Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam ledning och styrning SoF & BUF Ledningsgrupp Arja M, Allan F, Monika I Carina K, Kirsti J ADMIN. ENHET 1 Chef 9 administratörer Chefsgrupp SF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam ledning och styrning SoF & BUF Ledningsgrupp Arja M, Allan F, Monika I Carina K, Kirsti J ADMIN. ENHET 1 Chef 9 administratörer Chefsgrupp SF."— Presentationens avskrift:

1

2 Gemensam ledning och styrning SoF & BUF Ledningsgrupp Arja M, Allan F, Monika I Carina K, Kirsti J ADMIN. ENHET 1 Chef 9 administratörer Chefsgrupp SF Förv. Chef 12 chefer Rektorsgrupp Chef, För- & grundskola 7 rektorer Chefsgrupp BUF Förv. Chef 6 chefer

3 MAS Carina Kapraali Individ och familjeomsorgen Öppenvårds - enheten VILJAN CHEF Marie Segerlund Integrationens enheten Mobila teamet Paletten CHEF Lena Lahti Lundens Trygghetsboende Vård- & omsorgs boende CHEF Elisabeth Horney Klippans Vård- & omsorgs boende CHEF Jonna Juntunen Hemtjänsten CHEF Catharina Strandberg Omsorgen/ Daglig verksamhet/ Gruppboende CHEF Lena Bäckman Biståndsenhet CHEF Åsa Kumpula Niemi Personliga assistenter Social- psykiatrin CHEF Ann Lyhamn Lena Keisu-Gard A-B Söderholm Hemsjukvård & HSL/Rehab CHEF Sanna Kallijärvi Ungdoms- sekreterare Personligt ombud Unga i Centrum Familjens- hus Familjeråd- givning Biträdande förvaltningschefer Carina Kapraali Kirsti Jussila Förvaltningschef Arja Martinviita Socialförvaltningen Arbetsmarknads- åtgärder Resursverk- stad CHEF Stefan Waara Administrativ enhet Chef Maarit Kontio

4 HAPARANDA ETT UNIKT INTERNATIONELLT SAMHÄLLE I UTVECKLING! Vi genomför det politiska uppdraget inom utbildning, social omsorg och samhällsplanering Vi skapar förutsättningar för kreativt och aktivt kultur- och friluftsliv Vi är med respekt och förståelse öppna för mångfald och tillgängliga för alla Vi arbetar resurseffektivt med säkerställd kvalitet, rättvis behandling, för nuvarande och kommande generationer som bor och verkar i Haparanda Vi ser till helheten, har medborgardialog och entreprenörskap i fokus.

5 Lunden

6 Lundens verksamhetsområde Solbacken Södergården Dagverksamheten/Träffpunkten

7 VILKA ÄR VI SOM ARBETAR HÄR? Verksamhetschef 070-3336088 Gruppledare/Solbacken 072-5729948 Gruppledare/Södergården 070-5872532 Avgiftsansvarig 070-6673537 Sjuksköterska 070-2647281Dagverksamhet135 83 » 070- 5872532 – Demensvårdsutvecklare 072-5115455 Dagverksamhet 135 83 Solbacken 070-6000753 Södergården 070-5700330 070-4447149 070-5900659 Husvärdinna 072-5115455 072-5729928 Arbetsterapeut anlitas vid behov Sjukgymnast anlitas vid behov

8 Solbacken/ Södergården Ligger centralt beläget vid Torneälven. Vi har utbildad och erfaren personal. Vi arbetar för en hemlik och trygg boendemiljö. Vi erbjuder olika fritidsaktiviteter. Vårt arbete går ut på hjälp till självhjälp. 36 enkelrum med toalett/dusch och larm

9 Vi arbetar för en hemlik miljö och önskar att ni vid inflyttning tar med er: –egna möbler, sängkläder –personliga tillhörigheter (t.ex. tavlor, fotografier, väggklocka, blommor m.m.) –egna kläder (inneskor är bra att ha) –toalettsaker –fickpengar (till t.ex. mediciner, utflykter, hygienartiklar m.m.)

10

11 KONTAKTMANNASKAP Kontaktmannen är den boendes förlängda arm till att vardagen skall fungera bra! Varje boende/hyresgäst får en kontaktman i boendet. Vänd dig i första hand till din kontaktman om du har frågor och önskemål. Kontaktmannen ansvarar över att: * Vid inflyttning hälsa boende/hyresgäst välkommen * Visa boenderummet, larmets funktion och allmänna utrymmen * Ge boende vår informationsbroschyr och gå igenom den tillsammans * Lyssna till de anhöriga. Ta tillvara anhörigas kunskap och information * Informerar om våra rutiner, tvätt av kläder, kostnader för läkar- och tandvård m.m * Kontaktmannen skall sammankalla till träff ang genomförandeplan och upprättande av den

12 VÅR MÅLSÄTTNING Vi erbjuder ett boende där man är trygg, mår bra samt har gemenskap med övriga hyresgäster och personal efter eget önskemål. Vi erbjuder god omvårdnad efter individuella behov. Vi gör vardagen så innehållsrik som möjligt. Vi visar respekt och har ett bra bemötande.

13

14 ANHÖRIGA För att boendet vid Solbacken/Södergården skall bli så bra som möjligt är det viktigt att kontakten med anhöriga, vänner/bekanta består även efter inflyttningen till oss. Den absolut bästa stimulansen, aktiviteten för den som bor här är att få besök, ha kontakt med anhöriga och vänner. Vi ser gärna att anhöriga hjälper till med t.ex. läkarbesök, tandläkarbesök, byte av gardiner, klädunderhåll, klädinköp, pynt till högtider m.m.

15 Anhörigråd Anhörigrådet är ett övergripande samråd och ska ge ömsesidig information mellan anhöriga och personal. Genom anhörigrådet ges möjlighet att övergripande diskutera och framföra tankar, idéer, synpunkter och förslag till förbättringar beträffande boendet. Anhörigrådet består av anhörigrepresentanter och personal. Anhörigrådet skall sammanträda fyra gånger per år

16 Dagverksamhet Dagliga aktiviteter under måndag–fredag förmiddag! Anordnas efter hyresgästernas egna önskemål Aktiviteter som bingo, gymnastik, lässtunder, sång och musik handarbetsstunder av skiftande slag mm. Firande av årliga högtider mm.

17

18 Kvalitetsregister Målet med Senior alert att kunna identifiera risker inom följande: Risk för fall Risk för trycksår Risk för undernäring Ohälsa i munnen -> Sätta in förebyggande åtgärder som följs upp och utvärderas

19 BPSD-registret Syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD, drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personer med demenssjukdom, men även för närstående. Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalité, för att nå framgång i behandlingen, krävs det förutom ett gott bemötande och en god omsorg, även en tydlig struktur i omvårdnaden samt goda kunskaper om demenssjukdomar. BPSD-registret ger ett stöd i denna process och kvalitetssäkrar insatsen hos den enskilde.


Ladda ner ppt "Gemensam ledning och styrning SoF & BUF Ledningsgrupp Arja M, Allan F, Monika I Carina K, Kirsti J ADMIN. ENHET 1 Chef 9 administratörer Chefsgrupp SF."

Liknande presentationer


Google-annonser