Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energikartläggning företag Kort Information om den nya energikartläggningsstödet SMF, lagen om EKL, stora företag Verktyg kring energikartläggningar Energitillsyn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energikartläggning företag Kort Information om den nya energikartläggningsstödet SMF, lagen om EKL, stora företag Verktyg kring energikartläggningar Energitillsyn."— Presentationens avskrift:

1 Energikartläggning företag Kort Information om den nya energikartläggningsstödet SMF, lagen om EKL, stora företag Verktyg kring energikartläggningar Energitillsyn

2 Nya energikartläggningsstödet, SMF Enklare administration för de sökande Högre och jämnare kvalitet på kartläggarna Flera företag som fortsätter arbetet på ett systematisk sätt

3 Lag om energikartläggning Stora Företag Lagen om energikartläggning-Stora företag, Hänvisar till standard för energikartläggning, SS-EN 16247-1:2012) http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energikartlag gning-i-stora-foretag/http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energikartlag gning-i-stora-foretag/ För mer information kontakta: Martina Berg 016-544 23 10 martina.berg@energimyndigheten.se

4 Verktyg Helhetstänket: Planera, Kartlägga, Genomföra, följa upp www.energiaktiv.sewww.energiaktiv.se DEFRAM - Databas för Effektivare FRAMtagning av energikartläggningar PFE, EKC och IAC ((Industrial Assessment Center) http://www.ida.liu.se/projects/semtech/energy/demo/in dex.sv.html Youtube, film om DEFRAM: http://youtu.be/YRKUG6LjR_Y

5 Verktyg Olika branscher Vad bör en energikartläggning innehålla? –Det finns olika branscher och verksamheter Fastighetsverksamhet, Handel, övriga Lantbruksföretag Industriföretag

6 Verktyg Instruktioner http://www.energimyndigheten.se/Foretag/En ergieffektivisering-i- foretag/Energikartlaggningscheck---ett-stod- for-energikartlaggning/http://www.energimyndigheten.se/Foretag/En ergieffektivisering-i- foretag/Energikartlaggningscheck---ett-stod- for-energikartlaggning/

7 Verktyg till beställare/inspektörer Industri Byggnader Allmän

8 Innehållsförteckning EKL Hur en energikartläggning ut? Försättsblad Sammanfattning Inledning Beställaren Energistatistik Energibalans Energianalys och åtgärdsförslag Bilagor (mätningar, ritningar, etc.)

9 Exempel /bedömning av EKL Exempel på energikartläggningsrapporter Hur kan man få en snabb uppfattning om kvalitén? –Mätningar är en bra kännetecken –Energistatistik över flera år –Antal sidor, bilder, diagram

10 Energiplan Hur ser en energiplan ut? Åtgärder: Åtgärder som ska genomföras –Beteckning, Kostnad, Besparing (MWh), Startdatum, Slutdatum Åtgärder som inte ska genomföras Beteckning, Kostnad, Besparing, Återbetalningstid Beskrivning varför åtgärden inte genomförs

11 Basdata Yta: Total yta kvm Uppvärmd yta kvm Energislag: El, fjärv., fossilt, etc. i kWh, Svenska kronor Uppdelning av energianvändning: Ventilation, uppvärmning, etc

12 Verktyg Energikoll i små och medelstora företag

13 Verktyg Steg 2 och 3 och 4: Broschyren energikoll, energiaktiv.se Steg 5,6: Dokumenten att beställa EKL samt instruktioner om innehållet av EKL, Energiplan Steg 6: DEFRAM-databas Steg 7: Energiledning http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivis ering-i-foretag/energiledning/

14 Energitillsyn

15 Miljöbalken ställer krav Krav att hushålla med energi samt att i första hand använda förnybara energikällor Tillsynsmyndigheten kontrollerar: Kunskap, egenkontroll Åtgärder genomförs som är miljömässigt motiverade, ekonomiskt rimliga Martina Berg

16 Energitillsyn steg för steg Besök/samtal Energikartläggning som mynnar ut i energiplan Följ upp (inom några år) eller enligt energiplanen som är tidssatt Om inget händer efter några år kan åtgärder som är miljömässigt motiverade och ekonomiskt rimliga krävas, dock efter en utredning av varje enskild åtgärd.

17 Utformningen av energitillsyn Energikartläggning Uppfyller kunskapskravet Analys Åtgärdsplan Uppfyller hushållnings- principen genom att genomföra åtgärder. Tillsyn

18 Tillsynsvägledning http://www.energimyndigheten.se/ Foretag/Energihushallning-enligt- miljobalken/http://www.energimyndigheten.se/ Foretag/Energihushallning-enligt- miljobalken/ Vägledning, material, utbildning Samarbete Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Miljösamverkan Sverige

19 Broschyrer om energitillsyn Tillsyn över energihushållning Vägledning för energitillsyn – Miljöbalken, övrig lagstiftning och rättsfall Tänk länge

20 Eneregikartläggningskostnader Årlig energianvändning MWh Kartläggningskostnader i genomsnitt kronor < 500 34 000 500-750 56 000 750-1500 50 000 1500-5000 65 000 5000-10 000 72 000 > 10 000 115 000

21 Kartläggningskostnaderna i procent i förhållande till energianvändning och energikostnader

22 Ställ rimliga krav på mindre företag Dyrt för mindre företag med mindre energianvändning att beställa energikartläggningar De kommer förmodligen inte ha rätt till att söka stöd (energianvändning under 500 MWH/år) Koll på energianvändning, fördelning, ta tag i åtgärder som kräver låga investeringar

23 Kontakt Lara Kruse 016-544 23 85 lara.kruse@energimyndigheten.se Martina Berg 016-544 23 10 martina.berg@energimyndigheten.se Martina Berg


Ladda ner ppt "Energikartläggning företag Kort Information om den nya energikartläggningsstödet SMF, lagen om EKL, stora företag Verktyg kring energikartläggningar Energitillsyn."

Liknande presentationer


Google-annonser