Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunals Värdegrund och Vision. Visionen Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en stark kraft i utvecklingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunals Värdegrund och Vision. Visionen Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en stark kraft i utvecklingen."— Presentationens avskrift:

1 Kommunals Värdegrund och Vision

2 Visionen Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en stark kraft i utvecklingen av samhället. Vår förmåga och närhet skapar trygghet på arbetsplatsen och samhörighet i en föränderlig värld.

3 Värdegrunden Alla människors lika värde Frihet Rättvisa Solidaritet Demokrati

4 Vi är en kamporganisation Kommunal är en kamporganisation som tar strid när mänskliga värden hotas

5 Vi är varmhjärtade Vi är varmhjärtade och bryr oss om allas rätt till välfärdstjänster

6 Vi är öppna och tillgängliga Vi är öppna och tillgängliga. Lyhörda både utåt och inåt, men också lätta att nå i hela landet.

7 Vi är effektiva Vi är kostnadsmedvetna och har ett tydligt ledarskap

8 Stadgarna §2 moment 2 Kommunal ska också verka för en samhällsutveckling på demokratisk, socialistisk grundval, innebärande social rättvisa, generell välfärdspolitik, full sysselsättning, jämställdhet mellan kvinnor och män samt internationell facklig solidaritet.

9 Fem fackliga grundvärderingar Social rättvisa Generell välfärdspolitik Full sysselsättning Jämställdhet mellan kvinnor Internationell facklig solidaritet

10 Social rättvisa är både ett mål och ett medel i Kommunals arbete. Uppfattningen att alla människor har lika värde leder till att vi kämpar mot sociala och ekonomiska orättvisor var de än uppstår. Varje människa ska behandlas med respekt och likvärdigt både på arbetsplatsen och i samhället. I arbetet mot sociala och ekonomiska klyftor söker Kommunal stöd hos likasinnade organisationer för att öka kraften i sina förslag till förbättrade villkor för medlemmarna. Kommunal ser som en självklar uppgift att kritisera orättvisor, markera och agitera för sin syn på vad som är anständiga förhållanden på arbetsplatserna och i samhället.

11 Generell välfärdspolitik är ett verkningsfullt medel för att skapa goda och rättvisa sociala och ekonomiska villkor för alla medborgare. Den generella, skattefinansierade, välfärdspolitiken är ett effektivt sätt att utjämna inkomstklyftor. Men orättvisor finns fortfarande kvar. Inom en del sektorer i samhället ökar klyftorna. Vi har fortfarande långt att gå utan att vi förnekar de framsteg som gjorts. Många medlemmar har alltför låga löner. Många medborgare lever i svåra sociala och ekonomiska förhållanden. Vi måste spänna bågen ytterligare och flytta fram medlemmarnas positioner och agera för att stärka den generella välfärdspolitiken, att minska maskorna i det sociala skyddsnätet.

12 Full sysselsättning är fackföreningsrörelsens viktigaste krav sedan många år. Arbetet ger självkänsla och ekonomiska trygghet. Arbetslöshet vidgar ekonomiska och sociala klyftor. Arbetslöshet skapar ofta ohälsa. När samhällsekonomin växer ökar resurserna för utjämningspolitik och trygghetspolitik. Kommunal kämpar för arbete åt alla, solidarisk lönepolitik, rejäla utbildnings- och folkbildningsinsatser och en aktiv folkbildningspolitik. Kollektivavtalet fastställer reglerna.

13 Jämställdhet mellan kvinnor och män är en svensk paradgren i internationella jämförelser. Sverige toppar nästan alla jämförelser om jämställdhet och jämlikhet. Det är naturligtvis något vi inom fackföreningsrörelsen kan vara stolta över. Den svenska fackföreningsrörelsen har varit (och är) en av de allra viktigaste pådrivarna. Men vi som lever och arbetar i Sverige vet att vi har en lång väg kvar innan vi är nöjda. Kommunal påverkar lagar och avtal. ”Jämställdhetspotten” i 2007 års avtalsrörelse är ett aktuellt framsteg. Löner och anställningsvillkor ska inte avgöras efter kön. Diskriminering av olika skäl: kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder, är helt oacceptabel. Jämställdhet i arbetslivet, i hemmet och i familjelivet är målet.

