Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Paradigm “Mönster” eller “modell” som styr hur vi tänker om och upplever en företeelse. Det som är “omöjligt” i ett paradigm är kanske möjligt i ett annat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Paradigm “Mönster” eller “modell” som styr hur vi tänker om och upplever en företeelse. Det som är “omöjligt” i ett paradigm är kanske möjligt i ett annat."— Presentationens avskrift:

0 Den transmediala skolan i det nya utbildningsparadigmet
Dan Frendin gymnasielärare naturkunskap och hållbar utveckling Stagneliusskolan i Kalmar

1 Paradigm “Mönster” eller “modell” som styr hur vi tänker om och upplever en företeelse. Det som är “omöjligt” i ett paradigm är kanske möjligt i ett annat.

2 Paradigmskiften Nya utbildningsparadigmet Nya radioparadigmet
Nya kulturparadigmet Digitala utvecklingen Hållbar utveckling När dessa samverkar öppnas nya möjligheter

3 Gamla utbildningsparadigmet:
Genomgång av ett stycke i läroboken Eleverna arbetar med instuderingsfrågor Genomgång av instuderingsfrågor Genomgång av nytt stycke i läroboken osv Labbar som kompletterar Prov (där 50% rätt är godkänt)

4 Tankar om prov: 1. 50 % rätt är godkänt. Var i samhället gäller det? 2. I vilket jobb ska man lösa problem utan att samarbeta med andra, inte titta i böcker eller andra media och inte använda internet?

5 Hur förbereder vi eleverna bäst för vårt nutida och framtida samhälle?

6 Så en dag 2010: Ett föredrag som för alltid ändrade min syn på vad utbildning är och kan vara.

7 Vi började med att lära oss 10 olika digitala verktyg:
1. Netvibes - hålla reda på RSS flöden 2. Diigo - social bokmärkessamlare 3. Google Drive - kollaborativt skrivande 4. Symbalo - länksamlare 5. Stumbleupon - hitta internetsidor i olika ämnen

8 Vi började med att lära oss 10 olika digitala verktyg:
6. Facebook - kommunikation, omvärldsbev. 7. Twitter - kommunikation, omvärldsbev. 8. I´ts learning - lärplattform 9. Blogger - bloggverktyg 10. iTools - sökverktyg

9

10 Föredragsserie på AV Media
Linn Gustavsson: "Jakten på den perfekta lektionen" Kristina Alexandersson: "Bli en webstjärna med creative commons" Helena Kvarnsell: "Den digitala naturkunskapen/NO undervisningen" Per Falk: "Naturkunskap i ett digitalt ekosystem"

11 SSI Socioscientific issues
Etiska dilemman med både samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig anknytning. Eleverna lär sig tillsammans genom en lärprocess som till stor del är elevaktiv. Kurs övergick i forskningsprojekt

12 Digitalt Ekosystem PEDAGOGIK

13 Symbaloo Diigo Blogger Tumblr Wordpress iTools Bibliotekets databaser Wolfram Alpha Pearl-trees Stumbleupon Scoop.it Netvibes Bloggar RSS flöden Bokmärkes- bibliotek Sökfunktioner Wikipedia YouTube Sveriges Radio ÖPPNA LÄRRESURSER INFORMATION FAKTA Twitter Facebook Google+ Skype "Personal learning network" (PLN) "Personal learning environment "(PLE) AV Media UR SvT SAMARBETE PRESENTATION iMovie Garageband Lärplattform Google site Word Pages Exel Numbers it´s learning Google Drive PPT Keynote Prezi

14 Hur min undervisning förändrats:
från enskilda studier till kollaborativt lärande. från lärobok till öppna lärresurser. Från föreläsning till flipped classroom från prov till loggbok och andra alternativa examinationsformer. från att plugga fakta till att lösa etiska dilemman. från att utbilda "naturvetare" till elever med ett "journalistiskt" förhållande till kunskap

15 "Journalistiskt" förhållningssätt till kunskap
Få kunskap ur flera källor Få kunskap genom att t.ex. intervjua Utveckla ett källkritiskt förhållningssätt Bli allmänbildade samhällsmedborgare Försöka hitta "relevansen" i det vi studerar Har lett vidare till ett autentiskt förhållningssätt till utbildning

16 Kollaborativt lärande i Naturkunskap 1b
Genom basgrupper (4 - 5 elever) SSI och autenticitet Exempel på arbetsområden och alternativa examinationer: Hälsoundersökning bland ungdomar på skolan. Rollspel om genmodifierade organismer Frågor killar - tjejer, “sex sidor om sex” och etiska dilemman i sex och samlevnad Skapa samhällen på öar i Östersjön. Hållbart Fredriksskans - ett verkligt samhällsprojekt Digitala verktyg: Google Drive, Facebook och öppna lärresurser.

