Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.cesamblekinge.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.cesamblekinge.se."— Presentationens avskrift:

1

2 Program Nuläge Regional Digital Agenda i Blekinge st regionala digitala guldkorn Digitala dans- och dramapedagoger, Kultur Andreas Dahl, Regionteatern Regionalt Digitalt Pedagogisk Center, Pilotskola och Cyberlärare, Skola Ingegerd Åberg, Karlshamns kommun eLabb, Digitalt innanförskap Sofie Andersson, Länsbibliotek Sydost eHälsocenter, Jag äger min journal och Tillgänglighet 24/7 , eHÄLSA Helene Andersson, Landstinget Blekinge m fl Vad händer nu? Vad är nästa steg? Gemensam lunch

3 Digital agenda för Europa lanserades 2010.
Vår IT minister Anna Karin lanserade ”It i människans tjänst” 2011 2010 påbörjades arbetet med ”regionala digitala agendor” i Sverige. Landshövding Berit Andnor Bylund, landstingsstyrelsens ordförande Kalle Sandström (S) och Regionstyrelsens ordförande Christina Mattisson (S) signerade en avsiktsförklaring på NetPort i Karlshamn i feb 2013 på vår KICK-OFF.

4 Mål Skapa ett attraktivt eSamhälle i Blekinge och blir bäst i Sverige på att nyttja digitaliseringens möjligheter år 2020.

5 Hur vi skapar ett attraktivt eSamhälle i Blekinge och blir bäst i Sverige på att nyttja
digitaliseringens möjligheter. CeSam Blekinge 2020 Paketering av ReDA 26 insatser vill vi genomföra under kommande två år, i CeSam Blekinge. Detta för att skapa ett eSamhälle till 2020. KICK-OFF 13/2 2013 ReDA Projektslut 28 feb 2014 KICK-OUT 16/ FReDA ReDA Projekt-start 2012

6

7 Signatärsgrupp Berit Andnor Bylund, Landshövding Blekinge Kalle Sandström, Landstingsstyrelsens ordförande Christina Mattisson, Regionstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande från respektive kommun i Blekinge.

8 styrgrupp Samuel Henningsson, NetPort Science Park Göran Persson, Karlshamns kommun Ingrid Augustinsson Svennergren, Karlskrona kommun Carina Centren, Svenskt Näringsliv Martin Petersen, Telenor Thomas Peters, Telecomcity Peter Lilja, Landstinget Blekinge Anna-Lena Cederström, Region Blekinge Lovén Ingrid, Länsstyrelsen Blekinge Henric Johnson, BTH Petra Charlotte Arrenäs, NetPort Science Park Samverkan i trippelhelix-anda.

9

10 Vad händer nu? Vad är nästa steg?

11 Citat från Regionala signatärer
”Utveckla delaktighet och kunskap inom demokratiarbetet. Det kan handla om information, chatta, rösta via nätet, mm.” /Magnus Larsson, Centerpartiet ”Som teknikintresserad, pappa till en 4-åring och som rektor skulle jag hoppas att mina tankar kring barn, unga, teknik och framtid kan vara till nån hjälp.” /Daniel Malmros, Rektor Karlshamns kommun ”Vi jobbar i ett projekt som stödjer digital delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Vi tycker det är viktigt att den här målgruppen inte glöms bort i arbetet med digital delaktighet i Blekinge. Vi har både erfarenhet, tips och idéer på hur man skulle kunna jobba med de här frågorna. ” /Makt i Media ”Vi är en regional aktör. Vi kan genom nätverk, kompetensutvecklingsinsatser och förmedling av omvärldsbevakning bidra till att påverka de kommunala biblioteken att stödja den digitala utvecklingen i Blekinge.” /Kristina Hedberg, Länsbibliotek Sydost

12 Citat från Regionala signatärer
”Vi kommer att starta ett projekt med inriktning på lärande och delaktighet där unga aktiva/ledare skall involveras i mål- och visionsarbetet mer aktivt samt vara utbildare och inspiratörer i digital utveckling i varje förening.” /SISU Blekinge ”Jag kan bidra med erfarenheter efter 20 år i IT-branschen, inte enbart med teknik utan även med metoder, medgångar och motgångar. Detta tillsammans med vårt engagemang att öka innovationsförmågan och teknikintresset hos barn och ungdomar i regionen genom olika metoder och verktyg, bl a Raspberry Pi. /Magnus Göransson, Okatima Vara med och inspirera människor i att utveckla och starta nya företag inom den digitala världen. /Pia Holgersson, Velopia AB ”Vi har sedan tidigare varit med och drivit förstudie och projekt inom ämnet Öppna Data tillsammans med både Vinnova och Stockholms Kommunförbund samt Ekerö kommun men då vi har etablerat oss i Karlskrona med ett kontor blir det naturligt att arbeta lokalt i Blekinge med dessa frågor också och på så vis vara med och skapa utveckling för att uppnå ställda mål och förväntningar.” /Fredrik Bjengren, Generic

13 Prata om det 2 & 2 Vi står alla bakom samma mål, d v s att bli bäst i Sverige på att nyttja digitaliseringens möjligheter och att skapa ett attraktivt eSamhälle i Blekinge. Fråga er själva… Vad kan jag göra genom mitt arbete, eller som privatperson, för att vi ska nå målet till 2020?

14 VI SKAPAR TILLVÄXT I DEN DIGITALA VÄRLDEN


Ladda ner ppt "Www.cesamblekinge.se."

Liknande presentationer


Google-annonser