Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer Nummerbyggnation II & mer om discipliner Harriet Aagaard 6-8 maj 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer Nummerbyggnation II & mer om discipliner Harriet Aagaard 6-8 maj 2014."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer Nummerbyggnation II & mer om discipliner Harriet Aagaard 6-8 maj 2014

2 Sidnummer 2014-05-06 2 Det finns svårigheter…

3 Sidnummer 2014-05-06 3 Läs!

4 Sidnummer 4 340 Juridik 341 Folkrätt 342 Statsrätt och förvaltningsrätt 343 Militärrätt, försvarsrätt, offentlig egendom, finansrätt, skatterätt, handelsrätt, näringsliv 344 Arbetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kulturlagstiftning 345 Straffrätt 346 Civilrätt (privaträtt) 347 Process och domstolar 348 Lagar, föreskrifter, rättsfall 349 Juridik avseende särskilda jurisdiktioner, geografiska områden, socioekonomiska områden, regionala mellanstatliga organisationer 2014-05-06

5 Sidnummer 349 Juridik i särskilda länder, särskilda jurisdiktioner För juridik avseende särskilda forntida jurisdiktioner, geografiska områden, socioekonomiska områden, se 340.53340.53 För särskilda rättsområden inom en särskild jurisdiktion, geografiskt område, socioekonomiskt område, regional mellanstatlig organisation, se 342-347342-347 För juridiskt källmaterial avseende en särskild jurisdiktion, geografiskt område, socioekonomiskt område, regional mellanstatlig organisation, se 348348 2014-05-06 5

6 Sidnummer 6 349 – exempel Juridik : civilrätt, straffrätt, processrätt 349 T2--485 349.485 Svensk juridik Juridik Land 2014-05-06

7 Sidnummer 34x Juridik 34xVanlig utbyggnad 34x.001-009Standardindelning 34x.01-09Ämnesindelningar 34x.1Socioekonomiska regioner 34x.2Regionala, mellanstatliga organisationer 34x.24EU 34x.3-9Särskilda jurisdiktioner och områden 34x.485Sverige 2014-05-06 7

8 Sidnummer 8 34x - exempel Tillfoga till basnummer 345 notation 3-9 från T2, t.ex. australiensisk straffrätt (criminal law) 345.94…; Tillfoga de nummer som följer på 345 i 345.001-345.009, eller 345.01-345.08 t.ex. lagstiftning om bevisning 06, i Australien 345.9406 Juridik Land Juridiska områden 2014-05-06

9 Sidnummer Tilläggstabell vid 342-347 Rättsområden 2014-05-06 9

10 Sidnummer Tilläggstabell - exempel Tillsyn över civila statsfartyg 343.48509650262 343…Offentlig egendom 485Sverige 0965Fartyg 0262Förberedande dokument, omfattar lagförslag 2014-05-06 10 Juridik Land Juridiska områden Tilläggstabell 343.0965

11 Sidnummer 11 Juridik - exempel (2) Die Reform des kollektiven Arbeitsrechts in Schweden 344.4850189 344Arbetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kulturlagstiftning 485 Sverige (från T2, enligt instruktioner under 344.3-344.9) 01 Arbetsrätt (från 344.01, enligt instruktioner under 344.3-344.9) 89 Förhandlingar och konflikter mellan arbetsgivare och anställda (nummer som följer 331 i 331.89, enligt instruktion under 344.011-344.018) Land Juridik Juridiskt område 2014-05-06 Tillägg

12 Sidnummer Medicin & sjukvård 610 362.1- 362.4 2014-05-06 12

13 Sidnummer 2014-05-06 13 610 Medicin - översikt 610 Medicin & hälsa 611 Människans anatomi, cytologi & histologi 612 Människans fysiologi 613 Hälsovård & friskvård 614 Sjukdomsförekomst & förebyggande medicin 615 Farmakologi & behandlingsmetoder 616 Sjukdomar 617 Kirurgi & angränsande medicinska specialiteter 618Gynekologi, obstetrik, pediatrik & geriatrik [619] [Vakant]

