Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmöte den 13 december 2006 Följa eller förklara Rune Brandinger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmöte den 13 december 2006 Följa eller förklara Rune Brandinger."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmöte den 13 december 2006 Följa eller förklara Rune Brandinger

2 Registrerade avvikelser - grovklassificering Antal Avvikelser som avser kollegiets övergångs- bestämmelser beträffande intern kontroll, dvs det är egentligen inte några avvikelser

3 Registrerade avvikelser - grovklassificering Antal Ej explicit rapporterade avvikelser, främst *att ordföranden ska väljas på stämman *att det ska finnas en revisionskommitté

4 Registrerade avvikelser - grovklassificering Antal Koden gäller först från sommaren Har lett till avvikelser under Rättas

5 Registrerade avvikelser - grovklassificering Antal Avvikelser som följd av andra avvikelser 15 82

6 Registrerade avvikelser - grovklassificering Antal Avvikelsen bara konstaterad, ej förklarad 10

7 Registrerade avvikelser - grovklassificering Antal Bolaget har principiella invändningar 7 65

8 Registrerade avvikelser - grovklassificering Antal Förklaringar med begränsat informationsvärde24

9 Registrerade avvikelser - grovklassificering Antal Sakligt väl underbyggda och informativa förklaringar 41

10 Registrerade avvikelser - grovklassificering Antal Koden gäller först från sommaren Har lett till avvikelser under Rättas Avvikelser som följd av avvikelser Avvikelser som avser kollegiets övergångs- bestämmelser beträffande intern kontroll, dvs det är egentligen inte några avvikelser Ej explicit rapporterade avvikelser, främst *att ordföranden ska väljas på stämman *att det ska finnas en revisionskommitté Avvikelsen bara konstaterad, ej förklarad Bolaget har principiella invändningar7 Sakligt väl underbyggda och informativa förklaringar Förklaringar med begränsat informationsvärde 41 Här … …ska det finnas för- klaringar 65

11 Antal rapporterade avvikelser per bolag Antal avvik- kelser Antal bolag

12 Årsstämman god- känner principer för ersättning till bolagsledningen Antal avvikelser per regel Antal bolag Valbered- ningens samman- sättning Revisions- utskott: *finns det? *samman- sättning? Ersättnings- utskott: *finns det? *samman- sättning?

13 Antal rapporterade avvikelser per regel Antal bolag Valbered- ningens sam- mansättning: offentlig- göra när? Underskrifts- mening i års- redovisningen Behov av intern- revision ? Oberoende ?

14 Registrerade avvikelser - grovklassificering Antal Koden gäller först från sommaren Har lett till avvikelser under Rättas Avvikelser som följd av avvikelser Avvikelser som avser kollegiets övergångs- bestämmelser beträffande intern kontroll, dvs det är egentligen inte några avvikelser Ej explicit rapporterade avvikelser, främst *att ordföranden ska väljas på stämman *att det ska finnas en revisionskommitté Avvikelsen bara konstaterad, ej förklarad Bolaget har principiella invändningar7 Sakligt väl underbyggda och informativa förklaringar Förklaringar med begränsat informationsvärde 41 Här … …ska det finnas för- klaringar 65


Ladda ner ppt "Arbetsmöte den 13 december 2006 Följa eller förklara Rune Brandinger."

Liknande presentationer


Google-annonser