Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För projekt Bibliotek24:s sökverktyg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För projekt Bibliotek24:s sökverktyg"— Presentationens avskrift:

1 För projekt Bibliotek24:s sökverktyg
Kommunikationsplan För projekt Bibliotek24:s sökverktyg

2 Mål: (det här vill vi uppnå)
Vi vill skapa ett nätbibliotek som av användarna upplevs som underlättande för deras sökande efter information och medier. Tjänsten ska bidra till att användaren når framgång i sitt individuella lärande. Målen vill vi uppnå genom att: erbjuda betaltjänster som kan användas oberoende av om användaren bor i en kommun som har betaldatabaser eller ej. göra det möjligt för användaren att enkelt beställa böcker som hämtas på närmaste deltagande folkbibliotek erbjuda ett kvalitetsurval av fria webbtjänster som användaren har frihet att kombinera med andra källor i egna sökgrupper sökgrupperna ska erbjudas som applikationer, t ex för att placeras på en iGoogle-sida eller bibliotekswebbplats

3 Målen ska mätas/utvärderas på följande sätt:
En nulägesanalys av betaltjänsters förekomst i landets kommuner ska göras före tjänstens lansering som sen ska jämföras med resultatet. En webbenkät ska finnas på tjänsten där vi frågar om användaren upplever att tjänsten bidrar till att han/hon har nått större framgång i sitt lärande. Minst 50% ska uppleva att tjänsten har varit positiv för deras informationsförsörjning och att har den bidragit till framgång i deras ev. lärande. Trafiken på tjänsten ska mätas, antalet registrerade användare

4 Problem / risker (SWOT)
Folkbiblioteken är ointresserade av att marknadsföra tjänsten Återstående länsbibliotek är ointresserade av medverkan i projektet Projektet drivs vidare och finansieras helt av länsbiblioteken Projektet läggs ned Tekniken är ofärdig, dålig funktionalitet. Leder till uppgivenhet. Projektet rinner ut i sanden. Det finns inga pengar till betaltjänster (egna licenser) Serverfrågan Brist på personaltimmar, särskilt tekniker, sekreterare, ekonom

5 Möjligheter (SWOT) Biblioteket blir synligare i o m samverkan ”alla folkbibliotek gentemot användaren”. Bibliotekens image påverkas positivt, de upplevs som mer tillgängliga. Webbiblioteket kan bli ett mer självklart komplement/alternativ till övrig info.försörjning som t ex Google. Möjligt att hitta nya biblioteksanvändare som har ”mobilt behov”. Det kommer att finnas nya tekniska utvecklingsmöjligheter inom kort som kan ”rädda” tjänsten eller förbättra den. Samarbete med Fråga biblioteket ger större tyngd och mer trafik (win-win). Ett naturligt sammanhang. Webbiblioteket har potential att bli känt i skolor och deras forum. Tjänsten innebär att en standardutjämning sker i landet vad gäller tillgång till betaltjänster.

6 Vad kan göras för att undvika störningarna?
Noggrann kontroll av fria resursers träffsäkerhet för att visa att tjänsten är pålitlig och användbar. Satsa extra mycket på att få in betaldatbaser. Jobba hårt för att majoriteten av folkbiblioteken ska ansluta sig till beställningsfunktionen. Viktigt! Försöka sälja in det bästa vi har åstadkommit till KB/Sverigebiblioteket. Etablera en god relation med dem. Visa vilka visionära möjligheter som kan skapas.

7 Målgrupp(-er) Alla / allmänheten är målgrupp. Primär målgrupp: de som redan använder sig av bibliotekstjänster och de som befinner sig i någon form av lärande. Därutöver ska information kommuniceras ut till övriga berörda: Kulturrådet, länsbiblioteken, bibliotekschefer och bibliotekarier.

8 Så här når vi målgrupperna

9 Vem säger vad, hur, var och när? …till slutanvändaren:
Vem: projektledarna och webbyrån Vad: gör nåt annat än att gå till bibl. (tid till annat), skräddarsy ett eget bibliotek, solidariskt, safe, pålitliga källor, laglig nedladdning, enklare fixa böcker (man kan beställa och hämta på valfritt bibl. Gränssnittet ger intryck av ”push the button”, modernt, folkligt enkelt. Sånt som inte finns i Google. Hur: underlättar, snabb avskanning ett ämne, hitta böcker i hela Sverige o utomlands o beställ o välj hämtställe, Var: i mötet med bibliotekarien, affischer, slippar i nyinköpta böcker, webben t ex på Fråga biblioteket, Länkskafferiet, filmer på YouTube.

10 Vem säger vad hur, var och när? … till KUR:
Vem: B24:s styrgrupp, projektledarna Vad: samordning webbresurser Sverigebiblioteket, spara pengar?..., standardutjämning, bibliotek blir starkare tillsammans. Hur: visionärt, fakta Var: i slutrapporten, på möten, på slutspurtsmötet, nyhetsbrev

11 Vem säger vad, hur, var och när? …till länsbiblioteken:
Vem: B24:s styrgrupp, projektledarna Vad: standardutjämning, utbyte av erfarenheter mellan länsbiblioteken, inspirerande se hur B24 jobbar 2.0 (kan befrukta egna verksamheten). Hur: visionärt, argument för kommunernas medverkan, vad deltagarna vinner på det. Var: nyhetsbrev, slutspurtsmötet, projektledarens besök

12 Vem säger vad hur, var och när? …till kommunbiblioteken:
Vem: projektledare, styrgrupp, länskontakter. Vad: de kommer att nå nya potentiella användare, mer tillgängligt, de ökar sina utlån, varumärket stärks, standardutjämning, biblioteken får inspiration till hur de kan jobba 2.0 i o m B24:s apps widgets toolbars screencasts ppt i SlideShare. För studerande, kunna hänvisa dit för snabb avskanning av ett ämne, snabbgrupper, distansåtkomst, Hur: skrift, bildexempel, citat från användare Var: nyhetsbrev, Bokmässan, Mötesplatskonferensen, projektledarens resor, länskontakternas infoträffar. Vi vill att biblioteken ska länka till B24:s sökverktyg + att de ska ansluta sig till beställningsfunktionen.

13 Vem säger vad hur, var och när
Vem säger vad hur, var och när? …till bibliotekarierna (+studiebibliotekarier, lärcenter): Vem: länsbibliotekens kontaktpersoner, projektledarna, Vad: varför det är bra för personal, för studerande, kunna hänvisa dit för snabb avskanning av ett ämne, snabbgrupper, distansåtkomst, de når fler användare de som tycker bibl. är otillgängligt. Underlättar för anv. Hur: länskontakterna presenterar sökverktyget på biblioteken. Var: Mötesplats inför framtiden, Bokmässan, affischer, länskontaktens infomöten med biblioteken, instruktionsfilmer (screencasts), ppt.


Ladda ner ppt "För projekt Bibliotek24:s sökverktyg"

Liknande presentationer


Google-annonser