14 Sidnummer 2014-05-06 14

15 Sidnummer 2014-05-06 15 610 & 362 362 Sociala omsorgsproblem och sociala tjänster 362.1 Fysisk sjukdom Klassificera här tvärvetenskapliga verk om sjukdom och funktionsnedsättning, om medicinsk vård och behandling, om medicinskt frivilligarbete, om folkhälsa Indexingångar - exempel Sjukhus362.11 Vårdcentraler362.12 Långtidssjukvård 362.16

16 Sidnummer 362.1-362.4 362.1-362.4 Personer med sjukdomar och funktionshinder 362.1Personer med fysiska sjukdomar 362.2Personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder 362.3Personer med psykisk utvecklingsstörning 362.4Personer med fysiska funktionshinder 2014-05-06 16

17 Sidnummer Medicinsk vård – ex cancer 616.994 Cancer 616.9941Cancer i blodcirkulationsorgan och blodcancer 616.9942-616.9949 Cancer i övriga organ och kroppsdelar 616.994 611.347Tjocktarmen – människans anatomi 616.994347 Tjocktarmscancer -- medicin 2014-05-06 17

18 Sidnummer Sjukdomsbiografier 362.19 Tjänster för patienter med särskilda behov 362.196-362.198 Särskilda behov 362.19 61.6994Cancer 362.19 616.994Cancer 611.347Tjocktarmen – människans anatomi 0092Biografi 362.1969943470092 Tjocktarmscancer--biografi 2014-05-06 18

19 Sidnummer Medicinsk vård – ex terapi 618.97Geriatrik 618.976Speciella medicinska tillstånd, särskilda sjukdomar 618.9761-618.9769 Specific diseases Add to base number 618.976 the numbers following 616 in 616.1-616.9, e.g., geriatric mental disorders 618.97689618.976616.1-616.9618.97689 618.976 616.831Alzhemier – medicin ===> *Add as instructed under 616.1-616.9 03Terapi616.1-616.9 618.97683103Alzheimerpatienter -- rehabilitering 2014-05-06 19

20 Sidnummer Tabell 616.1-616.9 2014-05-06 20 616.1-616.9:03 Rehabilitering

21 Sidnummer 2014-05-06 21 Relationen mellan 300 & 600 300 Tvärvetenskapliga verk Sociala aspekter på teknik Ekonomiska aspekter på teknik 600 Hur man tillverkar, använder, underhåller, reparerar saker

22 Sidnummer 2014-05-06 22 Relationen mellan 300 & 600 - exempel 300600 333.8 Geologiska resurser 338.2 Mineralutvinning 622 Gruvhantering & angränsande verksamheter 338 Produktion670 Industriell tillverkning 680 Tillverkning för särskilda ändamål 385 Järnvägstrafik625 Järnvägsteknik & vägbyggnad

23 Sidnummer 2014-05-06 23 Relationer mellan 600 och andra discipliner Sektion i 600Tillämpning av 620 Ingenjörskonst500 Naturvetenskap & matematik 621 Tillämpad fysik550 Fysik 630 Lantbruk580 Växter (botanik) 590 Djur (zoologi) 640 Hem & familj100 Filosofi & psykologi 300 Samhällsvetenskaper 700 Konst & fritid m.fl. 650 Företagsledning & administration330 Nationalekonomi m.fl. 660 Kemisk teknik540 Kemi 670 Tillverkning500 Naturvetenskap & matematik 680 Tillverkning för särskilda ändamål500 Naturvetenskap & matematik 690 Husbyggnad720 Arkitektur m.fl.

24 Sidnummer 370 Utbildning 2014-05-06 24

25 Sidnummer 370 Utbildning 2014-05-06 25 370 Utbildning 371 Skolor och deras verksamhet; specialundervisning 372-374 Särskilda utbildningsnivåer 375 Läroplaner 378 Högre utbildning (tertiär utbildning) 379 Utbildningspolitiska frågor 376-377 Vakant

26 Sidnummer 26 371 Skolor och deras verksamhet; specialundervisning 371.01-371.07 Särskilda slags skolor 371.01 Allmänna skolor 371.02 Privatskolor, Friskolor 371.03 Grannskapsskolor (community schools) 371.04 Alternativa skolor 371.07 Religiösa skolor 2014-05-06

