Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den transmediala skolan i det nya utbildningsparadigmet Dan Frendin gymnasielärare naturkunskap och hållbar utveckling Stagneliusskolan i Kalmar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den transmediala skolan i det nya utbildningsparadigmet Dan Frendin gymnasielärare naturkunskap och hållbar utveckling Stagneliusskolan i Kalmar."— Presentationens avskrift:

1 Den transmediala skolan i det nya utbildningsparadigmet Dan Frendin gymnasielärare naturkunskap och hållbar utveckling Stagneliusskolan i Kalmar

2 Paradigm “Mönster” eller “modell” som styr hur vi tänker om och upplever en företeelse. Det som är “omöjligt” i ett paradigm är kanske möjligt i ett annat.

3 Paradigmskiften Nya utbildningsparadigmet Nya radioparadigmet Nya kulturparadigmet Digitala utvecklingen Hållbar utveckling När dessa samverkar öppnas nya möjligheter

4 Gamla utbildningsparadigmet: ●Genomgång av ett stycke i läroboken ●Eleverna arbetar med instuderingsfrågor ●Genomgång av instuderingsfrågor ●Genomgång av nytt stycke i läroboken osv ●Labbar som kompletterar ●Prov(där 50% rätt är godkänt)

5 Tankar om prov: Var i samhället gäller det? 1. 50 % rätt är godkänt. 2. I vilket jobb ska man lösa problem utan att samarbeta med andra, inte titta i böcker eller andra media och inte använda internet?

6 Hur förbereder vi eleverna bäst för vårt nutida och framtida samhälle?

7 Så en dag 2010: Ett föredrag som för alltid ändrade min syn på vad utbildning är och kan vara. http://flexspan.blogspot.se/

8 Vi började med att lära oss 10 olika digitala verktyg: 1. Netvibes - hålla reda på RSS flöden 2. Diigo - social bokmärkessamlare 3. Google Drive - kollaborativt skrivande 4. Symbalo - länksamlare 5. Stumbleupon - hitta internetsidor i olika ämnen

9 Vi började med att lära oss 10 olika digitala verktyg: 6. Facebook - kommunikation, omvärldsbev. 7. Twitter - kommunikation, omvärldsbev. 8. I´ts learning - lärplattform 9. Blogger - bloggverktyg 10. iTools - sökverktyg

10

11 Föredragsserie på AV Media Linn Gustavsson: "Jakten på den perfekta lektionen" Helena Kvarnsell: "Den digitala naturkunskapen/NO undervisningen" Kristina Alexandersson: "Bli en webstjärna med creative commons" Per Falk: "Naturkunskap i ett digitalt ekosystem"

12 SSI Socioscientific issues Etiska dilemman med både samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig anknytning. Eleverna lär sig tillsammans genom en lärprocess som till stor del är elevaktiv. Kurs övergick i forskningsprojekt

13 PEDAGOGIK Digitalt Ekosystem

14 "Personal learning network" (PLN) "Personal learning environment "(PLE) Twitter Facebook Google+ Skype INFORMATION FAKTA PRESENTATION SAMARBETE ÖPPNA LÄRRESURSER SökfunktionerWikipedia YouTube Sveriges Radio AV Media UR SvT iTools Bibliotekets databaser Wolfram Alpha Pearl-trees Stumbleupon Scoop.it Bokmärkes- bibliotek Bloggar Blogger Tumblr Wordpress Symbaloo Diigo Word Pages Exel Numbers PPT Keynote Prezi Google site iMovie Garageband RSS flöden Netvibes Google Drive Lärplattform it´s learning

15 Hur min undervisning förändrats: ●från att utbilda "naturvetare" till elever med ett "journalistiskt" förhållande till kunskap ●från att plugga fakta till att lösa etiska dilemman. ●från prov till loggbok och andra alternativa examinationsformer. ●från lärobok till öppna lärresurser. ●från enskilda studier till kollaborativt lärande. ●Från föreläsning till flipped classroom

16 "Journalistiskt" förhållningssätt till kunskap ●Få kunskap ur flera källor ●Få kunskap genom att t.ex. intervjua ●Utveckla ett källkritiskt förhållningssätt ●Bli allmänbildade samhällsmedborgare ●Försöka hitta "relevansen" i det vi studerar Har lett vidare till ett autentiskt förhållningssätt till utbildning

17 Kollaborativt lärande i Naturkunskap 1b ●Genom basgrupper (4 - 5 elever) ●SSI och autenticitet Exempel på arbetsområden och alternativa examinationer: ●Hälsoundersökning bland ungdomar på skolan. ●Rollspel om genmodifierade organismer ●Frågor killar - tjejer, “sex sidor om sex” och etiska dilemman i sex och samlevnad ●Skapa samhällen på öar i Östersjön. ●Hållbart Fredriksskans - ett verkligt samhällsprojekt Digitala verktyg: Google Drive, Facebook och öppna lärresurser.

