Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västerbottens Idrottsförbund Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Välkomna till SDF Konferens 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västerbottens Idrottsförbund Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Välkomna till SDF Konferens 2010."— Presentationens avskrift:

1 Västerbottens Idrottsförbund Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Välkomna till SDF Konferens 2010

2 Syfte Att redovisa, diskutera och utbyta erfarenheter av genomförd verksamhet Att genomföra en fördjupad diskussion och enas om konkreta åtgärder inom 3 prioriterade områden – Idrott för barn – Bildningskultur – Integration

3 Syfte Att fastställa deltagande i NOLIA 2011 Att diskutera aktuella ”frågor i tiden”

4 Stomprogram fredag 1700Inledning 1800Integration 1900Värdefullt, NOLIA 2000Middag

5 Stomprogram Lördag 0830Idrott för barn 1000Bildningskultur 1130Frågor i tiden 1215Lunch

6 Verksamhetsinriktning 10/11 1.Stärka idrottens förutsättningar för utveckling 2.Stärka idrottens värdegrund 3.Stärka utvecklingen av idrottens ledare 4.Idrottens del och roll i kulturhuvudstadsåret 2014

7 Styrelsens fördjupningsområden 1.Idrottspolitiskt arbete – företräda idrotten mot beslutsfattare 2.SDF-utvecklingen – utveckla samarbetet med våra uppdragsgivare 3.Idrott för barn 4.Integration

8 Utbildningsresultat Q3 Målsättning för 2010 är 55.000 timmar i 270 föreningar (SF-föreningar=sektioner). Av dessa ska 50% utgöra ledarutbildning. Prel resultat per 30/9 är förrapporterat 49.474 timmar i 261 föreningar. Av dessa utgör 43% ledartimmar. Totalt har 6911 (9982) ledare genomfört utbildning i vår regi i år.

9 Administration SDF-kurser Under året har vi administrerat 32 kurser med 408 deltagare (387 utbildningstimmar). Den absoluta huvuddelen är Fotbollskurser.

10 IdrottOnline klubb/förbund Kraftsamling under 2011 för att förmå alla föreningar att rapportera LOK-stöd digitalt fullt ut. Utbildningar/information börjar redan nu i Skellefteå, Norsjö och Malå, som är de först prioriterade kommunerna.

11 Drop in-idrott Ersboda Organiserad spontanidrott – för att öppna idrotten för fler ungdomar

12 Drop in-idrott Ersboda Från slutet av maj-september har vi kört utomhus på konstgräsplanen och vid basketkorgarna utanför Ersängsskolan. Som vanligt har vi kört fredagskvällar. Vid fint väder har det varit upp till 47 deltagare på en kväll. Deltagarna har spelat fotboll på olika sätt samt spelat streetbasket. Även vuxna deltagare har varit med och idrottat med ungdomarna.

13 Drop in-idrott Ersboda Under Ersboda-festivalen och Ersbodadagen den 20-21/8 aktiverade vi nästan 100 ungdomar med spontanfotboll i den mycket uppskattade fotbollsborgen.

14 Drop in-idrott Ersboda Den 3/9 hade vi officiell invigning av aktiviteterna. 90 besökande, varav 70 var aktiva. Bland annat polis, politiker och VIF närvarade och deltog vid aktiviteterna. Spontanfotbolls-turnering streetstyle, hinderbana, boxning, basket, jonglering m.m stod på schemat.

15 Statistik (Ersboda) Sammanlagt antal besökare april-september: 493 st. Andel tjejer: 23 % Andel killar: 77 % Medlemmar i förening: 60 % Icke medlemmar: 40 % Under oktober ca: 30-35 deltagare/kväll

16 Drop in-idrott under hösten 2010 Ersboda (Ersboda SK): – Fredagar 19-23, Drop in-fotboll öppet för alla mellan 13-20 år – Lördagar 21-23, Drop in-idrott öppet för alla mellan 13-20 år – Fredagar 19-21 Östra Ersbodaskolan, Drop in-idrott för tjejer – Aktiviteter arrangerade direkt av projektet Umedalen (IBK Dalen): – Fredagar 19-22, Drop in-innebandy – Får stöd av projektet, gemensamma ledarutbildningar, samverkansträffar m.m. Ålidhem (GUIF): – Lördagar 16-18, Drop in-fotboll – Får stöd av projektet, gemensamma ledarutbildningar, samverkansträffar m.m.

