Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västerbottens Idrottsförbund Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västerbottens Idrottsförbund Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna"— Presentationens avskrift:

1 Västerbottens Idrottsförbund Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
Välkomna till SDF Konferens 2010 Västerbottens Idrottsförbund Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

2 Syfte Att redovisa, diskutera och utbyta erfarenheter av genomförd verksamhet Att genomföra en fördjupad diskussion och enas om konkreta åtgärder inom 3 prioriterade områden Idrott för barn Bildningskultur Integration

3 Syfte Att fastställa deltagande i NOLIA 2011
Att diskutera aktuella ”frågor i tiden”

4 Stomprogram fredag 1700 Inledning 1800 Integration
1900 Värdefullt, NOLIA 2000 Middag

5 Stomprogram Lördag 0830 Idrott för barn 1000 Bildningskultur
1130 Frågor i tiden 1215 Lunch

6 Verksamhetsinriktning 10/11
Stärka idrottens förutsättningar för utveckling Stärka idrottens värdegrund Stärka utvecklingen av idrottens ledare Idrottens del och roll i kulturhuvudstadsåret 2014

7 Styrelsens fördjupningsområden
Idrottspolitiskt arbete – företräda idrotten mot beslutsfattare SDF-utvecklingen – utveckla samarbetet med våra uppdragsgivare Idrott för barn Integration

8 Utbildningsresultat Q3
Målsättning för 2010 är timmar i 270 föreningar (SF-föreningar=sektioner). Av dessa ska 50% utgöra ledarutbildning. Prel resultat per 30/9 är förrapporterat timmar i 261 föreningar. Av dessa utgör 43% ledartimmar. Totalt har 6911 (9982) ledare genomfört utbildning i vår regi i år.

9 Administration SDF-kurser
Under året har vi administrerat 32 kurser med 408 deltagare (387 utbildningstimmar). Den absoluta huvuddelen är Fotbollskurser.

10 IdrottOnline klubb/förbund
Kraftsamling under 2011 för att förmå alla föreningar att rapportera LOK-stöd digitalt fullt ut. Utbildningar/information börjar redan nu i Skellefteå, Norsjö och Malå, som är de först prioriterade kommunerna.

11 Drop in-idrott Ersboda
Organiserad spontanidrott – för att öppna idrotten för fler ungdomar Bakgrund Idrottsföreningar tappar ungdomar när de blir tonåringar: - Ökad press, tävling/prestation. - Aktiviteter baserad på upplevelsen efterfrågas. - Svårt med nyrekrytering av ungdomar efter 12 års ålder. Syfte Att öppna dörrarna till idrotten för fler ungdomar (13-20 år) och bidra till att de får en meningsfull sysselsättning. Två huvudspår Folkhälsofrämjande och brottsförebyggande. Samverkande organisationer Drop in-idrott på Ersboda drivs i samverkan mellan Umeå Fritid, umeBRÅ och Västerbottens Idrottsförbund. Själva aktiviteterna samordnas av ESK, Athena och Game Time Basketball. Genomförande På fredags- och lördagskvällar finns ledare på plats vid bokad hall eller plan. Dessa har med sig olika idrottsmaterial för att skapa förutsättningar för ungdomar som besöker oss att utöva olika typer av idrottsaktiviteter.

12 Drop in-idrott Ersboda
Från slutet av maj-september har vi kört utomhus på konstgräsplanen och vid basketkorgarna utanför Ersängsskolan. Som vanligt har vi kört fredagskvällar. Vid fint väder har det varit upp till 47 deltagare på en kväll. Deltagarna har spelat fotboll på olika sätt samt spelat streetbasket. Även vuxna deltagare har varit med och idrottat med ungdomarna.

13 Drop in-idrott Ersboda
Under Ersboda-festivalen och Ersbodadagen den 20-21/8 aktiverade vi nästan 100 ungdomar med spontanfotboll i den mycket uppskattade fotbollsborgen.

14 Drop in-idrott Ersboda
Den 3/9 hade vi officiell invigning av aktiviteterna. 90 besökande, varav 70 var aktiva. Bland annat polis, politiker och VIF närvarade och deltog vid aktiviteterna. Spontanfotbolls-turnering streetstyle, hinderbana, boxning, basket, jonglering m.m stod på schemat.

15 Statistik (Ersboda) Sammanlagt antal besökare april-september: 493 st.
Andel tjejer: 23 % Andel killar: 77 % Medlemmar i förening: 60 % Icke medlemmar: 40 % Under oktober ca: deltagare/kväll

16 Drop in-idrott under hösten 2010
Ersboda (Ersboda SK): Fredagar 19-23, Drop in-fotboll öppet för alla mellan år Lördagar 21-23, Drop in-idrott öppet för alla mellan år Fredagar Östra Ersbodaskolan, Drop in-idrott för tjejer Aktiviteter arrangerade direkt av projektet Umedalen (IBK Dalen): Fredagar 19-22, Drop in-innebandy Får stöd av projektet, gemensamma ledarutbildningar, samverkansträffar m.m. Ålidhem (GUIF): Lördagar 16-18, Drop in-fotboll

17 Strategiskt Idrottskluster för Tillväxt och Utveckling
Förstudien SITU SITU = Strategiskt Idrottskluster för Tillväxt och Utveckling

18 Förstudien SITU VIF vill i denna förstudie samla betydelsefulla aktörer/partners för idrotten i Västerbotten och identifiera strategiska tillväxt- och utvecklingsområden. Förstudien ska utreda behovet av ett strategiskt idrottskluster vars uppgift blir att skapa förutsättningar för regionala utvecklingssatsningar inom idrotts- och sportsektorn (idrottsnäringen). Med kluster menar vi en form för samverkan mellan ideell sektor, akademin, näringsliv och offentlig sektor; så kallad Quattro Helix.

19 Förstudien SITU Syfte Syftet med förstudien är att utreda behovet av ett strategiskt idrottskluster i Väst

20 Förstudien SITU Mål Identifiera aktörer som ska ingå i idrottsklustret och initiera samverkan Synliggöra tillväxt- och utvecklingsområden inom idrotts- och sportsektorn. Ansöka om ett regionalfondsprojekt för bildande av ett idrottskluster

21 Attraktiv arbetsplats
Minst en pool per distrikt Utbildning av anställda Digital kompetens Affärsmässighet Sociala företag/föreningspooler 88 seminarier/utbildningstillfällen med 1438 individer (anställda och styrelseledamöter)

22 Attraktiv arbetsplats, Västerbotten
Konferens i Affärsmässighet 29-30/10 Umeå 19-20/11 Luleå ISAB, eget bolag för idrottsservice LiDS i Lycksele Skellefteå Norsjö, Robertsfors och Vindeln

23 Integration Genom att idrotten är gränslös kan den via föreningarna bidra till att integrera nykomlingar i det svenska samhället. Människor av olika nationalitet, ras och religion kan med idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära känna varandra, respektera och förstå varandras olika värderingar, vilket motverkar främlingsfientlighet och rasism.”- Idrotten Vill!

24 Den demografiska utvecklingen

25 Utrikes födda Västerbottningar
2009 5-14 år st 15-24 år 2943 st Fördelningen på kön är i princip 50/50 (vilket inte alls stämmer på ensamkommande flyktingbarn!)

26 Idrotten vill -idrottsrörelsens idéprogram

27 Riktlinjer Idrott för barn
• Idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen). • Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt. • Idrott för barn ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för den. • Idrott för barn ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet. Även tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet. Arbeta i smågrupp 5 min, lyft upp i helgruppsreflektion Använd Idrotten vill som arbetsmaterial.

28 Riktlinjer Idrott för barn
• Idrottsföreningarna ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra. • Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. • Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel. • Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och ska ha rätt att göra detta i olika föreningar. • Idrottsrörelsen ska i samverkan med skolan bidra till ökad fysisk aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.

29 Riktlinjer Breddidrott för ungdom 13-20år
Riktlinjer Elitidrott för ungdom år

30

31 GUIF Fotboll, Innebandy och Handboll, syften…
Föreningsutveckling Föreningsutveckling - Koppling värdegrund - spelidé Föreningsutveckling – föräldrautbildning Föreningsutveckling – klasslagsutbildning Föreningsutveckling – arrangemang Föreningsutveckling samverkan mellan Herr Alag ner till P-98 Föreningsutveckling regelefterlevnad Gimonäs Umeå IF Föreningsutveckling – Innebandy introduktion klasslag Utveckla ledarskapet i ledargruppen, Utveckla laget och ledarskapet Ledarträff Klasslagsverksamhet Individen i centrum Ledarskap fotbollsskola Integration i samverkan med domarutbildning Utbildning – Föreningsdomare Att vara en bra kamrat

32 Soo-shim Taekwondo Föreningsutveckling
Utvecklingsprocess med personalen Mental träning. Kamplagsutbildning Fysisk träning och träningsplanering Lära sig graderingssystemet Barn- och ungdomsledarutbildning - Plattformen

33

34

35

36


Ladda ner ppt "Västerbottens Idrottsförbund Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna"

Liknande presentationer


Google-annonser