Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Vi och Dom” i LAU 270/275 Ett samhällsvetenskapligt tema kring kategorisering och dikotomier (ömsesidigt uteslutande kategorier) Vår strävan att bringa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Vi och Dom” i LAU 270/275 Ett samhällsvetenskapligt tema kring kategorisering och dikotomier (ömsesidigt uteslutande kategorier) Vår strävan att bringa."— Presentationens avskrift:

1 ”Vi och Dom” i LAU 270/275 Ett samhällsvetenskapligt tema kring kategorisering och dikotomier (ömsesidigt uteslutande kategorier) Vår strävan att bringa ordning

2 Exempel på dikotomier Identiteter skapas genom kontraster Ung-gammal Kvinna-man Rik-fattig Högutbildad-lågutbildad Högpresterande-lågpresterande ”invandrare”-”svensk” Tuff-töntig

3 Varför är detta intressant? Kontrasterna kan få olika värden och användas för - diskriminering - att skapa ojämlikhet och segregation - att skapa utanförskap - att alstra konflikter + positiv särbehandling + att leda till åtgärder som likabehandlingsplaner + specifika insatser om särskilda behov identifieras

4 Planerade dikotomier, stereotyper, diskriminering

5 ”Oplanerad”? segregering

6 Utanförskap?

7 Faran – när ”dom” berövas alla mänskliga egenskaper

8 Faran När konstruktionen av ”de andra” och ”jag-vi-oss” tappar fotfästet

9 Ett övergripande syfte med detta tema är att genom problematisering av olika kategorier och dikotomier bidra till en förståelse för hur och varför ”vi” och ”dom”- kategoriseringar och dikotomier finns runt om oss och hur de kan urarta i destruktiva konflikter, samt hur man kan bearbeta och överskrida sådana kategoriseringar och sätta in metoder för konfliktlösning. Detta blir alltmer viktigt i det mångkulturella samhället, i skolan och i den globaliserande värld vi lever och arbetar i.

10 Med detta tema kan du studera Den socio-kulturella konstruktionen av dikotomier Dikotomiernas betydelse för identitets- skapande processer Dikotomiernas potentiellt konfliktskapande karaktär Behovet att förstå dikotomiers innebörd och dynamik för att förebygga och lösa konflikter

11 Varför välja temat? Chans att fördjupa dig i ett samhällsproblem som ofta kommer till uttryck i skolvärlden. Chans att kliva ur rollen som blivande lärare för att med ett ”forskarperspektiv” undersöka verkligheten i skolan. Chans att sätta dig in i en fråga eller ett fenomen du tycker att du inte får svar på eller vill fördjupa dig i under utbildningen.

12 Exempel på tidigare ämnen Hur kan man som lärare förebygga konflikter i skolklasser? Hur hanterar man en konflikt där man själv är ena parten? ”Ja får inte va me” – hur utanförskap skapas i barngrupper Gruppbildningar i högstadieklasser Stackars Pricken – hur förskolebarn resonerar kring utanförskap och diskriminering utifrån boken om kaninen Pricken. Killbaciller och tjejbaciller – hur barn på mellanstadiet tänker och förhåller sig till genusskillnader. Är likabehandlingsplanen en avdammad anti-mobbningsplan? Hur skildras homosexualitet i engelskböcker? Övervikt – en källa till stigmatisering? Skapar läxor segregation? Är betygen ett sorteringsredskap?

13 Ämnen som ryms inom temat ”Vi och Dom” Identitet Genuskonstruktioner Konflikter Konflikthantering Styrdokument och verkligheten Den andre och utanförskap Integration och segregation


Ladda ner ppt "”Vi och Dom” i LAU 270/275 Ett samhällsvetenskapligt tema kring kategorisering och dikotomier (ömsesidigt uteslutande kategorier) Vår strävan att bringa."

Liknande presentationer


Google-annonser