Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tre sidor som övertygar branschen om nyttan med min forskning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tre sidor som övertygar branschen om nyttan med min forskning"— Presentationens avskrift:

1 Tre sidor som övertygar branschen om nyttan med min forskning
Anders Esselin Man & Nature

2 smarta och roliga lösningar
KAOS ORDNING/STRUKTUR KREATIVITET smarta och roliga lösningar

3 Upp-följning och ut-värdering
Vision och mål Planer Adaptiv förvaltning handlar om att planera, göra, följa upp, försöka förstå och förändra i en medveten, upprepad och lärande process Kunskap om systemet Insatser Upp-följning och ut-värdering

4 Kunskap om systemet Forskningsfinansiärens idé och krav Forskningsmodellen – ”Kunskapskedjan”. Stiftelsen ska i första hand finansiera projekt som handlar om tillämpad forskning, konceptualisering och demonstration.

5 Kunskap om systemet Forskningsfinansiärens idé och krav Omfattning steg 1, idéskiss Max 3 sidor populärvetenskaplig projektbeskrivning Nytta för näringen!!!! Den forskning som finansieras ska komma till nytta för lantbrukarna. Projektkonstellation Representanter från branschen ska vara involverade redan från starten av en projektidé, inte bara som referensgrupp utan helst som medsökande part. Resultatförmedling Beskrivning av vilka aktörer längre upp i kunskapskedjan som bör vara mottagare av kommande resultat och förädling till nästa steg av kunskapskedjan. Rambudget Lena Strålsjö Tänk Vinnova snarare än Formas Varför? Vad? Hur?

6 Avnämarnas situation och behov
Kunskap om systemet VARFÖR? Avnämarnas situation och behov Här pratar ni om klimatförändringar i ett 100-årsperspektiv, MEN ni måste förstå att min mandatperiod är fyra år. (kommunalråd i Bergs kommun) ”Forskning i och om villkoren i fjällvärlden vill vi veta om. Se till att vi blir bekanta. Låt oss tycka till, inbilla oss att vi gör något tillsammans, gör oss delaktiga även om vi inte ingår i själva forskningen. Då tror man på resultaten, man tar till sig vad som kommer fram.” (Karin Baer, ordf. Vilhelmina norra sameby)

7 Då spelar det ingen roll vilken väg du väljer!
Vision och mål VAD? Alice i Underlandet: Vilken väg ska jag gå? Katten: Var ska du? Alice: Vet inte. Då spelar det ingen roll vilken väg du väljer! kolla bilden.

8 Kännetecken på en effektiv vision
Vision och mål Kännetecken på en effektiv vision Tänkbar: Förmedlar en bild av hur framtiden kommer att se ut Attraktiv: Tilltalande för alla som har ett intresse i frågan Fokuserad: Är tillräckligt tydlig för att ge vägledning i beslutsfattande Flexibel: Är allmän nog att tillåta enskilda initiativ och alternativa svar i ljuset av ändrade villkor Kommunicerbar: Kan framgångsrikt förklaras på fem minuter ”Landing a man on the Moon and returning him safely to the Earth" President John F. Kennedy, 25 maj 1961

9 Vision och mål SMARTa mål Specifikt - ska vara konkret och tydligt. Mätbart - ska kunna mätas. Accepterat - ska vara accepterat av människor i organisationen. Realistiskt - ska kunna nås. Tidsbundet - ska tala om när målet ska nås.

10 Luck favors the prepared
Planer HUR? Luck favors the prepared (Louis Pasteur) Plans are nothing, planning is everything”. (Dwight Eisenhower) Planering är en onaturlig process. Att göra något är mycket roligare. Det fina med att inte planera är att misslyckanden kommer som en fullständig överraskning, snarare än att föregås av en period av oro och depression (Sir Jon Harvey-Jones)

11 Planer Målgrupp och deltagandenivå Vilka behöver vi kommunicera och samverka med för att nå våra mål? Och vilken funktion ska de olika målgruppen ha i beslutsprocessen? Kommunikationsmål Vad måste de olika målgrupperna VETA, KÄNNA och GÖRA för att vi ska kunna nå våra mål? Aktivitet – vad, vem, när? Vad behöver vi göra för att nå kommunikationsmål? När ska aktiviteten utföras/vara klar? Vem är ansvarig?

12 Planer Deltagandenivå Syfte Information
Inbjudna aktörer informeras om beslut som redan fattats. Konsultation Inbjudna aktörer får information och har möjlighet att framföra synpunkter, vanligen sent i beslutsprocessen. Kommunikation Inbjudna aktörer får information och ger information. Deras kunskap börjar tas tillvara i beslutsprocessen. Samråd Inbjudna aktörer får information och ger information. De har en rådgivande funktion i beslutsprocessen. Samverkan Inbjudna aktörer får information och ger information. De deltar i utveckling och implementering av planer, men deras inflytande vid beslut är begränsat. Samarbete Parterna upprättar gemensamma mål och fattar gemensamma beslut där den inbjudande parten finner det lämpligt. Partnerskap Parterna är jämlika och fattar beslut gemensamt.

13 Sjung med när du lyssnar på musik i freestyle!
Planer Sjung med när du lyssnar på musik i freestyle! Ha olika färg på strumporna! Börja med efterrätten! Var flexibla och innovativa – ha kul och var inte rädda för att misslyckas: Bra omdöme kommer av erfarenhet. Erfarenhet kommer av dåligt omdöme. En god planering ger trygghet vilket är en bra grund för att våga prova sig fram, att leka, att tänka stort och att göra annorlunda. Var flexibla och innovativa – och ha kul!

14 Mål: Målgrupp Vilka behöver vi kommunicera och samverka med för att nå våra mål? Och vilken funktion ska de olika målgruppen ha i beslutsprocessen? Kommunikationsmål Vad bör målgrupperna VETA, KÄNNA och GÖRA för att vi ska nå våra mål? Aktivitet – vad, vem, när? Vad behöver vi göra för att nå kommunikationsmål? När ska aktiviteten utföras/vara klar? Vem är ansvarig? Målgrupp 1 VETA KÄNNA GÖRA Ex: Seminarium (130624, Åke Svensson) Målgrupp 2 Målgrupp 3

15 Man & Nature Anders Esselin anders@mannature.se www.mannature.se


Ladda ner ppt "Tre sidor som övertygar branschen om nyttan med min forskning"

Liknande presentationer


Google-annonser