Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer Nummerbyggnation II & mer om discipliner Harriet Aagaard 6-8 maj 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer Nummerbyggnation II & mer om discipliner Harriet Aagaard 6-8 maj 2014."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer Nummerbyggnation II & mer om discipliner Harriet Aagaard 6-8 maj 2014

2 Sidnummer Det finns svårigheter…

3 Sidnummer Läs!

4 Sidnummer Juridik 341 Folkrätt 342 Statsrätt och förvaltningsrätt 343 Militärrätt, försvarsrätt, offentlig egendom, finansrätt, skatterätt, handelsrätt, näringsliv 344 Arbetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kulturlagstiftning 345 Straffrätt 346 Civilrätt (privaträtt) 347 Process och domstolar 348 Lagar, föreskrifter, rättsfall 349 Juridik avseende särskilda jurisdiktioner, geografiska områden, socioekonomiska områden, regionala mellanstatliga organisationer

5 Sidnummer 349 Juridik i särskilda länder, särskilda jurisdiktioner För juridik avseende särskilda forntida jurisdiktioner, geografiska områden, socioekonomiska områden, se För särskilda rättsområden inom en särskild jurisdiktion, geografiskt område, socioekonomiskt område, regional mellanstatlig organisation, se För juridiskt källmaterial avseende en särskild jurisdiktion, geografiskt område, socioekonomiskt område, regional mellanstatlig organisation, se

6 Sidnummer – exempel Juridik : civilrätt, straffrätt, processrätt 349 T Svensk juridik Juridik Land

7 Sidnummer 34x Juridik 34xVanlig utbyggnad 34x Standardindelning 34x.01-09Ämnesindelningar 34x.1Socioekonomiska regioner 34x.2Regionala, mellanstatliga organisationer 34x.24EU 34x.3-9Särskilda jurisdiktioner och områden 34x.485Sverige

8 Sidnummer 8 34x - exempel Tillfoga till basnummer 345 notation 3-9 från T2, t.ex. australiensisk straffrätt (criminal law) …; Tillfoga de nummer som följer på 345 i , eller t.ex. lagstiftning om bevisning 06, i Australien Juridik Land Juridiska områden

9 Sidnummer Tilläggstabell vid Rättsområden

10 Sidnummer Tilläggstabell - exempel Tillsyn över civila statsfartyg …Offentlig egendom 485Sverige 0965Fartyg 0262Förberedande dokument, omfattar lagförslag Juridik Land Juridiska områden Tilläggstabell

11 Sidnummer 11 Juridik - exempel (2) Die Reform des kollektiven Arbeitsrechts in Schweden Arbetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kulturlagstiftning 485 Sverige (från T2, enligt instruktioner under ) 01 Arbetsrätt (från , enligt instruktioner under ) 89 Förhandlingar och konflikter mellan arbetsgivare och anställda (nummer som följer 331 i , enligt instruktion under ) Land Juridik Juridiskt område Tillägg

12 Sidnummer Medicin & sjukvård

13 Sidnummer Medicin - översikt 610 Medicin & hälsa 611 Människans anatomi, cytologi & histologi 612 Människans fysiologi 613 Hälsovård & friskvård 614 Sjukdomsförekomst & förebyggande medicin 615 Farmakologi & behandlingsmetoder 616 Sjukdomar 617 Kirurgi & angränsande medicinska specialiteter 618Gynekologi, obstetrik, pediatrik & geriatrik [619] [Vakant]

14 Sidnummer

15 Sidnummer & Sociala omsorgsproblem och sociala tjänster Fysisk sjukdom Klassificera här tvärvetenskapliga verk om sjukdom och funktionsnedsättning, om medicinsk vård och behandling, om medicinskt frivilligarbete, om folkhälsa Indexingångar - exempel Sjukhus Vårdcentraler Långtidssjukvård

16 Sidnummer Personer med sjukdomar och funktionshinder 362.1Personer med fysiska sjukdomar 362.2Personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder 362.3Personer med psykisk utvecklingsstörning 362.4Personer med fysiska funktionshinder

17 Sidnummer Medicinsk vård – ex cancer Cancer Cancer i blodcirkulationsorgan och blodcancer Cancer i övriga organ och kroppsdelar Tjocktarmen – människans anatomi Tjocktarmscancer -- medicin

18 Sidnummer Sjukdomsbiografier Tjänster för patienter med särskilda behov Särskilda behov Cancer Cancer Tjocktarmen – människans anatomi 0092Biografi Tjocktarmscancer--biografi

19 Sidnummer Medicinsk vård – ex terapi Geriatrik Speciella medicinska tillstånd, särskilda sjukdomar Specific diseases Add to base number the numbers following 616 in , e.g., geriatric mental disorders Alzhemier – medicin ===> *Add as instructed under Terapi Alzheimerpatienter -- rehabilitering

20 Sidnummer Tabell :03 Rehabilitering

21 Sidnummer Relationen mellan 300 & Tvärvetenskapliga verk Sociala aspekter på teknik Ekonomiska aspekter på teknik 600 Hur man tillverkar, använder, underhåller, reparerar saker

