Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Polfärskt Bröd Elisabeth Wahlström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Polfärskt Bröd Elisabeth Wahlström."— Presentationens avskrift:

1 Polfärskt Bröd Elisabeth Wahlström

2 "Polfärskt Bröd är Sveriges näst största bröddistributör
"Polfärskt Bröd är Sveriges näst största bröddistributör. Vi vill egentligen inte bli störst. Vi vill bara vara bäst. Bäst på distribution. Bäst på service. Bäst på produktinnovation. Bäst på färskt och naturligt gott bröd utan konserveringsmedel. Det räcker långt."

3 Presentation av Polfärskt Bröd
Vi säljer bröd och kakor, främst Polarbröd till detaljhandeln, vilket omfattar ca 3000 butiker. Omsättning per år ca 1,4 Mdr. Vi finns på 32 orter, från Malmö i söder till Gällivare i norr. Vi är ca 400 anställda, varav ca 350 i säljande funktion. Vi har 270 distributionsbilar som är utrustade med handdatorer (inkl kontorsmoduler i skåpen).

4 Kommunikationsplattform
Vi har en centraliserad och outsourcad IT-drift där alla servrar finns i en datahall i Växjö. Vi har valt Sharepoint som kommunikationsplattform för både oss själva, leverantörspartners samt hemsida. All intern information som riktar sig till flera publiceras på intranät/partnerwebb. E-post används enbart som avisering eller personliga meddelanden.

5 Kommunikationsplattform forts…
Fördel med Sharepoint Blir navet i kommunikationen genom att intranät, dokumenthantering och Business Intelligence vävs samman i en enhetlig plattform. Användarna kan själva prenumerera på nyheter genom mailaviseringar/RSS. Sökfunktion – även på ord i dokument. Behörighets- samt rollstyrning. Designen är enhetlig, användarna känner igen sig.

6 Dokumenthantering Versionshantering, man behöver inte döpa filerna med olika namn för att skilja versionerna åt. Flera kan dela på samma dokument, genom att det finns funktion för utcheckning och man kan bestämma arbetsgången. Sök och filtreringsfunktionen fungerar mycket bra. Vi kommer successivt att ersätta våra filhanterare med Sharepoint. Vi har flyttat vårt fakturaarkiv från Dynamics NAV till Sharepoint.

7 Web 2.0 – Vilka är fördelarna?
Behövs ingen klientinstallation, det räcker att ha en internetbrowser, vilket möjliggör att bl a våra leverantörspartners, oavsett egna plattformar kan använda sig av våra system. Möjliggör interaktivitet och samarbete. Vi ordnar snabbt nya platser för olika samarbetsformer, exempelvis projekt.

8 Business Intelligence
Vi har ett datawarehouse, där vi samlat alla våra transaktioner på lägsta nivå. Det fylls bl a på med drygt 2 miljoner försäljningstransaktioner i månaden. Olika roller inom organisationen använder olika analysverktyg. Det är för att analysarbetet ska bli så effektivt som möjligt. Management/ledning använder Excel som analysverktyg. Övriga har mer fördefinierade rapportverktyg.

9 Business Intelligence forts...
Vi arbetar med nyckeltal. Det möjliggör grön/gul/röd signalering, vilket gör att analysarbetet blir mycket effektivare. Borta är de långa ”statistiklistorna”.

10 Effektiviseringsvinsten
Liten utbildningsinsats. Snabb implementering. Det går att automatisera bearbetningar på nätterna, så att rapporter ligger färdiga dagen efter. Hög nyttjandegrad p g a enkelheten och att det går snabbt att bearbeta material.

11 Effektiviseringsvinsten…
Förut hade vi en försäljningskoordinator som tog fram statistik, det behöver vi inte längre. Både arbetet med att ta fram olika rapporter och analysera tar kortare tid. Även enkelheten i att hantera analysverktygen gör att det inte behöver vara någon specialist. Totalt sett har vi mindre antal programvaror och därmed har den totala licenskostnaden sjunkit.

12 Slutligen Vad kostar all IT hos Polfärskt? 2006: 0,86% 2007: 0,79%


Ladda ner ppt "Polfärskt Bröd Elisabeth Wahlström."

Liknande presentationer


Google-annonser