Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtida kategorisering av dirigeringsprefix – remiss från PTS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtida kategorisering av dirigeringsprefix – remiss från PTS"— Presentationens avskrift:

1 Framtida kategorisering av dirigeringsprefix – remiss från PTS
PTS remissunderlag

2 Bakgrund

3 Dirigeringsprefix vid nummerportabilitet
Teknisk kod som PTS hanterar sedan 1999 Har sitt ursprung ur SS och SS – nätgränssnitten vid nummerportabilitet – baseras bl.a. på ETSI Tr , samt även SS Dirigeringsprefixet (routing number) används för att dirigering ska kunna ske mot rätt mottagande operatörs (recipient network) allmänna kommunikationsnät vid samtal mot överlämnande telefonnummer (porterade nummer)

4 Logiskt kommunikationsnät som utpekas
Enligt t.ex. SS anges följande om hur logiska nät ska utpekas: Dirigeringsprefix tilldelas idag för 3 olika typer av logiska kommunikationsnät 2 typer sedan 1999/2001 (”PSTN/ISDN” o. ”PLMN”) och infördes ”Internet/IP-nät” efter ansökan från TDC (f.d. Song) och Götalandsnätet

5 PLMN (GSM/UMTS/IMT-2000/CDMA2000/LTE)
Idag - Logiska nät som pekas ut med dirigeringsprefix vid nummerportabilitet ORIGINATING NETWORK ECN A NNI (POI) PSTN/ISDN PLMN (GSM/UMTS/IMT-2000/CDMA2000/LTE) Internet/IP-nät RECIPIENT NETWORKS

6 Förstudien från 2009

7 Förstudien PTS-ER-2009:7 2009 – PTS och branschen tog fram en förstudie om NP för framtida nät (PTS-ER-2009: /Nummerportabilitet-for-framtida-nat---PTS-ER-20097/) Ett moment i förstudien berörde dirigeringsprefixet och dess framtid (avs. 5.9) med slutsatser enligt nedan: Dirigeringsprefix behövs inte när SIP UIR används, men det behövs när tel URI nyttjas Mappning behövs mellan domändelen (host-delen) i SIP URI och dirigeringsprefixet – vem hantera detta? Dirigeringsprefix med fler än 3 siffror (5-serien)?

8 Frågeställningar ur förstudien PTS-ER-2009:7

9 Behov av översyn

10 Varför översyn nu? Indelningen av logiska kommunikationsnät börja kännas lite otidsenlig nu Dock är ”ansvaret” för hur framtida logiska kommunikationsnät indelas relativt fragmenterat mellan ETSI, 3GPP, ITU-T och IETF – någon större harmonisering i den frågan har PTS inte lyckats finna Frågeställningar som identifierades i förstudien avs. 5.9 (PTS-ER-2009:7) Som var branschens syn 2009 Frågor inkommer från svenska aktörer om kategoriseringen m.m. Tele2 har nu lämnat in en nummeransökan (dnr ) som PTS ser kräver en översyn för att få till en någorlunda framtidssäker kategorisering över vilka typer av logiska kommunikationsnät som dirigeringsprefixen ska peka ut

11 Diskussionsunderlag

12 Frågeställningar att tänka på
Alla logiska kommunikationsnät kommer fortsättningsvis att hantera telefonnummer (E.164) Några logiska kommunikationsnät är kretskopplade (”arvnät”) och resterande logiska kommunikationsnäten är paketförmedlande (IP-baserade) Olika nätsignalsystem kommer att finnas – några med interworkingfunktioner (ISUP>SIP-I/SIP/BICC) Behöver man skilja på kretskopplat signalsystem och paketförmedlande signalsystem? Logiskt kommunikationsnät med eller utan IMS – behöver detta särskiljas? CS-domän och PS-domän för PLMN – behöver detta särskiljas? ”Fastnät” och ”mobilnät” – behöver detta särskiljas skilja på 4G, 5G och 6G mobilnät? ”Fasta telefonummer” och ”mobilnummmer” – behöver detta särskiljas? Fast NTP och mobil NTP för slutkunden – behöver detta särskiljas? På lång sikt? NGN och FN för ”fastnät” ≈ ”fasta telefonnummer” xG för ”mobilnät” ≈ ”mobilnummer” ”Nättyp X” för konvergerat ”fastnät” och ”mobilnät” ≈ ”fasta telefonnummer” + ”mobilnummer” ”Internet”/IP för allt…

13 IP-multimedia nät (IMS)
Diskussionsunderlag – Ett ”smörgårdsbord” av logiska nät som skulle kunna pekas ut med dirigeringsprefix vid nummerportabilitet ECN A ORIGINATING NETWORK NNI (POI) PSTN/ISDN TDM (ISUP) PLMN 2G TDM (GSM) PLMN 3G TDM (UMTS) PLMN 4G (LTE) PLMN (CDMA2000) Internet/IP-nät PSTN Hybrid Network PLMN (ISUP) PLMN (CS-domän) PLMN (PS-domän) IP-multimedia nät (IMS) IP-baserat nät NGN (IMS) PLMN Hybrid Network PLMN (SIP/SIP-I) PDN (Public Data Network – X.25, FR o. ATM) Internet IPv4 Internet IPv6 NGN (SIP/SIP-I) B-ISDN (ATM) PLMN 5G PTDN (Public packet Telecommunication Data Network – Y.2613) FN/FPBN (Future Networks/Future Packet-Based Networks – Y.3001/Y.2611) Internet2 ”GEANT2” RECIPIENT NETWORKS

14 Utkast - Översikt - nätsignalsystem för samtrafik i Sverige
ECN A ECN B UNI (NTP) NNI (POI) UNI (NTP) ISUP SS TeliaSonera ISUP 8211-A335 ITU-T Q , 767 SIP IETF RFC 3261 B-ISUP ITU-T Q.2764 SIP-I ITU-T Q Nätsignalsystem x? BICC ITU-T Q.1901

15 Remiss

16 Remiss PTS önskar er syn på hur en lämplig framtidssäker kategorisering bör se ut för dirigeringsprefixen PTS önskar att ni lämnar ett detaljerat förslag vad varje typ av logiskt kommunikationsnät ska benämnas som ska pekas ut med dirigeringsprefixet (görs lämpligen i bilden på kommande sida) Er syn på hur mappningen ska hanteras mellan host-delen för SIP URI och dirigeringsprefixet – och vem ska hantera detta Er syn på behov av dirigeringsprefix med fler än 3 siffror Annat ni vill framföra i frågan om framtidssäkra dirigeringsprefix PTS önskar ert svar till senast den 15 september 2014

17 Ert förslag på kategorisering av dirigeringsprefixen
ECN ORIGINATING NETWORK NNI (POI) Logiskt nät typ A Logiskt nät typ B Logiskt nät typ C Logiskt nät typ D Logiskt nät typ E Logiskt nät typ … RECIPIENT NETWORKS


Ladda ner ppt "Framtida kategorisering av dirigeringsprefix – remiss från PTS"

Liknande presentationer


Google-annonser