Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? Språklig förmåga (Verbal förmåga) Diskreta tecken som: ett enklare sätt att uttrycka sig,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? Språklig förmåga (Verbal förmåga) Diskreta tecken som: ett enklare sätt att uttrycka sig,"— Presentationens avskrift:

1 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? Språklig förmåga (Verbal förmåga) Diskreta tecken som: ett enklare sätt att uttrycka sig, vilket i regel utmynnar i en argumentationskamp. tendenser att prata i allmänna och svepande formuleringar och inte ta till sig ett välunderbyggt argument.

2 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? Förmågan att dra korrekta slutsatser (Logisk-analytisk) Tendenser att utanförlägga sin misstag, det beror inte på mig det beror på..... Tydliga tecken på att tonåringen inte drar korrekta slutsatser av de misstag eller underlåtanden som han gör sig skyldig till. Tonåringen bryr sig inte om närstående rättar honom, mognadsutvecklingen bromsas, och ett åldersmässigt barnsligare beteende framträder.

3 Flexibilitet i tanken (Psykomotilitet) Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? En tidigare mångsysslare slutar med att ha många bollar i luften, och blir ganska ensidig. Förmågan att koncentrera sig och att upprätthålla uppmärksamheten, t ex en hel lektionstimme försämras Skolarbetet påverkas negativt, vilket också i regel uppmärksammas av läraren

4 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? Minnesfunktionen Intresset att läsa böcker minskar, så också förmågan att återge innehållet i en bok som man har läst, eller film man har sett. Avtalade möten glöms bort. Tonåringen upplever att han har ett sämre minne.

5 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? Förmågan att av delar sätta samman en helhet (Analytisk-syntetisk förmåga) Värderingar ändras till något som föräldern inte tycker känns naturligt. Tonåringen ger ett intryck av att hänge sig åt förenklingar, ytliga bortförklaringar, samt att inte bry sig om vad omgivningen tycker

6 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? Förmåga att orientera sig i rummet (Psykospatial förmåga) Tonåringen bryr sig allt mindre om sitt utseende och i viket sällskap han befinnr sig. En tidigare ordningssam tonåring blir slarvig, en som redan är slarvig blir om möjligt ännu slarvigare. Man planerar inte sin dag, och närmar sig alltmer en bohemisk tillvaro.

7 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? Gestaltminne Tonåring lämnar sitt gamla kompisgäng och får nya med samma intressen eller brist på. I vissa fall kan det gå så långt att man går vilse både psykiskt och fysiskt.


Ladda ner ppt "Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? Språklig förmåga (Verbal förmåga) Diskreta tecken som: ett enklare sätt att uttrycka sig,"

Liknande presentationer


Google-annonser