Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmäteriets geodatatjänster Håkan Oscarsson 2014-05-07 Håkan Oscarsson 2014-05-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmäteriets geodatatjänster Håkan Oscarsson 2014-05-07 Håkan Oscarsson 2014-05-07."— Presentationens avskrift:

1

2 Lantmäteriets geodatatjänster Håkan Oscarsson 2014-05-07 Håkan Oscarsson 2014-05-07

3 Lantmäteriets tjänstekoncept Lantmäteriets geodatatjänster Lantmäteriets geodata Applikationen ”XXX Fastighet” Konsumerande applikation Vad användaren ser Kartor FastigheterInskrivning Rättigheter(Uttags- Tjänster) Lantmäteriets förmedlingsnod Accesspunkt, behörighet Fastighet Berga 1:99

4 Lantmäteriets geodatatjänster Söktjänster för sökning efter geodata eller tjänster via registrerat metadata, Geodataportalen Visningstjänster för kartor och bilder (wms och wmts) - ortofoto, topografisk webbkarta, fastighetsindelning m.fl. - visningstjänster enligt Inspire Tjänster för nedladdning och uttag - Fastighetskartan på Geodataplatsen - adresser harmoniserade enligt Inspire - byggnader harmoniserade enligt Inspire Tjänster direktåtkomst E-tjänst Kartsök och Ortnamn www.lantmateriet.se www.lantmateriet.se

5 Geodatatjänsterna hittar du här: http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk- information/Geodataprodukter/Geodatatjanster-/

6 Visningstjänster

7 Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad Kartinformationen är uppdelad i 12 informationsslag. Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis. Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis.

8 Visningstjänster Topografisk webbkarta Visning, cache Högre prestanda och något sämre aktualitet. Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis. Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis.

9 Topografisk webbkarta Visning, cache 14 zoomnivåer = 14 nivåer i pyramiden Minsta upplösning 4096 meter/pixel nivå 0 Högsta upplösning 0,5 meter/pixel nivå 13 En tile = 256 x 256 pixlar Minsta upplösning 1 bild = 1 048576 m Högsta upplösning 1 bild = 128 m Från översikt Europa till ca 1:7000

10 Visningstjänster Fastighetsindelning Visning Tjänsten visar fastighetsinformation från Lantmäteriets grunddatalager Kartinformationen är uppdelad i nio separata skikt

11 Tjänster för nedladdning/uttag Datamängd I produktion: Fastighetskartan Publicerad på nedladdningsplats – ”Geodataplatsen” Adresser harmoniserade enligt Inspire Byggnader harmoniserade enligt Inspire

12 Geodataplatsen Nedladdningstjänst för uttag av GSD-produkter via Ftp Produkter: GSD Fastighetskartan, vektor Format: Shape och MapInfo tab Dataset: Kommuner i respektive Sweref 99-zoner och Län i Sweref 99 TM Uppdateras varje vecka Komprimerade (packade) filer Inloggning krävs. kontakta geodatasupport@lm.segeodatasupport@lm.se Åtkomstpunkt: ftp://download.lantmateriet.seftp://download.lantmateriet.se Hämta när du själv vill

13 Levererar informationsobjekt med geometri (när det finns) med högsta möjliga aktualitet Fastighet och samfällighet Rättighet Gemensamhetsanläggning (GA) Byggnad Planer och markreglerande bestämmelser Inskrivning Taxering Belägenhetsadress Samfällighetsförening Direktåtkomsttjänster FastigheterInskrivning RättigheterKartorKartor i vektor

14 Geometri Geometriinformation Basinformation ”Övrig information” Övrig information Historik Historisk information Åtgärd Åtgärdsinformation Relationer andra informationsslag Sammanlänkande objekt Objektidentitet Alternativt identitet Etikett Typ Objektstatus Sammanhållande abstrakt objekttyp innehållande identiteter och status Delmängder av information om objektet Benämning på informationsdelmängd Informationsinnehåll i informationsdelmängden Attribut Direktåtkomsttjänster - hur ser svaret ut?

15 Fastighet/Samfällighet * * Fastighet och samfällighet är samma tjänst. Vilken information som levereras varierar beroende på om det är en fastighet eller samfällighet. Geometri Basinformation Andelar Historik Åtgärd Äldre beteckning Fastighet/samfällighet* Objektidentitet Fastighetsnyckel Objektstatus Totalfråga exkl. geometri Totalfråga inkl. geometri

16 Nya versioner sedan januari 2013 Januari 2014, nya versioner av – Samfällighetsförening (1.1.0) – Markreglering (1.3.1) – Rättighet (1.3.0) Februari 2014, nya versioner av Fastighet (1.5.0) Referens Uppslag Adress (1.2.0) Referens Uppslag Org. (1.0) Taxering (1.3.0) Direktåtkomsttjänster FastigheterInskrivning Rättigheter

17 Uppslagstjänster som svarar med referenser Registerbeteckning (ger referens till fastighet/er) Referens Uppslag Adress (ger referens till fastighet/er) Referens Uppslag Organisation (ger referens till fastigheter och taxeringsenheter som organisationen är ägare till) Direktåtkomsttjänster FastigheterInskrivning RättigheterKartorKartor i vektor

18 Direktåtkomsttjänster, ändring i samband med nytt inskrivningsregister, september 2014 Inskrivning, 1.2.0 -> 2.0.0 Gemensamhetsanläggning, 1.3.0 -> 1.4.0 ÖFF-online upphör!!

19 Tack för att du lyssnat! Frågor! www.lantmateriet.se www.geodata.se


Ladda ner ppt "Lantmäteriets geodatatjänster Håkan Oscarsson 2014-05-07 Håkan Oscarsson 2014-05-07."

Liknande presentationer


Google-annonser