17 Frågor för att utveckla etiska dilemman
1. Vilken fakta behöver ni ta reda på? a) biologiskt b) samhälle (lagstiftning, sjukvård, socialt, ekonomiskt mm) c) finns det någon norm i samhället vad gäller frågan? d) övrigt 2. Vilka olika perspektiv har frågan? Skriv hur de inblandade och samhället kan ställa sig till frågan. 3. Finns det några målkonflikter? 4. Ge förslag hur det etiska dilemmat skall lösas.

18 Exempel på alternativ examination med Google drive
1. I loggboken kan man lägga in frågor som de får utveckla under hela kursens gång. Exempel: Hur kan du lägga upp en hälsosam livstil i ditt liv? Under en lektion skriver de grundtexten. Sen får de utveckla det och lägga till fram till 30 maj.

19 Exempel på alternativ examination med Google drive
2. Låt eleverna svara på några utredande frågor på en lektion. Exempel: Hur kommer området runt skolan påverka och påverkas av växthuseffekten inom 100 år? När man kommer hem får man titta igenom sitt svar och kommentera det som man skrivet. Kommentarer görs i annan färg.

20 Upplägg av Naturkunskap 2
Upplagd som dataspelet “Spore” med 4 faser av universum och livets utveckling Varje fas har minst en individuell och en gruppexamination Varje examination är olik varandra och sker genom olika media; transmedialt

21 Exempel på examinationsformer
Muntlig utan bilder Muntlig med bilder Skriftlig labbrapport Podcast Inspelad keynote med egna bilder Wikipediaartikel Publicera fakta på en Googlesite Blogg Argumenterande uppsats

22 Hur lär sig eleverna ? Bild: Dan Frendin

23 Öppna lärresurser Wikipedia - "Skapa en bok" funktionen Internet
- iTools - Hitta tre oberoende källor Radioprogram - Tillhört Vetenskapsradion Klotet "storredaktion" på facebook. - Ligga med P3 UR via AV Media

24 Öppna lärresurser UMO på nätet RFSU:s hemsida SvT
Olika myndigheter och organisationers hemsidor.

25 Öppna lärresurser YouTube TED forskning.se Specifika sidor:
Becoming human Genographic project Genteknik, kloning och stamceller

26 Tankar om min undervisning

27 Den transmediala skolan

28 Dan Frendin Lärare i Naturkunskap och hållbart samhälle Kalmarsunds gymnasieförbund “Att sortera ljudfiler är en ny arbetsuppgift för mig som lärare”

29

30 Jason Ohler

31 5 megatrender som kommer påverka utbildning
“Big data” Förstärkt verklighet Semantiska webben Olika teknik till olika behov Transmedia

32

33 Spel som gör att människor agerar i verkligheten för en bättre värld

34 Transmedia - ett akademiskt ämne
Henry Jenkins University of southern California

35 Transmedia - sammanfattning
En “berättelse” berättas genom flera olika medier. Berättelsen påverkas av det media den berättas i. Mottagaren har möjlighet att vara medskapande på något sätt

36 Transmediautvecklingen i skolan
Eleven Transmedia Transmedia Läraren

37 Radions möjligheter för läraren
- Omvärldsbevakning - Kompetensutveckling - Utökat kollegium med "storredaktion" - Öppen lärresurs - Möjlighet för examinationsuppgifter

38 Varför använda radio i utbildning?
Radion speglar verkligheten Materialet är uppdaterat Metoden är analysvänlig Elever får ett fortsatt intresse för radio, samhälle och omvärlden

39 Exempel: Vetenskapsradion Klotet

40 Klotets hemsida

41 Klotets världskarta

42 Klotets hemsida med arkiv

43 Kommunikation med redaktionen genom Facebook.

44 Animationer om växthuseffekten

45 SR:s sökfunktion

46 Inbäddad spelare

47 Soundcloud

48 QuickTime player + Google Drive

49

50

51 Några utblickar RadioanywhereBlogTalkRadio BAM Radio Network Quest

52 kontakt Dan Frendin Blogg: dfrendin.com Twitter: @DanFrendin
Mail: kontakt


Ladda ner ppt "Paradigm “Mönster” eller “modell” som styr hur vi tänker om och upplever en företeelse. Det som är “omöjligt” i ett paradigm är kanske möjligt i ett annat."

Liknande presentationer


Google-annonser