17 Förstudien SITU SITU = Strategiskt Idrottskluster för Tillväxt och Utveckling

18 Förstudien SITU VIF vill i denna förstudie samla betydelsefulla aktörer/partners för idrotten i Västerbotten och identifiera strategiska tillväxt- och utvecklingsområden. Förstudien ska utreda behovet av ett strategiskt idrottskluster vars uppgift blir att skapa förutsättningar för regionala utvecklingssatsningar inom idrotts- och sportsektorn (idrottsnäringen). Med kluster menar vi en form för samverkan mellan ideell sektor, akademin, näringsliv och offentlig sektor; så kallad Quattro Helix.

19 Förstudien SITU Syfte Syftet med förstudien är att utreda behovet av ett strategiskt idrottskluster i Väst

20 Förstudien SITU Mål Identifiera aktörer som ska ingå i idrottsklustret och initiera samverkan Synliggöra tillväxt- och utvecklingsområden inom idrotts- och sportsektorn. Ansöka om ett regionalfondsprojekt för bildande av ett idrottskluster 2011-2013

21 Attraktiv arbetsplats Minst en pool per distrikt Utbildning av anställda – Digital kompetens – Affärsmässighet – Sociala företag/föreningspooler 88 seminarier/utbildningstillfällen med 1438 individer (anställda och styrelseledamöter)

22 Attraktiv arbetsplats, Västerbotten Konferens i Affärsmässighet – 29-30/10 Umeå – 19-20/11 Luleå ISAB, eget bolag för idrottsservice LiDS i Lycksele Skellefteå Norsjö, Robertsfors och Vindeln

23 Integration Genom att idrotten är gränslös kan den via föreningarna bidra till att integrera nykomlingar i det svenska samhället. Människor av olika nationalitet, ras och religion kan med idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära känna varandra, respektera och förstå varandras olika värderingar, vilket motverkar främlingsfientlighet och rasism.”- Idrotten Vill!

24 Den demografiska utvecklingen

25 Utrikes födda Västerbottningar 2009 – 5-14 år1435 st – 15-24 år2943 st Fördelningen på kön är i princip 50/50 (vilket inte alls stämmer på ensamkommande flyktingbarn!)

26 Idrotten vill -idrottsrörelsens idéprogram

27 Riktlinjer Idrott för barn Idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen). Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt. Idrott för barn ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för den. Idrott för barn ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet. Även tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet.

28 Riktlinjer Idrott för barn Idrottsföreningarna ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra. Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel. Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och ska ha rätt att göra detta i olika föreningar. Idrottsrörelsen ska i samverkan med skolan bidra till ökad fysisk aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.

29 Riktlinjer Elitidrott för ungdom 13-20 år Riktlinjer Breddidrott för ungdom 13-20år

30

31 GUIF Fotboll, Innebandy och Handboll, syften… Föreningsutveckling Föreningsutveckling - Koppling värdegrund - spelidé Föreningsutveckling – föräldrautbildning Föreningsutveckling – klasslagsutbildning Föreningsutveckling – arrangemang Föreningsutveckling samverkan mellan Herr Alag ner till P-98 Föreningsutveckling regelefterlevnad Gimonäs Umeå IF Föreningsutveckling – Innebandy introduktion klasslag Utveckla ledarskapet i ledargruppen, Utveckla laget och ledarskapet Ledarträff Klasslagsverksamhet Individen i centrum Ledarskap fotbollsskola Integration i samverkan med domarutbildning Utbildning – Föreningsdomare Att vara en bra kamrat

32 Soo-shim Taekwondo Föreningsutveckling Utvecklingsprocess med personalen Mental träning. Kamplagsutbildning Fysisk träning och träningsplanering Lära sig graderingssystemet Barn- och ungdomsledarutbildning - Plattformen

33

34

35

36


Ladda ner ppt "Västerbottens Idrottsförbund Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Välkomna till SDF Konferens 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser