Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Post- och telestyrelsen Framtida kategorisering av dirigeringsprefix – remiss från PTS PTS remissunderlag 2014-07-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Post- och telestyrelsen Framtida kategorisering av dirigeringsprefix – remiss från PTS PTS remissunderlag 2014-07-01."— Presentationens avskrift:

1 Post- och telestyrelsen Framtida kategorisering av dirigeringsprefix – remiss från PTS PTS remissunderlag 2014-07-01

2 Bakgrund

3 Dirigeringsprefix vid nummerportabilitet Teknisk kod som PTS hanterar sedan 1999 Har sitt ursprung ur SS 63 63 90 och SS 63 63 92 – nätgränssnitten vid nummerportabilitet – baseras bl.a. på ETSI Tr 101 122, samt även SS 63 63 91 Dirigeringsprefixet (routing number) används för att dirigering ska kunna ske mot rätt mottagande operatörs (recipient network) allmänna kommunikationsnät vid samtal mot överlämnande telefonnummer (porterade nummer)

4 Logiskt kommunikationsnät som utpekas Enligt t.ex. SS 63 63 90 anges följande om hur logiska nät ska utpekas: Dirigeringsprefix tilldelas idag för 3 olika typer av logiska kommunikationsnät 2 typer sedan 1999/2001 (”PSTN/ISDN” o. ”PLMN”) och 2004-12 infördes ”Internet/IP-nät” efter ansökan från TDC (f.d. Song) och Götalandsnätet

5 Idag - Logiska nät som pekas ut med dirigeringsprefix vid nummerportabilitet ECN A NNI (POI) PSTN/ISDN RECIPIENT NETWORKS PLMN (GSM/UMTS/IMT- 2000/CDMA2000/LT E) Internet/IP-nät ORIGINATING NETWORK

6 Förstudien från 2009

7 Förstudien PTS-ER-2009:7 2009 – PTS och branschen tog fram en förstudie om NP för framtida nät (PTS-ER-2009:7 - http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/200 9/Nummerportabilitet-for-framtida-nat---PTS-ER-20097/) http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/200 9/Nummerportabilitet-for-framtida-nat---PTS-ER-20097/ Ett moment i förstudien berörde dirigeringsprefixet och dess framtid (avs. 5.9) med slutsatser enligt nedan: Dirigeringsprefix behövs inte när SIP UIR används, men det behövs när tel URI nyttjas Mappning behövs mellan domändelen (host-delen) i SIP URI och dirigeringsprefixet – vem hantera detta? Dirigeringsprefix med fler än 3 siffror (5-serien)?

8 Frågeställningar ur förstudien PTS-ER-2009:7

9 Behov av översyn

10 Varför översyn nu? Indelningen av logiska kommunikationsnät börja kännas lite otidsenlig nu Dock är ”ansvaret” för hur framtida logiska kommunikationsnät indelas relativt fragmenterat mellan ETSI, 3GPP, ITU-T och IETF – någon större harmonisering i den frågan har PTS inte lyckats finna Frågeställningar som identifierades i förstudien avs. 5.9 (PTS-ER-2009:7) Som var branschens syn 2009 Frågor inkommer från svenska aktörer om kategoriseringen m.m. Tele2 har nu lämnat in en nummeransökan (dnr 14-6612) som PTS ser kräver en översyn för att få till en någorlunda framtidssäker kategorisering över vilka typer av logiska kommunikationsnät som dirigeringsprefixen ska peka ut

11 Diskussionsunderlag

12 Frågeställningar att tänka på Alla logiska kommunikationsnät kommer fortsättningsvis att hantera telefonnummer (E.164) Några logiska kommunikationsnät är kretskopplade (”arvnät”) och resterande logiska kommunikationsnäten är paketförmedlande (IP-baserade) Olika nätsignalsystem kommer att finnas – några med interworkingfunktioner (ISUP>SIP-I/SIP/BICC) Behöver man skilja på kretskopplat signalsystem och paketförmedlande signalsystem? Logiskt kommunikationsnät med eller utan IMS – behöver detta särskiljas? CS-domän och PS-domän för PLMN – behöver detta särskiljas? ”Fastnät” och ”mobilnät” – behöver detta särskiljas skilja på 4G, 5G och 6G mobilnät? ”Fasta telefonummer” och ”mobilnummmer” – behöver detta särskiljas? Fast NTP och mobil NTP för slutkunden – behöver detta särskiljas? På lång sikt? NGN och FN för ”fastnät” ≈ ”fasta telefonnummer” xG för ”mobilnät” ≈ ”mobilnummer” ”Nättyp X” för konvergerat ”fastnät” och ”mobilnät” ≈ ”fasta telefonnummer” + ”mobilnummer” ”Internet”/IP för allt…

13 Diskussionsunderlag – Ett ”smörgårdsbord” av logiska nät som skulle kunna pekas ut med dirigeringsprefix vid nummerportabilitet ORIGINATING NETWORK ECN A NNI (POI) PSTN/ISDN TDM (ISUP) PSTN/ISDN TDM (ISUP) RECIPIENT NETWORKS PLMN (SIP/SIP-I) Internet/IP- nät PLMN (ISUP) NGN (SIP/SIP-I) IP-multimedia nät (IMS) PLMN (CS- domän) PLMN (PS- domän) PTDN (Public packet Telecommunication Data Network – Y.2613) PTDN (Public packet Telecommunication Data Network – Y.2613) PDN (Public Data Network – X.25, FR o. ATM) PDN (Public Data Network – X.25, FR o. ATM) PLMN 5G PLMN 4G (LTE) PSTN Hybrid Network PLMN 2G TDM (GSM) B-ISDN (ATM) Internet IPv4 Internet IPv6 IP-baserat nät PLMN 3G TDM (UMTS) NGN (IMS) PLMN (CDMA2000) PLMN Hybrid Network Internet2 ”GEANT2” Internet2 ”GEANT2” FN/FPBN (Future Networks/Future Packet-Based Networks – Y.3001/Y.2611) FN/FPBN (Future Networks/Future Packet-Based Networks – Y.3001/Y.2611)

14 Utkast - Översikt - nätsignalsystem för samtrafik i Sverige ISUP SS 63 63 93 TeliaSonera ISUP 8211-A335 ITU-T Q.761-765, 767 ECN A ECN B UNI (NTP) NNI (POI) SIP-I ITU-T Q.1912.5 SIP IETF RFC 3261 BICC ITU-T Q.1901 B-ISUP ITU-T Q.2764 Nätsignalsystem x?

15 Remiss

16 Remiss PTS önskar er syn på hur en lämplig framtidssäker kategorisering bör se ut för dirigeringsprefixen PTS önskar att ni lämnar ett detaljerat förslag vad varje typ av logiskt kommunikationsnät ska benämnas som ska pekas ut med dirigeringsprefixet (görs lämpligen i bilden på kommande sida) Er syn på hur mappningen ska hanteras mellan host-delen för SIP URI och dirigeringsprefixet – och vem ska hantera detta Er syn på behov av dirigeringsprefix med fler än 3 siffror Annat ni vill framföra i frågan om framtidssäkra dirigeringsprefix PTS önskar ert svar till senast den 15 september 2014

17 Ert förslag på kategorisering av dirigeringsprefixen ORIGINATING NETWORK ECN NNI (POI) Logiskt nät typ A RECIPIENT NETWORKS Logiskt nät typ … Logiskt nät typ D Logiskt nät typ B Logiskt nät typ C Logiskt nät typ E


Ladda ner ppt "Post- och telestyrelsen Framtida kategorisering av dirigeringsprefix – remiss från PTS PTS remissunderlag 2014-07-01."

Liknande presentationer


Google-annonser