Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Autoliv Leadership Development 1 Välkommen till: “Supporting Diversity at Autoliv” – en utbildningsmodul i Mångfald.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Autoliv Leadership Development 1 Välkommen till: “Supporting Diversity at Autoliv” – en utbildningsmodul i Mångfald."— Presentationens avskrift:

1 Autoliv Leadership Development 1 Välkommen till: “Supporting Diversity at Autoliv” – en utbildningsmodul i Mångfald

2

3 Autoliv Leadership Development 3 High-Performance Leadership Leadership Behaviours Grows People Exhibits Integrity Promotes Teamwork Encourages Innovation Is Results Oriented Provides Clarity and Direction Supports Diversity Demonstrates Accountability Displays Enthusiasm Supports Global Strategies

4 Autoliv Leadership Development 4 4 timmars utbildningsmodul Målgrupp – medarbetare Deltagarantal 8-12 st Till utbildningsmodul hör utbildningsmaterial såsom handledarmaterial, deltagarmaterial samt presentationsmaterial Fakta om utbildningen

5 Autoliv Leadership Development 5 Målsättning med utbildningen 1.Ökad förståelse för begreppet mångfald 2.Att visa på ett antal strategier som kan tillämpas för att skapa en mer tillåtande arbetsplats 3.Personliga handlingsplaner som bidrar till att utveckla mångfaldsarbetet på Autoliv

6 Autoliv Leadership Development 6 Utbildningsinnehåll AvsnittRubrikTid (minuter) 1 Välkommen och introduktion 20 2 Demografi – för landet och för Autoliv 20 3 Definitioner och sammanhang 30 4 Stereotyper och perceptioner 60 Paus 10 5 Fallstudier – strategier 60 6 Personlig handlingsplan 20 7 Summering 20 Totalt 240

7 Autoliv Leadership Development 7 Exempel på övningar 2 veckor före utbildningens start ”självskattar” deltagarens sitt eget beteende (15 min formulär)…denna självskattning ligger också med som bas när deltagare i utbildningen utformar sin egen handlingsplan Introduktion: –Genomgång av ledarbeteende och värderingar –Deltagare introducerar sig själv genom att formera en linje där de ställer rangordnar sig själva efter ålder (månad och dag) utan att tala med varann, steg nr 2 så får deltagare tala med varann och ställa sig på ”rätt plats”. En upplevelse i förutfattad mening… vad vi läser av utan att tala med varann

8 Autoliv Leadership Development 8 Exempel på övningar Demografiövning – deltagare uppskattar nyckeltal rörande nationalitet, språk, kön, familjeansvar, antal länder och åldersgrupper i landet och på Autoliv. Rätt svar delges och gruppdiskussioner gällande tolkning och betydelse av dessa nyckeltal. Definitioner – övning i skillnader i vad vi ser och vad vi inte vet ”under ytan”. Vi formerar grupper utifrån dessa skillnader och arbetar med hur det känns att vara med i en grupp och att inte tillhöra en grupp. Vi jobbar med frågor som; – ”varför är det enklare att vara med de som är lik dig” – ”hur känns det att vara med personer som är olik dig”

9 Autoliv Leadership Development 9 Övningar med kontraster & förutfattade meningar, känslor i hur det är att vara exkluderad eller inkluderad i en grupp… Fallstudieövningar (4 st) –Asiatisk medarbetare - kommunikation –Ensamstående far – känner sig exkluderad –Attraktiv, lesbisk kvinna i en manlig miljö – sexuella trakasserier –Religiös medarbetare önskar ledighet över religiös högtid – avundsjuka …strategier för ålder, kulturella skillnader, kön, mental/fysisk hälsa, ras, religion, organisatorisk tillhörighet, sexuell läggning…. Exempel på övningar

10 Autoliv Leadership Development 10 Lärdomar från utbildningen Mångfaldiga grupper skapar bättre resultat på sikt Innovationstakten ökar Kulturen blir en mindre hindrande faktor när människor förstår hur man skall hantera mångfald

11 Autoliv Leadership Development 11 Projekt Trainee Program – ett exempel Tyskt – svenskt projekt med totalt 10 kandidater varav 5 rekryterade i Sverige 3 kvinnor, 2 män Bakgrund: Tjeckien, Polen, Turkiet och Sverige Språk: Mångfald Skild akademisk bakgrund och arbetslivserfarenhet 18 mån – Sverige, Tyskland och LCC. Därefter framtida placering i LCC ….. en medveten satsning och ett lyckat projekt utifrån ett mångfaldsperspektiv


Ladda ner ppt "Autoliv Leadership Development 1 Välkommen till: “Supporting Diversity at Autoliv” – en utbildningsmodul i Mångfald."

Liknande presentationer


Google-annonser