Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RISC februari, Driftskompatibilitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RISC februari, Driftskompatibilitet"— Presentationens avskrift:

1 RISC 24-25 februari, Driftskompatibilitet
TSD Lok och passagerarfordon för konv. systemet (omröstning) ERA och Sverige anser att nödbroms ska granskas enligt gemensamma säkerhetsmetoder (CSM) med THR<10-9. UNIFE är emot. Konsekvenser av TSD LOC&PAS: Fordonstillverkare måste ändra sina standarder och vi kan inte godkänna befintliga fordonstyper efter Nya metoden med anmälda organ tillämpas vid godkännande av nya fordon. Marginella kostnadsökningar vid ny- och ombyggnad av järnvägsfordon. Kostnader uppvägs mer än väl av att driftskompatibiliteten för fordon förbättras, enligt ERA:s konsekvensanalyser. Risker: Fordon kan konstrueras för nordiskt-, kontinentalt- och/eller medelhavsklimat. Vilka operativa restriktioner behövs för de två senare? Det finns hindrande specialfall för varmgångsdetektering och strömavtagare

2 Omröstningar om TSD Drift mm
TSD Drift bilaga A innebär vissa gemensamma driftregler för trafik på ERTMS-banor. TSD Drift bilaga P innebär nytt numreringssystemet spec. f. godsvagnar. CER vill ha en övergångsperiod t.o.m för ”stats-” resp. ”privatvagnar” . TSD Drift bilaga T innebär tydligare regler för krav på bromsförmåga på tåg. Infra-förvaltaren ska ange vilken retardation som krävs för viss hastighet och bana. Uppdatering av modulerna för granskning av delsystem innebär en anpassning till EU beslut 2008/768/EC om teknisk granskning enligt EU-direktiv. ERA ska ha ett mandat för utvidgning av omfattning av TSD till hela järnvägsnätet enligt 2008/57/EC. Sverige har redan infört detta, men det blir nu tvingande. Man bör också slå ihop konv. och högh. TSD:erna. Fordon ska granskas utifrån kompatibilitet med hela järnvägsnätet. TSD Buller, Tunnelsäkerhet och Funktionshindrade ska bakas in i andra TSD:er

3 Driftskompatibilitet information
Referensdokument för Korsacceptans redovisas av ERA. Omröstning om första referensdokument i juni. TSD Buller förslag för uppdatering: Användning av referensspår blir inte längre obligatoriskt, spårkvaliteten ska dock mätas vid bullerprov. Arbetsfordon ska uppfylla TSD-kravet vid transport på järnväg. Förenklad granskning accepteras för fordon inom samma familj. Norge och Finland har kvar specialfallet att inte tillämpa TSD:n för godsvagnar p.g.a. att granskningsmetoder för bromsblock saknas, ska Sverige yttra sig? ERTMS: Kommissionen vill ha en ”implementation strategy” för den sammanslagna TSD Trafikstyrning. Sverige stödjer detta, vi vill inte ha krav på ERTMS vid varje modifiering av en högh. infrastruktur. Komm vill förenkla kraven på prov av ETCS-ombord mot varje infrastruktur. Komm vill standardisera ETCS-ombordutrustning mer för att minska kostnader.

4 Säkerhet information och nästa RISC
Gemensamma säkerhetsmetoder (CSM) avseende granskning av säkerhetsintyg, ERA redovisning av arbetet. Gemensamma säkerhetsmetoder (CSM) avseende riskhantering. Koncept för krav på granskningsorgan. Mandat till ERA för revision av denna CSM. Uppföljning av säkerhetskonferensen i september efter Viareggio-katastrofen, rapport från arbetsmötet 15 januari. ERA halvleksrapport angående underhåll av godsvagnar. Nästa RISC 9-10 juni, omröstningar om: Korsacceptans referensdokument TSD Buller, uppdatering CSM för granskning av säkerhetsintyg Uppdatering av nationella fordonsregister.


Ladda ner ppt "RISC februari, Driftskompatibilitet"

Liknande presentationer


Google-annonser