Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vasoaktiva och inotropa medel Micke Svanström, DEAA, Thoraxanestesi, Hjärtcentrum, NUS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vasoaktiva och inotropa medel Micke Svanström, DEAA, Thoraxanestesi, Hjärtcentrum, NUS."— Presentationens avskrift:

1 Vasoaktiva och inotropa medel Micke Svanström, DEAA, Thoraxanestesi, Hjärtcentrum, NUS

2 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Leverans och konsumtion av syre

3 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Syre ska levereras ut till cellerna för att möta behovet…..

4 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

5 Hur kan vi bedöma om patientens syreleverans matchar behovet?

6 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus O 2 -leverans DO 2 = CO x CaO 2

7 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus O 2 -leverans DO 2 = CO x CaO 2 CaO 2 = (Hb x 1,36 x SaO 2 ) + + (PaO 2 x 0,0031)

8 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus O 2 -leverans kontra O 2 -förbrukning DO 2 = CO x CaO 2 CaO 2 = (Hb x 1,36 x SaO 2 ) + (PaO 2 x 0,0031) VO 2 = CO x (CaO 2 - CvO 2 )

9 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus O 2 -leverans kontra O 2 -förbrukning DO 2 = CO x CaO 2 CaO 2 = (Hb x 1,36 x SaO 2 ) + (PaO 2 x 0,0031) VO 2 = CO x (CaO 2 - CvO 2 ) eller eller CvO 2 = CaO 2 - VO 2 / CO

10 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus O 2 -leverans kontra O 2 -förbrukning Puls?EKO?Blodgaser?Blodtryck?

11 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Vad bestämmer blodtrycket vi mäter? BT

12 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Vad bestämmer blodtrycket vi mäter? Hjärtminutvolym Kärlmotstånd BT

13 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Vad bestämmer blodtrycket vi mäter? HF Slagvolym HF Slagvolym Hjärtminutvolym Kärlmotstånd BT

14 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Vad bestämmer blodtrycket vi mäter? Fyllnad HF Slagvolym HF Slagvolym Hjärtminutvolym Kärlmotstånd BT

15 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Vad bestämmer blodtrycket vi mäter? Fyllnad Pumpkraft HF Slagvolym HF Slagvolym Hjärtminutvolym Kärlmotstånd BT

16 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Vad bestämmer blodtrycket vi mäter? Fyllnad Pumpkraft Motstånd HF Slagvolym HF Slagvolym Hjärtminutvolym Kärlmotstånd BT

17 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Vad bestämmer blodtrycket vi mäter? Preload Inotropi Afterload HF Slagvolym HF Slagvolym Hjärtminutvolym Kärlmotstånd BT

18 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Observera! Flera av dessa parametrar kan vi mäta. Flera av dessa parametrar kan vi mäta.

19 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

20 Observera! Flera av dessa parametrar kan vi mäta. Flera av dessa parametrar kan vi mäta. Alla kan vi påverka! Alla kan vi påverka!Hurdå?

21 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Till exempel genom….. volymstillförselkroppslägesförändringar inotropa medel och vasokonstriktorer vasodilatatorer β - och calciumblockad smärtlindring och sedation regional anestesi generell anestesi…..

22 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

23 Lite Receptorteori! 1 ”Förste budbärare” (hormon som tex adrenalin eller noradrenalin) fäster till receptor på cellytan. stimulerar bildande av

24 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Receptorteori 1 ”Förste budbärare” (hormon som tex adrenalin eller noradrenalin) fäster till receptor på cellytan. stimulerar bildande av 2 ”Andre budbärare” - intracellulär energirik förening som i hjärtmuskeln stimulerar pumpkraften, och i kärl ger kontraktion eller relaxation. 2 ”Andre budbärare” - intracellulär energirik förening som i hjärtmuskeln stimulerar pumpkraften, och i kärl ger kontraktion eller relaxation.

25 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Receptorteori ”Andre budbäraren” bryts ned av enzymet fosfodiesteras.

26 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Receptorteori ”Andre budbäraren” bryts ned av enzymet fosfodiesteras. Denna nedbrytning kan bromsas genom att enzymet hämmas (milrinon).

27 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

28 Receptorteori Alfastimulering : vasokonstriktion β1 : ökad pumpkraft och hjärtfrekvens β2 : vasodilatation (och bronkdilatation) Dopamin : vasodilatation i splanknikus

29 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Olika profiler α β1 dopamin α β1 dopamin fenylefrin+++0 0 noradrenalin++++ 0 adrenalin++++ 0 dobutamin0++ 0 dopamin dosberoende

30 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Alternativ vid hjärtsvikt Diuretika β 1 -agonister dobutamin, adrenalin ökar pumpkraften kortverkande – ges i inf till effekt

31 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Alternativ vid svår hjärtsvikt Diuretika β 1 -agonister ex dobutamin, adrenalin Vasodilatationnitroglycerin dilaterar perifert, minskar belastning i diast

32 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Alternativ vid svår hjärtsvikt Diuretika β 1 -agonister dobutamin, adrenalin Vasodilatation nitroglycerin, nitroprussid Ino-dilatatorer

33 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Alternativ vid svår hjärtsvikt Ino-dilatatorer milrinon (Corotrop ® ) levosimendan (Simdax ® ) ökar pumpkraften ökar pumpkraften minskar belastningen i minskar belastningen i diastole och systole

34 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Teoretisk fördel? Bättre diastolisk relaxation ( lusitropi ) Lägre myokardiell syrekonsumtion(?)

35 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Milrinon (Corotrop ® ) Fosfodiesterashämmare bromsar nedbrytningen av cykliskt AMP (som bildats av beta-1 stim)

36 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Levosimendan (Simdax ® ) Kalciumsentiserare (ökar den inotropa effekten av det kalcium som redan finns intracellulärt)

37 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Alternativ vid svår hjärtsvikt Vasokonstriktorer α-receptor stimulering fenylefrin, noradrenalin ökar kärlmotståndet ökar genomblödning i diastole

38 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Vasoplegi Vasopressin komplement till NA

39 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Disclaimer

40

41

42

43

44

45

46

47 Före – efter bypass

48 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Före – efter bypass

49 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 När använda vad?

60 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Vid hjärtsvikt utan chock Milrinon ( Corotrop ® ) Milrinon ( Corotrop ® ) Levosimendan (Simdax ® ) Levosimendan (Simdax ® )

61 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Vid hjärtsvikt med chock Sympatikomimetika och invasiv monitorering kan behövas, ffa för att vinna tid för utredning och definitiv beh (PCI, Kirurgi)

62 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Vid hjärtsvikt med chock Kan eventuellt mekanisk assist behövas - temporärt eller som brygga till transplantation.

63 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Mekanisk assist Aortaballongpump(IABP) Kammarassist (vänster/höger/båda) ECMO (± samtidig lungsvikt) Långtidsassist (± transplantation)

64 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Kardiologens standardfråga: Men….

65 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Kardiologens standardfråga: Hur är egentligen evidensen för en förbättrad långtidsöverlevnad?

66 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Svaret! Utan korttidsöverlevnad…

67 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus Utan korttidsöverlevnad… - Blir det ingen långtidsöverlevnad!

68 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

69


Ladda ner ppt "Vasoaktiva och inotropa medel Micke Svanström, DEAA, Thoraxanestesi, Hjärtcentrum, NUS."

Liknande presentationer


Google-annonser