Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vasoaktiva och inotropa medel Thoraxanestesi, Hjärtcentrum, NUS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vasoaktiva och inotropa medel Thoraxanestesi, Hjärtcentrum, NUS"— Presentationens avskrift:

1 Vasoaktiva och inotropa medel Thoraxanestesi, Hjärtcentrum, NUS
Micke Svanström, DEAA, Thoraxanestesi, Hjärtcentrum, NUS

2 Leverans och konsumtion av syre
Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

3 Syre ska levereras ut till cellerna för att möta behovet…..
Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

4 För låg syreleverans leder till CHOCK
Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

5 Hur kan vi bedöma om patientens syreleverans matchar behovet?
Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

6 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus
O2-leverans DO2 = CO x CaO2 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

7 DO2 = CO x CaO2 CaO2 = (Hb x 1,36 x SaO2) + + (PaO2 x 0,0031)
O2-leverans DO2 = CO x CaO2 CaO2 = (Hb x 1,36 x SaO2) + + (PaO2 x 0,0031) Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

8 O2-leverans kontra O2-förbrukning
DO2 = CO x CaO2 CaO2 = (Hb x 1,36 x SaO2) + (PaO2 x 0,0031) VO2 = CO x (CaO2 - CvO2) Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

9 O2-leverans kontra O2-förbrukning
DO2 = CO x CaO2 CaO2 = (Hb x 1,36 x SaO2) + (PaO2 x 0,0031) VO2 = CO x (CaO2 - CvO2) eller CvO2 = CaO2 - VO2 / CO Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

10 O2-leverans kontra O2-förbrukning
Puls? EKO? Blodgaser? Blodtryck? Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

11 Vad bestämmer blodtrycket vi mäter?
BT Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

12 Vad bestämmer blodtrycket vi mäter?
Hjärtminutvolym Kärlmotstånd BT Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

13 Vad bestämmer blodtrycket vi mäter?
HF Slagvolym Hjärtminutvolym Kärlmotstånd BT Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

14 Vad bestämmer blodtrycket vi mäter?
Fyllnad HF Slagvolym Hjärtminutvolym Kärlmotstånd BT Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

15 Vad bestämmer blodtrycket vi mäter?
Fyllnad Pumpkraft HF Slagvolym Hjärtminutvolym Kärlmotstånd BT Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

16 Vad bestämmer blodtrycket vi mäter?
Fyllnad Pumpkraft Motstånd HF Slagvolym Hjärtminutvolym Kärlmotstånd BT Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

17 Vad bestämmer blodtrycket vi mäter?
Preload Inotropi Afterload HF Slagvolym Hjärtminutvolym Kärlmotstånd BT Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

18 Flera av dessa parametrar kan vi mäta.
Observera! Flera av dessa parametrar kan vi mäta. Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

19 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

20 Flera av dessa parametrar kan vi mäta. Alla kan vi påverka! Hurdå?
Observera! Flera av dessa parametrar kan vi mäta. Alla kan vi påverka! Hurdå? Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

21 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus
Till exempel genom….. volymstillförsel kroppslägesförändringar inotropa medel och vasokonstriktorer vasodilatatorer β - och calciumblockad smärtlindring och sedation regional anestesi generell anestesi….. Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

22 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

23 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus
Lite Receptorteori! 1 ”Förste budbärare” (hormon som tex adrenalin eller noradrenalin) fäster till receptor på cellytan. stimulerar bildande av Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

24 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus
Receptorteori 1 ”Förste budbärare” (hormon som tex adrenalin eller noradrenalin) fäster till receptor på cellytan. stimulerar bildande av 2 ”Andre budbärare” - intracellulär energirik förening som i hjärtmuskeln stimulerar pumpkraften, och i kärl ger kontraktion eller relaxation. Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

25 ”Andre budbäraren” bryts ned av enzymet fosfodiesteras.
Receptorteori ”Andre budbäraren” bryts ned av enzymet fosfodiesteras. Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

26 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus
Receptorteori ”Andre budbäraren” bryts ned av enzymet fosfodiesteras. Denna nedbrytning kan bromsas genom att enzymet hämmas (milrinon). Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

27 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

28 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus
Receptorteori Alfastimulering: vasokonstriktion β1: ökad pumpkraft och hjärtfrekvens β2: vasodilatation (och bronkdilatation) Dopamin: vasodilatation i splanknikus Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

29 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus
Olika profiler α β1 dopamin fenylefrin noradrenalin adrenalin dobutamin dopamin dosberoende Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

30 Alternativ vid hjärtsvikt
Diuretika β1 -agonister dobutamin, adrenalin ökar pumpkraften kortverkande – ges i inf till effekt Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

31 Alternativ vid svår hjärtsvikt
Diuretika β1 -agonister ex dobutamin, adrenalin Vasodilatation nitroglycerin dilaterar perifert, minskar belastning i diast Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

32 Alternativ vid svår hjärtsvikt
Diuretika β1 -agonister dobutamin, adrenalin Vasodilatation nitroglycerin, nitroprussid Ino-dilatatorer Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

33 Alternativ vid svår hjärtsvikt
Ino-dilatatorer milrinon (Corotrop®) levosimendan (Simdax®) ökar pumpkraften minskar belastningen i diastole och systole Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

34 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus
Teoretisk fördel? Bättre diastolisk relaxation (lusitropi) Lägre myokardiell syrekonsumtion(?) Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

35 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus
Milrinon (Corotrop®) Fosfodiesterashämmare bromsar nedbrytningen av cykliskt AMP (som bildats av beta-1 stim) Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

36 Levosimendan (Simdax®)
Kalciumsentiserare (ökar den inotropa effekten av det kalcium som redan finns intracellulärt) Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

37 Alternativ vid svår hjärtsvikt
Vasokonstriktorer α-receptor stimulering fenylefrin, noradrenalin ökar kärlmotståndet ökar genomblödning i diastole Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

38 Vasopressin komplement till NA
Vasoplegi Vasopressin komplement till NA Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

39 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus
Disclaimer Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

40 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

41 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

42 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

43 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

44 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

45 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

46 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

47 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus
Före – efter bypass Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

48 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus
Före – efter bypass Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

49 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

50 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

51 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

52 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

53 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

54 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

55 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

56 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

57 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

58 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

59 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus
När använda vad? Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

60 Vid hjärtsvikt utan chock
Milrinon ( Corotrop® ) Levosimendan (Simdax® ) Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

61 Vid hjärtsvikt med chock
Sympatikomimetika och invasiv monitorering kan behövas, ffa för att vinna tid för utredning och definitiv beh (PCI, Kirurgi) Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

62 Vid hjärtsvikt med chock
Kan eventuellt mekanisk assist behövas - temporärt eller som brygga till transplantation. Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

63 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus
Mekanisk assist Aortaballongpump (IABP) Kammarassist (vänster/höger/båda) ECMO (± samtidig lungsvikt) Långtidsassist (± transplantation) Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

64 Kardiologens standardfråga:
Men…. Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

65 Kardiologens standardfråga:
Hur är egentligen evidensen för en förbättrad långtidsöverlevnad? Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

66 Utan korttidsöverlevnad…
Svaret! Utan korttidsöverlevnad… Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

67 Utan korttidsöverlevnad… - Blir det ingen långtidsöverlevnad!
Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

68 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus

69 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus


Ladda ner ppt "Vasoaktiva och inotropa medel Thoraxanestesi, Hjärtcentrum, NUS"

Liknande presentationer


Google-annonser