22 Sidnummer Relationen mellan 300 & exempel Geologiska resurser Mineralutvinning 622 Gruvhantering & angränsande verksamheter 338 Produktion670 Industriell tillverkning 680 Tillverkning för särskilda ändamål 385 Järnvägstrafik625 Järnvägsteknik & vägbyggnad

23 Sidnummer Relationer mellan 600 och andra discipliner Sektion i 600Tillämpning av 620 Ingenjörskonst500 Naturvetenskap & matematik 621 Tillämpad fysik550 Fysik 630 Lantbruk580 Växter (botanik) 590 Djur (zoologi) 640 Hem & familj100 Filosofi & psykologi 300 Samhällsvetenskaper 700 Konst & fritid m.fl. 650 Företagsledning & administration330 Nationalekonomi m.fl. 660 Kemisk teknik540 Kemi 670 Tillverkning500 Naturvetenskap & matematik 680 Tillverkning för särskilda ändamål500 Naturvetenskap & matematik 690 Husbyggnad720 Arkitektur m.fl.

24 Sidnummer 370 Utbildning

25 Sidnummer 370 Utbildning Utbildning 371 Skolor och deras verksamhet; specialundervisning Särskilda utbildningsnivåer 375 Läroplaner 378 Högre utbildning (tertiär utbildning) 379 Utbildningspolitiska frågor Vakant

26 Sidnummer Skolor och deras verksamhet; specialundervisning Särskilda slags skolor Allmänna skolor Privatskolor, Friskolor Grannskapsskolor (community schools) Alternativa skolor Religiösa skolor

27 Sidnummer Skolor och deras verksamhet; specialundervisning Skolor och deras aktiviteter Lärare och undervisning, och liknande verksamhet Skoladministration; administration av elevernas skolarbete Undervisningsmetoder och studiemetoder Studentvägledning och studentrådgivning Skoldisciplin och liknande verksamhet Fysiska anläggningar; materialadministration Elevvård Elever (studenter)

28 Sidnummer Utbildningsnivåer Särskilda utbildningsnivåer 372 Primärutbildning (Grundskoleutbildning t.o.m. årskurs 6) 373 Sekundärutbildning (fr.o.m. årskurs 7 t.o.m. gymnasiet) 374 Vuxenutbildning 378 Högre utbildning

29 Sidnummer i motsats till , 378 Särskilda nivåer och ämnen inom utbildning Använd och för särskilda ämnen som är relaterade till två eller flera utbildningsnivåer, t.ex. till primär och sekundär utbildning, till sekundär och högre utbildning. Använd och 378 för ett eller alla ämnen som är relaterade till en särskild utbildningsnivå. Särskilda utbyggnader på varje nivå för varje särskilt ämne under och vanligen under indelning 1 under varje nivå, t.ex. under (Organisation och verksamhet inom primärutbildning)

30 Sidnummer Utbildning – exempel 1 Utbildningens historia i Sverige Flickskolan historia i Sverige Folkskolans historia i Sverige

31 Sidnummer primärutbildning Primärutbildning (grundskoleutbildning) inom särskilda ämnen Datorer, naturvetenskap, teknik, hälsa Läsning Skapande verksamhet och slöjd Språkkunskaper (kommunikationsfärdigheter) Matematik Övriga ämnen Primärutbildningämne

32 Sidnummer primärutbildning - exempel Matematik i skolår ÄO: Matematikundervisning - lågstadiet 372 Primärutbildning (grundskoleutbildning t.o.m årskurs 6) Matematik - Primärutbildning Observera: För primärutbildning i särskilda ämnen se 372 plus ämnet Primärutbildning ämne

33 Sidnummer och Sekundärutbildning (fr.o.m. årskurs 7 t.o.m. gymnasiet) För sekundärutbildning i ett särskilt ämne se ämnet plus notation 0712 från tabell 1, t.ex. gymnasieutbildning i lantbruk Högre utbildning För högre utbildning i ett särskilt ämne se ämnet plus notation 0711 från tabell 1, t.ex. läkarutbildningar Observera: gäller för 373, 374 och 378 ämnenivå

34 Sidnummer och exempel Reading, writing, and proving : a closer look at mathematics ÄO: Matematikundervisning - högskolan 510Matematik 0711Högre utbildning Observera: För högre utbildning i ett särskilt ämne se ämnet plus notation 0711 från tabell 1. ämne nivå

35 Sidnummer Läromedel DDK-praxis i verktygslådanverktygslådan

36 Sidnummer 36 T1 - utbildning Från tabell 1: Utbildning Högre utbildning Sekundärutbildning (från årskurs 7) Vuxenutbildning

37 Sidnummer Kontakt

38 Sidnummer Personer med sjukdomar och funktionshinder 362.1Personer med fysiska sjukdomar 362.2†Personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder 362.3*†Personer med psykisk utvecklingsstörning 362.4†Personer med fysiska funktionshinder


Ladda ner ppt "Sidnummer Nummerbyggnation II & mer om discipliner Harriet Aagaard 6-8 maj 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser