Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arkitekturenheten © CSN 2010 IBM System Architect - CSN Örjan Carlsson, chef för Arkitekturenheten på CSN 060-186028.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arkitekturenheten © CSN 2010 IBM System Architect - CSN Örjan Carlsson, chef för Arkitekturenheten på CSN 060-186028."— Presentationens avskrift:

1 Arkitekturenheten © CSN 2010 IBM System Architect - CSN Örjan Carlsson, chef för Arkitekturenheten på CSN orjan.carlsson@csn.se 060-186028

2 Arkitekturenheten © CSN 2010 Syfte Dokumentera alla processer på CSN Koppla process mot IT-stöd Koppla IT-stöd mot infrastruktur Nyttja informationen i verksamhetsutveckling  Från tidig fas till underhåll/förvaltning

3 Arkitekturenheten © CSN 2010 Införandet - SA SA är en stor verktygslåda Vi bad om någon som kunde omsätta våra krav till praktiskt handhavande Vi blev vilsen bland alla ramverk/metamodeller som följde med SA  ”Ni kan göra si eller så”  ”Om ni gör så här så tappar ni detta, men då kan ni mixa med detta” Vi började rita en egen metamodell som skulle tjäna vårt syfte  Tidskrävande och begreppsförvirrande  Blandning av vår 4GL-utveckling med Java/webb utveckling gav oss huvudbry Insikten gav oss dock ett nytt begrepp, ett relationsobjekt mellan process och det faktiska IT-stödet Parallellt med metamodellarbetet pågick arbetet med att dokumentera alla verksamhetsprocesser, ensa och rita allt i SA (BPMN) När metamodellen var på plats, skulle den fyllas med information, där ambitionen var att hålla så hög automatiseringsnivå som möjligt Dock med ett undantag relationsobjektet är ett manuellt arbete. Vi har valt att kalla verksamhetsbeskrivning, det kräver stor insikt i hur systemen fungerar och vart de faktiskt stöttar processen

4 Arkitekturenheten © CSN 2010 Vart står CSN idag Alla kärnprocesser kommer under året att vara dokumenterade i SA till en nivå 5 (i några fall än djupare) Inom ett specifikt område kommer relationsobjektet att vara på plats och IT-stödet därmed kopplad till processen Ett projekt kommer att ha SA som verktyg och input till sitt utvecklingsarbete Releaser och dess modellhantering i samband med utveckling är konceptuellt framtaget och utvecklas just nu Utfallet av piloten får utvisa hur vi sprider användandet Under året kommer CSN att utvärdera SA och konkurrensutsätta produkten

5 Arkitekturenheten © CSN 2010 Lessons learned Vi upplever att SA, kanske alla EA-verktyg, endast är ett stöd för arkitekten som jobbar på sin kammare När vi försöker etablera verktyget i en multianvändarmiljö stöter vi på problem  SA:s egen version/releasehantering, delete – reinstall  Rapportgeneratorn, svårarbetad IBM har nästintill ingen egen kompetens i Sverige  Några få underkonsulter  Telelogics tidigare personal tycks ha lämnat IBM efter sammanslagningen Vi har svårt att få prestanda i produkten  Vi ställer oss frågan. Hur används SA egentligen bland de stora antalet referenskunder? Är SA ett verktyg för ”gemene man”? Avsaknad av ”standard”, i samband med export av information, kan hämma oss att gå vidare med något annat verktyg, vi har plöjt ner mycket tid på att ladda vårt SA! Vi tyckte att vi gjorde rätt, men det blev fel i alla fall!  ”Detta är vårt problem, hur löser vi det inom ramen för SA”?  ”It depends”???!!! Inget svar vi önskade!

6 Arkitekturenheten © CSN 2010 Lessons learned – Dock!! Vi kommer att ha genomfört en fullständig processkartläggning Vi har en metamodell som tydligt återspeglar CSN:s behov av EA dokumentation Oavsett verktygsstöd så har CSN påbörjat resan med koppla IT- stödet till processerna Vi vet också hur vi önskar använda ett EA-verktyg i vår totala verksamhetsutveckling, från ax till limpa Detta ger oss ett bra utgångsläge för att utvärdera SA och ställa SA:s funktionalitet mot andra EA-verktyg och kanske välja något annat

7 Arkitekturenheten © CSN 2010 Metamodell


Ladda ner ppt "Arkitekturenheten © CSN 2010 IBM System Architect - CSN Örjan Carlsson, chef för Arkitekturenheten på CSN 060-186028."

Liknande presentationer


Google-annonser