18 Frågor för att utveckla etiska dilemman 1. Vilken fakta behöver ni ta reda på? a) biologiskt b) samhälle (lagstiftning, sjukvård, socialt, ekonomiskt mm) c) finns det någon norm i samhället vad gäller frågan? d) övrigt 2. Vilka olika perspektiv har frågan? Skriv hur de inblandade och samhället kan ställa sig till frågan. 3. Finns det några målkonflikter? 4. Ge förslag hur det etiska dilemmat skall lösas.

19 Exempel på alternativ examination med Google drive 1. I loggboken kan man lägga in frågor som de får utveckla under hela kursens gång. Exempel: Hur kan du lägga upp en hälsosam livstil i ditt liv? Under en lektion skriver de grundtexten. Sen får de utveckla det och lägga till fram till 30 maj.

20 Exempel på alternativ examination med Google drive 2. Låt eleverna svara på några utredande frågor på en lektion. Exempel: Hur kommer området runt skolan påverka och påverkas av växthuseffekten inom 100 år? När man kommer hem får man titta igenom sitt svar och kommentera det som man skrivet. Kommentarer görs i annan färg.

21 Upplägg av Naturkunskap 2 Upplagd som dataspelet “Spore” med 4 faser av universum och livets utveckling ●Varje fas har minst en individuell och en gruppexamination ●Varje examination är olik varandra och sker genom olika media; transmedialt

22 Exempel på examinationsformer ●Muntlig utan bilder ●Muntlig med bilder ●Skriftlig labbrapport ●Podcast ●Inspelad keynote med egna bilder ●Wikipediaartikel ●Publicera fakta på en Googlesite ●Blogg ●Argumenterande uppsats

23 Hur lär sig eleverna ? Bild: Dan Frendin

24 Öppna lärresurser ●Wikipedia - "Skapa en bok" funktionen"Skapa en bok" ●Internet - iToolsiTools - Hitta tre oberoende källor ●Radioprogram - Tillhört Vetenskapsradion Klotet "storredaktion" påKlotet facebook.facebook - Ligga med P3 ●UR via AV Media

25 Öppna lärresurser ●UMO på nätet ●RFSU:s hemsida ●SvT ●Olika myndigheter och organisationers hemsidor.

26 Öppna lärresurser ●YouTubeYouTube ●TEDTED ●forskning.seforskning.se Specifika sidor: ●Becoming humanBecoming human ●Genographic projectGenographic project ●Genteknik, kloning och stamcellerGenteknik, kloning och stamceller

27 Tankar om min undervisning http://dfrendin.com/

28 Den transmediala skolan

29 Dan Frendin Lärare i Naturkunskap och hållbart samhälle Kalmarsunds gymnasieförbund “ “Att sortera ljudfiler är en ny arbetsuppgift för mig som lärare”

30

31 Jason Ohler

32 5 megatrender som kommer påverka utbildning 1.“Big data” 2.Förstärkt verklighet 3.Semantiska webben 4.Olika teknik till olika behov 5.Transmedia

33

34 Spel som gör att människor agerar i verkligheten för en bättre värld

35 Transmedia - ett akademiskt ämne Henry Jenkins University of southern California

36 Transmedia - sammanfattning ●En “berättelse” berättas genom flera olika medier. ●Berättelsen påverkas av det media den berättas i. ●Mottagaren har möjlighet att vara medskapande på något sätt

37 Transmediautvecklingen i skolan Eleven Läraren Transmedia Media

38 Radions möjligheter för läraren - Omvärldsbevakning - Kompetensutveckling - Utökat kollegium med "storredaktion" - Öppen lärresurs - Möjlighet för examinationsuppgifter

39 Varför använda radio i utbildning? ●Radion speglar verkligheten ●Materialet är uppdaterat ●Metoden är analysvänlig ●Elever får ett fortsatt intresse för radio, samhälle och omvärlden

40 Exempel: Vetenskapsradion Klotet

41 Klotets hemsida

42 Klotets världskarta

43 Klotets hemsida med arkiv

44 Kommunikation med redaktionen genom Facebook.

45 Animationer om växthuseffekten

46 SR:s sökfunktion

47 Inbäddad spelare

48 Soundcloud

49 QuickTime player + Google Drive

50

51

52 Några utblickar RadioanywhereBlogTalkRadio BAM Radio Network Quest

53 kontakt Dan Frendin Blogg: dfrendin.com Twitter: @DanFrendin Mail: dan.frendin@ksgyf.se


Ladda ner ppt "Den transmediala skolan i det nya utbildningsparadigmet Dan Frendin gymnasielärare naturkunskap och hållbar utveckling Stagneliusskolan i Kalmar."

Liknande presentationer


Google-annonser