14 Internationell facklig solidaritet handlar om både solidaritet och egenintresse. Sverige är en stor exportnation och som sådan mycket beroende av omvärlden. Detta beroende är positivt och ibland komplicerat. Numera är vi medlemmar av Europeiska Unionen, ett av 27 länder. EU påverkar allt mer svensk vardag genom lagar och regler och öppna gränser. Vi har en välfärdsmodell att försvara och vi har en strid att ta mot dem som vill konkurrera med låga löner, utan avtal.

15 DEN GENERELLA VÄLFÄRDSPOLITIKENS Fyra Delar

16 DEN GENERELLA VÄLFÄRDSPOLITIKEN Samhället garanterar medborgarna välfärdstjänster av god kvalitet som utbildning, vård och omsorg. De fördelas efter behov och inte efter köpkraft.

17 DEN GENERELLA VÄLFÄRDSPOLITIKEN Inkomsttrygghet vid ålderdom, sjukdom, arbetslöshet, arbetsskada, föräldraledighet m m. Avgifterna sätts i relation till inkomsten och inkomstbortfallet ersätts. Ersättningarna är så höga att privata försäkringar inte ska behövas.

18 DEN GENERELLA VÄLFÄRDSPOLITIKEN Ett antal bidrag som barnbidrag och folkpension betalas generellt med enhetliga belopp.

19 DEN GENERELLA VÄLFÄRDSPOLITIKEN De behovsprövade bidragen, som bostadsbidrag och socialbidrag (försörjningsstöd), finns som en ”sista utväg” men ska vara en så liten del som möjligt av välfärdspolitiken.

20 Välfärd vill vi ha Men vem ska betala

21 Grattis Till Barnet Till er har tilldelats: BB BVC Sjukvård Förskola Skola Idrottsanläggn. Vägar m.m. 20 år 40 års arbete Skatter 1200 miljarder Härmed tilldelas ni: Lugn och ro i 20 år 70%

22 Den svenska modellen  Den är rättvis  Den ger möjlighet till omfördelning  Den skyddar den svagaste  Den skapar frihet och ger oberoende  Den ger rörelsefrihet

23 Kamp och samverkan Den svenska modellen utmärks av att facket och arbetsgivarna kommer överens om spelreglerna i avtal – i andra länder finns de flesta reglerna i stället i lagar. avtal Avtal betyder att det finns två parter som tar ansvar för att reglerna efterlevs – och det ligger i bådas intresse att relationerna fungerar smidigt. Om lag skulle ersätta avtal – vem tar då ansvaret? När ett lagbrott dras inför rätta dömer domstolen strikt efter lagen – där finns inget utrymme för kompromisser.

24 Det Fackliga Löftet Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!

25 5 Skyddsvallar som skyddar Det fackliga löftet

26 De fem värnen är: Full sysselsättningFull sysselsättningFull sysselsättningFull sysselsättning Aktiv arbetsmarknadspolitikAktiv arbetsmarknadspolitikAktiv arbetsmarknadspolitikAktiv arbetsmarknadspolitik Hög arbetslöshetskassaHög arbetslöshetskassaHög arbetslöshetskassaHög arbetslöshetskassa Starkt anställningsskyddStarkt anställningsskyddStarkt anställningsskyddStarkt anställningsskydd Rikstäckande kollektivavtalRikstäckande kollektivavtalRikstäckande kollektivavtalRikstäckande kollektivavtal


Ladda ner ppt "Kommunals Värdegrund och Vision. Visionen Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en stark kraft i utvecklingen."

Liknande presentationer


Google-annonser