27 Sidnummer 27 371 Skolor och deras verksamhet; specialundervisning 371.1-371.8 Skolor och deras aktiviteter 371.1 Lärare och undervisning, och liknande verksamhet 371.2 Skoladministration; administration av elevernas skolarbete 371.3 Undervisningsmetoder och studiemetoder 371.4 Studentvägledning och studentrådgivning 371.5 Skoldisciplin och liknande verksamhet 371.6 Fysiska anläggningar; materialadministration 371.7 Elevvård 371.8 Elever (studenter) 2014-05-06

28 Sidnummer 28 372-374 Utbildningsnivåer 372-374 Särskilda utbildningsnivåer 372 Primärutbildning (Grundskoleutbildning t.o.m. årskurs 6) 373 Sekundärutbildning (fr.o.m. årskurs 7 t.o.m. gymnasiet) 374 Vuxenutbildning 378 Högre utbildning 2014-05-06

29 Sidnummer 29 371 371.01-.8 i motsats till 372-374, 378 Särskilda nivåer och ämnen inom utbildning Använd 371.01-371.07 och 371.8 för särskilda ämnen som är relaterade till två eller flera utbildningsnivåer, t.ex. till primär och sekundär utbildning, till sekundär och högre utbildning. Använd 372-374 och 378 för ett eller alla ämnen som är relaterade till en särskild utbildningsnivå. Särskilda utbyggnader på varje nivå för varje särskilt ämne under 371.01-371.07 och 371.1-371.8 vanligen under indelning 1 under varje nivå, t.ex. under 372.1 (Organisation och verksamhet inom primärutbildning) 2014-05-06

30 Sidnummer 30 370 Utbildning – exempel 1 Utbildningens historia i Sverige 370.9485 Flickskolan historia i Sverige 371.82209485 Folkskolans historia i Sverige 372.9485 2014-05-06

31 Sidnummer 31 372 primärutbildning 372.3-372.8 Primärutbildning (grundskoleutbildning) inom särskilda ämnen 372.3 Datorer, naturvetenskap, teknik, hälsa 372.4 Läsning 372.5 Skapande verksamhet och slöjd 372.6 Språkkunskaper (kommunikationsfärdigheter) 372.7 Matematik 372.8 Övriga ämnen Primärutbildningämne 2014-05-06

32 Sidnummer 32 372 primärutbildning - exempel Matematik i skolår 1 372.7 ÄO: Matematikundervisning - lågstadiet 372 Primärutbildning (grundskoleutbildning t.o.m årskurs 6) 372.7 Matematik - Primärutbildning Observera: För primärutbildning i särskilda ämnen se 372 plus ämnet Primärutbildning ämne 2014-05-06

33 Sidnummer 33 373 och 378 373 Sekundärutbildning (fr.o.m. årskurs 7 t.o.m. gymnasiet) För sekundärutbildning i ett särskilt ämne se ämnet plus notation 0712 från tabell 1, t.ex. gymnasieutbildning i lantbruk 630.712 378 Högre utbildning För högre utbildning i ett särskilt ämne se ämnet plus notation 0711 från tabell 1, t.ex. läkarutbildningar 610.711 Observera: gäller för 373, 374 och 378 ämnenivå 2014-05-06

34 Sidnummer 34 373 och 378 - exempel Reading, writing, and proving : a closer look at mathematics 510.711 ÄO: Matematikundervisning - högskolan 510Matematik 0711Högre utbildning Observera: För högre utbildning i ett särskilt ämne se ämnet plus notation 0711 från tabell 1. ämne nivå 2014-05-06

35 Sidnummer Läromedel DDK-praxis i verktygslådanverktygslådan 35 2014-05-06

36 Sidnummer 36 T1 - utbildning Från tabell 1: --071 Utbildning -- 0711 Högre utbildning -- 0712 Sekundärutbildning (från årskurs 7) -- 0715 Vuxenutbildning 2014-05-06

37 Sidnummer Kontakt 2014-05-06 37 dewey@kb.se harriet.aagaard@kb.se 010-7093612

38 Sidnummer 362.1-362.4 362.1-362.4 Personer med sjukdomar och funktionshinder 362.1Personer med fysiska sjukdomar 362.2†Personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder 362.3*†Personer med psykisk utvecklingsstörning 362.4†Personer med fysiska funktionshinder 2014-05-06 38


Ladda ner ppt "Sidnummer Nummerbyggnation II & mer om discipliner Harriet Aagaard 6-8 maj 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser