Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nivåer i relationsutvecklingen Samvaro Samspel Samförstånd Samtal Sammanhang.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nivåer i relationsutvecklingen Samvaro Samspel Samförstånd Samtal Sammanhang."— Presentationens avskrift:

1

2 Nivåer i relationsutvecklingen Samvaro Samspel Samförstånd Samtal Sammanhang

3 Samspel 0-2 mån Sensitivitet för signaler Etablerande av rytm-avspänning Reglering av sömn och mat-cykler State-reglering Ögonkontakt en face Reglering av uppmärksamhet Hjälp till koncentration Tröst genom kroppskontakt/rytm

4 Maternal sensitivity Uppmärksamma signalen Tolka signalen Ge adekvat svar på signalen Ge svar i rätt tid Ge svar kontinuerligt över tid

5 Samspel 2-7 månader Imitation Dialog Reglering av stimulans och vila Lek-turtagning-synkroni Reglering av affekter Glädje Tydligare signaler Ömsesidigt initiativtagande

6 Samspel 7-15 månader Intoning;Social referencing reglering av nyfikenhet Dela upplevelser i yttervärlden Rörelseglädje; gå o komma gränssättning Kontakt på avstånd Visuell tankning Dela intentioner Humor-vi-psykisk intimitet

7 Samspel 15-36 månader Skapande av gemensam mening Språkbygge -gemensamma symboler Gränssättning-förhandling-konflikt Styrning via språket utveckling av uppmuntra fantasi Utvidgad lek och rollek

8 Samspel 35 mån- Termometer på tidigare utvecklingsperioder Reglering av upplevelser genom skapandet av berättelser Förståelse av orsak-verkan Sekventiellt tänkande Narrativ struktur vid tröst, konflikt

9 Föräldraförmåga Omvårdnads förmåga Känslomässig tillgänglighet Ta vuxen- ansvar Stödja barnets utveckling

10 För att barnet ska bli tryggt krävs att det finns i en annan människas tankar men också i en annans hjärta Det behövs både affektiv och kognitiv holding

11 Behandlingsstrategier Bygga föreställningar o tankar Bygga samspel

12 F-B samspel F- tankar -B tankar

13 samspel Iscensätta o bekräfta möten Uppmärksamma o tolka signaler Spegling/ intoning Affekt reglering / tröst Dialog / öka intensiteten/ gränssättning Skapa rum för fler affektiva upplevleser Initiera lek ömsesidighet /glädje komma- och- gå/ kontakt på avstånd

14 Föreställningar/reflektioner om barnet Vem är hon/han ( 5 adjektiv) (en minnesvärd episod) Fantasier Utveckling ( viktiga milstenar) Kompetens/ starka o svaga sidor Temperament Lik o olik familjen / andra barn Vanor, egenheter, rutiner over dygnet

15


Ladda ner ppt "Nivåer i relationsutvecklingen Samvaro Samspel Samförstånd Samtal Sammanhang."

Liknande presentationer


Google-annonser