövar goda gärningar dess välsignelser Profeten sa: ”Allah den Upphöjde accepterar inte en gärning såvida den inte uppriktigt har gjorts för endast Honom, sökandes hans belåtenhet.”

9 Profeten sa: ”Allah den Upphöjde kommer säga till dem då Han ställer människorna till räkenskap för deras handlingar: ’Gå till dem som ni brukade skryta om era handlingar för och se om du kan finna någon belöning hos dem!’” Profeten sa: ”Den som utför en handling för det Efterkommande livet med intentionen för denna världens skall inte ha någon del av (välsignelserna) för det Efterkommande livet.” 4. Berövar goda gärningar dess välsignelser

10 Troende! Beröva inte era gåvor deras värde genom [tal om] frikostighet eller genom [ord] som sårar, som den som ger av vad han äger för att ses [och berömmas] av människor och som inte tror på Allah och den Yttersta dagen. Han kan liknas vid en berggrund täckt av [ett tunt lager] jord; ett slagregn faller och sköljer bort allt inpå nakna berget. [Sådana människor] uppnår ingenting med det som de har åstadkommit. Gud leder inte dem som förnekar sanningen.” (Koranen 2:264) 4. Berövar goda gärningar dess välsignelser

11 5. Förödmjukad av Allah Profeten sa: ”Det finns inte någon person som besitter ett kändisskap i denna värld och som skryter utan att Allah kommer avslöja honom inför hela skapelsen på Domedagen.” Profeten sa: ”Den som skryter med sina gärningar inför andra kommer Allah att förödmjuka honom inför Sin Skapelse, skämma ut honom och svärta ned honom.”

12 6. Anledningen för att slängas i Elden s. 39-40

13 7. Oförmåga att buga (sujud) inför Allah Profeten sa: ”Allah kommer låta ryggen på den som brukade buga för människors beundran bli som en enda del. Varje gång han försöker buga kommer han falla rakt ner på sitt ansikte.’”

14 8. Förhindrar från att stiga in i Paradiset Profeten sa: ”Den som får kunskap som borde läras för Allahs skull med intentionen att dra nytta av det här på jorden kommer inte känna doften av Paradiset på Domedagen.” Profeten sa: ”Få inte kunskap för att tävla med de lärda, inte heller för att argumentera med vanligt folk, inte heller för att imponera på samlingar. Den som gör sig skyldig till detta låt han då få vänta Elden, Elden!”

15 9. Handlingar som är fördömda Profeten sa: ”Världen är fördömd och det som finns i den, förutom de handlingar som görs endast för Allahs skull.”

16 10. Ummahs undergång Profeten sa: ”Denna nation hjälps av Allah pågrund av dess fattiga och utarmade, deras åkallan (dua), deras bön (salat) och pågrund av deras uppriktighet.” ”Om Allah hjälper er kan ingen besegra er; men om Allah överger er, vem kan sedan hjälpa er? Förmana därför de troende att sätta all sin lit till Allah! (Koranen 3:160)

17 10. Ummahs undergång ”Och bete er inte som de som lämnade sina hem i skrytsamt övermod för att ses [och beundras] av människorna. De ville hindra [andra] att följa Allahs väg, men Allah håller uppsikt över [dem och] deras företag.” (Koranen 8:47)

18 Nästa gång! Orsakerna till Riyâ SMS-listan Dua


Ladda ner ppt "1.Introduktion 2.Definition av Riyaa 3.Handlingar drivs av intentioner 4.Farorna med Riyaa / 10 negativa effekter av Riyâ 5.Orsakerna till Riyaa 6.Varnande."

Liknande presentationer


Google-annonser